mark

521 Artikelen
6.225 Reacties
Achtergrond: Jay Huang (cc)

Quote du Jour | Financiële hervorming gezocht

Goldman Sachs zou er geen been in zien om te speculeren op een Nederlands bankroet. Ze hebben bewezen over lijken te kunnen gaan. Er zijn voldoende redenen om dat niet langer als klant te ondersteunen.

SP-Kamerlid Ewout Irrgang springt met PvdA-Kamerlid Paul Tang op de verontwaardigingswagon die via de VS en UK steeds meer landen berijdt en wil dat de overheid alle banden verbreekt met de bank. In Amerika kondigde de beurswaakhond SEC vorige week uit het niets een rechtszaak een, de eerste zaak tegen een grote investeringsbank in meer dan 10 jaar. Toevallig maakt president Obama donderdag zijn plannen bekend om de financiële uitwassen tegen te gaan die de wereld op de rand van de economische afgrond brachten. De Amerikaanse politieke partijen zijn hevig verdeeld over de hervormingsplannen. Om een filibuster te voorkomen, hebben de Democraten minstens één Republikeinse stem nodig.

De SEC verwijt Goldman Sachs een succesvolle Hedgefondsmanager in staat te hebben gesteld om te speculeren op het instorten van hypothecaire leningen, waarna de bank vervolgens van die leningen afgeleide financiële producten aan investeerders verkocht als veilige lange termijn beleggingen. Hoogstwaarschijnlijk zal het nooit tot (het einde van) een rechtszaak komen door schikkingen, of doordat de SEC (althans de nipte 3-2 meerderheid van de SEC die voor de aanklacht stemde) sowieso alleen maar beoogde de publieke opinie te bespelen en de druk op te voeren op de Republikeinse politici. Helaas zal dit alles dan ook waarschijnlijk niet tot duidelijke spelregels voor grote banken leiden, en blijft het vooral een mentaliteitsdiscussie die alleen met grote woorden via de publieke opinie gevoerd kan worden.

Quote du Jour | Wat Wilders weten wil

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat we miljarden kunnen besparen als we de immigratie stoppen of beperken. Dit moet boven aan de politieke agenda. In plaats van dat de overheid de burger pakt, moeten ze de immigratie stopzetten. Dit doet geen burger pijn, je hoeft niemand weg te sturen.

Geert Wilders kreeg van Minister Van der Laan nul op het rekest toen hij het kabinet vroeg te becijferen wat de immigratie van niet-westerse allochtonen kost, waarna hij zelf deze opdracht verstrekte aan het wetenschappelijk bureau Nyfer. Blijkbaar heeft Nyfer nu becijferd, op basis van een “conservatieve raming” van 20.000 niet-westerse migranten, dat dit een jaarlijkse kostenpost van 6 tot 10 miljard euro oplevert. [Update 11.40: Nyfer zegt dat Wilders een grove schatting heeft gemaakt, en is nog volop bezig met de berekeningen. Update 17.10: Immigranteninfo verzinzel van Wilders: “Hij heeft geen gegevens gekregen uit Nyfer-kringen en heeft er zelf een schatting op los gelaten,” stelt Van der Geest. Wetenschappelijk adviseur en hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen noemt Wilders zelfs een glasharde leugenaar: “Hij verzint er maar wat op los.” ]

Quote du Jour | Beschaafd zonder overhemd

Hans hield van de zon en trok zijn overhemd uit om in zijn blote bast te zonnebaden. En níemand op dat terras nam er aanstoot aan. Hans bleef beschaafd, ook zonder overhemd.

Els Borst haalde herinneringen op aan D66-partijgenoot Hans van Mierlo, gisteren tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Rode Hoed te Amsterdam. Lekker mondain terrasgedrag en ietsjes elitair. HAFMO wist natuurlijk ook wel, zonder daar uiteraard bij stil te hoeven staan, dat niet iedereen het zich (qua uitstraling, of alleen al uit het oogpunt van lichamelijke esthetiek) kon permitteren zijn bronstig gedrag na te bootsen. Typisch D66 ook wel.

Quote du Jour | Kabinetsverkiezingen

“We kennen in dit land maar één type verkiezing en dat is van de vertegenwoordigde organen, of het nou gemeenteraad is of Tweede Kamer. Als je zegt ‘ik wil wel lijsttrekker zijn’, dan doe je dat voor de Kamer en niet voor het premierschap. We kennen geen gekozen premier. En ik vind het in ieder geval politiek merkwaardig en ook wel aanvechtbaar om te zeggen ‘ik ga op de lijst staan, maar wil helemaal niet in de Tweede Kamer, want ik ga alleen voor het premierschap’. Het zou mijn keus niet zijn.”

Quote du Jour | Terreurhulp

Hezbollah builds bombs. Hezbollah also builds homes. What Congress decided was when you help Hezbollah build homes, you are also helping Hezbollah build bombs. That’s the entire theory behind the statute.

Landsadvocaat Elena Kagan verdedigde gisteren voor het Amerikaans Hooggerechtshof de anti-terrorisme wet die het verbiedt om hulp te geven aan terroristische organisaties. Het Congres heeft een brede formulering gehanteerd door niet alleen hulp in wapens of geld strafbaar te stellen, maar ook in de vorm van “training,” “personnel,” “service” en “expert advice or assistance.”

Omdat de Amerikaanse rechters kunnen toetsen aan de Grondwet (zij wel), is het mogelijk een uitspraak te krijgen of deze wet in strijd is met de constitutionele vrijheid van meningsuiting. En daarmee aanleiding voor juridisch existentiële discussies als de vraag of het geven van mondharmonicales aan terreurbewegingen dan ook strafbaar is.

Quote du Jour | Quietus

Over die leeftijdsgrens hebben we het lang gehad. Zeventig jaar is arbitrair, want wat is oud? Maar we wilden in elk geval aangeven dat het over ouderen moet gaan, over mensen die hun leven geleefd hebben en het gevoel hebben dat de dood hen vergeten is.’

Marie-José Grotenhuis van het burgerinitiatief Voltooid Leven zoekt 40.000 steunbetuigingen om het vrijwillig levenseinde op de politieke agenda te krijgen. Euthanasie is nu alleen wettelijk mogelijk als er sprake is van ‘ondragelijk en uitzichtloos lijden’, maar de initiatiefgroep wil dat mensen ook stervenshulp kunnen krijgen als ze om andere redenen ‘onthecht zijn van het leven’.

Quote du Jour | Arm rekenen

“de pensioenen worden onbetaalbaar”

De belangrijkste conclusie van de commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen is helder. Het wordt steeds duidelijker dat het rollatormonster van de vergrijzing dat op ons afdendert niet op Marcelvandamesque wijze weg te retoreren is (“Ik heb zelf ook lang gedacht dat de vergrijzing een enorm financieel probleem zou veroorzaken. Maar als je erin duikt, blijkt dat gewoon niet waar te zijn.”)

Tot voor kort konden de pensioenen zich met stabiele inkomsten en grote beleggingswinsten rijk rekenen. De commissie heeft echter becijferd dat de premies met 50% omhoog zouden moeten om de huidige niveaus te garanderen. Maar omdat de rek daar wel uit is, verkiest de commissie een oplossing waarbij de pensioenen worden verlaagd. Zo gaat de gemiddelde werknemer in vaste dienst van eindloon naar middelloon naar laagloon. Moet je ook maar geen gemiddelde werknemer zijn. De (meesten die ik ken uit de) groeiende groep freelancers weet tenminste waar ze aan toe zijn: nulloon.

Quote du Jour | Met een lampje

Er is misschien met een lampje wel een enkeling te vinden die de theorie onderschrijft die destijds door het kabinet is gevolgd. Maar in Nederland ben je eigenlijk niet iets anders tegengekomen.

Willibrord Davids, voorzitter van de commissie Onderzoek Hoe Rommel Je Een Land Een Oorlog In, gaat geen letter wijzigen aan zijn rapport. Balkenende reageerde gisteren op de conclusie dat een volkenrechtelijk mandaat ontbrak voor de Irak-oorlog met een Willumpie: “Dat is ook maar een mening”. Het zegt eigenlijk meer over het parlement en ‘het volk’ dan over de premier dat hij nu weer zal wegkomen met zulke luie spin.

Quote du Jour | 2010 kan alleen maar beter worden

“Nederland gaat op korte termijn alle passagiers op Nederlandse luchthavens controleren met een bodyscan.(..) Wel moeten er volgens VVD’er Fred Teeven goede afspraken worden gemaakt over wie de beelden bekijkt en hoe ze worden bewaard.” / ”l’amore vince sempre sull’odio.” (de leus op de postercampagne die Berlusconi verder opleukt met foto’s van zijn souvenirgemutileerde gezicht) / “Smaller condoms are on sale in India. But there is a lack of awareness that different sizes are available.” Dr. Chander Puri
AMSTERDAM (ANP) – De Zweedse vampierfilm ‘Let the right one in’ gaat opnieuw in de bioscoop draaien. De Nederlandse filmjournalisten kozen de film dinsdag tot beste bioscoopfilm van 2009. Daarom krijgt de productie een nieuw bioscooproulement.

Quote du Jour | Echte kroeggangers willen roken

Er is een deuk gekomen in het rookverbodverhaal.

Koninklijke Horeca Nederland vertaalt de stilte die minister Ab Klink laat vallen in zijn anti-rookbeleid. Nadat rechters zijn wetgeving om zeep hielpen, is het wachten op een nieuw voorstel om de Tabakswet te wijzigen. Intussen is het percentage cafés en discotheken met personeel waar gerookt wordt, gestegen tot 20% en is het aantal rookvrije kroegen gedaald van 83% in het voorjaar tot 73%.

Quote du Jour | Jongeren missen opvoeding

Wat er nu anders is dan enkele decennia geleden, is dat er minder verschil is tussen volwassenen- en jongerencultuur. Ouders willen graag jong blijven, en dat is soms verwarrend voor jongeren. Want wat heb je over te dragen van je levenswijsheid en levenservaring als je met je kinderen gaat blowen op de bank?

Martijn Lampert en Frits Spangenberg van Motivaction deden jarenlang waardenonderzoek onder 22 duizend Nederlanders en legden hun bevindingen vast in het rapport De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders [pdf]. De onderzoekers geven toe dat klagen over ‘de jeugd van tegenwoordig’ van alle tijden is, maar stellen dat het voor het eerst is dat de ouders nu op hun opvoedkwaliteiten worden aangesproken.

Uit het onderzoek volgt dat jongeren weinig maatschappelijk betrokken zijn, en met name geïnteresseerd zijn in zaken als uiterlijk, internet, vrienden en geld uitgeven. De voorlaatste ‘zaak’ is alvast enigszins sociaal. Zeker gekoppeld aan de bevindingen van een ING-onderzoek waaruit blijkt dat jongeren makkelijk geld uitlenen (“zolang het maar wordt terugbetaald”).

Quote du Jour | Dag Sinterklaasje

“Zijn de ministers met ons van mening dat er geen enkele reden is om de christelijke herkomst van Sint Nicolaas en het daaraan gerelateerde feest angstvallig te verbergen en dat de komst van nieuwe etnische groepen met hun eigen culturen, feesten, gebruiken en religies in onze Nederlandse samenleving, niet mag betekenen dat de christelijke herkomst van onze eigen cultuur, feesten en gebruiken verloochend wordt?”

Nu Soewarte Piet definitief de mutatie in Regenboogpiet heeft kunnen afwenden, doemt een nieuw gevaar op. Na het verdwijnen van typisch Neerlandse cultuurgoederen als de Elfstedentocht, Zilvervlootspaarrekeningen en plakjes (lekker goedkope) leverworst bij de borrel met roodwitblauwe vlaggeprikkertjes, kunnen we het Sintfeest ook wel bij het oud vuil zetten als het christelijk kruis van zijn mijter gepoetst wordt.

Vorige Volgende