Dimitri Tokmetzis en Laura Wismans

4 Artikelen
Achtergrond: Jay Huang (cc)

Limburg kampt met zeer langdurig werklozen

Limburg kampt met grote groepen zeer langdurig werklozen, mensen die al minimaal 5 jaar zonder werk zitten. In de top 10 van gemeenten waar deze groep procentueel het grootst is, staan vijf Limburgse gemeentes. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van de uitkeringsinstantie UWV van afgelopen december door het ANP en Sargasso.nl

Maastricht staat met afstand op de eerste plaats. Van het totaal aantal ingeschreven personen bij het UWV in deze stad in december (4255 mensen), zat 27,3 procent (1161 mensen) langer dan 5 jaar zonder baan. De provinciehoofdstad kondigt een onderzoek aan naar het grote verschil met de rest van Nederland.

Andere Limburgse gemeenten die hoog in de ranglijst eindigen zijn Kerkrade, Landgraaf, Valkenburg aan de Geul en Roerdalen, met percentages van bijna 20 tot 23,5. Andere gemeenten in de top 10 zijn Groningen (op nummer 8 met ruim 20,2 procent) en Amsterdam (9, 19,7 procent).

De Maastrichtse wethouder André Willems (onder meer arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid en re-integratie) kent de oorzaak niet. ,,We hadden het zelf ook niet op ons netvlies staan. De maakindustrie is hier relatief snel afgebouwd, zonder dat daar vervangende werkgelegenheid voor in de plaats kwam. We moeten kijken of het de moeite loont om hier beleid op te zetten, om het re-integratiebeleid te intensiveren. Daarvoor stellen we een onderzoek in.’’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Werkzoekenden zijn beter af in noordelijke Randstad

DATA - Het noorden van de Randstad, onder meer Amsterdam en Utrecht, ziet de afgelopen jaren het aantal werkzoekenden fors afnemen. De zuidelijke vleugel, met onder meer Rotterdam en Den Haag, kampt juist met een stijging.

Dat blijkt uit een analyse van gegevens over 2010 en 2011 op postcodeniveau van de uitkeringsinstantie UWV door het ANP en Sargasso. Vrijwel alle wijken in Amsterdam en Utrecht zagen het aantal niet-werkende werkzoekenden die staan ingeschreven bij het UWV afnemen. In de andere steden is het beeld was er juist in bijna alle postcodegebieden een stijging.

Zoek op de kaart uw eigen postcode op. Groen is een zich goed ontwikkelende arbeidsmarkt, rood een slechte.

In de gemeente Amsterdam stonden in januari 2010 43.276 mensen bij het UWV ingeschreven, terwijl dat er in januari van dit jaar nog maar 28.277 waren. Utrecht kent dezelfde trend, maar in mindere mate. Rotterdam ging in dezelfde periode van 34.055 naar 36.381 geregistreerde werkzoekenden. Den Haag ging van bijna 19.000 naar ruim 21.000.
Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de universiteit in Groningen, weet er wel een verklaring voor. ,,Rotterdam is een traditionele industriestad, terwijl in Amsterdam en Utrecht de dienstensector veel dominanter is. Den Haag is een ander verhaal: wel een grote dienstensector, maar bij de overheid en daar stagneert door bezuinigingen de groei.’’

Foto: copyright ok. Gecheckt 01-03-2022

De twitterkoning van het Binnenhof is… Jaap Jansen

Politicus Geert Wilders en tv-journalist Frits Wester gelden als de meest invloedrijke twitteraars in de Haagse politiek. Toch blijkt uit een analyse van ANP, Sargasso.nl en de Universiteit van Amsterdam voor Nu.nl dat andere twitteraars de toon zetten op het Binnenhof. Wat blijkt? De Haagse Stolp is vooral bezig met Pauw en Witteman. Opvallend is ook dat de PowNews-journalist Rutger Castricum weliswaar in de algemene Twitterwereld populair is, maar in het twitterverkeer op het Binnenhof nauwelijks meetelt.

ANP, Sargasso.nl en studenten van de Universiteit van Amsterdam stelden een lijst op van ruim 300 sleutelfiguren op het Binnenhof, bekeken wie met wie contact heeft en onderzochten de populariteit van deze mensen bij de hele Twitterpopulatie. De uitkomst is verrassend.

De grote man in de Haagse Twitter Stolp is Jaap Jansen, redacteur van het tv-programma Pauw en Witteman. In ruim twee maanden tijd werden zijn berichtjes door 85 verschillende mensen doorgestuurd of beantwoord. Ter vergelijking, Geert Wilders staat op nummer 39 op de ranglijst, met 21 mensen op het Binnenhof die in deze periode iets met zijn tweets hebben gedaan. Andere mensen die hoog scoren zijn Lucas Benschop (Nu.nl), Sywert van Lienden (21 jaar, publicist), Kustaw Bessems (De Pers) en Alex Klusman (campagnevoerder).

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022

Gevangen in het Amsterdamse surveillancenet

Milieucamera’s worden in Amsterdam ingezet om verdachten van andere misdrijven op te sporen. En dit is nog maar het begin. Binnenkort kun je niet meer ongezien door Amsterdam rijden (zie kaart van alle ANPR-camera’s in Amsterdam onderaan). En er ligt mogelijk een heel groot probleem: ben je goed of niet in de ogen van de politie?

Het korps Amsterdam-Amstelland handhaaft sinds 2008 met ongeveer 53 camera’s de milieuwetgeving op verschillende toegangswegen van de stad. Met behulp van kentekenherkenning (ANPR, Automated Number Plate Recognition) controleert de politie of en bepaalde klasse voertuigen de binnenstad binnenrijdt. Als dat toch gebeurt, volgt er automatisch een bekeuring.

Burgemeester Van der Laan heeft vandaag toestemming gegeven om deze milieucamera’s nu ook voor handhaving en opsporing van andere misdrijven en overtredingen in te zetten. Daardoor ontstaat een digitale slotgracht – geen auto gaat meer ongezien de binnenstad in of uit. Maar de plannen gaan verder: geen auto kan zich überhaupt meer ongezien door Amsterdam bewegen zonder bij ieder ritje een paar keer geregistreerd te worden.

De plannen van de Amsterdamse politie zijn namelijk nog maar het begin, afgaande op dit rapport dat onderzoeker Rejo Zenger met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) boven tafel heeft gekregen.