Limburg kampt met zeer langdurig werklozen

Limburg kampt met grote groepen zeer langdurig werklozen, mensen die al minimaal 5 jaar zonder werk zitten. In de top 10 van gemeenten waar deze groep procentueel het grootst is, staan vijf Limburgse gemeentes. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van de uitkeringsinstantie UWV van afgelopen december door het ANP en Sargasso.nl

Maastricht staat met afstand op de eerste plaats. Van het totaal aantal ingeschreven personen bij het UWV in deze stad in december (4255 mensen), zat 27,3 procent (1161 mensen) langer dan 5 jaar zonder baan. De provinciehoofdstad kondigt een onderzoek aan naar het grote verschil met de rest van Nederland.

Andere Limburgse gemeenten die hoog in de ranglijst eindigen zijn Kerkrade, Landgraaf, Valkenburg aan de Geul en Roerdalen, met percentages van bijna 20 tot 23,5. Andere gemeenten in de top 10 zijn Groningen (op nummer 8 met ruim 20,2 procent) en Amsterdam (9, 19,7 procent).

De Maastrichtse wethouder André Willems (onder meer arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid en re-integratie) kent de oorzaak niet. ,,We hadden het zelf ook niet op ons netvlies staan. De maakindustrie is hier relatief snel afgebouwd, zonder dat daar vervangende werkgelegenheid voor in de plaats kwam. We moeten kijken of het de moeite loont om hier beleid op te zetten, om het re-integratiebeleid te intensiveren. Daarvoor stellen we een onderzoek in.’’

Ook de provincie en het UWV zelf kennen geen verklaring. Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk van de Rijksuniversiteit Groningen ziet wel een belangrijk kenmerk van Limburg dat zou bijdragen aan het probleem. ,,In sommige gemeenten is de werkgelegenheid structureel eenzijdig, vooral in de wat meer landelijke gebieden, maar ook in bijvoorbeeld Noord-Limburg met veel industrie.’’

Hoewel die industrie volgens Van Dijk in dit gebied nog steeds erg belangrijk is, verandert er volgens hem wel steeds meer richting hightech. ,,Laaggeschoold werk en ook werk waarvoor iets meer scholing nodig is verdwijnt dan, en degenen die hun baan verliezen komen nooit weer aan de bak en worden langdurig werkloos. Ik denk dat dit in Limburg het geval is.’’

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat het in Limburg meer gebeurt dan elders, noemt Van Dijk ook nog red-taping, het verschijnsel waarbij werkgevers sollicitatiebrieven uit sommige wijken meteen terzijde leggen, omdat ze uit een ‘slechte buurt’ komen. ,,Er kan een familie-effect zijn: van vader op zoon is er werkloosheid en dit is binnen sommige families heel gewoon. Werkgevers willen deze families niet hebben. Dit kan zich ook op buurtniveau voordoen.’’

Zelf aan de slag met data over langdurig werklozen? Download de spreadsheet hier.

Reacties (19)

#1 TisMeWat

Ik vind dit een onnodige stigmatisering van Limburgers. Waarom worden Limburgers altijd als overmatig langdurig werkeloos neergezet, waarom wordt dit onderscheid gemaakt? Het is discriminerend, stigmatiserend en overbodig de bevolking op deze manier in te delen.

Het lijkt me dan ook veel beter om in het vervolg dit niet meer te doen, en het alleen nog over Nederlandse werkelozen te hebben.

Een werkeloze Limburger maakt nog geen werkeloos Limburg! Door deze stigmatisering wordt echter wel sterk de indruk gewekt alsof alle Limburgers werkschuw tuig zijn!

Schande!

 • Volgende discussie
#2 Karl Kraut

Limburgers, die elders werk vinden, trekken weg, en dan blijven de werklozen achter. Misschien is het zo simpel. Daarnaast heeft Limburg, daarom, de laatste decennia ook geen huizenzeepbel geblazen. Maar dat is elders in het land nu ook voorbij, terwijl men vast nog wel zal denken op een hoog bezitsniveau te leven, zolang de banken nog niet to market hoeven te marken.

Anderszijds zou in een nieuw censusstelsel Limburgse stemmen maar half moeten tellen, als je zou stellen dat de rest van Nederland kampt met zeer langdurig werkloze Limburgers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Olav - Reactie op #2

Karl: Limburgers, die elders werk vinden, trekken weg, en dan blijven de werklozen achter. Misschien is het zo simpel.

Denk het ook, Limburg heeft inderdaad een krimpende bevolking. Mensen gaan overigens ook weg omdat het toch een wat onderontwikkelde toestand is hier.

#2.2 Micowoco - Reactie op #2.1

Vroeger werd iedereen die intellectueel wat in zijn mars had, als het even kon, door de kerk ingepalmd, met als gevolg een zwakke sociaal-economische infrastructuur (en een diepgewortelde rancune ten opzichte van Hollanders die de beste banen kregen). Wat een generatie of wat later de meeste hoger opgeleiden weg deed trekken. En als dan ook lager geschoold werk wegvloeit, tja…

Ooit op een muur in Heerlen zien staan: ‘het is niks en het wordt niks’.

#2.3 Olav - Reactie op #2.2

Je kan er een stripverhaal van maken.

Twasnix, tisnix, twortnix.

#3 Vast Goed

Wat is de legenda? En wat zijn de genoemde percentages wanneer je op een gemeente klikt?

Verder is het ook interessant om te weten wat de leeftijd is van de langdurig werklozen: achter langdurige ‘jeugd’werklozen zit andere problematiek dan achter werkloze 50+-ers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Leven

Wat doen ze op Terschelling verkeerd tov de andere waddeneilanden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Peter - Reactie op #4

Daar zuipen ze als een ketter.
Beter een pens van het zuipen dan een bult van het werken …
:-)
http://www.nu.nl/algemeen/156716/terschelling-wil-af-van-zuipeilandimago.html

#5 Sjiek

Is dit een totaal onbenullig stukje proza of een intelligente provocatie? De feiten liggen immers bij het CBS.

Limburg – en met name Zuid-Limburg en Roermond – scoren op zoveel onderdelen slecht. Koploper wat betreft aow-ers per 100 inwoners, werklozen, langdurig werklozen, wsw-ers, wajongers.

In Zuid-Limburg is er sprake van inwonerskrimp. Al sinds 1998. De gemiddelde leeftijd is er het oudst van heel Nederland. Limburg en met name Zuid-Limburg heeft sinds 40 jaar geprobeerd uit de staatsruif te eten.

De drugshandel zorgt in Limburg voor de welvaart. Op papier is Limburg zielig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Koos

Zinloze statistiek.
Wat is het percentage langdurig werkelozen ten opzichte van de hele stad?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jabir

Oh jee… en is er ook een relatie tussen die werkloosheid en op de PVV stemmen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Harm - Reactie op #7

Een gemeenschappelijk oorzaak.

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Jabir - Reactie op #7.1

Inteelt?

#7.3 Vasilis - Reactie op #7

Causaal verband…

 • Vorige reactie op #7
#8 gronk

Grappig; ik las laatst in de NRC een juichverhaal dat maastricht/de regio zuid-limburg eindelijk de weg naar boven had gevonden. Blijkbaar vooral PR?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Bismarck - Reactie op #8

De werkloosheid in Limburg ligt tegenwoordig onder het landelijk gemiddelde en is de afgelopen jaren gedaald. Misschien dat daarom nu vooral de echt hopeloze gevallen over blijven? Daar waar de werkloosheid stijgt zijn logischerwijs ook (nog) relatief minder langdurig werklozen.

#9 Bismarck

Als ik trouwens aan Landgraaf en Kerkrade denk, zou het laatste restje mijnwerkers er ook nog best wel eens in kunnen zitten. De laatste mijnen in Limburg sloten in de jaren ’70 en daarna hebben er nog een aantal doorgewerkt tot ook in België en Duitsland de mijnen dicht gingen. Veel van die mensen kwamen in allerlei uitkeringen terecht (ook veel arbeidsongeschikt, maar daar zijn er inmiddels weer veel uitgeschopt). Die lui zijn nu rond de 60, komen nergens meer aan de bak en verdwijnen over een jaar of 56 (ziedaar een reden voor een PVV stemmen) in de AOW.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Alfredo

De legenda is het percentage van de werklozen dat langdurig werkloos is. Als dat percentage hoogt is, kan dat net zo goed betekenen dat het percentage kortdurend werlozen juist erg laag is. Als je het zo uitlegt is ZL juist erg goed bezig. Veel interessanter zou het aantal langdurig werklozen per inwoneraantal zijn. Waarschijnlijk leiden die gegevens dan weer in een andere regio tot verontwaardiging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Yevgeny Podorkin

Nederland leent zich ook nauwelijks voor arbeidsmigratie simpelweg vanwege de (sociale) woningmarkt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie