Arabische wereld bewijst ongelijk Wilders

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Een gastbijdrage van Arno Uijlenhoet.

Het is een groteske situatie. Terwijl burgers in verschillende Arabische landen de moed hebben om met gevaar voor eigen leven te strijden voor vrijheid en democratie, blijft Wilders verkondigen dat de Islam een ideologie is die een gevaar vormt voor onze westerse waarden en normen. Hoe verklaart hij dan dat deze eens door Fortuyn weggezette ‘achterlijke nomadenvolken’ opeens steun betuigen aan waarden die ons dierbaar zijn? Het antwoord laat zich raden: Arabieren zijn mensen net als u en ik. Ook zij begrijpen dat vrijheid en democratie universele waarden zijn die uitstijgen boven culturele en religieuze verschillen.

Het hartverwarmende en hoopgevende aan de huidige revoluties in de Arabische wereld is dat deze niet primair worden gedragen door Moslimfundamentalisten maar door gewone burgers die hun buik meer dan vol hebben van onderdrukking, corruptie en uitzichtloosheid. Deze revoluties doorbreken het idee dat Arabieren niet in staat zouden zijn om zichzelf te verheffen, net als de Europese burgerij heeft gedaan tijdens en na de Franse revolutie. Ook een ander paradigma moet er aan geloven. Namelijk dat er geen andere keuze zou zijn voor Arabische landen dan tussen het vestigen van een Islamitische republiek à la Iran of een door het westen geduld regime van repressie gericht op economische stabiliteit.

De derde weg die de Arabische wereld op dit ogenblik lijkt te gaan, zou Wilders moeten toejuichen. Dat hij dat niet doet is te begrijpen. De Arabische wereld met zijn Islamitische wortels bewijst namelijk dat zogenaamde ‘westerse’ waarden en normen niet exclusief zijn voorbehouden aan landen met een Christelijk-Joodse traditie. Zonder overigens te ontkennen dat er grote culturele verschillen bestaan tussen Europese en Arabische landen, is de Islam, anders dan Wilders ons wil doen geloven, net zo min als het Christendom en het Jodendom per definitie een bron van het kwaad. Als er al bronnen van kwaad zijn, zijn dat mensen. Mensen die hun geloof of een andere overtuiging uitdragen ten kosten van anderen …

Reacties (129)

#1 hans groen

Prima artikel.

 • Volgende discussie
#1.1 bardoe - Reactie op #1

Als de Moslim Broederschap, die voorop loopt in de Arabische lente, in Egypte democratisch gekozen wordt en de sharia invoert, heb je een democratisch gekozen fundamentalsitisch islamitische samenleving, waar westerse waarden en normen en de universele mensenrechten niet van toepassing zijn. Dus vrijheid en democratie in een islamitisch land kan betekenen de vrijheid om democratisch voor een fundamentalistische islamitische samenleving te kiezen. En dat is heel wat anders!

 • Volgende reactie op #1
#1.2 DSV - Reactie op #1

Een naïef artikel, dat inmiddels is achterhaald door de feiten. De Arabische wereld heeft het gelijk van Wilders ruimschoots bewezen.

 • Vorige reactie op #1
#2 Oersoep

Los van Wilders:

Ik heb toch het onderbuikgevoel dat Arabië graag alleen democratie heeft zolang hun favoriete leider niet de baas is.

Als in: Een keer per 30 jaar gewelddadige verkiezingen is ook goed.

We zullen zien hoe lang de nieuwe democratieën stand houden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Prediker

Van onze dichter des vaderlands, Ramsey Nasr:

“Met een bakje pinda’s op schoot staarde ik stomverbaasd naar de honderdduizenden jongeren, bejaarden, hele Egyptische gezinnen die achttien dagen lang scandeerden dat ze maar één ding wilden: te leven in vrijheid. Een gesluierd meisje voegde daar voor de camera aan toe: ‘Just like you’. Ze keek me aan, dwars door de lens.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JSK

Ik heb toch het onderbuikgevoel dat Arabië graag alleen democratie heeft zolang hun favoriete leider niet de baas is.

Het verschil met de rest van de wereld is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Siquo

“Ook zij begrijpen dat vrijheid en democratie universele waarden zijn die uitstijgen boven culturele en religieuze verschillen.”

En dat met een serieus gezicht zeggen… Whahaahaha :D

“Everyone is entitled to my opinion.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Prediker

@Oersoep; ja, vast: Arabieren zijn zulke holenmensen, die vinden één keer per dertig jaar gewelddadige verkiezingen ook wel best en voor de rest van de tijd voelen ze zich kiplekker bij het geregeerd worden door corrupte, nepotistische tirannen.

De domheid, de bevooroordeelde domheid…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Spam

@3 mooi stuk van Nasr. Nog een quote:

“Gek, ik vond die multiculti-samenleving juist enorm geslaagd: al die minderheden die hun eigen onderwijs opeisen, het liefst thuis; al die kutmarokkaantjes, al die moslima’s die weigeren te gymmen en overal hun hoofddoek willen dragen, ze tergen hun omgeving en kijken hoever ze kunnen gaan. Het lijken wel Nederlanders. Zo, ja zo zijn onze manieren. Allochtonen leven langs ons heen, zoals ook wij al jaren langs elkaar heen leven. Ze hebben geen enkele binding met onze geschiedenis, met Focquenbroch, Sweelinck of Geertgen tot Sint Jans, en kijken naar dezelfde debiele programma’s die wij onszelf en onze kinderen voorschotelen, dus waar zeuren we over? Als we er nu ook nog in slagen – en dit kabinet biedt mooie perspectieven – de allochtonen voorgoed buiten onze theaters en operazalen te houden, is de Hollandse samenleving eindelijk helemaal top. Losgezongen van geschiedenis en toekomst: 100% vrij.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Cracken

@6
Je kan toch ook gewoon een verlichte despoot hebben. Geen verkiezingen maar ook geen grove schendingen van de mensenrechten.
Uiteraard een idealistische notie, waarbij het adagium Power corrupts, absolute power corrupts absolutely waarschijnlijk al gauw komt bovendrijven, maar toch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Schuur

Mooi stuk. De toekomst zal het leren hoe ‘democratie’ zal worden ingevoerd in Tunesië, Egypte, Lybië en straks wellicht Yemen, Syrië, Bahrain…. Wie weet wat er nog volgt.

Het is uiteraard niet uit te sluiten dat er landen tussen zitten waar het leger de macht in handen krijgt. Of religieuze fundamentalisten. Of een seculiere dictator.

Maar wat ik al eerder opmerkte, uit persoonlijke ervaring mer ik op dat de Arabische bevolking ook niet stil heeft gezeten en zijn weg in de wereld middels de moderne media ook heeft weten te vinden. Men weet veel meer wat er buiten de landsgrenzen gebeurt, hoe de wereld in elkaar steekt en hoe vrijheid er uit zou moeten zien voor hen. Uiteindelijk zijn het ook maar mensen zoals jij en ik, met dezelfde simpele wensen voor zichzelf en voor hun naasten.

Hadden de revoluties tien, vijftien jaar eerder plaatsgevonden, dan had ik de kans groter geacht dat men zich in de enige oppositie schaarde die men kende: de religieuze. Nu, in de 21e eeuw, denk ik dat die kans gelukkig vele malen kleiner is. Al willen paranoïde politici ons anders doen geloven.

Laten we het beste er maar van hopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 webmaster Nieuw Religieus Peil

Zeker verlangden velen op het Tahrirplein naar democratie.
Echter: nog geen week na het aftreden van Moebarak kreeg de beruchte preker Al-Qaradawi van het huidige Egyptische regiem alle ruimte om op datzelfde Tahrirplein op te roepen tot jihad, daarbij door duizenden toegejuicht.
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4177
Voorts: helaas blijkt uit onderzoek van het gerenommeerd Pew Center van april vorig jaar dat de overgrote meerderheid van de Egyptenaren voor invoering van sharia-wetten is, zoals o.a. de doodstraf voor afvalligen.
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4145
Of dit allemaal wijst op de derde weg waar jullie en ook ik op hopen, betwijfel ik. Hopelijk krijg ik ongelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Olav

Cracken, vanwege dat “power corrupts” moet je verlichte despoten dan ook vervangen om de 4 à 5 jaar. En om grote problemen te voorkomen moet je daarvoor een proces inrichten, en checks and balances organiseren. Trias politica zou om te beginnen wel prettig zijn. Als je zo aan de slag gaat dan kom je toch al heel snel uit op, jawel, een liberale democratische rechtsstaat.

En ik zie geen enkele reden waarom dat in Arabische landen niet zou kunnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Spam

@10 Op dat plein is ook een kerkdienst gehouden waarbij twee Kopten samen in het huwelijk traden. Dat is zo ongeveer de pluriformiteit die we hier ook denken te hebben (al hebben fundamentalistische moslims het niet gemakkelijk hier).

Maar wat heb je liever: democratisch vastgestelde sharia-wetten (die kennen trouwens ook gradaties. Niet iedere voorstander van sharia-wetten is voor handen afhakken en stenigen) waar een meerderheid van het volk achter staat OF opgelegde niet-sharia-wetten die de bevolking niet ziet zitten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Crachàt

150 years of peace and love and democracy, and what do you get?
Geert fucking Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 webmaster Nieuw Religieus Peil

@ Spam
1. griezelig veel Egyptenaren zijn inderdaad voor handen afhakken en stenigen.
Uit het eerder genoemde Pew-onderzoek: 82% van de islamitische Egyptenaren is voor steniging als straf voor overspel en 77% vindt dat dieven een hand moet worden afgehakt. 84% vindt dat de doodstraf gerechtvaardigd als moslims hun geloof afzweren. 54% van hen is voor scheiding der seksen op de wekplek.
2. Al-Qaradawi is de machtige geestelijk leider van de Moslim Broederschap. Hij tekende voor uitspraken als: ‘Hitler voltrok Allah’s straf aan de Joden’ (http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/2491)
en: ‘Homo’s zijn geperverteerd’ (http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/93)

En om op uw vraag te antwoorden: democratie is niet alleen de stem van de meerderheid maar ook de rechten van minderheden. En ja, inderdaad, dan heb ik maar liever geen sharia, omdat daarbij rechten van minderheden geen enkele kans hebben. Denk aan straffen voor ‘afvalligen’ en homo’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 ALO

IN aanvulling op @Oersoep dan maar een quote van AHA:
Ik vind dat het Turkse leger een staatsgreep moet plegen.

Die moslims zijn inderdaad niet te vertrouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Prediker

De webmaster Nieuw Religieus Peil vergeet even dat Saoedi-Arabië een shariastaat is. Daar hebben we ook betrekkelijk weinig last van.

In Nederland heeft op homoseksualiteit eeuwenlang de doodstraf gestaan, en toch werden er in al die tijd geloof ik slechts in 25 gevallen tot vervolging, veroordeling en voltrekking overgegaan; terwijl het Haagse bos toch een bekende ontmoetingsplaats voor sodomieten was.

Volgens de sharia moeten vier getuigen de geslachtsdaad hebben waargenomen, om tot veroordeling tot geseling of steniging over te gaan. Dus tenzij mensen midden op het Tahrirplein aan het neuken slaan, zal het met die shariawetten wel loslopen.

En dan nog; leuk zo’n enquête, maar dat zegt me nog niet zoveel over wat mensen daar nu precies mee bedoelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Thom

Iran, 33 jaar geleden, het volk was daar toen ook de dictator beu en snakte naar vrijheid. We kennen allemaal de geschiedenis.
Ik ben (helaas) pessimistisch, zolang het volk grosso modo slecht is opgeleid en religie een zeer dominante rol heeft zal er snel weer een dictator op staan. Deze zal zich in het begin vast door het grootste deel van het volk gesteund weten.
Heb helemaal niks met dhr. Wilders en zijn analyse is in mijn ogen compleet verkeerd maar de (nabije) toekomst zal echt nog niet rooskleurig zijn voor vrijheidlievende Arabieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 webmaster Nieuw Religieus Peil

@Prediker:
het gaat me er niet om of wij er last van hebben, maar hoe staat het daar met de mensenrechten.
gelukkig dat die onmenselijke straffen voor homoseksualiteit in Nederland al lang tot het verleden behoren. Wel jammer dat er met de komst van veel moslims nr Nederland de bewegingsvrijheid van homo’s en lesbo’s in m.n. in steden als Amsterdam en Utrecht weer onder druk staat (http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4047)

Toch een hele geruststelling hoor, dat er vier getuigen nodig zijn om overspel te bewijzen!

‘Zo’n enquete’ zoals u het noemt is gedegen onderzoek door een van de meest gerespecteerde instituten ter wereld.
Maar wellicht heeft u in geen enkel onderzoek vertrouwen. Dan zijn we natuurlijk gauw uitgepraat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Thom

@Prediker
Ga je mond wassen!

Je bent 10 keer erger dan Wilders, pas als hij voorstelt dat moslims in Nederland de doodstraf verdienen maar we de wet maar bij een 1 of 2 personen per jaar uitvoeren, pas dan komt hij in de buurt van wat jij hier goedpraat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Cracken

@14
Bij ons zijn er toch ook minderheden waarvan de meerderheid heeft gezegd, daar doen we niet aan.
Andersseksuelen zoals pedofielen bijvoorbeeld.
Is ook maar een moralistische reactie dan, die de seksuele geaardheid van een minderheid onderdrukt.
Dit terwijl de oude Grieken, waar onze westerse beschaving grotendeels vandaan komt er geen genoeg van kregen.

@18
Want al die tokkies zijn zo open en begrijpend als het aankomt op homoseksualiteit?

En dat mensen de doodstraf krijgen is niet iets dat exclusief is voorbehouden aan staten met een sharia-wetgeving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 webmaster Nieuw Religieus Peil

@Cracken
Pedofielen worden in Nederland niet de hand afgehakt, dan wel ter dood veroordeeld.

Welke Tokkies bedoelt u? Hadden we het over Tokkies?
Ik heb het gewoon over een onderzoek van het Pew Center.
ik hoor het graag als u ander cijfermateriaal heeft over de opinie van de Egyptische bevolking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jurjen

@14
Griezelig veel Nederlanders zijn voor de doodstraf….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 JSK

@NEP: het gaat me er niet om of wij er last van hebben, maar hoe staat het daar met de mensenrechten.

Daar heb je gelijk in, maar denk je dat een militaire junta met bijbehorende geheime politie zoveel beter is voor de mensenrechten dan een tweederangsstatus voor niet-moslims? Voor mij is dat geen gegeven. Een seculier bewind is niet perse beter voor de mensenrechten dan een religieus bewind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Cracken

@21
Maar hun seksuele geaardheid wordt wel vanuit staatswege onderdrukt, en zij zijn daarvoor strafbaar.
Het is inderdaad geen missend handje, maar wel de tirannie van een meerderheid m.b.t. seksuele geaardheid.

En nee, jij had het niet over tokkies, slechts over de gegeneraliseerde groep van moslims in Utrecht en Amsterdam.
Ik voeg daar aan toe dat “homo-bashen” in Nederland niet slechts is voorbehouden aan moslims.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Prediker

“‘Zo’n enquete’ zoals u het noemt is gedegen onderzoek door een van de meest gerespecteerde instituten ter wereld.”

Ze hebben duizend mensen gevraagd op een bevolking van 80 miljoen. Dat is 0,00125 procent. Dat schijnt statistisch relevant te zijn. Ik heb daar zo mijn twijfels bij.

“het gaat me er niet om of wij er last van hebben, maar hoe staat het daar met de mensenrechten.”

Dat maak je jezelf maar wijs. Open je ogen voor de werkelijkheid. Er verdwijnen nu mensen in gevangenissen vanwege hun politieke overtuiging (ook liberalen en feministen). Tegenstanders van het regime worden gemarteld. Op straat worden vrouwen betast door agenten (vertelde Monique Samuel). Wat stel je voor: dat ze het zo houden als het nu is omdat anders misschien wel de sjaria ingevoerd wordt?

Rot toch op! Daar zijn die mensen zelf bij. Christenen worden nu ook al vervolgd, en als homo kun je echt niet uit de kast komen. Juist een democratisering en vrijheid van meningsuiting kan maatschappelijke discussies creëren. Je zou wat meer vertrouwen in de mensen moeten hebben, in hun behoefte aan vrijheid. De jonge generatie die de revolutie op de pleinen van Caïro en Alexandrië heeft aangezwengeld wilde juist een constitutie naar Frans model.

En verder is het hun eigen toekomst, hun eigen land. Daar heb jij niks over te zeggen, frikje. Als zij er een sjariastaat van willen maken, dan is dat hun zaak. Maar het zou in de praktijk wel eens reuze mee kunnen vallen: de moslimbroederschap loopt op haar tenen. Het zijn niet de radicalen die het voortouw in deze hebben, maar de democraten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Prediker

@Thom; ik praat helemaal niks goed. Wilders wil tientallen miljoenen moslims (uit heel Europa) deporteren, en dan mag jij je even voorstellen hoe dat in de praktijk zal gaan. Tip: lees de Goelag archipel, dan krijg je een beetje een idee…

Waar ik me tegen verzet is het idee dat als Egyptenaren zeggen dat ze voor de doodstraf van overspeligen/afvalligen zijn, dat ze dan zijn voor Talibaneske toestanden.

Vervolgens wordt dit door neoconservatieven als NRP gebruikt om de legitimiteit van de roep om democratie en mensenrechten door de Egyptenaren en andere Arabische volken te ondergraven. Dat zijn namelijk mozzlims weet u, en die willen de sjaria invoeren; dat willen ze hier in Amsterdam ook en daarom meppen die bontkraagjes homo’s in elkaar en vallen ze joden lastig.

Zeg dan gewoon dat je Arabieren/moslims achterlijk en gevaarlijk vindt. Het is het nieuwe antisemitisme dat NRP bedrijft, waarbij hij met een Pew-enquête het beeld oproept van ‘de eeuwige moslim’. Daar is zijn hele website op gericht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Henk

Binnenkort moet Geert wellicht naar een Arabisch land om te leren hoe je, niet dictatoriaal, een politieke partij leidt ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Loupe

Heerlijk stuk; verwoordt veel beter wat ik probeerde te communiceren in mijn reaguursel onder die blaartrekkende toespraak van zo’n PVV-kloon in het EP.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Lethe

Fijn stuk.

@Cracken #8

Kijk eens naar Oman, het kan wel. Blijft het spannend of na overlijden van de koning zijn infrastructuur en onderwijs ‘voor iedereen’ (etc.) voldoende basis heeft weten te leggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 JSK

Goh dan hoeft Egypte alleen een flinke oliebron te vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Lethe

Als ik mij niet vergis zijn er in die regio wel meer landen met een oliebron JSK.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 JSK

Maar niet de landen waar de grote opstanden zijn (muv Libie). Het Oman-model is het Koeweit-model is het Nederland-model: geef iedereen een zak geld en hoop dat ze hun bek houden. Dat werkt niet voor landen waar er meer monden zijn dan zakken geld (Egypte, Yemen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Maxm

Ik wordt een beetje kriegel van al die analyses over een revolutie die net begonnen maar nu al naar ieders eigen wereldbeeld van voorkeur wordt geluld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Harm

Wilders bewijst slechts dat godsdienst niet de enige waan is die leidt tot onredelijk gedrag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 vander F

Ik wacht gewoon nog even lekker af wat er gaat gebeuren, lijkt me nu nog geen zinnig antwoord op te geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 larie

Maxm heeft een punt +1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 gbh

op zich wel een aardig stuk ten opzichte van wilders maar verder nog erg voorbaardig, we hebben nog geen idee welke kant het op gaat

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Lethe

Nee JSK, dat is nu juist een van de verschillen. Maar goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 KB

waar heeft Wilders ongelijk? Er is helemaal niets bewezen over de Islam, er zijn alleen een aantal dictators verjaagd. Zonder dat duidelijk is wie er voor in de plaats komen.
Geef eerst eens een voorbeeld van een Islamitische staat, of land met een in meerderheid Islamitische bevolking, met Westerse vrijheden, gelijkheid man/vrouw, gelijkheid niet-moslim minderheden, enzovoorts en dan heb je iets bewezen mbt de Islam.

ik geloof graag dat die bevolking daar rechtvaardigheid, democratie en welvaart wil, maar wel volgens Islamitische waarden. En bijvoorbeeld discrimineren van niet moslims wordt helemaal niet gezien als onrechtvaardig, want is precies volgens de leer van de Islam. Dus vormt de Islam wel degelijk een gevaar voor Westerse waarden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 HPax

@ 2 e.a.
Op Arabisch-Iraans territoir spelen zich thans heftige tonelen af: ziedende massa’s, benarde heersers, hysterische waarnemers. Onder de laatsten nogal wat lui die geloven in een opstand ginds van burgers van democratische waarden bezeten.

Waanzin. Om te beginnen bestaan in de landen waar het om gaat geen burgers (cives), en de rest dan ook niet. Verder heerst er spraakverwarring of ook misleidend taalgebruik. Omdat Egyptenaren, Lybiërs enz. zo vaak het woord ‘democratie’ in de mond nemen* kun je gaan denken dat het ze daar nu om de democratie te doen is, maar dat kan niet waar zijn (zie ‘cives’). ‘Democratie’ en wat er pleegt bij te horen (vrijheid, gelijkheid enz.), zijn van ons nagebootste klanken, verzameld en opgenomen in een schier universele pidgin taal met een geheel andere (onWesterse) reeks van betekenissen.

Vrijheid en democratie zijn geen universele (= natuurlijke) waarden, maar komen, zijn en blijven van een bepaalde cultuur: Jeruzalem+Athene+Rome. Ook niet-Westerse volken kunnen die waarden overnemen, maar de Oriënt is daar voorlopig nog niet aan toe. Verder moet je onderscheid maken tussen individuen en volk (groep). Honderd individueel vurige democraten bij elkaar gevoegd garanderen geen democratisch geheel. Simpele sociologie.

Wat er precies aan de hand is in die landen, en waar het op kan uitlopen, weet zelfs Obama niet. En dan komt de auteur van ‘Arabische wereld’ enz. met: ‘het hartverwarmende en hoop-gevende aan de huidige revoluties in de Arabische wereld is dat deze niet primair worden gedragen door Moslimfundamentalisten maar door gewone burgers die hun buik meer dan’ enz. Waar haalt-ie het vandaan!?

Verder is Iran beslist geen achterlijk nomadevolk.

De beste leidraad voor de beoordeling van wat er in de Oriënt aan de hand is, is vooralsnog Prof.Philipse’s. Hij schrijft in zijn essay ‘Stop de tribalisering van Nederland’: ‘het gebruik van geweld – in tribale samenlevingen – is een wezenlijk onderdeel van conflictoplossing. […..]. Regerende klieks in arabische landen zijn tribaal van aard en moeten hun onderdanen wreed onderdrukken omdat ze voortdurend worden uitgedaagd door concurrerende groepen, zodat een dialectiek van machtsverwerving en uitdaging het geweld gaande houdt. Nederland is het Madurodam van dergelijke groepsconflicten geworden. Alleen de Hollander die door onwetendheid de onderliggende groepsmoraal niet doorgrondt, spreekt hier van ‘zinloos ge-weld.’ Juist doordat dit geweld door de betrokkenen als zinvol, ja zelfs als onvermijdelijk voor het behoud voor eer wordt ervaren, is het moeilijk tegen te gaan.’

*Om het Westen te paaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Marc W.

@ Nieuw religieus peil meneer/mevrouw:
1) Open your mind en wees niet bevooroordeeld
2) enqeutes en opinie peilingen zijn in onze westerse “moderne” wereld al onbetrouwbaar genoeg cq minder eenduidig en betrouwbaar als ze ons worden voorgespiegeld, laat staan in minder ontwikkelde landen met matig tot nauwelijks werkende instituten als centrale bureau’s voor statistieken, etc. Dus prima dat peilen maar hang je hele argument niet op aan 1 enquête.
3) Hoogtijd dat “wij” eens ophouden een versimpeld idee er op na te houden over termen als Sharia en Jihad die we altijd maar eenvoudig weg vertalen en dus opvatten als respectievelijke Islamitsche wet en heilige oorlog. Hoewel ik geen islam deskundige ben begrijp ik onderhand dat deze begrippen een stuk complexer in elkaar steken dan ons wordt voorgeschoteld in de media. Ik zeg begin eens met Wikipedia. (Ongeveer hetzelfde als een niet westerling die over Katholieken denkt dat dat allemaal sadisten zijn omdat die een man aan een kruis genageld aan een kettinkje hebben hangen dan wel in hun heilige huizen hebben hangen. Als je niet anders leert dat deze barbaarse Katholieken iemand aanbidden die de marteldood sterft zonder de hele theologie van godszoon, sterven voor onze zonde, opstaan uit de dood yaddayadda yadda dan kan je snel op rare ideeën komen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 JSK

Geef eerst eens een voorbeeld van een Islamitische staat, of land met een in meerderheid Islamitische bevolking, met Westerse vrijheden, gelijkheid man/vrouw, gelijkheid niet-moslim minderheden, enzovoorts en dan heb je iets bewezen mbt de Islam.

Senegal?

@#38: Ah je zegt dus niks…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 webmaster Nieuw Religieus Peil

@Marc W.
1) Waaruit blijkt mijn bevooroordeeldheid?
2) Denkt u dat genoemd onderzoek er zover naast zou kunnen zitten dat het eigenlijk in werkelijkheid zo is dat de meerderheid van de Egyptenaren niet voor straffen van ‘afvalligen’ dieven etc is?
3) Wat bedoelt u met een versimpeld beeld van de sharia? Het lijkt me toch duidelijk genoeg als mensen zeggen dat ze voor het stenigen van overspeligen zijn. Of dat dieven de hand moet worden afgehakt.
Er zijn wel meer tekenen aan de wand die mij niet optimistisch maken mbt de toekomst van Egypte:
1. leidende figuren van de Egyptische Moslim Broederschap pleiten openlijk voor het opzeggen van het vredesverdrag met Israel (http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4158).
2. de meer seculiere Egyptische oppositie zal niet meepraten over grondwetswijzigingen (http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4172).

@Prediker: ik ondergraaf de roep om democratie in Egypte op geen enkele wijze. Ik zet alleen vraagtekens bij de ‘derde weg’ die de schrijver van bovenstaand stuk aannneemt. Het zou mooi zijn als die derde weg er inderdaad zou komen. Ik heb daarover echter twijfels. Zoals ik al eerder aangaf: het zou mooi zijn als mijn visie uiteindelijk onjuist zou blijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Galileo Galilei

ALLE religies zijn evil. Islam is een religie dus evil. katholicisme, Islam, jodendom, weg ermee. Het is evil. Het creëert zombies. Al dat religie geleuter. God bestaat niet. HALLO Genoeg is genoeg! Waar zijn de wetenschappers hier? Er zijn een hoop verlichte geesten uit het verleden die zich omdraaien in hun graf!

http://player.omroep.nl/?aflID=12173963

VPRO!

Ik werd er gewoon misselijk van!
En maar verdedigen die rotzooi.
Alsof we te maken hebben met een uitstervende Indianen Amazonestam. Lievvvvv!
Arrogant ook. We waren bijna af van de religies in het Westen. Nu omarmen we een nieuwe! FUCK DAT!
Waar is het verstand gebleven???????????
Stelletje idioten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 aynranddebiel

Ik ben ook geen fan van religie, maar het zal van vandaag op morgen niet verdwijnen. We zullen het moeten accepteren en proberen zo goed mogelijk te verenigen met de democratie. Dat doen we hier in Nederland uiteindelijk ook. Het bestaan van het CDA is ook geen reden om de democratie maar vaarwel te zeggen (al is de verleiding af en toe groot).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 KJ

Arabische wereld bewijst ongelijk Wilders

Nou, de Arabische wereld bewijst op het moment nog even helemaal niets, want de Arabische wereld moet nog maar even laten zien dat al dit bloedvergieten resulteert in iets goeds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 KJ

@Galileo Gelilei; Hoewel ik je sentiment wat betreft religies in het algemeen volledig onderschrijf, vind ik dat je een beetje hysterisch reageert op wat gewoon een documentaire is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 JSK

want de Arabische wereld moet nog maar even laten zien dat al dit bloedvergieten resulteert in iets goeds.

Dat is de verkeerde vraag. Leidt het tot iets beters is de juiste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 KJ

@JSK; Jij je zin.

???

Dat zou betekenen dat jij de situatie daar, pre-revolutie, gemiddeld genomen als ‘goed’ zou kenschetsen. Dat lijkt me niks voor jou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 cerridwen

@KJ: het is nu al beter in Egypte en Tunesië. Natuurlijk, de toekomst is onzeker etc., maar wat we tot nu toe hebben gezien over de manier waarop de dictators zijn verdreven, en de eisen van de betogers, is al genoeg om het ongelijk van Wilders te bewijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 JSK

@49: Euh nee? Van heel slecht naar redelijk slecht gaan is ook een verbetering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 KJ

@JSK; ’t Is maar hoe je het leest, I suppose.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 JSK

Ook niet? Of hebben we het nu over heel iets anders?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 KJ

@JSK; Ik zou, naar aanleiding van jouw opmerking, dan lezen:

want de Arabische wereld moet nog maar even laten zien dat al dit bloedvergieten resulteert in iets beters.

Dat *kun* je opvatten; de situatie was goed, en nu wordt het misschien beter. Toch ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Bismarck

@18: Het PEW center is “een van de meest gerespecteerde instituten ter wereld”? Dat lijkt me een stelling die je wel even mag onderbouwen. Los daarvan, het gaat uiteindelijk om de methodologische kwaliteit van de enquête en zonder dat je ons enige informatie over die enquête geeft, is er met geen mogelijkheid vast te stellen hoe valide de getallen zijn die je noemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 webmaster Nieuw Religieus Peil

@ Bismarck
Pew Center deed het onderzoek in april-mei 2010 in diverse Arabische landen, waaronder Egypte. Het onderzoek werd gepubliceerd op 2 dec 2010.
In Egypte werden 1000 mensen bevraagd.
Meer info over Pew zelf: http://pewresearch.org/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 DJ

@56 ik begreep dat Mubarak in 2010 met 95% vd stemmen is herkozen, en dat waren meer dan 1000 deelnemers

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Arno Uijlenhoet

@39 (KB): ‘Waar heeft Wilders ongelijk?’

Ook ik zie maar weinig landen met een Islamitische traditie, democratische waarden omarmen. Turkije (hoewel geen Arabisch land) vormt een prille uitzondering. Ook ik herken dat Arabische landen nog een hele weg te gaan hebben als het om de emancipatie van vrouwen, homo’s en minderheden gaat.

Maar dat betekent niet dat je moet concluderen dat landen met een Islamitische achtergrond zich per definitie niet in democratische zin zouden kunnen ontwikkelen. Doe je dat wel dan neem je jezelf gevangen in een soort Christelijk-Joods superioriteitsgevoel en ga je voorbij aan de dieperliggende verworvenheid van onze eigen verlichting, namelijk dat de mens als individu, van welke komaf dan ook, in staat is om zichzelf en anderen te verheffen.

Wilders gooit het kind met het badwater weg. Hij gaat niet uit van de kracht van mensen, maar van hun zwakte, angst. Daarmee positioneert hij zich niet in een democratische maar in een demagogische traditie. Met alle gevolgen van dien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Henk Veldman

Voor al degenen die nog steeds zo graag achter Wilders aanhobbelen moeten maar eens zich afvragen waar ze wonen,
wat Wilders wil wat hier gebeurt, wat dat verschilt met Arabische landen, wanneer ze voor het laats zijn bedreigt door een moslims en zo ja of het niet tijd wordt om een alarmbureau op te richten waar men desnoods anoniem kan melden waar er Islamisering heeft plaatsgevonden.
Ook kun je de aard van de bedreiging opgeven op welke manier een moslim je heeft gedreigt onmiddellijk zijn verderfelijke fascistische ideologie te omarmen en wat er met je zal gebeuren als je dat weigert.

Misschien kun je op dat bureau ook aangeven of Hitler ook zo fout zou zijn geweest als hij in plaats van de Joden de moslims had aangepakt, immers de Joden waren volgens Hitler van hetzelfde soort als nu Wilders van moslims vindt.
Ze parasiteren op de hardwerkende burger, zijn uit op de wereldheerschappij, bedriegen liegen dat het en lust is.

Een andere enquêtevraag zou kunnen zijn wat er moet gebeuren met de mensen die weigeren af te zien van hun verderfelijke ideologie en ook niet uit Nederland en Europa willen vertrekken. Je kunt ze toch moeilijk vrij rond laten lopen en ze doodmaken is ook al geen optie omdat dat nu eenmaal in Nederland verboden is, al denken ze er in Israël en de VS iets genuanceerder over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Henk Veldman

De laatste 100 jaar hebben we enige tientallen dictaturen gekend in ons superieure vrije Christelijke westen.
De dictators(Franco, Batista Salazar, Pinochet, Vileda, Castro en noem ze maar op) waren praktisch alle van Christelijke, Katholieke huize en kregen ook meestal steun van de kerk met hun onderdrukking, moord en martelpraktijken, maar niet alleen van de kerk, maar ook van de VS.
Het verzet tegen hen was praktisch altijd links en/of communistisch.
De VS steunde zelfs met wapens de dictators, die het linkse verzet wilden bestrijden.
Zelfs Islamitische dictators als de Sjah en Hoessein werden vrolijk gesteund door de VS. Zelfs Pol Pot heeft een blauwe maandag zich gesteund weten door de VS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 KJ

@Henk Veldman; Ja, en tot in de jaren ’70 was kon je in Italië voor de rechter wegkomen met het doodmaken van je eigen vrouw als je aanvoerde dat je vermoedde dat ze het met de buurman deed.

Wat is je punt ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 KB

Arno Uijlenhoet: in feite zeg je min of meer hetzelfde als Wilders over gebrek aan ontwikkeling in Islamitische wereld, alleen meer gepolijst.
En wat ik wel ironisch vind is dat jij wilders een superioriteitsgevoel verwijt, terwijl je hele posting gaat over hoe de Islamitische wereld achterloopt op ons en nog geen verlichting heeft doorgemaakt. Je stelt jezelf, je eigen waarden, even goed boven de Islamitische traditie.
Wat zeg jij tegen een gelovige moslim die jouw Westerse denkbeelden over emancipatie van vrouwen, homo’s en minderheden maar onzin vindt en zijn Islamitische opvattingen superieur acht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Henk Veldman

@KJ | 23 February 2011 | 13:39

“Ja, en tot in de jaren ‘70 was kon je in Italië voor de rechter wegkomen met het doodmaken van je eigen vrouw als je aanvoerde dat je vermoedde dat ze het met de buurman deed.
Wat is je punt ?”

Aardig voorbeeld. Bedankt.

Wat die rechter deed was precies wat in de Bijbel staat in Levitcus 20. Bij overspel dienen de daders te worden doodgemaakt. Daar helpt geen lief moedertje aan, zelfs als je zegt dat je er spijt van hebt.

Bij de Islam krijg je 70-100 stokslagen voor hetzelfde vergrijp (‘k Zou eerlijk gezegd niet weten wat ik liever heb) echter je kunt er af komen door “sorry” te zeggen, maar nóg belangrijker, van dat overspel moeten minstens 4 mensen getuige van zijn geweest.
Nu ben ik ook wel eens overspelig geweest (wat moet je als je ingesneeuwd zit op een eenzaam boederijtje met een mooie meid) maar daar was verder niemand bij.

De Islam kent vrijheid van godsdienst.
Soera 109:
“1. Zeg: “O gij ongelovigen,
2. Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,
3. Noch gij bidt aan, wat ik aanbid.
4. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt,
5. Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.
6. Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst.”
Wilders wil dat absoluut niet hebben voor anderen dan de hem toegestane religies.
Volgens de Bijbel mag je als je Gods uitverkoren volk bent mensen maar zo hun land afjatten en de oorspronkelijke bevolking vermoorden (mits milieuvriendelijk) en mag je geen vrede met ze sluiten.
(Zie Deuteronomium 7:1-3 en 22 http://is.gd/JvAMpM
Volgens de Koran mag je alleen als je land wordt aangevallen je mensen doden, maar zodra men met de aanvallen stopt moet je vrede sluiten.
Wilders weet dat heel goed want hij heeft zelfs uit de Koran die Soera geciteerd in z’n Fitna-film maar daarbij weggelaten onder welke voorwaarden je wel en niet mensen mag doden.
Kortom, de afkeer van de Islam is voor een groot deel te danken aan lugubere leugenaars als Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Arno Uijlenhoet

@KB 62: “Wat zeg jij tegen gelovige moslim …”

Anders dan Wilders veroordeel ik niemand op voorhand omdat die toevallig Islamitisch is.

Tegen een gelovige Moslim zou ik hetzelfde zeggen als tegen een gelovige orthodoxe Christen of Jood: Godsdienstvrijheid kan alleen bestaan bij de gratie van democratie, waarin universele, individuele vrijheden en rechten zijn geborgd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Henk Veldman

@Arno Uijlenhoet | 23 February 2011 | 16:21

Tegen een gelovige Moslim zou ik hetzelfde zeggen als tegen een gelovige orthodoxe Christen of Jood: Godsdienstvrijheid kan alleen bestaan bij de gratie van democratie, waarin universele, individuele vrijheden en rechten zijn geborgd.

De Islam kent godsdienstvrijheid.
Wilders niet.
Godsdienstvrijheid en geloof hebben niets te maken met democratie.
Tijdens het Hitler regime, bepaald toch geen democratie, was er wél godsdienstvrijheid. Ook voor Joden.
Dat was de ellende voor Hitler. Hij kon ze niet pakken op hun geloof.
Daarom bedacht hij de truuk met die rassenwetten.
Joden kun je ook definiëren op basis van hun ras.
Wilders zit met een dubbel probleem. Hij mag mensen niet vervolgen op basis van ras én niet om hun geloof.
Niet getreurd.
Dan noemen we de Islam geen “geloof” maar een “ideologie”.
En ook nog wel van het meest verderfelijke soort, namelijk een fascistische ideologie.
Kijk aan en na 65 jaar dat we geen mensen meer vervolgen mogen we eindelijk weer mensen schofferen en beledigen. vals beschuldigen, precies zoals “we” ooit zelfs eeuwenlang met de Joden hebben gedaan.
En weet je wat nog leuker is?
De Joden , links en de communisten heulden ook altijd met elkaar tegen Hitler.
Nu doen moslims, links en communisten precies het zelfde tegen Wilders.
En het erge is nog als Wilders en z’n aanbidders hen er op wijst dat ze verachtelijk zijn en er op uit zijn om de hardwerkende Nederlander te onderdrukken dat ze ook nog een grote bek geven ook en zelfs het lef hebben om aan Wilders te vragen waarom hij het nodig vindt om allerlei citaten uit de Koran te verdraaien om de moslims zo kwaadaardig mogelijk neer te zetten terwijl hijzelf precies is zoals hij beweert dat moslims zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 JD

@Henk Veldman | 23 February 2011 | 15:09

“De Islam kent vrijheid van godsdienst.
Soera 109:”

Het moge duidelijk zijn dat je niet volledig op de hoogte bent van de islam. De islam kent het principe van Naskh. Kort gezegd houdt dat in bij contradicties, de latere openbaringen de eerdere vervangen. Zo wordt ook de ayas over godsdienstvrijheid vervangen door latere ayas. De koran is niet gerankschikt op volgorde van openbaring, maar op de lengte van de soera’s. Om de koran te begrijpen moet je dus de volgorde weten waarin de ayas geopenbaard zijn aan Mohammed.

De eerdere ayas zijn tolerant omdat Mohammed in die tijd nog geen macht en nauwelijks volgelingen had en samen moest leven met Christenen en Joden. Later toen hij meer macht verzamelde verving hij zijn eerdere geboden met oproepen tot geweld en intolerantie.

Je hoeft alleen maar naar de praktijk te kijken in de islamitische landen om te zien dat de islam geen godsdienstvrijheid kent. Ze kent echter wel vastgestelde plekken voor andere geloven dan de islam. Die plekken zijn minderwaardig aan de islam, en niet-moslims dienen zich volgens de islam onderworpen te voelen, wat erop neerkomt dat moslims hun eigen inschatting mogen gebruiken om niet-moslims zich minderwaardig te laten voelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 HPax

@ c66 ivm c65

Ik kijk uit naar een antwoord van Henk Veldman.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 DJ

@pax, je interpretatie van welk antwoord dan ook zal altijd afhangen van hoe je nu over de zaken denkt, een unbiased interpretatie is gewoon niet mogelijk (punt) … hoe jij er over denkt is wel duidelijk inmiddels, herhalen maakt het niet sterker

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 HPax

@ 68 Ik stelde een vraag aan Henk Veltman.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 DJ

ik dacht al dat je zoiets ging zeggen, mik op de bal (on topic) … laten ‘we’ ze vrij of blijven we de onderdrukking financieren (Ridderkerk 0.125% belasting) en faciliteren (guns) … ik denk dat ‘we’ ze de ruimte om vrij te zijn moeten gunnen. Vrijheid is een wat relatief begrip, we zijn allemaal slaaf van onze eigen gewoontes … daarbuiten is vrijheid gelijk aan irrationaliteit

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 HPax

@ 70

Opnieuw: ‘Ik stelde een vraag aan Henk Veltman.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Moslim

Tot zover heeft Wilders dus wel gelijk gehad. Maar waar blijft die “revolutie” van moslims in Nederland? De “revolutie die zich tegen de mocro-straatterreur keert, die provocerende imams het land uitschopt, die kopvodden uit het straatbeeld wenst?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Joop

Hahhaah, de eerste PVV-er is al wakker geworden!

Wilders heeft geen gelijk, die schreeuwt alleen maar voor mensen die bang zijn voor buitenlanders.

Vraag: wanneer komt de eerste weldenkende PVV-er? Die voordat ie roeptoetert eerst eens even nadenkt. En afgezien van benoemen ook een redelijke oplossing bedenkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Henk Veldman

@JD | 24 February 2011 | 14:53

“De Islam kent vrijheid van godsdienst.
Soera 109:”

Het moge duidelijk zijn dat je niet volledig op de hoogte bent van de islam. De islam kent het principe van Naskh. Kort gezegd houdt dat in bij contradicties, de latere openbaringen de eerdere vervangen. Zo wordt ook de ayas over godsdienstvrijheid vervangen door latere ayas. De koran is niet gerankschikt op volgorde van openbaring, maar op de lengte van de soera’s. Om de koran te begrijpen moet je dus de volgorde weten waarin de ayas geopenbaard zijn aan Mohammed.

De eerdere ayas zijn tolerant omdat Mohammed in die tijd nog geen macht en nauwelijks volgelingen had en samen moest leven met Christenen en Joden. Later toen hij meer macht verzamelde verving hij zijn eerdere geboden met oproepen tot geweld en intolerantie.

Je hoeft alleen maar naar de praktijk te kijken in de islamitische landen om te zien dat de islam geen godsdienstvrijheid kent. Ze kent echter wel vastgestelde plekken voor andere geloven dan de islam. Die plekken zijn minderwaardig aan de islam, en niet-moslims dienen zich volgens de islam onderworpen te voelen, wat erop neerkomt dat moslims hun eigen inschatting mogen gebruiken om niet-moslims zich minderwaardig te laten voelen.

Ik ben wel degelijk op de hoogte van de Koran/Islam en soera 109 is de 5 na laatste.
Een deel van m’n familie is moslim en respecteert wel degelijk ondanks mijn hoontoon t.a.v. elke religie mijn opvattingen.

Wat je je niet realiseert is dat in (sommige) Arabische landen waar moslims aan de (dictatoriale) leiding staan, deze het geloof misbruiken om mensen aan zich ondergeschikt te maken.
Dat heeft niets met de Islam als zodanig te maken.
Je kunt alle Katholieken/Christenen er niet van beschuldigen dat hun geloof fout is omdat er het overgrote deel van de dictators in het westen van Katholieke huize waren en bovendien ook nog eens gesteund werden door de “Kerk”.

Elke oorlog wordt gesteund door een God. Zonder die steun hoef je het niet eens te proberen.
Ook elke aanslag of bombardement of die nu van Christen huize is, Joods, of Islamitisch, je kunt er zeker van zijn dat God het allemaal prachtig vindt.
Echter………… de Islam verbiedt dit soort kutsmoezen.
Vandaar dat de Joden toen ze 3300 jaar geleden beweerden dat ze met steun en zelfs op bevel van God het huidige Israël binnenvielen en de bevolking uitmoordden een beste veeg uit de pan krijgen van Mohammed/Koran/Islam.
Natuurlijk kan iedereen wel op z’n vingers natellen dat geen God zo gek is om mensen toestemming te geven hun land af te jatten en de oorspronkelijke bevolking te vermoorden.

Jij bent niet in staat om ook maar één Koran tekst aan te wijzen waarin staat dat je mensen maar zo hun land mag afpakken, ze te vermoorden als ze verzet plegen, dan wel ze te vervolgen als ze een ander geloof hebben dan de Islam.
Zaken toch die probleemloos door aanvankelijk de Katholieken eeuwenlang hebben gepraktiseerd, maar de afgelopen eeuw inmiddels 174.000.000 mensen het leven heeft gekost.

Ik daag je uit om aan te tonen op welke manier de Islam ook maar voor een fractie deze prestatie heeft geleverd.
Ik durf er ook alles om te verwedden dat jij nog nooit in je leven bent bedreigd door een moslim.
Ik weet ook zeker dat jij ook heel wel zeker weet dat als je in Nederland als moslim woont dat je door Wilders en z’n aanbidders je niet veilig voelt omdat je voortdurend ervan wordt beschuldigd medeschuldig te zijn als ergens anders op de wereld een moslim iets uitvreet precies zoals Hitler de Joden van alles en nog wat beschuldigde.

Zou je je het lijstje willen maken om gewoon vanuit de Koran om aan te tonen dat het best gerechtvaardigd is als we de moslims willen discrimineren?
De Koran kun je hier vinden: http://is.gd/Usd0d3
Draai je er niet onderuit.
Je hebt mij ervan beschuldigd niet te weten van de Koran.
Dat geeft een verplichting van jou kant.
Doe niet Wilders laf. Wilders durft nooit met open vizier z’n leugens en/of “waarheden” te verdedigen.
Ooit zal de uitdrukking: “Zo laf als Wilders” gemeengoed worden voor mensen die zich meer dan normaal laf en leugenachtig gedragen.
Probeer die naam niet te krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Henk Veldman

@JD | 24 February 2011 | 14:53

“Zo wordt ook de ayas over godsdienstvrijheid vervangen door latere ayas. De koran is niet gerankschikt op volgorde van openbaring, maar op de lengte van de soera’s. ”

Soera 109 heeft 6 regels, net als Soera 1
Soera 2 heeft 286 regels.

Hans Jansen, de grootste geleerde aller tijden heeft geconstateerd wat jij hem naverteld.

Hans is er namelijk achter gekomen dat op het moment een moslim opstaat hij eerst in de Koran kijkt hoe hij zich moet gedragen.
Blijkt dat daar een tekst staat waarin staat dat hij zich netjes dient te gedragen, krijgt hij prompt last van een ochtendhumeur.
Het eerst wat hij daarna doet is om in de Koran te kijken hoe hij volgens God en de Koran zich vijandig, onderdrukkend en verachtend zich dient op te stellen jegens z’n vrouw, buren en vrienden.
Als hij die nit vindt, pakt hij “Mein Kampf” erbij.
Dat boek ligt namelijk ook op z’n nachtkastje.
Meestal lukt het wel aan de hand van Hitlers teksten om zich gewoon te gedragen zoals we allemaal weten dat ze doen dankzij Wilders, aangezien immers Wilders er achter is gekomen dat moslims geen geloof hebben maar een fascistische ideologie.
Soms lukt ook dat niet.
Dan worden er stapels andere boeken uit het nachtkastje gehaald om toch er maar voor te zorgen dat je je als moslim gedraagt zoals Wilders en z’n volgelingen, waaronder zelfs Hans Jansen, zeggen dat je je dient te gedragen.
Mocht ook dat niet lukken dan pak je de boeken van Hans Jansen erbij. Die leggen je als Moslim haarfijn uit hoe je je als moslim gedraagt.
Zonder Jansen was je er namelijk niet uitgekomen. Je dacht dat je volgens je geloof je netjes moest gedragen, maar van Jansen heb je geleerd dat dat niet overeenkomstig de leer is.
Opgelucht storm je vervolgens je huis uit naar de dichtstbijzijnde moskee, (altijd dichtbij, praktisch op elke hoe van de straat zit er zo’n gekmakend gebouw) waar je nog meer instructies krijgt om je volgens de Wilderiaans/Jansiaans leer te gedragen.
Als je thuis komt geef je je vrouw een paar trappen, (volgens de methode Dion Graus, dus in de buik) knipt eventueel haar schaamlippen af, gaat winkelen en uit naam van Allah jat je de hele winkel leeg, roept je kinderen op om hetzelfde te doen, omdat dat nu eenmaal in de Koran staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 larie

Zijn “drager van zilveri” is net dicht gegaan hoor ik van mijn exbuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Joop

Wilders voor en Wilders na, geen respect voor de man en zijn mening.

Denk voor jezelf.

Er is een gigantische massa die opvattingen heeft over butenlanders, overheid en eigen gerief. Kijk daarna, niet naar die blaaskaak!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Moslim

73 joop
Weer zo’n misvatting. Mensen zijn niet bang voor buitenlanders maar ze zijn ze zat, spuugzat. Sinds links de multicul hoog in het vaandel heeft wordt links daar op afgerekend.
De linkse media laten maar al te graag de Wilders stemmende Tokkie’s aan het woord en zetten de zogenaamde linkse semi-intellectuelen daar tegenover. Lekker simpel.
Je stellingname getuigd van weinig realiteitszin en van een hoog gehalte vooringenomen arrogantie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Henk Veldman

@Moslim | 26 February 2011 | 07:22

“Weer zo’n misvatting. Mensen zijn niet bang voor buitenlanders maar ze zijn ze zat, spuugzat. Sinds links de multicul hoog in het vaandel heeft wordt links daar op afgerekend.
De linkse media laten maar al te graag de Wilders stemmende Tokkie’s aan het woord en zetten de zogenaamde linkse semi-intellectuelen daar tegenover. Lekker simpel.
Je stellingname getuigd van weinig realiteitszin en van een hoog gehalte vooringenomen arrogantie.”

Zie je wat je doet?
Je redeneert als volgt IK heb een pest aan buitenlanders terwijl heel veel meestal linkse mensen dat niet hebben.
Dus zijn die mensen fout.
Want het is namelijk leuker om een pest aan iemand te hebben en iedereen moet maar net als jij en Wilders de pest in hebben want dat maakt jullie gelukkig.
En het zal jullie worst zijn of anderen die precies het tegenovergestelde vinden daar wel lol aan hebben.
Voor jullie soort is jullie sacherijn het hoogste goed.
Op zich zou het nog niet zo erg zijn als een deel van jullie mensen die deel hebben van die multiculties niet voortdurend lopen te pesten en dolenhousiast net als de Grote Leider Wilders hen van alles en nog wat beschuldigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 JD

@Henk Veldman | 25 February 2011 | 12:19

“Jij bent niet in staat om ook maar één Koran tekst aan te wijzen waarin staat dat je mensen maar zo hun land mag afpakken, ze te vermoorden als ze verzet plegen, dan wel ze te vervolgen als ze een ander geloof hebben dan de Islam.”

U hebt de koran niet gelezen, of u bent een moslim die geen kritiek op de islam mag hebben. De islam is allerminst alleen de koran, maar toch zal ik een aya voor je noemen om je ongelijk te bewijzen.

Koran 9:29: “Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.”

“Ik daag je uit om aan te tonen op welke manier de Islam ook maar voor een fractie deze prestatie heeft geleverd.”

De schatting over het aantal niet-moslims dat door moslims vermoord is door de eeuwen heen staat op circa 270 miljoen. Daarbij zou je ook nog honderden miljoenen moslims bij mogen optellen. Misschien moet je je eens verdiepen in de hindoe genocide bij de islamitische invasie van India, waarbij circa 80 miljoen Hindoes het leven lieten. En de afgelopen 50 jaar is de islam voor meer doden verantwoordelijk dan alle andere oorlogen bijelkaar. Ik noem een Soedan, een Bangladesh, een Pakistan, etc. Ieder jaar sterven er meer mensen door islamitisch geweld dan in de gehele 350 jaar durende inquisitie.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle moslims slecht zijn. Maar de islamitische doctrine is wel degelijk gevaarlijk, en heeft als doel politieke macht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Joop

@78.

“Je stellingname getuigd van weinig realiteitszin en van een hoog gehalte vooringenomen arrogantie.”

Ik lig in een deuk, wat een bullshit weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 HPax

@ 80
n Plato’s Phaedo de-adviseert Sokrates zijn leerlingen om met iedereen zomaar in discussie te gaan. Voor debatteren, onderwijst S., is een (filosofische) training nodig, en die hebben veel mensen niet. Ga je dan toch een dialectiek met ze aan, dan worden ze onaangenaam en hatelijk. Soms zelfs gevaarlijk. Ik denk dat jij nu in die fase zit.

Je argumenten zijn redelijk en goed, maar provoceren slechts kwaadheid (misanthropie), en kan ermee stoppen het beste zijn. We mogen de duivel niet verzoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Hal Incandenza

“En de afgelopen 50 jaar is de islam voor meer doden verantwoordelijk dan alle andere oorlogen bijelkaar.”

Over evidente onzin gesproken, ik noem Congo, Korea, Vietnam, etc. Een veelvoud. Serieus gast, treurig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Joop

@83. Je hebt je laten provoceren tot misanthropie, Hal. Als de duivel ben je verzocht! :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Hal Incandenza

Maar je zou er toch ook gewoon misantroop van worden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Yevgeny Podorkin

Tussen neus-en-lippen…ga je nog volhouden dat het de islamitische doctrine is met als doel politieke macht die het MO thans helemaal in brand steekt Hpax?

SCHEEFWONER.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Moslim

Joop, kom eerst maar eens met een zinnig antwoord. Wat een blater ben je toch.

Henk Veldman, ben toevallig buitenlander en ook nog eens moslim. Pech voor jou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Joop

@87. Een zinnig antwoord op gebla, dat we elke dag al horen roepen dat hoeft niet.

Geblater doe jij, hahahahaha, sukkel!

Overschrijven van Hoeiboei kan iedereen.

Jij bent geen moslim, buitenlander, je zit alleen te stoken…. zielig figuur.

Dat is zelfs de zelfrespecterende Nederlander spuugzat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Moslim

88 wat is hoeiboei?
op de persoon spelen getuigd van geestelijke armoede. Ik ken weinig Nederlanders met zelfrespect. Heb er niet zo’n hoge pet van op. Laffe schrijterds zijn het, net als jij. Honden mentaliteit, altijd bij de grootste groep willen horen. Iemand als jij stapt als een angsthaas opzij als ik je vies aankijk in de tram omdat je maar nooit weet of er een scheldpartij of een paar vuisten achteraan komen. Lafbek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 esgigt

@89: Hoeiboei is een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal… Verder zit hier inderdaad een groep die paniekerig reageert op andere standpunten en dan de term fascist oid aan het digitale papier toevertrouwen.

Verder ben ik het wel met je eens dat veel Nederlanders er een zielige laffe mentaliteit op na houden. Dat wordt ons hier namelijk met de paplepel in gegoten. Het trieste voor dit land is echter dat die lui in Den Haag vaak nog laffer zijn dan het volk dat zij zeggen te vertegenwoordigen. Dan komen we dus ook weer op een van de HOOFDOORZAKEN van de kloof tussen kiezer en politiek alhier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Joop

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 su

@89: Ik ken weinig Nederlanders met zelfrespect.

Is niet bepaald functioneel voor de discussie, jouw onderbuikgevoelens. Maar wellicht heb je een studie die het ontbreken van zelfrespect bij Nederlanders aantoont?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Rene

@ esgigt: Die andere standpunten waarop ik zelf de reactie “fascist” uit bestaan uit, zoals wel eerder hier gezegd, bijvoorbeeld

1) rancune (jegens “links” of meer algemeen)
2) zondebok (moslims, allochtonen)
3) oppervlakkigheid (verwerping van wetenschap)
4) nihilisme (cultureel bijvoorbeeld)
5) leiderschap (Geert Wilders)
6) orde en tucht (tuigdorpen, knieschoten).

en zo vast nog wel een paar kenmerken van de politiek die de PVV bedrijft en deelt met fascistische bewegingen uit het verleden. Houd eens op te denken dat “fascisme” een raar of verboden woord is. Fascisme is de naam van de politieke stroming waartoe de PVV behoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Moslim

92 su
Is gewoon een feit hoor. Iedereen die multicul promoot en eigen cultuur en maatschappij daaraan ondergeschikt maakt mankeert het aan zelfrespect. Miljoenen links-stemmers zijn daar het bewijs van. Druk die joint uit en verhelder je geest.

93 rene
1) jouw interpretatie, onderbuikgevoelens, su zegt het
2) zondebokken zijn autochtone Nederlanders die niet meer om straatterreur heenkunnen, jouw stellingname is een walgelijke Godwin.
3) je doelt op de klimaathetze? Waarbij andere rapporten die niet in het politiek correcte klimaatstraatje passen bewust worden genegeerd?
4) Nederlanders mogen niet meer trots zijn op hun eigen cultuur. Klompen zijn dom, voor domme boeren. Tulpen komen uit Turkije, was dat ooit niet Byzantium, lees Christenlijk? Molens komen ook van verweg. Couscous is beter dan aardappels, ook al is het niet te vreten.
5) Als Wilders niet presteert wordt hij er gewoon uitgeflikkerd. Het politieke systeem laat geen ultieme leiders meer toe uit te groeien tot eventuele dictators, toch weer een beetje Godwin van jou.
6) Tugdorpen zijn al voorgesteld door linkse partijen, niet boe roepen als het uiteindelijk ook van de PVV komt. Knieschoten is in een ander verband genoemd, niet moedwillig foutief quoten.

Fascisme is hoe de Islam zich uit in Europa. Niet je kop de andere kant opdraaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 su

@94: Als het een feit is, dan kun je dat ook met feitenmateriaal onderbouwen. Vooralsnog moeten we het hebben van jouw onderbuik en infantiele haat jegens links.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Spam

@92: Misschien ben ik wel juist niet zo bang voor andere culturen, omdat ik alle vertrouwen heb in mijn eigen cultuur en van mezelf weet dat ik me nooit door nieuwe cultuurinvloeden gedrag zal laten opleggen waar ik zelf niet blij mee zou zijn. Is het niet juist een gebrek aan zelfrespect en eigenwaarde die angst voor vreemde invloeden bevordert? (zie ook puntje 4) van je reactie op #93)

– Tuigdorpen zijn nooit eerder voorgesteld. Graag een linkje als je anders beweert. Het CDA (links??) heeft het zo nu en dan over heropvoedingskampen, maar dat was bedoeld voor lastige jongeren die na een veroordeling moesten worden opgevoed ipv gevangen- of aan de taakstraf gezet. Dat was zeker niet bedoeld om hele gezinnen uit de maatschappij te bannen en in ghetto’s te plaatsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Rob

Haat jegens anderen. Oftewel, zelfrespect anno 2011 :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Hal Incandenza

Bij iedere extra reactie van Anton Hering krijg ik meer sympathie voor sommige ideetjes van Wilders, deporteren enzo…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Moslim

95 su
Is het beleid van links niet voldoende bewijs voor je? Iemand die zijn eigen cultuur belachelijk maakt en een andere daarboven stelt heeft geen zelfrespect. Wat voor “feiten” wil je nou eigenlijk? Of is het weer eens ouderwets betweterig mierenneuken geblazen?

96 Spam
http://www.pvdarotterdam.nl/nieuws/nieuws_item/t/positief_advies_voor_asocontainers

98 VertrekHal Incandenza

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99.1 pedro - Reactie op #99

De laatste jaren is het vooral de PVV die ons in het buitenland belachelijk maakt. Maar ja, omdat te weten moet je wel buitenlandse kranten kunnen lezen. Wel leuk om dat af en toe te doen hoor. In het buitenland noemen ze de PVV gewoon racistisch en fascistisch. Hier in Nederland mag dat niet, want hier moet je politiek correct zijn.

#100 su

@99: Nee, dat is geen bewijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Moslim

su, dus iemand die zegt een fan van Elvis te zijn is dat feitelijk niet want er is geen bewijs. Tuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 Spam

Ik heb ook Google: http://www.nu.nl/politiek/2443384/wilders-wil-veelplegers-verbannen-tuigdorpen.html

“In Amsterdam werd tot een jaar geleden geëxperimenteerd met de bijzondere woonvorm Skaeve Huse. In deze speciale woningen leefden veroorzakers van extreme overlast.
Volgens een woordvoerder van de woningcorporatie Stadgenoot gaat een vergelijking tussen Skaeve Huse en het idee van Wilders compleet mank.
”Een tuigdorp is een straf en Skaeve Huse is er juist op gericht de bewoner weer terug te krijgen in de maatschappij, vaak in overleg met de overlastveroorzaker.’’
Stadgenoot is niet blij met het idee van Wilders. ”Het werkt stigmatiserend en veroorzaakt getto’s’’, aldus de zegsman van de corporatie. ”Het is veel beter mensen weer onderdeel te maken van de samenleving dan ze eruit te tillen.’’ “

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 su

@101: Wat een belachelijk argument. Maar in principe is de uitspraak van iemand dat hij fan is van X geen bewijs, nee. Een platenkast vol X is overtuigender. Vooralsnog ben je niet met een platenkast op de proppen gekomen. Geen koekje dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Joop

Alsof ‘links’ zijn eigen cultuur (wat dat ook mag zijn – hoort daar ook tolerantie bij) en een andere daarboven stelt. Dat is klinkklare onzin. Dat is een aanname, die inderdaad wel bewezen mag worden. M.i. niet meer dan zwartmaking. Ben je niet tegen, dan ben je voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 Moslim

103 su
precies mijn punt. Die platenkast is alles wat links stemt, dan stem je inderdaad tegen Nederlandse cultuur en maatschappij. Wat moslims hierheen brengen is belangrijker. Niet dus, spreek uit ervaring.

104 joop
bewijs het tegendeel dan maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 su

@105: Me grootje. Dat gedans om maar geen bewijs aan te dragen trap ik mooi niet in, Elvis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 Joop

@105. haahaha.

Links is islam bij jou. Nederlandse cultuur en maatschappij. Waar heb je het in godsnaam over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Rob

Don´t feed the… juist

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 larie

Goed stuk, maar juich niet te vroeg. Wat Carlos al signaleerde..een opmerkelijke stap en wellicht een signaal naar binnen in verkapte vorm.

(bron Aljazeera blog)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 jantje

hey noslim,
links tegen de nederlands cultuur en maatschappij???
..en gij geleuft da???
boek aub een one-way-ticket naar de GGZ!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 Moslim

110
ja, links draagt bij tot het verneuken van eigen maatschappij en cultuur. Alles wat Nederlands is is achterlijk. Theo van Gogh verdiende het toch doodgemaakt te worden? Waar waren al die subsidieslurpende linkse kunstenaars die het voor hem opnamen? Schijterds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Rene

Wat een passend nummertje voor commentaar #111:

http://www.rnw.nl/nederlands/article/zotten-en-zatten-gaan-los-op-1111

Nu vond “links” weer dat Theo van Gogh het verdiende doodgemaakt te worden. Hè Anton? Zijn je jeugddromen een beetje voor je uitgekomen joh? Zo dagelijks om 4 uur ’s nachts blubber op een website plempend? Goed gevoel bij wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 Moslim

112 rene
Ja, of heb je het niets toen niet gevolgd? Wel wakker blijven knul.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 Monique

NOS Nieuws – ‘Rol al-Qaida in Syrië’
nos.nl/artikel/398683-rol-alqaida-in-syrie.html

Duitse Inlichtingendienst; al-Qaeda overal in Syrie | Algemeen …
http://www.nujij.nl/…/duitse-inlichtingendienst-al-qaeda-overal-in.1808282...

Egypte-sharia met moslimbroedersschap
Tunesie wetvoorstel shariawetgeving
Libie-shariawetgeving aangenomen
Egypte-shariawetgeving is op handen moslimbroederschap de macht enkel het leger is nog tegen.
Syrie-Ook hier een strijd gesteund door de VS die levert voor de 3e keer wapens aan ‘rebellen’ die gewoon radicale jihadgroepen zijn,Al-Qaida zijn vlaggen hangen er overal..wat denkt de schrijver van dit stuk wat er gaat gebeuren als Assad weg is ??
Denk nou eens goed na,beste journalist ik kan je niet op weg helpen anders ben ik de populist,racist,onderbuikfiguur en wat al niet meer,,u politieke correcte schrijver komt echt van een andere planeet of doet links ideologie uw hersentjes smelten ?????

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114.1 pedro - Reactie op #114

Dat Al Qaïda een rol probeert te spelen in Syrië en andere plaatsen, dat jihadisten daar een rol proberen te spelen, dat een minderheid in Egypte en Tunesië de sharia als belangrijkste wetgeving wil hebben (een meerderheid wil alleen sharia voor minder belangrijke zaken, en altijd nog ondergeschikt aan gewone rechtspraak), wil niet zeggen, dat de ahria in al die plekken in wordt gevoerd, of dat de strijd in Syrië alleen door radicale jihadisten wordt gevoerd.

Iedereen die een beetje na kan denken, weet dat. Je bent zo door rechtse ideologie geïndoctrineerd, dat je het allemaal niet meer zo duidelijk ziet. Kijk zelf eens een keertje uit je doppen. In Irak hebben radicale jihadi’s en andere achterlijken veel meer dan in Syrié en de andere door jou genoemde landen geprobeerd een deel van de macht in handen te krijgen, en zelfs daar is het hen niet gelukt. Blijkbaar is de overgrote meerderheid van de bevolking van die landen niet zo gecharmeerd van die radicale islamisten als jij ons wijs wil maken.

#115 Monique

“”Dat Al Qaïda een rol probeert te spelen in Syrië en andere plaatsen, dat jihadisten daar een rol proberen te spelen, dat een minderheid in Egypte en Tunesië de sharia als belangrijkste wetgeving wil hebben”””——————>>Proberen ??? Nee,die spelen een hele grote rol,zelfs een hoofdrol.
Een minderheid(?) in Egypte stemt op de voorheen meer dan 50 jaar lang verboden broederschap,broederschap word de GROOTSTE partij en dat door een minderheid ?? NEEN Pedro alleen een meerderheid zorgt voor de grootste partij en dat is in dit geval het moslimbroederschap..———————————“”””wil niet zeggen, dat de sharia in al die plekken in wordt gevoerd, of dat de strijd in Syrië alleen door radicale jihadisten wordt gevoerd.””——————————————————————–>>In Libie werd 1 (èèn)dag na de dood van Kadaffi al de shariwet ingevoerd,in Tunesie zijn voorstellen daarvoor gedaan,en in Egypte is alleen het leger nog tegen de sharia-invoering,gewoon de feiten,en denk jij nou echt dat de BURGERS in Syrie zichzelf opblazen en met mortieren rondlopen ??
De burgers worden er met honderden vermoord door Al-Qaida om ze daarna snel aan de (helaas) linkse pers te tonen die eenvoudig dan de schuld bij Assad neergooit….
Waarom zou Assad 80 kinderen onthoofden,en waarom dan ook nog zijn ‘eigen’ stroming in de islam uitmoorden want dat waren deze kinderen..
Gelukkig hebben de Russen en de Chinezen dit zieke Westerse spelletje door en gaan der niet in mee,,,,,en Pedro vertel mijn nu eens wat die lente-opstand in Egypte heeft gebracht ??? Of Libie ??
De lente werd er de winter met radicale mafkezen die de macht grepen,erger nog dan de huidige dictators die er verdreven en vermoord zijn ..————————————————————————–“”Iedereen die een beetje na kan denken, weet dat. Je bent zo door rechtse ideologie geïndoctrineerd, dat je het allemaal niet meer zo duidelijk ziet. Kijk zelf eens een keertje uit je doppen.”””—————————->>Nadenken is niet nodig,KIJK dagelijks bij de NOS en hoor bij elke BOM allah ackbar schreeuwen,volgens jou zijn dat de BURGERS volgens mijn Al-Qaida als ik zo de vlaggen bekijk op de achtergrond,,denk jij maar na hoe je dit nu weer gaat ontkrachtigen,bovendien kan je alleen uit je doppen kijken als je weet waar je over praat,IK ben 6 mnd geleden ZELF in Libie geweest,daar moet je uit je doppen kijken als Westerling dat je niet ontvoerd word,in bewaakte auto’s en achter kogelvrijglas word je vervoerd,heerlijk jou vrijheid,Pedro,over de vrijheden van alle andere mensen die GEEN moslim zijn in Libie zeg ik maar niks,t’is tegen dovemansoren,weet je wat die worden op handen gedragen door de moslims die de macht momenteel hebben,goed hè..!!————————————————————————“”n Irak hebben radicale jihadi’s en andere achterlijken veel meer dan in Syrié en de andere door jou genoemde landen geprobeerd een deel van de macht in handen te krijgen, en zelfs daar is het hen niet gelukt”””—————————->>Links Nederland riep jarenlang dat de aanslagen in Irak door de aanwezigheid van de VS kwam ??
De VS is al jaren weg,,EN ?? De aanslagen zijn er vertienvoudigd,dagelijks sterven er 100den onschuldige slachtoffers,,en waar is het linkse vingertje nu ?? N E R G E N S…
Blijf jij maar denken dat de Sji’iten en de Soennieten elkaar niet afslachten om religieuze redenen,blijf jij maar denken”dat komt wel goed”
Timboektoe word gesloopt tot de laatste steen,weg cultuur weg historische gebouwen “””Blijkbaar is de overgrote meerderheid van de bevolking van dat land niet zo gecharmeerd van die radicale islamisten als jij ons wijs wil maken”””—————>>Ga èèrst de koran maar eens lezen daar staan de spelregeltjes in,een meerderheid bestaat in een democratie en niet in een salafistische theologie zoals Iran,,die hebben schijt aan de meerderheid en slaan die gewoon neer…maar voorlopig zitten ze daar met de gebakken peren in Timboektoe,en jij lekker veilig achter je PC’tje….!!
Google voor gein Engeland en shariawetgeving dan lees je dat daar ook inmiddels 7 rechtbanken bestaan…de middeleeuwen sluipen Europa in,dikke multikul ellende in de grote steden,en dan begin jij over “blijkbaar”..hahaha blijkbaar woon jij niet in Amsterdam of Den-Haag blijkbaar ben jij Remi die was ook alleen op de wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115.1 Prediker - Reactie op #115

Monique sleept er werkelijk van alles en nog wat bij, hetgeen het er niet helderder op maakt.

Shariarechtbanken in Grootbritannië, de moslimbroederschap in Egypte, gelul over sjaria in Libië, de aanwezigheid van al-Qaeda in Syrië, islamistische bendes in Timboektoe en Marokkanen/Turken/Surinamers in bepaalde wijken van Den Haag en Amsterdam, je zou bijna door de bomen het bos niet meer gaan zien. Maar het zijn toch echt verschillende verschijnselen.

Neem nou Libië. Wie precies wil daar ‘de’ sjaria, en wat betekent dat dan precies?

Of Syrië… het is best mogelijk dat Al Qaeda daar een rol speelt, maar onduidelijk is wat die rol is, en hoe het Vrije Syrische Leger staat ten opzichte van die inmening. Ook onduidelijk is wat de soennitische meerderheid van de Syriërs voor ogen heeft in een Syrië na Assad en de Baath partij. Waarschijnlijk is dat ook voor henzelf nog onduidelijk, want politieke organisaties buiten de Baath partij zijn er niet, en politieke bewegingen ook niet (je riskeert een enkeltje martelkerker op uitnodiging van de veiligheidsdiensten).

Al Qaeda kan wel kloten in Syrië, maar dat ze de macht zal grijpen is erg onwaarschijnlijk. Daarvoor zijn haar aantallen te klein, en of ze zich populair maakt met het koppen afsnijden van kinderen, dat is ook maar de vraag. (O, die dode kindertjes vormen wel mooie propaganda voor het regime van Assad naar de eigen christelijke en alawitische achterban btw – kijk eens mensen, dit is uw voorland als wij de greep op het land verliezen…)

De Britse overheid zou er goed aan doen te beseffen dat die sjariaraden traditionalistisch en orthodox worden ingevuld, en dat het mannenbolwerken zijn, waar opvattingen gelden die de vrouw zien als een onmondige die moet worden bevoogd door echtgenoten, vaders en geestelijken. Niet de plaats waar vrouwen aan het langste eind trekken of hun recht kunnen halen dus.

En vervolgens moet ze drie dingen doen:

1. In de wet verankeren dat religieuze rechtbanken net zoveel rechtsgeldigheid hebben als een ceremoniële rechtbank van de lokale Star Trek-vereniging. Leuk dat jij een Klingon-huwelijk bent aangegaan met alle verplichtingen vandien, en dat er mensen zijn die dat zo serieus nemen dat ze dat volgens de Klingon-wetten willen volgen en op grond daarvan ‘rechtspreken’, juridisch gezien is zo’n Star Trek-huwelijk flauwekul. Dat zou voor religieuze huwelijken natuurlijk net zo moeten gelden.

2. Ze zou organisaties moeten ondersteunen die campagne voeren onder vrouwen om hen bewust te maken van hun rechten (zowel wat de Britse wet betreft als wat islamitisch religieus recht betreft).

3. Ze zou gesprekken moeten voeren met liberale moslims om te kijken of die de mogelijkheid hebben om sjariarechtbanken op te zetten van een meer liberale snit, en deze erkend te krijgen in islamitische landen. Joden hebben ook meer smaken dan alleen de ultraorthodoxie ten slotte.

#115.2 pedro - Reactie op #115.1

Ja, voor sommige mensen is een beetje genuanceerd nadenken een probleem. Haar steun voor Assad vind ik… tsja, wat kun je daar eigenlijk van zeggen. De dictators in het midden oosten zijn met dat soort argumenten al veel te lang aan de macht gehouden met westerse steun, en niet alleen met steun van Russische of Chinese dictators. Uit angst, dat een andere dictator de macht zou kunnen grijpen, steunen ze liever de huidige dictator, die door zijn wreedheid tegen de eigen bevolking de onvrede toe doet nemen, waardoor er altijd steun voor radicale groeperingen is. Uit angst voor die radicale groeperingen moet de dictator dan weer gesteund worden. Retoriek die aan de jaren dertig doet denken. Tegen het bolsjewisme en zo.

PS: “Remi die was ook alleen op de wereld”… Ik zou wel op dat inkoppertje willen reageren, maar ik moet nog naar een feestje. Sorry.

#115.3 M - Reactie op #115.2

Een beetje genuanceerd? Die “Monique” trapt een artikel van zo’n anderhalf jaar terug omhoog, om o.a. met dit soort loze kreten te komen.

<KIJK dagelijks bij de NOS en hoor bij elke BOM allah ackbar schreeuwen,volgens jou zijn dat de BURGERS volgens mijn Al-Qaida als ik zo de vlaggen bekijk op de achtergrond,,denk jij maar na hoe je dit nu weer gaat ontkrachtigen

Monique heeft nogal een onderbuik, zeg maar. En zit tevens nogal vast in het links/ rechtssyndroom. De hersentjes gesmolten door het PVV geneuzel, Monique?

#115.4 lapis - Reactie op #115.3

Tja, ze verwoordt het niet heel sterk, maar ze heeft wel een beetje een punt in de zin dat we anderhalf na het schrijven van dit artikel toch mogen constateren dat de auteur behoorlijk voorbarig enthousiast was. Voor zover ik het kan overzien kent geen van de lentelanden vrijheid van meningsuiting, gezien de pittige gevangenisstraffen die sommigen hebben gekregen voor het beledigen van de islam in Egypte en Tunesië, en in alle landen behalve misschien Tunesië (al worden daar nu steeds vaker synagoges in de fik worden gestoken zoals in Gabes in februari 2011 of in Sfax in september 2011 en daarna nog een keer in maart 2012) hebben niet-moslims het net zo slecht als onder de oude regimes: in Libië hoef je nog steeds niet op het restaureren van een synagoge te rekenen, over de stelselmatige discriminatie van christenen in Egypte hoef ik waarschijnlijk niet eens te beginnen, en ik houd mijn hart vast voor hoe niet-soennieten het gaan krijgen in het nieuwe Syrië.

Ik bedoel, het is algemeen geaccepteerd dat er een verschil bestaat tussen een democratie en een dictatuur van de meerderheid. Als ik dit artikel van anderhalf jaar geleden nog eens doorlees dan lijkt het erop dat er wordt verwacht dat de lentelanden zich richting de eerste categorie zouden bewegen, terwijl ze dat vooralsnog richting de tweede categorie lijken te doen. Ik wil natuurlijk gelijk opmerken dat het na anderhalf jaar nog te vroeg is om de gevolgen van de Arabische Lente op waarde te schatten. Maar het kan ook allemaal nog slechter worden. In Egypte zou de economie door de bevolkingsgroei, stijgende olie- en voedselprijzen en de teruglopende toerisme-industrie nog verder kunnen verslechteren, en als de gemiddelde Egyptenaar nog bozer wordt zal hij zijn heil zoeken bij de salafisten, niet bij de liberalen.

#116 su

Google voor gein Engeland en shariawetgeving dan lees je dat daar ook inmiddels 7 rechtbanken bestaan…

Er bestaan ook sinds jaar en dag Joodse rechtbanken voor religieuze zaken. Moet je daar ook zo schuimbekken van?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 lapis

@119 “een salafistische theologie zoals Iran

Vallen de sjiitische orthodoxen van Iran tegenwoordig ook al onder het salafisme?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Monique

@lapis
Orthodoxe geestelijken kneden Iran richting theocratie – Religie …
http://www.trouw.nl/…/Orthodoxe-geestelijken-kneden-Iran-richting-theoc...
——
Syrische rebellen vermoorden Syrische burgers’ | Politiek – NUjij.nl
http://www.nujij.nl/…/syrische-rebellen-vermoorden-syrische-burgers.1788…10 juli 2012 – De salafistische extremistisch-soennitische opstandelingen in Syrië, met … in Zuidwestelijk Iran en in Jemen verschillende Al-Qaeda-groepen
—-
“”Er bestaan ook sinds jaar en dag Joodse rechtbanken voor religieuze zaken. Moet je daar ook zo schuimbekken van?”””—————————–>>JA,religieuze rechtbanken zijn en gruwel zeker voor niet religieuze mensen,bovendien behoren die sprookjesboeken waar hun wetgeving op gebaseerd is in een bibliotheek onder de kinderafdeling waar ook Harry Potter staat.———————————————————————>>M 6:08 Ja hoor daar komt het onderbuikje weer,,de VORM word slinks verkozen boven de INHOUD als de FEITEN auww doen,,BURGERS die VECHTEN NIET in Syrie,BURGERS zijn de speelbal van de vele jihadgroeperingen in Syrie,BURGERS versus Assad,hahaha net als in Iran met Ahmadinejad na de verkiezingen?
Nee,vriend jij maakt van Al-Qaida geen burgers zoals de pers hier doet,,maar zeker de laatste week steeds meer van die leugen terugkomt…geneuzel is ff terugkijken wat die ‘lente-opstanden’ nu hebben opgeleverd,na het onderbuikie plakt M dan nog snel even de sticker PVV op me rug,en klaar is slinkse Kees ???
Demoniseren ipv inhoud,waar ken ik die oud linkse truc toch van ??——————————————————————————-@Prediker “””” Monique sleept er werkelijk van alles en nog wat bij, hetgeen het er niet helderder op maakt.”””” Oh het maakt toch duidelijker met meer voorbeelden dacht ik nog zo ???
Ben het verder vrijwel geheel met u eens,al bent echter wel wat naief betreft de 3 punten die onuitvoerbaar gaan worden,ook in de toekomst,en tja voor vrouwen is het al helemaal een drama die religieuze middeleeuwse wetsregeltjes,waren we er in Europa net een paar honderd jaar vanaf d.m.v een religieuze verlichting,krijgen we opnieuw een middeleeuwse religie die onverlicht is en daar ben ik bang voor ook zal blijven,omdat enige kritiek op die regeltjes of het (heilig)boek waar die in staan zal leiden tot de doodstraf..ook uit die religie stappen kost zelfs je leven,maargoed ik moet het allemaal niet zo zien,en Al-Qaida maar stiekem steunen door te doen of het opstandige burgers lijken,en als Assad dan weg is krijgen we democratie en vrijheden al nooit tevoren…..dat zien we nu ook al in Egypte toch ?
Theocratie versus democratie,de laatste heeft het loodje gelegd in Egypte,demonsteren is er nu WEL verboden op het Tahirplein,en waar zijn nu de priemende vingertjes van Obama gebleven ????
Prettige voortzetting van het weekend allemaal toegewenst.geniet van de vrijheid zolang het nog duurt !!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118.1 lapis - Reactie op #118

Hoewel niet strikt noodzakelijk (de salafi waren gewoon de metgezellen van Mohammed), wordt met de benaming ‘salafisme’ toch o.h.a. radicaal soennisme aangeduid, en geen sjiisme.

 • Volgende reactie op #118
#118.2 M - Reactie op #118

Monique, je hebt het niet over inhoud, anders dan dat van je onderbuik, wanneer je dit soort loze kreten plaatst.

<KIJK dagelijks bij de NOS en hoor bij elke BOM allah ackbar schreeuwen,volgens jou zijn dat de BURGERS volgens mijn Al-Qaida als ik zo de vlaggen bekijk op de achtergrond,,denk jij maar na hoe je dit nu weer gaat ontkrachtigen

Met dat soort tekst toon je enkel aan, dat jij vrijwel overal een bevestiging in zoekt, om de bullshit komende uit je onderbuik te verkondigen. En dat is een typische vorm van PVV geneuzel.

Dit even los van het feit, dat ‘democratie’ eerst moet groeien voordat deze kan bloeien, om maar even een cliché te gebruiken. Blijkbaar is zelfs dat begrip te hoog gegrepen, gezien er allerlei negatiefs wordt bijgehaald. Als het de onderbuik stimuleert, nou dan zal het geschreeuwd moeten worden…Desnoods in CAPS. Of niet dan, Monique?

Het vervallen in een walgelijke vorm van slachtofferrol, is Monique ook niet vreemd. Zo te lezen.

“..Demoniseren ipv inhoud,waar ken ik die oud linkse truc toch van ..”

Extreemrechtse mafketels hanteren dat “truukje” al decennia, overigens. Ook daar was o.a. die relnicht Pimmetjuh F. niet origineel. Maar dat verder terzijde.

 • Vorige reactie op #118
#119 Monique

Klopt helemaal,maar zoals de link ook al aangaf is die scheidslijn heel dun tegenwoordig,want deze minderheid probeert toch de meerderheid dmv een theocratie buiten de deur te houden.————————————————————————“”In de laatste jaren zijn de salafisten vals geassocieerd met “jihadi” salafisme van Al Qaeda, en gerelateerde groepen die oproepen tot het vermoorden van burgers, tot het afkeuren van vele moslimgroepen en -overheden, hieronder ook de Saoedische overheid. Deze beschuldigingen hebben deels te maken met de wortels die het salafisme heeft in het wahabisme.–>> Een duidelijk verschil tussen beide stromingen kan er niet gemaakt worden waardoor de media snel beide groepen als één zien<—!!
Aanhangers van deze stroming die zijn wortels heeft in het wahabisme noemen zichzelf onterecht de ahl-as sunnah wal djama'ah, wat zoveel betekent als de mensen van de soenna en de meerderheid, of de ahlulhadith, betekent mensen van de Hadith. Omdat de salafi-stroming geen meerderheid is in de soennitische stroming kan het nooit ahl-as sunnah wal djama'ah zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie