ANALYSE - De inmiddels ontslagen journalist Perdiep Ramesar schreef stukken over subculturen die ‘anders’ zijn en als bedreigend voor de mainstream leefwereld of leefcultuur worden ervaren. Dergelijke stukken gaan er in als zoete koek. Angst verkoopt, of het angstbeeld nu op feiten is gebaseerd of niet, meent Ewoud Butter.

Drie jaar geleden concludeerden 75 wetenschappers dat ‘integratie het meest overschatte probleem in onze samenleving is’: de verschillen tussen ‘autochtone’ en ‘allochtone’ Nederlanders worden namelijk steeds kleiner.

Toch wordt dat door brede lagen in de bevolking niet zo ervaren. Zo bleek uit een recente opiniepeiling van Maurice de Hond dat meer dan de helft van de Nederlanders de integratie volledig of in grote mate mislukt vindt. Vooral PVV en VVD-stemmers vinden dat.

Het doet denken aan het grote parlementaire onderzoek van de Commissie Blok naar de integratie aan het begin van deze eeuw. Toen de Commissie concludeerde dat de integratie grotendeels geslaagd was (ondanks de overheid), namen de VVD en het CDA direct afstand van deze conclusies. Waar sommigen liever roepen dat het glas half vol is, zal het in de beleving van anderen half leeg blijven.

Het is net als met criminaliteit: hoewel de criminaliteitscijfers al jaren dalen, neemt het gevoel van onveiligheid niet af. Veel Nederlanders geloven gewoon niet dat het veiliger wordt. We laten onze angstgevoelens blijkbaar graag voeden en steunen massaal en kritiekloos iedere maatregel die meer veiligheid belooft, maar die meestal vooral onze privacy doet verminderen.

Beveiligingsbedrijven en verzekeraars varen er wel bij. Geen volk ter wereld schijnt zoveel geld aan verzekeringen uit te geven als de Nederlanders. Het liefst zijn we niet alleen verzekerd tegen reële, maar ook tegen denkbeeldige gevaren.

Bedreigde leefcultuur

Het gevoel van onveiligheid en de overtuiging dat het niet goed gaat met de integratie vertonen overigens ook enig verband. Niet alleen omdat er sprake is van een oververtegenwoordiging van vooral Marokkaanse Nederlanders in de criminaliteit. Veel Nederlanders zijn ook bang voor alles dat onze leefwereld zou kunnen bedreigen. En dat zijn in onze perceptie de laatste decennia steeds sterker immigranten en hun (klein)kinderen geworden en/of de islamitische Nederlanders.

Dat komt ook omdat het integratiedebat de laatste jaren sterk geculturaliseerd of geïslamiseerd is. Het debat gaat nog maar zelden over de participatie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt of in het onderwijs, maar veel vaker over de vraag in hoeverre hun cultuur of religie een probleem vormt. Het leidt geregeld tot de vreemde paradox dat immigranten en hun (klein)kinderen worden aangesproken op de (vermeende) eigenschappen van het collectief waartoe hij of zij zouden behoren door mensen die zich gelijktijdig beroepen op de superioriteit van een sterk geïndividualiseerde samenleving.

De shariadriehoek van Perdiep Ramesar

De 126 artikelen die Trouw heeft verwijderd van journalist Perdiep Ramesar gingen bijna allemaal over die rafelranden van de samenleving waar andere journalisten (blandk, middelbaar, hoog opgeleid) zelden mee in aanraking komen. Ze gingen over de hierboven genoemde subculturen die ‘anders’ zijn en als bedreigend voor ‘onze’ leefwereld of leefcultuur worden ervaren. En geregeld ging het dan over moslims en de islam.

Een mooi voorbeeld hiervan was Ramesars bekendste artikel over de vermeende ‘shariadriehoek’ in Den Haag. Er zou daar sprake zijn van een klein kalifaat waar een orthodoxe minderheid haar wil oplegde aan de meerderheid.

Hoe bedreigend wil je het hebben?

Waarschijnlijk omschreef Ramesar in zijn artikel best een paar reel bestaande problemen, maar vooral dankzij de hysterische overdrijving werd het gretig geconsumeerd en verspreid. Het voedde een sluimerende ‘moral panic’, appelleerde aan een breed ervaren angst en leidde op sociale media tot reacties waarvan de ondertoon was: ‘Zie je wel, die moslims zijn gevaarlijk’.

Bang voor de moslims

We zijn namelijk bang voor de moslims. Dat blijkt steeds weer, zoals onlangs uit een steekproef die in opdracht van de EO is uitgevoerd: twee op de drie Nederlanders voelt zich bedreigd door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en één op de vijf Nederlanders voelt zich persoonlijk bedreigd door de islam.

Deze angst komt in de allereerste plaats omdat er genoeg extremistische of intolerante moslims zijn die deze angst blijven voeden en de islam bij veel niet-gelovige moslims een allesbehalve vredig imago hebben gegeven.

Maar, de angst voor de islam wordt ook versterkt doordat de berichtgeving over de islam vooral gerelateerd is aan radicalisme en radicale of intolerante moslims door media te vaak worden gepresenteerd als representatief voor de gehele groep.

In de strijd om lezers, kijkers, bezoekers en advertentie-inkomsten, tonen diverse media vaak meer interesse in effectbejag en amusement dan in feitelijke en genuanceerde informatie. Door commerciële belangen komt waarheidsvinding in het gedrang. Een radicale moslim is dan al snel veel interessanter dan een doorsnee moslim en een ongenuanceerde ‘islamkenner’ levert hogere kijkcijfers op dan een genuanceerde collega.

Angst verkoopt en dat geldt ook voor de angst voor de islam, zoals bijvoorbeeld Mohamed Aissati in 2010 betoogde. ‘Nieuws over moslims scoort altijd’ schreef ik zelf in 2012.

Daarom verschijnen er op sites als GeenStijl, Powned en Jalta.nl soms meer artikelen over de islam dan in de moslimkrant. En ook in de politiek is de angst voor de islam lucratief: de grootste partij in de peilingen is een partij die de strijd tegen de islam als belangrijkste agendapunt heeft.

Ramesars artikelen passen in traditie

Perdiep Ramesar, die overigens in 2010 al op leugens werd betrapt door het weblog Krapuul, heeft verschillende journalistieke regels met voeten getreden. Terecht dat hij daarom nu op de blaren moet zitten. Hij is een veelpleger en de mate waarin hij verzonnen bronnen opvoerde is waarschijnlijk uniek. Toch passen zijn artikelen in een lange reeks van producten van tal van media die een loopje met de waarheid namen om maar te kunnen scoren.

Op Republiek Allochtonië en voorheen het Allochtonenweblog deden we en doen we daar geregeld verslag van. Dan ging het niet alleen over de islam, maar ook vaak specifiek over Marokkaanse Nederlanders. Een top 16 (in willekeurige volgorde) van sensationele (‘griezel’)verhalen die niet (helemaal) bleken te kloppen:

 1. een vermeende ’tasjesdievenopleiding in Gouda’,
 2. de terreuraanslag op de Ikea in Amsterdam,
 3. een vrouw die liegt over Marokkaanse rovers,
 4. Marokkanen die ten onrechte de schuld krijgen van een ongeval,
 5. Spitsnieuws die suggestieve foto’s plaatst,
 6. een moslimwijk die in shock zou zijn door een seksstudio,
 7. christenasielzoekers die bedreigd zouden worden door moslims,
 8. nogmaals het plaatsen van suggestieve foto’s bij berichten,
 9. een oorlogsverslaggever die de situatie in Helmond vergelijkt met Syrië,
 10. toename van criminaliteit tijdens de ramadan – ramadantuig,
 11. een man in Bussum die mishandeling door Marokkanen verzint,
 12. de (vermeende?) mishandeling van een zwangere vrouw door Marokkanen,
 13. halalwoningen in Amsterdam,
 14. ‘in naam van Allah winnen we van de christenen’ (of niet?),
 15. een nieuwe vermeende mishandeling door Marokkanen,
 16. een subsidie die misbruikt zou worden om agenten te pesten.

Er bestaat blijkbaar zo’n grote behoefte aan dergelijke artikelen dat de berichtgeving al snel hyperig wordt en het checken van feiten wel eens vergeten wordt.

Interessant is de vraag waarom de behoefte aan dergelijke artikelen zo groot is. Omdat ze beelden en angsten die veel Nederlanders hebben (en soms ook met gegronde redenen) bevestigen?

Henk Blanken, voormalig onderzoeksjournalist en hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden schreef eens dat de burger behoefte heeft aan angst en dat media de neiging hebben die behoefte te exploiteren.

Waneer dat klopt, dan dreigt een negatieve, zichzelf versterkende spiraal waarin journalisten steeds vaker angstverhalen brengen die bestaande angsten vooral vergroten. Dat verkoopt misschien goed, maar geeft geen betrouwbaar beeld van de werkelijkheid, zeker wanneer de feiten niet gecheckt worden.

We moeten het dus hebben van de journalisten die hun werk wel serieus nemen, die voldoende ruggegraat tonen en die hun bronnen en feiten blijven checken.

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië.

Reacties (75)

#1 Anton

Duidelijker dan dit kan het gat tussen de wetenschappers aan de diverse Stapelacademia en de werkelijkheid niet worden gedemonstreerd.

 • Volgende discussie
#2 Witpaard

Wat ik me dan weer afvraag is of de angst voor opgeklopte berichtgeving (de angst voor angst) ook aan dit principe onderhevig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Toko Senang

Ik neem aan dat hier op de angst voor extreem Rechts ook onder valt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Emile M

Het probleem is dat we nooit een sluitende definitie hebben kunnen geven van geïntegreerd zijn. In Amsterdam en in Zeeland verschilt dat ook enorm. Er is tussen de autochtonen ook geen consensus wanneer we tegen de allochtonen kunnen zeggen: nu ben je een van ons en wij zeuren niet verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Richard

> Toch wordt dat door brede lagen in de bevolking niet zo ervaren. Zo bleek uit een recente opiniepeiling van Maurice de Hond dat meer dan de helft van de Nederlanders de integratie volledig of in grote mate mislukt vindt.

Euh … ?

Dus meer dan de helft van de nederlanders vindt het ene – zeg maar 6 miljoen volwassenen – maar een paar geachte profjes vinden van niet? En dus is het allemaal apekool?

Dat lijkt mij een gevalletje vooringenomen onderbuikboeren. Van deze wetenschappertjes welteverstaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sasha Berkman

@5: herstel, mischien de helft van de blanke nederlanders, maar niet van alle nederlanders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Witpaard

@5: applaus voor de prachtig uitgevoerde ad populum drogreden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jos van Dijk

Veel dank voor dit artikel! Je zult er de angstaanjagers, cynici en racisten niet mee over de streep trekken. Voor alle anderen is het een welkome bijdrage aan het debat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 roland

@0: “het grote parlementaire onderzoek van de Commissie Blok naar de integratie concludeerde dat de integratie grotendeels geslaagd was (ondanks de overheid)”
– Deze toevoeging “ondanks de overheid” blijft onaangevuld.
Koestert niet ook de overheid met een ministerie van veiligheid dit onveiligheidsgevoel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Gladiool

De mainstream leefwereld van menigeen heeft ook totaal niets met cultuur te maken. In Nederland is dat grote begrip cultuur dan ook de meest slecht begrepen abstractie. Geen grotere bedreiging van de cultuur is denkbaar dan de mainstream leefwereld van menigeen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Henk van S tot S

Dat mensen die uit den vreemde hierheen komen, Nederlands leren en zich aan de wet houden is voldoende.

Of ze zich nu in Volendams kostuum, habijt, sluier, spijkerbroek, toga of 3-delig apenpak hijsen is m.i. totaal onbelangrijk.
Of ze oriëntaals, haute cuisine of stamppot eten, doet er ook niet toe.
Ook kan het me geen barst schelen wel religieuze dwaalleer ze aanhangen.

Zolang men iedereen het recht gunt een individu te zijn vind ik alles goed.

Jammer dat een aantal xenofobe anti-democratische peroxideariër-volgelingen, het nodig vind iedere keer hun dekseltje van de beerput mond te openen, om vervolgens een hoop ongein te spuien.

Leve de verscheidenheid:
Voorkomt saaiheid!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Anton

@11: Zelfs dit absurt lage eisenniveau (Nederlands beheersen en aan de wet houden) lukt in een onevenredig groot aantal van de gevallen niet. Daarom: minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 zazkia

Ja, angst verkoopt. Kun je ook zien. In de statistieken voor vromtotaal toen dat nog was wat t was, zag ik al ns dat een bericht waar het woord kredietcrisis in voorkwam gemiddeld 4x zo goed gelezen werd.
Zou je ook eens voor Sargasso naar kunnen kijken als je een goede statistiek app hebt. Dit stukje opent me wel de ogen. Als je dan toch gaat verzinnen, verzin dan goed nieuws. Moedwillig rampen verzinnen. Wat erg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 zazkia

Ik vind t echt absurd dat die hoofdredacteur geen verantwoordelijkheid neemt. Je kan toch niet aan blijven zitten als je van de Trouw [!!] nota bene een fantasiekrant maakt. Hadden ze in de Tweede Wereldoorlog moeten doen. Sjongejonge.
“Een atoombom heeft Groterdam in puin geslagen, er kwamen een miljoen Nederlanders om. Het was de schuld van de Frengelsen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Micowoco

@12: Ja, echt absurt. Ik hoop dat je je tenminste aan de wet houdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Sigi

@11
Als ze verstaanbaar Engels of Duits spreken vind ik het ook wel goed (en ik vind Frans sprekende afrikanen ook beter te verstaan dan Fransen).
Aan de wet houden is eigenlijk voldoende, daarom: ik hoop dat Wilders veroordeeld wordt met zijn minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Anton

@16: Dat snap ik, op het voorblad van de 2014 COB staat al te lezen dat links tegen vrijheid van meningsuiting is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Jim

Het gelijk van deze wetenschappers wordt met elke comment van @Anton bevestigt: die is zo ontzettend angstig dat hij werkelijk overal gevaar ziet. Anton is een bange, bange man, en dat doet veel met het logisch denkvermogen (het verdwijnt).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Sasha Berkman

@18: anton is gewoon een trol

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Anton

@18: En de volgende lading cultuurverrijkers staat alweer klaar om hun positieve bijdrage aan onze samenleving te gaan leveren.

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/12/Vrachtschip-bij-Griekse-kust-slaat-alarm-om-bewapende-immigranten-1673984W/?masterpageid=158493

Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen, deze nette, hoog opgeleide en goed gemotveerde lieden zullen onze samenleving zeker gaan versterken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jim

@20: kijk, daar heb je de bangerik weer. Het wordt wat saai, Anton.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Anton

@21: Saai? Ik verveel me niet hoor. Al het gekronkel om maar te kunnen blijven wegkijken is buitengewoon vermakelijk.

Bang was ik een jaar of tien geleden nog wel toen een Fortuyn straffeloos op straat kon worden afgeschoten. Gelukkig zijn die tijden voorbij en is policor stevig op z’n retour. Zelfs met zijn grote bek en geprovoceer kan greet nog 30 zeteltjes halen. Nog even geduld en Greet draagt het stokje over aan een opvolger die hetzelfde verhaal op een wat matiger toon vertelt en dan zijn 40+ zeteltjes gewoon haalbaar. Dus nee, bang ben ik niet meer, alles sal reg kom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

@20: Ik begin een beetje te twijfelen of Anton geen stropop is van iemand. Eens gezocht op dit bericht, lijkt het er erg op dat hij hier een mooi voorbeeld van een grotendeels verzonnen angstbericht doorgeeft. Uit de eerste berichten blijkt dat we eigenlijk niets zeker weten over deze “bewapende immigranten”. Bovendien bleek een recent gelijkluidend nieuwsbericht een broodje aap:
“Greek officials have noted that in a recent case where a ship carrying migrants was rescued south of the island if Crete, a similar call was made but it proved there were no armed men on board that ship and that the number of migrants turned out to be much fewer than initially reported.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Anton

@23: Kijk, dat is nou zo vermakelijk. Je googled net zo lang totdat je ergens een berichtje heb gevonden waaruit zou blijken dat de kansloze gelukzoekertjes bij een geheel ander geval iets minder in aantal waren dan oorspronkelijk gedacht en hup je weet het beter dan Elsevier. Alles is weer A-Okay in wegkijkland.

Ben benieuwd hoe lang jullie het nog gaan volhouden nu zelfs moslims beginnen te ontdekken dat je niet voor de verschrikkingen van de islam kunt blijven wegkijken.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3819986/2014/12/30/Moslims-mogen-niet-langer-wegkijken.dhtml

Een duivels dilema voor Dhimmi’s, zoveel is zeker.

*chips en cola pakt*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

@24: Googelen is niet eens meer nodig. Klik nog maar eens op je eigen link:
“Kapitein Blue Sky: met mijn vrachtschip is niets aan de hand

Het Moldavische vaartuig bij het Griekse Corfu is, ondanks eerdere berichten, niet in de problemen. Ook zouden er geen bewapende mannen aan boord zijn.”

Ik ben benieuwd waar ik precies van moest wegkijken en of je nog gaat toegeven dat ik het inderdaad beter wist dan Elsevier. Verslik je niet in je cola en chips bij het volgende verzonnen angstzaaiberichtje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Anton

@25: Win most, lose some. Cola smaakt desondanks goed.

Wegkijken kan nog steeds hierrr: @24

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bismarck

@26: Je hebt inderdaad gelijk met je eerste zin van #24. Vermakelijk, zo mooi als je het topic weet te illustreren met je bijdragen. Al blijft het vermoeden van #23 toch knagen,want wel erg toevallig hoe opzichtig je dat Ramesartje deed in #20.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Joost

Win most, lose some

Lol @anton.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Anton

@27: Ik zal je nog wat verder helpen bij het wegkijken, hier:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/12/zeg_er_eens_wat_van_hans_laroes_oh_nee_wacht.html#comments

Niet de geimporteerde achterlijk is het probleem maar de Nederlander die zich er zorgen om maakt. Die moet dood.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Anton

@27: En de oogst is weer rijk deze ochtend:

http://www.volkskrant.nl/dossier-islamitische-staat/video-bevestigt-nederlandse-jihadist-blies-zich-op-in-bagdad~a3820405/

incidentje natuurlijk zoals ook deze studie uitwijst:
http://www.wzb.eu/en/press-release/islamic-fundamentalism-is-widely-spread
niets aan de hand dus, gelukkig maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Praedinius

@30: Waarom verwijs je naar mensen die net zo verknipt zijn als jij? Jou soort hebben de meeste mensen vermoord. Racisten, extreemrechts, christen-gelovigen, noem maar op. Het aantal loopt in de miljoenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Praedinius

@24: Die imam heeft het er over dat moslims niet moeten wegkijken bij zaken die fout gaan waar moslims bij betrokken zijn.
Jij wil dat iedereen ziet dat moslims altijd fout zijn terwijl jij met je soortgenoten dat zijn. Jullie soort hebben er voor gezorgd dat moslims en anderen zich bedreigd voelen. Daardoor slaan sommigen door. Moslims mogen niet discrimineren. Het is jullie grootste plezier. Mensen vals beschuldigen mag niet. Jullie kunnen niet anders. Mensen verachten het meest lafheid. Voor jullie is het het meest kenmerkende aan jullie gedrag. Jij hebt niks om trots op te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Praedinius

@19: Moet de “t” in trol niet een “d” zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Anton

@32: Naast dat een ongelofelijke fantast bent kun je ook nog eens niet lezen. Mijn stelling is dat er aan de islam als ideologie van alles mankeert en dat het voor onze samenleving bedreigend is dat een groot deel, zo niet een meerderheid, van de moslims de islam als waardestelsel boven de waarden van onze westerse samenleving stellen.

Met mijn linkjes onderbouw ik dat het geen fantasie is maar gewoon de dagelijkse realiteit.

Het stuk in Trouw van Yassin Elforkani moet je nog maar eens goed lezen. Dat gaat namelijk niet over zaken die ’toevallig’ fout gaan: het gaat over de islam in Nederland in de praktijk en die praktijk brengt radicalen voort en het wordt gedragen in de islamitische gemeenschap.

Vervolgens stelt Elforkani dat de barbaarsheid niet de ware Islam is (zijn wens) en dat de Islam niet statisch is (zijn stelling) en dat er alternatieven voor het kalifaat moet worden ontwikkeld (opnieuw zijn wens). Als praktisch ingestelde jongen denk ik dan dat hij nog wel een weg te gaan heeft, nog afgezien van het feit dat er geen enkele indicatie is dat zijn ideeen over voldoende draagvlak beschikken om uberhaubt te kunnen wortelen.

Ten slotte stelt hij dat rechtvaardigheid, vrijheid, solidariteit, barmhartigheid, de waarden zijn waar de islam voor staat. Zijn wens denk ik dan weer want noem mij 1 land in deze wereld met een islamitische regering waar echtvaardigheid, vrijheid, solidariteit en barmhartigheid de kernwaarden zijn.

Gaat voorlopig niet veel gebeuren in die hoek is mijn inschatting en daarom, uit welbegrepen eigenbelang: minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Spelt

@34: Het is niet de eerste keer dat ik je hier minder hoor scanderen Anton. Ik ben wel benieuwd hoe je dat, praktisch als jij ingesteld bent, voor je ziet.
Laat ik een voorschot nemen: aangezien het merendeel van de Marokkanen, want daar hebben we het hier immers over, via de baarmoeder in Nederland terecht komt stel je voor alle Marokkanen gedwongen te steriliseren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Praedinius

@34: Aan de islam mankeert niks. Behalve natuurlijk als je voorstander bent van discriminatie en het vervolgen van mensen. Als er mensen zijn zoals Yassin Elforkani die meer het accent leggen op de radicalen houdt dat niet dat de islam fout is.
Fout zijn mensen die anderen bedreigen om hun geloof terwijl ze zelfs kunnen nagaan/controleren dat het geloof niet is wat hen is voorgelogen. Jij bent nog nooit bedreigd door een moslim. Of misschien wel, maar niet in z’n functie als moslim als jij hem bedreigd. “…waardestelsel boven de waarden van onze westerse samenleving stellen.” Die “waardestelsel” heeft bepaald dat als de beschaafde wereld mensen vermoord omdat ze weigeren hun land af te staan als genoegdoening voor de misdaden die die zelfde westerse wereld heeft gepleegd, die mensen stout zijn en dus best vermoord mogen worden. In Irak, Israël, Indonesië enz. zijn er honderdduizenden door lieve christelijke en joodse mensen om zeep gebracht. Dat mag ook want dat staat keurig in de Bijbel dat dat mag. In de Koran staat juist dat dat niet mag.
“Zijn wens denk ik dan weer want noem mij 1 land in deze wereld met een islamitische regering waar rechtvaardigheid, vrijheid, solidariteit en barmhartigheid de kernwaarden zijn.”
Noem eens een land waar dat niet zo is en waar de islam bepalend is. Bedenk dat er ook wel landen zijn die een dictator aan de macht hebben. Hitler was wel degelijk een christen. De moffen hadden wel degelijk op hun koppelriem staan dat god met hen was.
De VS heeft altijd (christelijke) dictators gesteund, al kon er af en toe ook wel eens een moslimmetje op steun rekenen. Geeft niks, als het maar geld opleverde . Wapenhandel is immers heel lucratief. Israël heeft 20% van haar inkomsten te danken aan die wapens.
Vertel eens Anton, als er geen mensen zoals jou waren geweest, mensen dus die wel degelijk racisten zijn, die wel degelijk dus de joden hebben vervolgd, of wil je beweren dat jou soort dat niet heeft gedaan (pas op hoor, da’s Holocaust-ontkenning) hoe “bang” hadden we dan voor moslims/islam moeten zijn?

Nog even een vraag Anton. Als moslims weigeren toe te geven verdorven te zijn en ze willen hier niet vrijwillig vertrekken zoals je Geestelijk Leider Wilders heeft geëist, wat moet er dan als eindoplossing komen om van ze af te komen. En als bijkomend vraagje als je die oplossing hebt gevonden welke mensen moeten vervolgens zich dan bij jou racistische gedachtegang neerleggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Praedinius

@35: Dat steriliseren wou Leon de Winter bij de Palestijnen. Ideetje van Hitler overigens, die het bij de joden wou doen. Maar je zult zien hoor. Als Marokkanen zich niet willen laten steriliseren komt dat omdat ze wel degelijk de macht in Nederland willen overnemen en ons allemaal laten islam- en steriliseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Anton

@36: al in de eerste zin de mist in. De religies die ik ken zijn niet van deze tijd, islam en christendom inbegrepen. Verschil tussen de twee is dat het christendom, na zeer bloedige en wrede oorlogen, en vorm heeft gevonden die niet langer bedreigend is voor onze westerse waarden. De islam is zo ver nog lang niet, die zit nog midden in de bloedige fase. Be my guest, maar niet hier. Ga elkaar lekker afslachten in een of andere woestijn maar laat ons er buiten.

Ik ben het van harte met Aboutaleb (ook weer zo’n typisch slachtoffer van institutioneel racisme) eens: als je zo nodig een of andere achterlijk godsdienstoorlog wilt voeren ga maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Praedinius

@38: Mis. Er wordt nog steeds geen bommetje afgegooid zonder dat God het prachtig vindt. Nergens kun je bij de islam zo iets vinden dat dit zou legitimeren. Je mag alleen aanvallen als je zelf aangevallen wordt en als de aanvallen gestopt zijn dan moet je vrede sluiten en eventueel krijgsgevangenen (al dan niet tegen losprijs of gunst) vrijlaten.
Jij wordt voortdurend voorgelogen, maar kwalijker is, dat je het graag doet. Je wil graag met die leugens werken want je bent wel degelijk een echte racist. Je zoekt namelijk steeds smoezen om mensen te kunnen discrimineren, terwijl je met geen mogelijkheid (hier) last kunt hebben van de mensen die je discrimineert. Behalve natuurlijk dat ze het niet pikken terwijl jij van mening bent dat jij in je recht staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Anton

@39: Moeilijk he, die realiteit? Als je nou maar hard genoeg ‘racist’ blijft roepen naar iemand die een terecht punt maakt van de achterlijkheid van de islam en het gegeven dat de islam in zijn huidige vorm niet in een westerse samenleving thuishoort, kun je die realiteit nog wel een tijdje ontlopen.

Succes ermee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Spelt

@38: De paar honderd jongeren die naar Syrië gaan om zich daar te laten afslachten gaan jouw probleem niet oplossen Anton. Dus nogmaals: hoe zie je dat praktisch voor je, de westerse samenleving bevrijden van de achterlijke islam?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Praedinius

@40: Jij gaat aan iets heel belangrijks voorbij. Het conflict tussen verschillende religies is op zich legitiem. Zelfs als dat ten koste gaat van slachtoffers die gedood worden. De godsdienstoorlogen zijn er een voorbeeld van. De partijen zijn ervan overtuigd dat ze een betere wereld/betere mensen e.d voorstaan. Toen ik bijna vermoord werd, samen met m’n geliefde was de man ervan overtuigd dat ik heel slecht zou zijn voor de groep waar hij lid van was, de Jehova’s Getuigen. Die zouden immers als enige de hemel beërven. De kritiek op Jehova’s Getuigen gaat voornamelijk om het feit dat ze niks moeten hebben van de 3-eenheid. Dat is dus wat ook wordt afgewezen door de islam. De joden werden vervolgd omdat ze Jezus zouden hebben vermoord én omdat ze Jezus niet erkennen als Zoon van God en messias.
Die schuld aan die kruisiging wordt ook door de islam afgewezen, het feit dat Jezus de messias is, wordt erkend door de islam als geldig voor de christenen, maar niet voor de joden. Jezus zal wel, precies dus zoals bijna alle christenen geloven, aan het eind terugkomen op aarde. Moslims geloven dat dus ook. Joden geloven dat hij nog moet komen. Je krijgt dan dat op een bepaald moment de messias op aarde komt en zegt “Zo, daar ben ik weer” of “Hè hè, daar ben ik eindelijk”.
De islam roept echter joden en christen op hun conflicten bij te leggen. Op een fatsoenlijke manier met elkaar discussiëren en de meningsverschillen te respecteren. Allemaal zaken waar Wilders natuurlijk niks van moet hebben. Die vind dat je gewoon mensen de grond in moet trappen. Daar hebben mensen die in Hem geloven nu eenmaal recht op.

Wat jij doet is echter domweg (met Wilders) weigeren dat de islam/moslims zo geloven. Jij wil ze gewoon discrimineren op basis van leugens. Jou soort heeft veruit de meeste misdaden op hun geweten gehad. Echter een deel van jouw soort deed dat uit naïviteit of uit een oprechte overtuiging. Ze dachten oprecht dat de leugens gewoon geen leugens waren.
Jij en met jou echter weet wel dat je keihard staat te liegen. Jij zoekt steeds maar weer opnieuw een smoes om mensen te kunnen discrimineren. Waarbij het ook nog eens zo is dat je slachtoffers juist vanuit hun geloof niet eens mogen discrimineren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Praedinius

@41: Tja ik ben bang dat Anton daar een probleem mee zal krijgen. Want je weet hoe moslims zijn. Je kunt er 10, 100, 1000 of 100.000 vermoorden, maar ze blijven proberen ons te islamiseren.
Er moet een islamiseringsalarmeringslijn komen, die direct na een alarm gaat ingrijpen. Dus als er ineens een moskee op de hoek van de straat staat of een meisje met een hoofddoekje wordt gesignaleerd dan direct een overvalwagen er op af. Tevens moet er een controle komen of meisjes wel hun schaamlippen nog hebben. Anton is bereid om daar een bureau voor op te richten die regelmatig meisjes soms thuis eventjes tussen de benen kijkt of er nog wel voldoende lippen aanwezig zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 zazkia

Ach ja, ik was het nog wel eens met anton onder @1 . Daarna zwakt het snel af.
Maar ik heb er toch wel medelijden mee. Je hebt natuurlijk altijd nog mensen die de Elsevier serieus nemen. Dat zijn meestal hele boze mensen ja. Of joods, of nazistisch, of een hoogst curieuze mengeling hiervan. Dat zijn dan nog niet per se trollen. Die mensen vinden dat vaak ook echt. Sja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Noortje

@34

Zijn wens denk ik dan weer want noem mij 1 land in deze wereld met een islamitische regering waar echtvaardigheid, vrijheid, solidariteit en barmhartigheid de kernwaarden zijn.

Noem mij 1 land in de wereld waar dit, ongeacht dominante religie of gebrek/ aanwezigheid scheiding kerk en staat, de kernwaarden zijn Anton.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Praedinius

@45: Dat is te bereiken als Anton wordt gehoorzaamd. Hij zal samen met Wilders er voor zorgen dat het geloof in Hem en z’n Meester Wilders tot de belangrijkste kernwaarden worden waar de hele wereld met jaloersheid naar kijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Anton

@45: Zoals je impliciet maar wel terecht constateert is het marginaliseren van religie (kennelijk) een voorwaarde voor de rechtvaardigheid, vrijheid, solidariteit en barmhartigheid die ik zo waardeer hier in (West) Europa. Daarom mijn pleidooi voor minder van die onaangepaste achterlijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Spelt

@47: Anton, je pleidooi voor minder refereert direct aan Wilders’ minder minder uitspraken. Zowel zijn oproep als jouw herhaling hiervan toont geen spoor van barmhartigheid of solidariteit omdat het, zoals je natuurlijk ook wel weet, onmogelijk is deze mensen; Marokkanen, mohammedanen, uit de samenleving te verwijderen. Hoezo sta je voor vrijheid en rechtvaardigheid als je een specifieke bevolkingsgroep haar legitieme rechten wilt ontzeggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Noortje

@47 nee dat constateer ik niet. Wat ik constateer is dat je de woorden van de imam verkeerd weergeeft.

Het gaat uiteindelijk over kernwaarden die je moet uitstralen. Rechtvaardigheid, vrijheid, solidariteit, barmhartigheid, dat zijn waarden waar de islam voor staat.

Geen uitputtende lijst dus, want het woordje “de” ontbreekt.

Vervolgens maak jij ervan dat het een uitputtende lijst is (bij jou ontbreekt het woordje “zoals”) en koppel je het niet allleen aan de islam ,maar ook aan een “islamitische regering”.

Zijn er landen in de wereld waar de islam een niet te verwaarlozen religieuze stroming is, waar stat en kerk gescheiden zijn en waar kwalificaties als barmhartigheid, solidariteit, vrijheid en rechtvaardigheid (naast vele anderen) eventueel op van toepassing zijn? Wellicht. Denk aan de Maledieven. Of Ghana. (beoordeeld naar de mores binnen de regio).

Mijn stelling is echter dat er geen land ter wereld is waar dit uitputtende lijstje op van toepassing is. Zelfs Frankrijk, die met haar nationale payoff aardig in de buurt komt, Niet. En wanneer je het lijstje als niet uitputten beschouwd (zoals de imam bedoeld heeft), dan zijn er verschillende landen die in aanmerking zouden kunnen komen. En die hebben inderdaad niet als centrale kenmerk dat er sprake is van een (militaire) dictatuur.

Je argumentatie rammelt. Wanneer je wilt aantonen dat de islam een shitreligie is en we allemaal oh zo veel gevaar lopen, verwijs dan gewoon weer naar je telegraaf artikeltjes en geen stijl die de incidenten er eenzijdig uitpikken. Makkelijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Henk van S tot S

@48: en @49:
Ach niet (meer) op reageren.:

Ontneem een dwaas zijn publiek en hij wordt een roepende in de woestijn; vooral zonder water droogt hij dan snel uit ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Praedinius

@47: Jij doet net alsof jou “waarden” heel Europa betreffen. Maar jij bent gewoon een ordinaire racist en een leugenaar. Of wil je dat ontkennen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Anton

@49: Pfff, taalkundig gemiereneuk. Maar ok jij je zin. Begin dan maar eens met deze 4 en noem mij een islamitisch land (islam kent geen scheiding tussen kerk en staat) wat aan deze, niet uitputtende lijst, van kernwaardes voldoet.

Het klopt, met religie in het heb ik niets maar als ik dan toch een rangorde moet aanbrengen: een religie die een barmhartige genezer als leidsman kiest is vind ik heel wat beter te pruimen dan een religie die een verkrachtende, moordende pedofiel als het rolmodel neemt. En als dan ook nog een substantieel deel van de aanhangers het voorbeeld van hun rolmodel letterlijk opvolgt zie ik graag minder van deze religie

@48: Wilders heeft het beste voor met goedwillende mensen.

http://vorige.nrc.nl/opinie/article2584468.ece

En als je de moeite had genomen uit te zoeken wat er in dat café gebeurd is dan had je geweten dat het over het verwijderen van criminele Marokkanen gaat. Dat links dit voorval heeft misbruikt om zo veel mogelijk moslims (niet eens alleen maar Marokkanen, nee alle molims) angst aan te jagen en te laten tekenen bij het kruisje van het vooraf ingevulde aangifte formulier laat ik voor rekening van de aanjagers en exploiteurs van angst onder moslims.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Noortje

@52 reeds twee voorbeelden genoemd van democratische landen waar de islam zeer sterk vertegenwoordigd is. Indonesie kan je er aan toevoegen,net als Turkije. Wellicht nog meer. Maar nu zal wel een door jou verfoeide discussie komen over de semantische betekenis van barmhartig, vrij, etc. Kom maar op, kunnen we meteen even kijken in hoeverre de door jou bejubelde westerse wereld hieraan voldoet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Anton

@50: Geen weerwoord meer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Anton

@53: Laten we met vrijheid beginnen. Daar gaat het geweldig mee in beide landen. Vooral Turkije met AK/Erdogan is een lichtend voorbeeld van de fantastische ontwikkelingen op het gebied van burgerrechten die islamitisch geleid land kan doormaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Noortje

@55 geen weerwoord meer? Je doet alleen aan cherrypicking? Ik heb 4 landen genoemd. Je vroeg er een.

En b.t.w. We zijn nu een discussie aan het vieren die geen zak meer te maken heeft met wat de imam vertelde, maar dat is je doel. Geeft niet, ga ik even in mee. Maar maak straks dan niet de draai dat alles wat hier besproken wordt van toepassing is op de imam en op de islam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Anton

@56: geen weerwoord sloeg op Henk, niet op jou. Ik ging in @55 in op je voorbeeld van Turkije, een land wat door de islamisten naar een totalitaire islamitische staat wordt omgevormd, zo maar een linkje uit recente berichten:

http://www.volkskrant.nl/opinie/erdogan-toont-langzamerhand-zijn-ware-gezicht~a3412672/

Onderbouwing dus van mijn stelling dat ik de (niet uitputtende) lijst van kernwaardes die Elforkani noemt niet in de praktijk gebracht zie worden in een islamitische staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Sigi

@38
“Verschil tussen de twee is dat het christendom, na zeer bloedige en wrede oorlogen, en vorm heeft gevonden die niet langer bedreigend is voor onze westerse waarden.”

Ja? Ik zou het toch vreselijk bedreigend vinden als CU & SGP en CDA nog meer te zeggen krijgen dan dat ze nu al hebben.
Zeg maar dag tegen abortus, euthanasie en het homohuwelijk om maar wat puntjes te noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Anton

@58: De religie die een barmhartige genezer als rolmodel kiest en die heeft bewezen binnen de kaders van onze moderne samenleving te kunnen functioneren wordt als bedreigend ervaren.

De religie die een verkrachtende, moordende pedofiel als rolmodel kiest en die in het hier en nu laat zien op geen enkele manier binnen de kaders van een moderne westerse samenleving te kunnen functioneren is geen probleem.

Waar komt die bias toch vandaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Inne

@59: Mohammed was geen pedofiel. Dat is een gemene leugen van o.a. Wilders. Wilders heeft met z’n katholieke achtergrond natuurlijk wel een lange lijn naar pedofielen. Hij heeft zelf ook eens verteld dat z’n buren en kennissen liever niet hadden dat hun kinderen met hem in aanraking kwamen.
Wij hebben in onze buurt ook iemand gehad waarvan we niet wilden hij in de buurt van onze kinderen kwam.
Ook zou trouwens ook niet willen hebben dat onze kinderen bij jou, Anton, in de buurt zouden komen.

Ook de jodenvervolging heeft een lange katholieke achtergrond. Mohammed had die ook verboden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Anton

@60: Goed dat je (impliciet) erkent dat verkrachter en moordenaar wel juiste kenmerken zijn. Voor mij ruim voldoende om er minder van te willen.

En voor jou?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Inne

@61: Hoezo? Ben je een verkrachter en moordenaar als je verbiedt de joden te vervolgen? Is Wilders een verkrachter en moordenaar? Immers hij vindt dat je moslims moet vervolgen. Niet (meer) de joden. Wat vind jij? Ben jij het met Wilders eens? Ben jij dan ook een verkrachter en moordenaar? Ben jij katholiek? Heb jij ook pedofielen binnen je familie of kennissenkring?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Henk van S tot S

@62:
Ach, je weet toch.
P(erverse)V(uile)V(unsjes)
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Spelt

@52: “Wilders heeft het beste voor met goedwillende mensen.” schrijf je en plakt daarna een link met een tekst waarin hij zijn afkeer van de islam en gelovige islamieten weergeeft om daarna te betogen dat de minder minder uitspraken alleen betrekking hebben op criminele moslims. Je weet natuurlijk ook dat het laatste een wat laffe uitvlucht was om die minder minder uitspraken te verzachten. Het ging toen en gaat jou ook nu nog om het bestrijden en framen van de islam als een achterlijke religie die een gevaar is voor de westerse samenleving en als ik Wilders goed begrijp ook voor de moslims zelf. Met andere woorden moslims die willens en wetens moslim willen zijn kan je gezien hun religie onmogelijk mensen van goede wil noemen en misschien zelfs wel crimineel.
Ik vraag me af of je zelf de reikwijdte beseft van “Wilders heeft het beste voor met goedwillende mensen.” Wat betekent dat voor mensen die volgens Wilders niet van goede wil zijn en wat moet je doen en laten om wel tot die elite te mogen toetreden? Waarschijnlijk te ingewikkelde vragen voor je dus geef eerst maar eens antwoord op mijn eerste toch vrij simpele en praktische vraag: hoe denken jullie deze mensen uit de samenleving te verwijderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Anton

@64: Klopt dat ik de islam zie als een achterlijke godsdienst en dat ik degene die het voorbeeld van hun roverhoofdman letterlijk nemen (zeer substantieel deel van de moslims) als een gevaar voor onze westerse samenleving zie. Alleen een naïeveling ziet het risico niet.

Minder islam:
1) onze westerse waarden als norm stellen en handhaven,
2) religie is een prive dingetje dat doe je maar lekker achter je eigen voordeur maar niet in de publieke ruimte. Dus geen aparte wetgeving die religie beschermt, geen bijzonder onderwijs, etcetera,
3) Gezien de actieve rol van (sommige) moskeeën in het belemmeren van de intergratie en stimuleren van terrorisme is een verbod in combinatie met een vergunningen stelsel nodig aangevuld met streng toezicht op wat daar gebeurd,
4) (religieuze) organisaties die integratie belemmeren en terrorisme stimuleren laagdrempelig aanmerken als criminele organisatie
5) remigratie bevorderen,
6) immigratie stoppen,
7) ontnemen nl nationaliteit en uitzetten van criminelen en terroristen.
Genoeg aan of moet ik nog even doorgaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Spelt

@65: Nog even los van de realiteitszin van je lijstje en de vraag of voor de implementatie ervan een (grond)wettelijke basis is; wat zijn jullie van plan met de 800.000 andere moslims die hier in Nederland wonen en blijven wonen en werken en geloven en die buren en vrienden en collega’s zijn, die liefhebben en verliefd worden en kinderen krijgen en ze groot brengen en hier oud worden?

Dus ja, ik ben wel benieuwd naar de rest van het lijstje, en nu graag de maatregelen die bij het terugdringen van de islam in Nederland wel zoden aan de dijk zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Anton

@66: Nou, dan zijn we eruit. We voeren de maatregelen uit mijn lijstje in. Ik heb nooit en nergens een punt gemaakt van moslims, dat is linkse agitprop. Wel van minder islam en van een stevig beleid richting individuen en organisaties die de vrijheden van onze westerse samenleving willen aantasten met hun achterlijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Inca

een stevig beleid richting individuen en organisaties die de vrijheden van onze westerse samenleving willen aantasten

Weg met Anton! Van je lijstje zijn 2 t/m 7 immers rechtstreeks in tegenspraak met onze westerse normen en waarden, zoals de grondwet, onschuldigheidspresumptie, vrijheid van religie, vrijheid van vereniging, etc.

Wat je eigenlijk zegt is “omdat we anti-islam zijn gaan we onze maatschappij precies zo inrichten als de maatschappijen die we zo verfoeien, alleen met een andere partij die we uitsluiten.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Spelt

@67: Om je geheugen even op te frissen Anton. https://www.youtube.com/watch?v=0cYhLHNYgEE
Wilders zegt op deze verkiezingsavond letterlijk: “Willen jullie meer of minder Marokkanen?” en nadat de aanwezigen voor de derde keer enthousiast “minder, minder” hebben gescandeerd zegt hij: “Dan gaan we dat voor jullie regelen”, met gelach uit de zaal als reactie.
Behalve een walgelijk staaltje volksmennerij zijn deze opmerkingen ontegenzeggelijk kiezersbedrog; hij kan dit helemaal niet regelen. In ieder geval niet met het uitvoeren van de punten in het lijstje zoals jij dat aandraagt. Binnen de kaders van de huidige wetgeving is het onmogelijk deze verkiezingsbelofte in te lossen en het aantal Marokkanen in Nederland terug te dringen.

Wat betreft je ‘minder islam’ lijstje.

1) onze westerse waarden als norm stellen en handhaven.
In Nederland geldt de wet. Deze beschermt de waarden en normen, waaronder de vrijheid van godsdienst, zoals wij Nederlanders die de afgelopen paar honderd jaar gezamenlijk hebben vastgesteld. Als dat je niet bevalt kan jij ook emigreren.
2) religie is een prive dingetje dat doe je maar lekker achter je eigen voordeur maar niet in de publieke ruimte. Dus geen aparte wetgeving die religie beschermt, geen bijzonder onderwijs, etcetera.
Welke uitingen van de islam zie jij in de publieke ruimte? Tenzij je hierbij denkt aan een moskee? Zie hiervoor 1. Vrijheid van godsdienst. Wat mij betreft mag je dit ook onder vrijheid van meningsuiting en vereniging scharen.
3) Gezien de actieve rol van (sommige) moskeeën in het belemmeren van de integratie en stimuleren van terrorisme is een verbod in combinatie met een vergunningen stelsel nodig aangevuld met streng toezicht op wat daar gebeurd.
Nogmaals; vrijheid van godsdienst, meningsuiting en vereniging. Integratie is een ontwikkelingsproces, dat kan je niet bij wet afdwingen. Integratie bevorderen door opleidingen en banen lijkt me een beter idee dan repressie en achterstelling. Terroristische activiteiten zijn al verboden.
4) (religieuze) organisaties die integratie belemmeren en terrorisme stimuleren laagdrempelig aanmerken als criminele organisatie.
Zie punt 3.
5) remigratie bevorderen.
Ben benieuwd hoe je dit wilt doen. Vertel eens?
6) immigratie stoppen.
Lijkt me onmogelijk. Nog los van de drama’s die zich in allerlei buitenlanden afspelen zijn mensen de afgelopen paar honderdduizend jaar gericht geweest op het verbeteren van hun positie en mogelijkheden. Dat los je niet op met ergens een streep zetten en mensen verbieden daar overheen te komen. Als je immigratie wilt verminderen zal je de koek wereldwijd eerlijker moeten verdelen.
7) ontnemen nl nationaliteit en uitzetten van criminelen en terroristen.
Dit punt heeft niets met de islam te maken. Pure stemmingmakerij. Daarbij alleen mogelijk als mensen ook een andere nationaliteit hebben. Of stel je voor iedere crimineel zijn Nederlanderschap te ontnemen?

Alles bij elkaar een nogal leeg lijstje van punten die al geregeld zijn of niet ter zake doend. Alleen punt 5 en eigenlijk ook 6 vragen nog verduidelijking. Misschien krijg ik dan ook antwoord op mijn vraag hoe je minder islam in Nederland wilt bevorderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Anton

@68: Wat een geraaskal, laten we er eens eentje pakken: de onschuldpresumptie, waar-o-waar wordt die aangetast?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Spelt

@70: Beste Anton luister nog maar eens https://www.youtube.com/watch?v=0cYhLHNYgEE Conclusie: voor Wilders ben je al schuldig als je Marokkaan bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Inca

@70:

3) Gezien de actieve rol van (sommige) moskeeën in het belemmeren van de intergratie en stimuleren van terrorisme is een verbod in combinatie met een vergunningen stelsel nodig aangevuld met streng toezicht op wat daar gebeurd,
4) (religieuze) organisaties die integratie belemmeren en terrorisme stimuleren laagdrempelig aanmerken als criminele organisatie

En mocht je aan willen komen met een semantische discussie waarom dit niet exact een inbreuk is op de onschudligdheidsbeginsel, helaas, het gaat hier niet om een juridische definitie maar om normen en waarden en uitgangspunten. En daar gaat het natuurlijk overduidelijk wel tegenin. Jij legt de schuld alvast bij de moslimorganisaties, en laat ze maar bewijzen dat ze niet fout zijn, en dat is rechtstreeks in strijd met het uitgangspunt dat mensen in principe onschuldig zijn en het recht hebben zich te verenigen en hun religie uit te dragen tenzij er bewezen is dat ze daadwerkelijk crimineel zijn, wat toch echt een belangrijk westers uitgangspunt is en de basis van onze democratie en rechtstraat.

Wat je er dus ook tegen in wilt brengen, je bewijst vooral dat je die waarden en vrijheden niet onderschrijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Anton

@72: laten we dat eens vergelijken met het gebruik van vuurwapens. Dat kan prima als sport bij een vereniging en er is dan ook geen enkele reden om sportschutters als criminele aan te merken. Echter gezien het grote risico van ongecontroleerd wapenbezit hebben we een verbod op wapens in combinatie met een vergunningenstelsel.

Waar worden hier de burgerrechten aangetast?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Spelt

@73: Je stelt voor iedereen die naar een moskee gaat een vergunning voor zijn moslim zijn bij zich te laten dragen? Heb je ook al een idee hoe die vergunning er uit zou moeten zien?
In wat voor wereld wil jij eigenlijk leven Anton?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Tinbergen

Eerst even terug naar TS. Angst verkoopt. Gisteren zijn de persen gestart, Charlie Hebdo brengt vandaag in heel Europa een editie op de markt van 1 miljoen, ipv. de normale oplage van 60.000.

De propaganda noemt haatzaaien en spotten met mensen nb. ‘vrijheid van meningsuiting’. Je reinste ‘Göbbels’-retoriek. Halve waarheden verspreiden (1 kant van de medaille wel belichten, de andere kan niét – dat is eigenlijk erger dan glashard liegen!
‘Omission is the most powerful of lies’ (Orwell). Daar is Anton wereldkampioen in.

We zagen het gisteren nog een heel duidelijk. Net als 9/11 en MH17; incidenten die nog niet zijn gebeurt of over de hele wereld gillen de krantenkoppen hysterisch wat er allemaal precies is gebeurd. ……

Alle ‘Bruikbare Idoten’ krijgen alle ruimte in dagbladen en op TV om hun haat-retoriek te spuien.

Steeds met 1 doel. De daders heilig verklaren. De slachtoffers ‘sub-humans’. Timmermans en Rutte dansen nog met de kliek die Ukrainers ‘sub-humans’ noemt.

Anton hecht eraan om zijn geblondeerde roerganger te steunen in zijn haatzaaien. Daar is niks joods-christelijks-humanistisch aan. Haatzaaiers zijn uiteraard een gevaar voor onze rechtstaat en beschaving.

In dat verband gebeurde er – wat ik al zag aankomen – hetzelfde patroon herhaalt zich steeds weer; moord en doodslag die door westerse leiders wordt goedgekeurd.
Toegedekt, met ons belastinggeld wordt gesteund zelfs.

Terwijl de media de angsthysterie creeerden en reality TV 24/7 brachten, leidden ze de aandacht – toevallig? – af van veel omvangrijkere terreur elders:
Aanslagen op 3 moskeeën in Zweden:
https://www.youtube.com/watch?v=y8simnEbAxE#t=22
Aanslag op moskee in Israël:
https://www.youtube.com/watch?v=C2tRr4YxI0g
Aanslagen op gebedshuizen en moslim-instellingen in Frankrijk:
http://article.wn.com/view/2015/01/08/Muslim_Targets_Attacked_in_France/

The name stands for “Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes”, “patriotic europeans against the islamisation of the occident”. http://jonathanmh.com/pegida-sad-news-germany/
The organizers refer to the “Christian image of man”.

Nb.: PEGIDA lijkt verdacht veel op de Facebook-revoluties.

“Pegida” is called an alliance, demonstrate his followers for weeks, especially in Dresden: “Patriotic Europeans against the Islamization of the West”
The Alliance itself speaks of a “smear campaign” http://news.newsdirectory1.com/pegida-the-science-behind-the-protest-alliance/ Bachmann ist Gründer der Facebook-Gruppe “PEGIDA” http://www.huffingtonpost.de/2014/12/02/pegida-gruender-lutz-bachmann-gefaehrdet-deutschlands-zukunft_n_6252894.html

Hoe spontaan gingen 1.000 mensen gisteren de straat op, denkt u? De media zijn bezig de mensen hysterisch van angst te maken – 1 kant van het verhaal uitvergroten, de rest glashard verzwijgen.
Bij gebrek aan bruikbare feiten worden die gewoon verzonnen.

De echte terroristen die onze beschaving aan het slopen zijn, zijn de globalisten (nieuwspraak voor fascisten). Die mensen doen hun best religies te ridiculiseren, tot en met deze (willen) verbieden. – dat experiment is al eens gedaan. USSR. Dat is in wezen waar dit terug naar toe gaat. Een goddeloze, atheïstische heilstaat, nu de wereld overspannend, waarin de gedachtenpolitie 24/7 al je uitingen en bewegingen in meta-data opslaat, analyseert, en iedereen altijd wel ergens verdacht van kan worden.

In Duitsland is de Facebook-revolutie Pegida gelanceerd. Moslimhaat in het kwadraat.
Ze noemen zich ‘Europese patriotten’ ……… .

Need I say more?

De lawaaipapagaaien van de PleeVV scharen zich achter de mensenslachtingen onder NAVO-vlag: https://www.youtube.com/watch?v=zhkkDgZEfoQ
http://www.vrede.be/rss-feed/81-de-navo-instrument-voor-geostrategische-belangen?showall=1&limitstart=

 • Vorige discussie