Quote van de Dag: Anderhalve minuut

[qvdd]

Geert Wilders: Jan Marijnissen en zijn Socialistische Partij mag dan wel fors hebben gewonnen, waarvoor hij terecht ook van mijn partij felicitaties verdient, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat wij ook vinden dat hij de macht in Nederland moet krijgen. Ik zou daar eerlijk gezegd niet aan moeten denken… Ik heb ook eigenlijk geen enkele vraag aan de informateur over het mislukken van de combinatie CDA, Partij van de Arbeid en SP, hooguit een compliment aan de heer Hoekstra dat het niet is gelukt. Goed werk, mijnheer de informateur, echt goed werk dat dit niet is gelukt!
De Kamervoorzitter reageerde op Wilders’ inbreng met deze woorden: ‘Wilt u weten hoeveel tijd u hebt gesproken? Dat was anderhalve minuut.’

Aukje van Roessel in de Groene Amsterdammer citeert uit de Handelingen van de 2e Kamer. In anderhalve minuut spreektijd zette Geert Wilders ooit anderhalf miljoen stemmen weg als irrelevant.

Aantal stemmen voor PVV in 2010 1.454.493 15 zetels winst
Aantal stemmen voor SP in 2006 1.630.803 16 zetels winst
 1. 1

  De enige die niet op zijn woorden hoeft te letten is heer Wilders zelf. Er zijn blijkbaar bijna 1,5 miljoen kiezers, die prima kunnen leven met zo’n draaikont.

 2. 2

  @1: Het wordt hoog tijd dat we ons eens realiseren dat die 1,5 miljoen kiezers zichzelf inmiddels wel hebben gediskwalificeerd. Laten we verder gaan met de bijna 8 miljoen andere kiezers die door die kleine minderheid in gijzeling worden genomen.

 3. 3

  @2. Correctie: worden genomen = laten nemen.

  Niettegenstaande dat de VVD-ers voor het overgrote gedeelte, en een aanzienlijk deel van het CDA stemvee, geen problemen hebben met regeren met de PVV. Dus dan is het cijfer van bijna 8 miljoen een grove overschatting.

  Dat kan wel een cruciaal verschil zijn met vier jaar geleden. Hoeveel niet SP-kiezers wilden toendertijd een kabinet met deelname van de socialisten?

 4. 5

  @4.

  Dan gaat het dus nog om een verschil van 1,5 miljoen kiezers. (A + 1,5 = B -1,5). Dat is aanzienlijk minder als wat Bismarck stelt.

  En dan komt de kunst dat te vergelijken met 4 jr. geleden. Dan heb je een onderbouwd punt.

 5. 6

  @Jonas: en je punt is?

  In de reactie van Bismarck is de vergelijking met de situatie van 4 jaar geleden niet relevant. Jij verbindt ten onrechte het punt van deze post met de reactie van Bismarck.

  Het lijkt me het punt van de post staat: Wilders is heel hypocriet in zijn uitlatingen. Het lijkt me verder een juiste constatering dat 8 miljoen kiezers niet op Wilders gestemd hebben, de rest zijn opiniepeilingen, dat betreft dus aanmerkelijk minder harde data. Ook VVD en CDA politici hoeven zich in principe niets aan te trekken van de kiezers op de PVV. Slechts de PVV draagt verantwoordelijkheid voor het lot van de PVV kiezer. (ik heb het hier puur over de rol van kiezer, niet over de mensen daarachter).

 6. 7

  @6. Nou, ik denk dat als je van de 1,5 miljoen kiezers zegt dat ze je ‘in gijzeling hebben genomen’, sorry, beetje sterk.

  En op jouw punt dat het relevant is dat 1,5 vs. bijna 8 miljoen. Dan gaat Bismarck dus de 8 mijoen gelijkstellen in de zin dat ze tegen de PVV zijn. Dat is bij de VVD en het CDA, en wellicht gedeelte SP heel anders. Dus die groep van acht miljoen is niet homogeen.

  Oh, natuurlijk dat zijn opiniepeilingen. Ik denk dat er tijdens de verkiezingen al gezegd is door een aantal partijen niet (PvdA) of eventueel wel (VVD) met PVV regeren. Daar kan je de conclusie uit trekken dat bij de VVD iig een gedeelte volkomen bewust is dat er eventueel met de PVV geregeerd zou worden.

  Vraag aan jou: wat is harde data? De verkiezingsuitslag. Maar in de discussie over de onderlinge onenigheid binnen het CDA ligt dat weer totaal anders. Selectief gebruik.

 7. 9

  @Jonas: het CDA doet er goed aan zijn kiezers serieus te nemen. Die zijn het op het punt van de wenselijkheid van regeren met de PVV niet eens. Het CDA hoeft daarentegen niets met de kiezers die PVV gestemd hebben (wat Wilders wel claimt, maar dus onzin is).

  Uiteraard zijn die 8 miljoen kiezers niet gelijk in de mate van tegenstand van Wilders. Veel VVD kiezers vinden hem wel een toffe peer. Maar ze hebben niet op hem gestemd, dus kan Wilders die kiezers niet claimen.
  Waar het Bismarck om gaat is dat Wilders steeds dingen eist van andere partijen, op basis van die 1,5 miljoen stemmen. En aangezien dat behoorlijk onweersproken blijft, worden die kiezers door Wilders gegijzeld. Beetje hyperbolisch opgeschreven door Bismarck, maar als sentiment kan ik me daar wel in vinden.

 8. 10

  Maar uiteindelijk komen er harde data, als straks op het partij-congres (een deel van) de leden mogen beslissen wat het CDA doet. Niet dat iets over de kiezers op het CDA zegt trouwens, leden lijken me geen representatieve steekproef.

 9. 11

  @Cerridwen: Naar mijn idee is van de zogenaamde gijzeling al langer sprake. Dat heeft niets met de 1,5 miljoen kiezers te maken van de laatste verkiezingen maar meer met punten op de agenda zetten, die andere partijen hebben overgenomen. Dat kan je zeggen vanuit bangheid. Alleen ook al hadden ze zelf moeilijkheden met punten, dan is het nog vaak Wilders claimt dat de andere partijen dat onder druk van hem hebben gedaan.

  Nogmaals, natuurlijk kan Wilders geen kiezers claimen die niet op hem gestemd hebben. Klaar als een klontje. Alleen zijn er genoeg mensen die Wilders te ver vinden gaan, en VVD hebben gestemd en hopen dat Wilders mee mag doen, ipv bijv. een paars kabinet. Daar zijn geen harde data voor, en voor nieuwe verkiezingen een tweede stem te geven voor een gewenste coalitie ben ik nog niet gelijk voorstander van.

 10. 12

  Ik stem PVV omdat ik me laat informeren door mensen die schrijven op forums die onderzoek doen of gedaan hebben naar de motieven en achtergronden van de islam. Zelf heb ik er geen verstand van, maar als je leest wat er onder dat ideologische machtsblok wordt beraamd, dan huivert men wel. Veel mensen reageren en weten nauwelijks waar ze het over hebben. Lezen is soms moeilijk
  maar je wordt er wel wijzer van en dat wordt door veel mensen vergeten. Van horen zeggen door hoger opgeleiden wil niet zeggen dat zij wel het onderwerp beheersen. Vaak uit eigen belang wordt er naar hun straatje gesproken. Het is alleen jammer dat de mensen dom willen blijven; er is zat te lezen. Kost wel tijd. Ook de kleine man moet nu eens in de materie duiken, dan zal de uitslag pas goed of wel beter uitkomen. Maar dat is weer ijdele hoop, de tv, drank en onbenullig gepraat over voetbal of wat anders zijn belangrijker.
  Politiek, bah… wat een woord, daar word je misselijk van en dat is de rede waarom er zo veel dingen gedaan worden die men achteraf gezien niet hadden gewenst. Zoals de islam. Nu zijn er hele discussies over. Ook nu ik dit schrijf denk ik: wat heeft het voor
  zin om dit te schrijven? Degene waar het om gaat leest het toch niet en de moeite die is er “om weer even bezig te zijn”.

 11. 15

  @jonas: Onder de anderhalf miljoen stemmers op Wilders zaten toch ook veel proteststemmers? Dat weegt dan toch minstens gedeeltelijk op tegen de niet pvv stemmers, die het wel met eens zouden zijn?

  @12: raar argument. Hoe veel mensen zouden er nu nog niet op de hoogte zijn van de boodschap van Wilders? En andere partijen hebben toch net zo veel last van mensen, die “de tv, drank en onbenullig gepraat over voetbal of wat anders” belangrijker vinden?

 12. 16

  @ Michel: wat is je punt? Dat Wilders 176310 kudo’s minder recht heeft op (semi-)regeringsdeelname dan de SP destijds?

  Dat ‘ie inconsequent is omdat ‘ie nu zijn grote aantal stemmen wel als breekijzer gebruikt?

  Zulks is de politieke realiteit nou eenmaal Michel.

 13. 17

  @16: Het tweede, uiteraard.

  “Zulks is de politieke realiteit nou eenmaal Michel.”

  Kijk eens aan, een “argument” dat op alles toepasbaar is, Machiavelli.

 14. 19

  Hoe mooi ik dit stukje vanochtend ook vond in de Groene Amsterdammer het zal helaas geen impact hebben op de mening van de mensen die voor Wilders zijn. Elke vorm van kritiek glijd van de man af. Een reactie als @12 laat dit zien, alsmede dat Wilders maar blijft stijgen in de peilingen (de laatste keer dat ik het volgde).

  Vroegah was het makkelijker, toen was alleen gewoon de politiek zelf failliet. Nu zijn de stemmers zelf dat ook (kort-door-de-bocht-uitspraak-van-niveau-wilders :P)

 15. 20

  @Joost: een argument dat gelukkig niét overal op toepasbaar is Joost, maar wel daar waar het politieke spel wordt gespeeld.

  Bedenk dat de politiek (misschien helaas) niet altijd volgens de regels van de ratio loopt, het is geen wetenschap.

 16. 24

  @23: absoluut! Maar zelfs in de politieke arena is een dergelijke constatering inmiddels niet meer dan een rethorisch stijlfiguur.

  Het voegt dus niet echt iets toe mijns inziens. Daarom vind ik dat met deze post wat obligaat een deur wordt opengetrapt die al wagenwijd open stond.

 17. 25

  @16:

  Dat Wilders 176310 kudo’s minder recht heeft op (semi-)regeringsdeelname dan de SP destijds?

  Nee, hij heeft niet meer of minder recht, maar krijgt wel veel meer ruimte.

  PS: dat hij inconsequent is, is idd normaal voor politici. Geert is net zo´n draaikont als andere politici. Zulks is de politieke realiteit nou eenmaal.

 18. 26

  @24: Nogal een fatalistische houding. Politici zijn nou eenmaal inconsequent, dus dat hoeven we niet meer te melden, Politici liegen, dus dat hoeven we ook al niet meer te melden. Politici laten hen onwelvallige feiten weg, dus dat hoeven we ook niet meer te melden. Politici draaien, dus dat laten we ook maar onvermeldt.

  Met die houding ga ik niet mee.

 19. 27

  @24: bij een politicus, die andere politici regelmatig draaikonten noemt, is het wel nuttig om op zijn eigen draaikonterij te wijzen. Dat maakt zijn protest tegen draaikonterij van anderen erg ongeloofwaardig.

  En dat terwijl zijn eigen draaikonterij niet eens wordt veroorzaakt, doordat hij compromissen met andere partijen moet sluiten….

 20. 28

  de groene wat? maar goed de SP en PVV hebben samen ongeveer 3mln aanhangers laten we die diskwalificeren.

  dan hebben we gelukkig altijd nog VVD CDA en D66 als leuke coalitie,

  Ik hoor Wilders trouwens niet de aantallen diswalificeren maar gewoon ‘de SP’ als potentiele regeringspartij op basis van haar idee.

  Nog regelijk genuanceerd voor zijn doen. er zijn nog veel dommere dingen te vinden.

 21. 29

  Wat Joost #26 zegt.

  In aanvulling valt nog richting @Pro en @Machhiavelli op te merken dat ook dit geheel aan minder eerlijke politieke stijlmiddelen op een schaal bestaan. Bij Wilders bestaat het hele politieke platform uit inconsequenties, liegen, feiten verdraaien en weglaten. Er zijn ook partijen die wel degelijk proberen een consequent verkiezingsprogramma te schrijven, of die consequent op basis van morele richtlijnen politiek bedrijven. Dat dit nergens perfect lukt wil nog niet zeggen dat het niet uitmaakt welke partij in de regering zit.

  Kritiek gaat ook richting de parlementaire pers die dit soort directe inconsequenties vaak niet opmerken. Dus blijft het ook onopgemerkt voor het grote publiek.

 22. 30

  @Sander:
  Maar dat is nu juist precies het punt: Wilders diskwalificeert de SP zonder discussie op basis van de inhoud. Nu doen linkse partijen (en een aantal CDA’ers) datzelfde met Wilders. Maar nu vindt hij dat ineens niet meer ok: er worden 1,5 miljoen kiezers gediskwalificeerd! Terwijl hij een aantal jaar geleden precies hetzelfde deed met de SP. Wat je niet wilt dat u geschied, doet dat ook een ander niet…

 23. 31

  Voor de goede orde: van mij mag Wilders de SP wegzetten op basis van de inhoud. Dat is politiek. Maar dan niet gaan huilen als andere partijen dat bij hem doen.

 24. 32

  @26: met die houding ga je wel mee, tenzij je politiek actief bent en echt iets probeert te veranderen.

  @29: ja er zijn inderdaad politieke partijen met een redelijk consequent en doordacht verkiezingsprogramma, zoals D66. Maar daar bereik je helaas niet zoveel mee, zoals D66. Dat moet trouwens frustrerend zijn zeg!

  @29: uiteraard merken leden van het parlementaire perskorps dit wel op, ze zijn echter niet zo onwetend/onervaren om te denken dat dit nieuws is (zoals de auteur van dit stukje dus wel doet).

 25. 33

  @Macchiavelli:
  D66 heeft in zijn Paarse jaren veel bereikt. Politieke kansen gaan op en neer. Je maakt de denkfout dat wat er in de politiek gebeurd een soort natuurwet is, en onafhankelijk van de rest van de samenleving. Ook politieke stijl is onderhevig aan sociale conventies. Voorbeeld is dat alle partijen in Nederland hun verkiezingsprogramma laten doorrekenen door het CPB. Goede gewoontes zijn dus zeker aan te leren, als slechte gewoontes politiek worden afgestraft. Daar hebben wij als samenleving invloed op.

  De opmerking van Wilders is nieuws, dus de feitelijke mededeling dat Wilders een paar jaar geleden nog het tegenovergestelde beweerde zou daar kosteloos op mee kunnen liften. Ik maak me sterk dat de meeste journalisten (Van Roessel is natuurlijk ook een journalist) er niet naar gezocht hebben.

 26. 34

  @33. Dat komt m.i. doordat de tijd rijp was. Tijdsgeest zo je wil. De CDA zat niet in de regering dus konden zij niet meer liberalisering op gebieden van euthanasie en abortus tegen houden. De neo-liberale wind woei ook in de PvdA.

  En daar komt mijn punt: kunnen we niet zeggen dat Wilders zijn opvattingen deels de/een geest van deze tijd uitademen. Strengere regels op migratiebeleid waar hij groot voorstander van is, en elke dag over schreeuwt en brult, zijn niet meer ongewoon, ook bij PvdA bijvoorbeeld. Hij wil nu verder naar aanpak van de islam, in Europese landen als Frankrijk en Spanje is er kortgeleden een boerka verbod.

 27. 35

  @34: Zeker is Wilders breder ingebed dan alleen zijn 1,5 miljoen kiezers. Maar het lijkt me lastig om oorzaak en gevolg te scheiden: de tijdgeest heeft niet alleen invloed op politici, maar ze geven daar ook zelf vorm aan. Dus het is interessant om te constateren dat de tijdgeest een bepaalde wending heeft genomen, maar dat is slechts het begin. Dan komt: wat vind ik daarvan, en hoe zorgen we dat de tijdgeest weer keert?

 28. 36

  @34: wijze woorden.

  @35: minder wijze woorden. De tijdgeest -zo je wil- is nu juist het enige dat niét te keren is. Die is wat ‘ie is. De inhoud daarentegen wel. Maar waarom zouden we dat willen?

  Mijns inziens is politieke richting een slingerbeweging. Van een ‘anything goes’-achtige (linkse) periode nu naar een ‘repressieve’ (rechtsere) periode. Iets dat door het gehele politieke spectrum speelt, zoals Jonas ook al aangaf.

  Hoe meer je probeert die slinger tegen te houden, des te harder deze uiteindelijk naar de andere kant zal uitschieten. Ik denk dat als je nu de slinger naar rechts geen ruimte geeft, we op termijn een rechts sentiment zullen krijgen zoals we dat nog niet eerder gezien hebben.

 29. 37

  Wat ik wilde zeggen is dat D66 zijn idealen gemakkelijker kon uitvoeren in de jaren 90, en dat -/+ vergelijken met Wilders in de huidige tijd.

 30. 38

  @36.

  Tien jaar geleden voor de opkomst van Pim Fortuyn dacht ik al een aan verrechtsing, de politieke slinger zoals jij bedoelt, en schatte ik al in dat we een nieuwe progressieve jaren ’60 op zijn vroegst in eind jaren ’20 pas krijgen. Want de reactie zal niet uitblijven.

  Verrechtsing overigens is een verkeerd woord overigens. Meer conservatiever, nationalistischer, repressie, enz., de tekenen m.i. zijn uniformiteit, minder gedogen afwijkend gedrag, krakersverbod en een eventuele afschaffing coffeeshops. Reveil kerk, traditionele normen en waarden. Afkalving sociale zekerheid. En daaraan gekoppeld meer letten op geld, economisch nut per persoon.

 31. 39

  @36: ik vind slingerbeweging wat slecht gekozen, want dat lijkt een evolutie op politiek gebied uit te sluiten, terwijl we toch al vele politieke revoluties in de geschiedenis hebben gehad, die ons van het recht van de sterkste uit het stenen tijdperk, via o.m. feodalisme naar de parlementaire democratie hebben gebracht.

  Binnen ons huidige systeem treedt een slingerbeweging op, doordat de regerende partijen normaal gesproken de last van de ontevredenheid dragen, en daardoor normaal gesproken bij verkiezingen verlies boeken. De ontevredenen zorgen dus voor die slingerbeweging. De opvattingen van de rest van de mensen blijven ongeveer gelijk. Mensen worden gemiddeld niet rechtser of linkser (als de inhoud van de eigen portemonnee niet veranderd). Van een tijdgeest, die linkser of rechtser wordt is nmm dan ook geen sprake.

  Wel is er de laatste jaren een rechtse revival, nadat zij tientallen jaren lang (heel politiek correct) niet konden, durfden of wilden zeggen wat zij dachten. omdat dat veel te veel mensen aan een zwarte periode uit de geschiedenis herinnerde. Die mensen zijn er nu niet meer, of hoogbejaard, en rechts durft zich nu weer openlijk uit te spreken.

  In mijn tijd is de slinger al van rechts (60er jaren) naar links (Den Uyl) naar rechts (Lubbers – CDA VVD) naar midden rechts (paars) naar rechts (LPF en co) en naar midden links (CDA PvdA) geschoten.

  Tijdgeest staat volgens mij volledig buiten die slingerbeweging. Daar gaat het meer over zich ontwikkelende ideeën. Op het gebied van softdrugs worden op dit moment bijvoorbeeld meer repressieve maatregelen genomen (= politieke slinger), maar de acceptatie van softdrugs in de maatschappij is niet meer terug te draaien (= tijdgeest).

 32. 41

  @40: wat bedoel je? Had ik het recht van de fysiek sterkste moeten roepen? Of werd het stenen tijdperk gekenmerkt door een democratische samenleving soms? Of bedoel je aan te geven, dat het twijfelachtig is, dat de oermensen zich op basis van het recht van de sterkste organiseerden, en dat de sociale factor minstens net zo´n grote rol heeft gespeeld (itt de aanname daarover in de kapitalistische economische ideologie)?

  Er is best wat op aan te merken hoor, maar mijn enige bedoeling was aan te geven, dat er wel degelijk politieke ontwikkeling is. In een slingerbeweging keer je steeds op hetzelfde punt terug, tenzij er naast de slingerbeweging ook een ander beweging plaats vindt.