Amerikaanse bossen vervuilen het water

willekeurige bosbeek (nog niet schuldig bevonden) Aan bossen worden meestal zeer nobele eigenschappen toebedeeld. Zo zouden het “de Longen van de Aarde” zijn en kunnen ze reusachtige hoeveelheden CO2 vastleggen. Dit is echter slechts gedeeltelijk waar. Ook wordt over het algemeen aangenomen dat bossen een sink zijn voor diverse stikstof- en fosfaatverbindingen. Maar een onderzoek naar het nitraatgehalte in bepaalde Amerikaanse bosbeken laat zien dat dit niet altijd opgaat.

Nederlandse boeren mogen conform de Europese Nitraatrichtlijn (pdf) uit 1991 niet meer dan 50 mg/l nitraat in het grondwater introduceren. Maar sommige criminele Amerikaanse bossen durven bijna het dubbele te laten lopen. Door decennialange succesvolle bosbrandpreventie is de hoeveelheid organisch materiaal op de bosbodem ongewoon groot. Deze zogenaamde O-horizont geeft een hoge concentratie nitraat en fosfaat af aan de bosbeken.

Inconspicuous Nutrient Laden Surface Runoff from Mature Forest Sierran Watersheds (Water, Air, and Soil Pollution – May 2005) [dank aan: phonkee]

  1. 2

    Iedereen is nog te kwaad op de bossen om te reageren. Ik heb zelf ook mijn kettingzaag weer uit de schuur gepakt om hardhandig tegen deze vervuilers op te treden. Deze bomen verstaan maar één taal!