Almere boekt af maar wil door startersleningen volle mep krijgen

ANALYSE - Omdat Almere geen verliezen wil nemen op haar grondposities, moeten burgers met een informatie-achterstand worden verleid om te dure huizen te kopen.

Almere heeft besloten om een deel van haar grondposities met bouwbestemming te herwaarderen naar landbouwgrond. Hiermee wordt de grond op de balans in een klap 104 miljoen euro minder waard dan de ongeveer 500 miljoen waarvoor het in de boeken stond. Ik heb geen specifieke informatie over de boekwaarde van kavels in Almere maar voor heel Nederland geldt dat een vierkante meter landbouwgrond 5,50 euro kost en dezelfde vierkante meter met bouwbestemming 413 euro.

Een woordvoerder van de gemeente liet me weten dat dit niet betekent dat vraagprijzen zullen worden aangepast.

Afwaardering

Als je onvoldoende aannemelijk maakt (lezen!) aan de accountant dat er binnen afzienbare tijd gebouwd gaat worden op kavels, stellen de regels nu eenmaal dat de grond voor een lager bedrag op de balans moeten komen. Woningcorporaties nemen minder kavels af omdat ze weinig geld hebben vanwege de verhuurdersheffing en niet meer in het lucratieve vrije sector segment mogen bouwen. Commerciële projectontwikkelaars en investeerders werpen zich niet op om het gat te vullen. Zij weten immers dat bij een prijsdaling van 20% op de koopmarkt de bouwgrond zeker het dubbele moet worden verlaagd in prijs.

Startersleningen bieden uitkomst

Nu professionele partijen afhaken, blijft de individuele burger over. De enige kavels die in gemeente Almere nog ‘best aardig’ lopen zijn de zelfbouwkavels. En omdat het de gemeente opviel dat die vaak worden aangeschaft met een starterslening, vond men het nodig vandaag nog eens te lobbyen voor verlenging van de rijkssteun aan deze regeling.

Zowel professionele partijen uit de bouw als gemeente Almere willen dus geen verliezen nemen. In plaats daarvan worden deze doorgeschoven naar de burger met een informatie-achterstand. Onder het mom van ‘subsidie’ (ik heb de woordvoerder toch driemaal moeten corrigeren naar ‘lening’), worden juist starters in een investering gerommeld die op het punt staat zwaar afgewaardeerd te moeten worden. Ik vind het smakeloos en onbegrijpelijk dat uitgerekend gemeenteraden prijsopdrijvende instrumenten als de starterslening in handen hebben.

Gemeenten houden woningprijzen kunstmatig hoog

Anderhalf jaar geleden sprak de hele vaderlandse politiek schande van de ‘bouwpolder‘, die prijzen opdreef door bouwgrond schaars te houden en leningen hoog. De starterslening ís de bouwpolder. Het is de rotsmoes om niet de prijs van bouwgrond te hoeven verlagen en om aannemelijk te maken dat er heus nog wel gebouwd wordt terwijl woningtekorten oplopen. Die grond is immers gekocht om woningtekorten te voorkomen en niet om winst te maken. Toch, gemeenteraad?

Stef Blok moet volgend jaar niet alleen zijn steun aan deze regeling intrekken, maar zijn conclusies trekken uit het rapport van de commissie huizenprijzen en de regeling in zijn geheel verbieden.

Dit artikel verscheen eerder op Woningmarktcijfers.

Reacties (2)

#1 McLovin

”….vond men het nodig vandaag nog eens te lobbyen voor verlenging van de rijkssteun aan deze regeling.” Tja, Jorritsma weet haar weg wel te vinden bij haar VVD-matties in Den Haag.

  • Volgende discussie
#2 Amateur Commenter

Ik waarschuw elke keer weer mijn leeftijdsgenoten ervoor om niet te kopen en zeker geen starterslening te nemen. Maar nee, “lager dan dit gaat het echt niet worden” en “De bank zegt…”.

Mensen vertrouwen nog steeds de slagers die hun eigen vlees keuren.

  • Vorige discussie