Afwijkend gedrag is iets anders dan een ziekte

OPINIE - Is ADHD een ziekte of is er sprake van afwijkend gedrag? Indien het laatste, is het dan ethisch verantwoord daarvoor medicijnen voor te schrijven?

De Telegraaf Vrouw kwam twee weken terug geleden met een artikel over een school die ouders voor de keus stelde, of kind aan de Ritalin, of kind van school.

Het zette weer even de schijnwerper op het fenomeen ADHD in de klas. Cijfers van de SFK, Stichting Farmaceutische Kengetallen, laten zien dat er in 2013 weer een stijging van bijna tien procent is ten opzichte van 2011 bij het aantal jonge gebruikers (<18 jr) van methylfenidaat, het middel dat het meest bij ADHD wordt ingezet. Steeds meer kinderen ontvangen de diagnose ADHD en steeds meer kinderen krijgen medicijnen. Zo sluipt er een gewoonte in het denken over drukke kinderen, terwijl er altijd nog controverse bestaat of ADHD überhaupt wel een ziekte is. Want bij ADHD schijnt er geen aantoonbare fysieke of chemische abnormaliteit te zijn.

Psychologe Laura Batstra (docente aan de RuG) is een van de mensen die vindt dat ADHD geen bewezen neurobiologische hersenstoornis is. Zij stelt dat ADHD niets anders dan problematisch hyperactief en ongeconcentreerd gedrag is. Er is volgens haar sinds de invoering van de naam ADHD in 1980 veel hersenonderzoek gedaan naar achterliggende neurologische en biologische oorzaken. Desondanks zijn deze nog nooit aangetoond.

Het Duitse tijdschrift Der Spiegel haalt in een artikel de uitvinder van de Ritalin aan, Dr. Eisenberg, die schijnt te hebben gezegd dat ADHD feitelijk een verzonnen ziekte is. Een verzonnen ziekte die met het verschijnen in het diagnostisch handboek van de psychiatrie legitimiteit verkreeg.

Natuurlijk zijn er drukke kinderen en hele drukke kinderen. Maar afwijkend gedrag is iets anders dan een ziekte. Een van de manco’s van de diagnosticering van ADHD is het feit dat het altijd een subjectieve beoordeling is. Het niet kunnen richten van aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit hebben geen cijfer achter de komma waarmee derden precies kunnen meten hoe groot de afwijking is. Wanneer ben je dus ‘ziek’? En wie bepaalt dat je ‘ziek’ bent? De beantwoording van deze vragen gaat goed zolang de verschillende stakeholders rondom het kind het met elkaar eens zijn. Maar als de leerkracht vindt dat je kind aan de Ritalin moet en jij bent het er als ouder niet mee eens, heb je een flink belangenconflict.

In Australië was er in 2011 een voorstel vanuit de NHMRC (National Health and Medical Research Coucil) om een passage in de national guidelines op te nemen om ouders uit de ouderlijke macht te zetten als deze weigeren om hun kinderen bij ADHD te laten behandelen. Toen na onderzoek bleek dat er belangenverstrengeling bestond tussen het onderzoeksorgaan en een farmaceutisch bedrijf dat ADHD medicijnen produceert, werd de omstreden passage een jaar later dankzij minister van Gezondheid Mark Butler geschrapt. Is dit de richting die we op gaan? Ouders die verplicht worden om hun kind een behandeling te laten ondergaan?

Je bent in Nederland vrij om te beslissen of je je kind laat behandelen of niet. Maar die vrijheid is niet meer dan schijn als de sociale omgeving of een school je kind uitkotst. Bij de vraag wel of geen medicatie, zou het belang van het kind centraal moeten staan. De leerkracht die om medicatie roept, kan het belang van het kind voorop hebben gesteld, maar hij heeft zeker ook een ander belang, de rust in de klas en mogelijk zijn eigen rust. De leerkracht neemt het recht om een diagnose te stellen voordat er ook maar een medisch onderzoek is geweest. Het geeft aan hoe algemeen geaccepteerd het idee van medicatie bij afwijkend gedrag van kinderen nu al is.

Het Zwitserse NEK (National Advisory Commission on Biomedical Ethics) gaf kritisch commentaar op het toedienen van Ritalin in hun schrijven Human enhancement by means of pharmacological agents. Wij zijn terughoudend, zo schrijft NEK, omdat farmaceutische middelen gedragsveranderingen veroorzaken zonder het kind te leren hoe het deze veranderingen uit zichzelf kan bewerkstelligen. Het kind wordt een essentiële leerervaring van autonoom handelen ontzegd, namelijk hoe het zijn eigen gedrag kan beïnvloeden met zijn eigen beslissingen. NEK stelt ook dat het ADHD-stigma de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind op een negatieve manier aantasten.

Ook bij de vraag of een kind de sticker ADHD moet krijgen, zou het belang van het kind centraal moeten staan. Als je afwijkt van de norm, ben je toch niet meteen ‘ziek’? Maar de snelheid van de samenleving, de prestatiedrang, de grote klassen, de stress van de leraar, ze vragen allemaal om een beperking van de bandbreedte. Er is geen plaats meer voor al te grote verschillen in de klas. Maatschappelijke competitie en prestatie zijn leidend en de kinderen moeten zich daarnaar voegen. En de sticker geeft toch ook wel voordelen: begrip, extra aandacht, hulpverlening, het ‘rugzakje’.

Wat als we het eens om zouden keren, als we de behoeften en interesse van het kind als uitgangspunt nemen? Wat als we de school eens verantwoordelijk zouden stellen voor het creëren van een leefomgeving waarin elk kind goed kan functioneren? Zonder Ritalin.

Komend schooljaar is het zover. Dan worden scholen verplicht ook zorgkinderen een plek te geven. Zij mogen kinderen die passend onderwijs nodig hebben dan niet meer weigeren. Er zal jaarlijks 150 miljoen voor bijscholing vrijkomen. Hopelijk wordt het voor scholen daarmee interessant om alternatieve oplossingen voor drukke kinderen te overwegen. De leerkracht bijscholen met Druk in de Klas bijvoorbeeld, een leerkrachtmethode die in de VS goede effecten bleek te hebben en nu voor de Nederlandse scholen wordt aangepast. Of zorgen voor minder prikkels in de klas – digibord, ipad en mobieltje eruit. En gezonde traktaties invoeren waarmee de synthetische kleurstoffen die kinderen drukker schijnen te maken de klas niet meer inkomen.

Er zijn de laatste tijd meer geluiden te horen van artsen die vragen om terughoudender te zijn met het stellen van de diagnose ADHD en het geven van medicatie. Een goed plan naar mijn idee. We hebben het hier immers niet over een aspirientje. Daarbij komt dat het wijdverbreide idee dat Ritalin de schoolprestaties zou verbeteren, volgens het eerste langdurige ADHD-gerelateerde onderzoek in Australië, kul is.

Sterker nog, kinderen die geen medicatie namen, deden het beter. Minder diagnosticeren is ook welkom. We hebben het over kinderen die hun hele leven nog voor zich hebben en die als ieder ander geaccepteerd willen worden zoals ze zijn. Kun je een zeven- of twaalfjarige verantwoordelijk houden voor hoe hij zich gedraagt? Hij is zo geworden door wat hij in zijn leven (niet) heeft ervaren. Niemand kan precies aangeven wat de oorzaak van problematisch hyperactief en ongeconcentreerd gedrag is. Als je kinderen aan de medicijnen zet, krijgen zij de zwarte piet toegespeeld.

Ergens las ik de volgende opmerking. ‘Geef als een kind hyperactief gedrag laat zien, de ouders en leerkracht Ritalin. Zeker weten dat het kind dan rustiger wordt.’ Ik ben vóór. Interessant experiment.

Reacties (20)

#1 Goeroeboeroe

Ik ben het op zich volledig met je eens. Maar zoals die verplichting voor scholen om ‘zorgkinderen’ op te nemen nu wordt uitgevoerd, houd ik m’n hart vast. Klassen zijn vaak al overvol. Als daar dan kinderen bij komen die extra aandacht nodig hebben, zie ik eerder meer dan minder pillen gebruikt gaan worden. Mede omdat de farmaceutische industrie alleen in omzet en niet in mensen is geïnteresseerd.

 • Volgende discussie
#2 klukkluk

Net als @1 ben ik het eens met de analyse, maar dat alle kinderen in de dezelfde klas moeten functioneren vind ik bepaald niet vanzelf spreken. Mijn brave, prima presterende, onopvallende kinderen krijgen nu al nul aandacht en weinig uitdaging. Dat gaat niet beter worden ben ik bang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

de snelheid van de samenleving, de prestatiedrang, de grote klassen, de stress van de leraar

Zie daar de oorzaken van druk gedrag. En voor veel ouders is ADGD een verklaring voor de vraag, waarom hun kind niet de slimste leerling van de klas is. “Hij is heel erg slim, maar heeft ADHD, en kan zich daardoor minder goed concentreren…”.

En dan is er natuurlijk ook nog de druk van de samenleving, waar tegenwoordig weer steeds meer de roep van individuele verantwoordelijkheid klinkt. Dat wie het minder goed redt in het leven, daar zelf verantwoordelijk voor is. Als je wat minder goed kunt leren, is dat dus je eigen verantwoordelijkheid. Met ADHD heb je tenminste een verklaring voor mindere prestaties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Satou

Er is niets zo complex en nog zo onbegrepen als de hersenen, dat we met de huidige technologie niet goed een onderliggende verklaring kunnen vinden voor bepaalde klachtenpatronen, wil niet zeggen dat er niet daadwerkelijk toch wat aan de hand is in de hersenen. Of we iets nu wel of niet een ziekte of stoornis willen noemen doet geen recht aan de complexiteit van de natuur, die trekt zich namelijk helemaal niets aan van onze neiging om alles precies te willen definiëren en in hokjes te plaatsen.

Overigens klopt het ook niet dat er geen aantoonbare neurologische en biologische oorzaken zijn van ADHD. Kijk bijvoorbeeld naar mensen met autisme of Gilles de la Tourette, daarvan voldoet 50-80% ook aan de diagnose ADHD. Dat soort percentages zie je ook bij zeldzamere syndromen waarvan de genetische basis duidelijk is aangetoond (o.a. het syndroom van Klinefelter).

Ik snap trouwens niet waarom de schrijver het nodig vind om die anekdote van Dr. Eisenberg te vermelden. Maakt het verhaal er niet beter op, het doet mij denken aan evolutie ontkenners die roepen dat Darwin op zijn sterfbed zijn theorie zou hebben teruggenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Noortje

Komend schooljaar is het zover. Dan worden scholen verplicht ook zorgkinderen een plek te geven. Zij mogen kinderen die passend onderwijs nodig hebben dan niet meer weigeren.

De aankondiging hiervan leidt op sommige scholen nu tot selectie aan de poort. Want nu binnenhalen, betekent na invoer van de wetgeving een stevige verplichting: zorgen dat de leerling onderwijs houdt en krijgt. Overigens hoeven ze zelf de leerling niet te houden, maar moeten ze zorgen dat hij ergens op een school terecht kan. Scholen moeten hierin dus samenwerken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jaap Walhout

De Amerikaanse neuroloog Richard Saul heeft recent nog een boek uitgebracht waarin hij betoogt dat ADHD niet bestaat. Een samenvatting is te lezen in een opinie-stuk dat een paar dagen geleden in Time in gepubliceerd.

De kern van z’n verhaal is dat de symptomen van ADHD door verschillende andere aandoeningen kunnen worden veroorzaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Co Stuifbergen

Iemand heeft ADHD als hij/zij de symptomen vertoont.

De oorzaken kunnen verschillend zijn (omgeving, aangeboren gebreken, en alle combinaties daarvan).
En niet iedere persoon met ADHD heeft even sterke symptomen.

Kortom, de diagnose is vaak moeilijk te stellen, en dan zegt dat nog niets over de oorzaak.

Als de omgeving de oorzaak is, moet het kind een rustige omgeving krijgen.
Maar volgens mij blijven er kinderen waarbij dat niet voldoende is.

Extreme vormen van ADHD lijken mij inderdaad een ziekte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 zmmmmc

Ik denk niet dat ADHD nou het beste voorbeeld is om te gebruiken om vast te stellen of

”Afwijkend gedrag iets anders is dan een ziekte”

ADHD is natuurlijk een lastige. Veel mensen hebben daadwerkelijk baat bij het gebruik van Ritalin. Dat kun je vrij objectief te bepalen zonder de discussie te voeren of er sprake is van een ziektebeeld en of het toedienen van een gedragsbeinvloedend medicijn uberhaupt wel ethisch verantwoord is. Die discussie is niet noodzakelijkerwijs supernuttig; hij is immers even goed van toepassing op koffie of suiker (waar sommige kinderen extreem heftig op kunnen reageren met AHDH-achtige symptomen tot gevolg) en ook over het toedienen van koffie en suiker kunnen we natuurlijk desgewenst een ethische discussie voeren, maar van kleuters die koffie drinken kijken we doorgaans toch vrij raar op, ziektebeeld of niet.

Volgens mij is er een veel interessanter kandidaat-syndroom om dit vraagstuk te behandelen, namelijk Asperger. Een hele subcultuur van mensen met Asperger beschouwt zichzelf als normaal en “neurotypischen” als een soort achtergebleven ondersoort. Lijkt me een aanmerkelijk interessantere casus.

Maar ook dan blijft het een definitiekwestie. En die is per definitie zinloos. Als je twijfels of onenigheid hebt over de betekenis van “ziekte” dan gebruik je dat woord toch gewoon niet? Of je verzint iets nieuws. Maar steggelen over of iets wel of geen ziekte is is zonder meer zinloos. En ook zonder dat te weten kun je gerust stellen dat het verstandig is om zeer terughoudend te zijn met wat voor medicatie dan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 okto

Of zorgen voor minder prikkels in de klas – digibord, ipad en mobieltje eruit. En gezonde traktaties invoeren waarmee de synthetische kleurstoffen die kinderen drukker schijnen te maken de klas niet meer inkomen.

Hm, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de auteur zich hier begeeft op het terrein van de pseudo-wetenschap. Dat synthetische kleurstoffen kinderen drukker maken is op z’n zachtst gezegd onbewezen, en hoewel er goede andere redenen zijn om gezonde traktaties verplicht te stellen, is een verband tussen gezond, kleurstoffen en ADHD volstrekt speculatief.
De sneer richting digiborden en ipads lijkt me ook nogal misplaatst, want elk verband met ADHD is opnieuw volstrekt speculatief.

Ook de opmerking dat ADHD geen neurobiologische oorzaak zou hebben lijkt mij nogal achterhaald. Recent onderzoek wijst er steeds meer op dat ADHD te maken heeft met een afwijkende balans in neurotransmitters, met name dopamine. Maar goed, hier zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn.

Het valt me trouwens op dat de auteur de vraag stelt of ADHD een ziekte is, zonder het begrip ziekte eerst te definieren. Op die manier is het een onzinnige vraag. Wat is een ziekte? Is Down een ziekte? Een gebroken been, is dat een ziekte? De gehanteerde definitie lijkt mij in dit geval “een ziekte is iets waar je medicijnen tegen slikt”. Lijkt me nogal een simpel uitgangspunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Derpjan

@4

Jij snapt het. Alles dat afwijkt, nee, alles dat is heeft ergens een onderliggende fysieke verklaring en er is dus inderdaad helemaal geen harde natuurwetenschappelijke grens te trekken tussen “gedrag” en “geestesziekte”. Het is triest dat notabene een psychologe (Laura Batstra) doet alsof er een simpele verdeling is tussen geestesziektes die een fysieke oorzaak hebben en afwijkend gedrag dat dan blijkbaar door demonische bezetenheid of iets dergelijks moet worden veroorzaakt.

Overigens ben ik het wel eens met het idee dat er terughoudender moet worden omgegaan met de diagnose en medicalisering (er bestaat ook nog zoiets als therapie of het herinrichten van je levensstijl), vooral bij kinderen omdat die a) nog niet uitontwikkeld zijn (dus het gedrag kan een fase zijn) en b) zelf geen zeggenschap hebben over hun gang naar de arts of een eventuele behandeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 geejee

Ik vind het artikel van Tex Rijnders verfrissend! De uitsmijter lijkt dan misschien wel om te lachen, maar de kern van waarheid die er in zit dient zeker niet te worden onderschat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 vander F

Het hele ipad, digiborden etc gedoe lijkt me zeer relevant,
volgens mij zijn kinderen tegenwoordig continue aan allerlerlei audio visuele prikkels blootgesteld, wordt er op school druk kwebbelend in ‘groepjes’ gewerkt en is het ‘nu je mond houden, armen over elkaar en nu doodstil een halfuur naar de meester luisteren’, een pure Zen praktijk, tegenwoordig niet meer an de orde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Toko Senang

Zonder kinderen lijken kinderen al gauw druk, en was ik geneigd om gedrag aan de ouders te wijten. Geef ze maar eens een weekend mee dacht ik dan
.
Met kinderen, en kinderen in mijn omgeving die druk zijn, en geen rust in hun gedrag weet ik langzamerhand beter. Kinderen die wat onbegrepen gedrag vertonen, waar de diagnose ADHD werd gesteld. En waar ouders lange tijd niet aan wilden. En toen ze uiteindelijk toch Ritalin gebruikten, werden de kinderen anders. Aangepaster, maar wat het belangrijkst was, ze zeiden dat ze nu eindelijk eens rust in hun hoofd hadden. Rust om sommetje te maken, te lezen of gewoon met een vriendje te spelen. Ze deden het beter op school en zijn gelukkiger. Kinderen die niet meer wilden leven, en nu volop genieten. kinderen met ADD die toen stil, en nu met Ritalin grapjes vertellen en gevat uit de hoek kunnen komen.

Ritalin, ik weet het niet, maar de kwaliteit van leven van sommige kinderen gaat echt door Ritalin echt vooruit

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Katinka

Ik ben blij met mijn concerta echt waar
Dat ls langwerkend methylfenidaat of te wel ritalin.
En sorry ik ben op mijn 45 nog is naar school gegaan en zonder had ik het echt niet gered.
En was ik weer mijn baan kwijt .raak ik nu ook kwijt maar om heel andere redenen.groetjes katinka

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Ernest

“Wat als we het eens om zouden keren, als we de behoeften en interesse van het kind als uitgangspunt nemen? ”
En als dat nou is: laat gaan slapen, gamen, en red bull drinken?
Verder kan ik de schrijfster wel volgen, maar om het om te draaien, is wel erg naief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jay

Mevrouw Batstra zou er goed aan doen de relevante literatuur bij te houden: http://kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Stoornissen/ADHD-1/Inleiding-adhd#Etiologie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Daan van der Keur

Ik schaar ADHD en het blinde geloof daarin (net als PDD-NOS etc. etc.) onder massahysterie. Wetenschappelijk gezien is er nooit 1 enkel keihard bewijs geleverd voor het bestaan van ADHD (en al die andere verzonnen ziekten), en toch geloven mensen in het gebruik van Ritalin. Het is toch vreemd dat de farmaceutische miljardenindustrie precies dat ene middel heeft dat het enige is dat werkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Daan van der Keur

@16: Citaat uit link: “Er zijn meerdere genen betrokken bij het ontstaan van ADHD. De genen bepalen de kwetsbaarheid van een kind voor ADHD. Daarnaast kan prenatale blootstelling aan nicotine en alcohol de kwetsbaarheid van het kind vergroten.” Nou ik werk al meer dan 20 jaar in de genetica/embryologie maar ik heb nog NOOIT maar dan ook helemaal NOOIT van het bestaan van ADHD-genen gehoord. Kan ook niet want ze bestaan helemaal niet. Beste Jay, laat mij één wetenschappelijk artikel zien waarin dit bewijs wordt geleverd. Dus een wetenschappelijk artikel met DNA-onderzoek en DNA-bewijs…….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Daan van der Keur

Het feit dat kinderen afwijkend gedrag vertonen moet veel eerder gezocht worden in: alcoholgebruik door de moeder tijdens de zwangerschap (alcohol is puur vergif en totaal verbonden op het IVF-laboratorium waar ik al 12 jaar werk), kindermishandeling wat véél vaker voorkomt als iedereen denkt, ongezond eten door de zwangere vrouw, roken van de zwangere vrouw, en zo zijn er nog meer dingen die van groot belang zijn op het ontwikkeling van een embryo tot kind in de baarmoeder. En wat te denken van alcoholgebruik door kinderen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Noortje

@18 tsjonge Daan, dit doet me wel erg denken aan het reeds lang achterhaalde sprookje van “koude moeders” die autisme veroorzaakten bij hun kind.

Dat adhd erfelijke factoren kent is al lang bekend en aangetoond. http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(04)01100-X/abstract

Dat sluit overigens andere oorzaken niet uit, maar het feit dat het gen dat verantwoordelijk is voor ahdh (nog) niet geidentificeerd is maakt niet dat adhd alleen maar de schuld is van slechte zwangerschap, middelenmisbruik en opvoedkundig falen. http://www.additudemag.com/adhd/article/653.html

 • Vorige discussie