Afgekeurd: Martijn van Dam

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

martijn van damDe politiek moet zich niet vooraf met de inhoud van de media bemoeien. Dat gold in Nederland lang als ongeschreven wet. Ik weet niet waar Martijn van Dam met zijn gedachten zat toen hij dit onzalige plan bedacht, maar het was in ieder geval dichter bij mijn woonplaats dan bij de uwe. En dat wilt u niet, qua mediabeleid, geloof me.

Allereerst zal elke zichzelf respecterende journalist geen stempel van goedkeuring van de Staat willen. Het lijkt me een bewijs van onvermogen als de politici die jij stevig moet aanpakken, besluiten dat jij een bovenstebeste bent. Het doet me denken aan de magazijnsupervisor die mij op het hart drukte om vooral lid van de vakbond te worden. Ik antwoordde hem dat het feit dat juist hij dat zei, het falen van de bond betekende. Hij begreep dat helemaal niet, overigens.

Maar wat vooral zo stuitend is, is dat Martijn van Dam de kijker wegzet als een domme zoutzak die zonder na te denken alles slikt wat hem via de beeldbuis door de strot wordt gepropt. Ik geloof toch dat dat anders ligt, getuige de storm van kritiek die vooral de ‘linkse journalistiek’ de afgelopen jaren over zich heen heeft gekregen. De kijker is niet zo stom als hij lijkt en de overheid hoeft dus niet met keurmerkjes te strooien om hem te helpen bij het maken van een keuze.

Ik had dit verwacht van Wilders. Geen andere Nederlandse politicus loopt zo veelvuldig en zo grof af te geven op de journalistiek, en het ligt helemaal in zijn lijn om à la Silvio te betogen dat de publieke omroep de mening van de parlementaire meerderheid moet vertolken. Elke keer dat ik op de televisie hier weer zo’n Berlusconiaanse ingreep zie – bijvoorbeeld zo’n briesend telefoontje – heb ik de neiging om een blog te schrijven over de gevaren van politici die de media naar hun hand willen zetten.

Ik had nooit gedacht dat niet Wilders maar Van Dam er de aanleiding voor zou worden.

Meer bij Edge of Europe.

Reacties (50)

#1 KJ

Ja, dat doe je bij kranten toch ook niet? Dat weet iedereen gewoon! Aan de andere kant, die worden (of horen niet te worden) betaald door de Staat. Dus als er geklaagd wordt over eenzijdigheid bij de PO, dan moeten de koppen geteld worden, en dan heb je een methodiek nodig. En die kun je natuurlijk nooit bevredigend genoeg ontwikkelen.

Of je doet het op z’n Nederlands natuurlijk: je stelt een ‘panel’ in. Van ongekozen ‘deskundigen’.

 • Volgende discussie
#2 mb

even OffT: jammer dat je je magazijnsupervisor zo arrogant wegzet. Een werkgever die zijn medewerkers de tip geeft zich te organiseren (en zo invloed uit te oefenen) moet je koesteren.

Dan OnT: De PO is natuurlijk een beetje raar. Erg groot (3 kanalen+ al die internetzut, eindeloze herhalingen van ‘keeping up appearances’, Lingo (lingo, waarom lingo?), en slechte TV van piepkleine omroeporganisaties. Dan de actualiteitenprogramma’s: Uitgesproken nogiets, waar (oude) blanke mannen de gebeurtenissen om ons heen duiden.

Kanalen terugbrengen, verzuiling eruit, sturen op kwaliteit, ipv kijkcijfers

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Scrutinizer

Ik vind dat Van Dam een punt heeft. Hij heeft het niet over inmenging maar juist over het voorkomen dat de politiek de journalistiek bepaalt. Je hoeft aleen maar naar de V.S. of Italië te kijken en het lijntje door te trekken om te zien wat hij wil voorkomen. Of je dat met een keurmerk door een journalistiek orgaan moet doen is een tweede, maar dat journalistieke integriteit kern moet zijn lijkt me belangrijk. Wat is er tegen het scheiden van feiten en meningen en het duidelijk vermelden dat het om een mening gaat? Dit is juist nodig om ervoor te zorgen dat de media zo veel mogelijk onafhankelijk van de politiek opereren. Juist om hier straks geen Fox Newsen en Berlusconi’s te krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 cerridwen

Eens met scrutinizer. Het is Van Dam te doen om de kwaliteit van de journalistiek te waarborgen, inderdaad met voorbeelden als Fox News en berlusconi in het achterhoofd.

Daarmee wordt duidelijk dat je dit onderwerp onrecht aandoet. De media is een belangrijke factor in ons publieke debat, dus de kwaliteit daarvan gaat ons allen aan. Iedereen probeert de media naar zijn hand te zetten. De overheid is daar slechts een van, en lang niet altijd de gevaarlijkste.

Dat juist een PvdA politicus zich hier zorgen over maakt (en dat rechts hier niets van wil weten) is natuurlijk geen toeval: onderliggend verwacht de PvdA te winnen bij kwaliteitsmedia. Feiten hebben immers de neiging zich wat meer aan de linkerkant van het politieke spectrum op te houden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 mango

Ik pleit al jaren voor het Belgische systeem. Het journalistenexamen van de VRT verzekert een zekere algemene ontwikkeling en begriup van politieke sociale en economische structuren, en een zeker doorzien van bepaalde frames bij de bij de VRT werkzame journalisten. Dat zet een standaard waar andere media zich toe te verhouden hebben, waardoor bijv. ook VTM een vrij goed nieuwsbulletin heeft. O.m. de HBO’s voor journalistiek hebben het niveau van de NLse tv journalistiek omgebracht. Er bestaat zoiets als objectieve goede journalistiek, die niet links of rechts is maar zorgvuldig en gebaseerd op willen weten hoe iets ECHT zit. Dat ik dit moet benadrukken geeft al aan hoe zeer dat geen onbetwistbaar punt meer is. Dat is net zo goed te wijten aan de VARA als aan SBS. De NOS zou daarin een baken van kwaliteitsjournalistiek moeten zijn, maar de laatste tijd is Balkenende partijvoorzitter CDA en is er sprake van vraude.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Taco Zip

Een real-time kijkwijzer zou een uitkomst zijn. Met knipperende letters ‘F’ of ‘M’ in beeld wanneer het om een feit of een mening gaat. En die worden dan natuurlijk naar gelang de inhoud links of rechts in het scherm getoond. Kunnen al die arme kijkers tenminste niet meer misleid worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 KJ

@Taco Zip; Moeten we natuurlijk ook een smiley ergens in een hoek laten oplichten, voor als er gelachen moet worden. En een vuist-icoontje, voor als daar dreigend mee gezwaaid moet worden. Niet vergeten natuurlijk de schietschijf, voor als Bouterse weer eens op TV komt, en het mannelijkheids-symbooltje, voor als Diewertje Blok haar gezicht weer eens laat zien. Tenslotte de pilsfles, voor als die dwars door de beeldbuis gegooid dient te worden. Dit laatste alleen als Nederland verliest in de finale.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 esgigt

Gelijk naar Siberie verbannen die Martijn van Dam. Iedere bemoeienis van de overheid met de journalistiek leidt onvermijdelijk op den duur tot beïnvloeding VAN de journalistiek.

Op dat punt heb ik geen enkel vertrouwen in de “garanties” die deze overheid stelt, zij zijn even veel waard als het papier waarop ze geschreven zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 aynranddebiel

“dat Martijn van Dam de kijker wegzet als een domme zoutzak die zonder na te denken alles slikt wat hem via de beeldbuis door de strot wordt gepropt. Ik geloof toch dat dat anders ligt, getuige de storm van kritiek die vooral de ‘linkse journalistiek’ de afgelopen jaren over zich heen heeft gekregen.”

En dat is de lezer/reaguurder dan weer door de strot gepropt door de TMG. Ik wil toch echt overtuigender bewijs zien dat mensen zelf kunnen nadenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 KJ

@aynranddebiel; Nee, de burden of proof ligt aan jou kant. Die mensen waar jij het over hebt mogen namelijk ook stemmen en ze worden ook beboet als ze te hard rijden. De staat gaat er al van uit dat ze hier intelligent en verantwoordelijk genoeg voor zijn, dus moet *jij* bewijzen dat zij *niet* slim genoeg zijn om door de staat bekostigde frivoliteiten op hun waarde te schatten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Olav

Edge: Ik weet niet waar Martijn van Dam met zijn gedachten zat toen hij dit onzalige plan bedacht, maar het was in ieder geval dichter bij mijn woonplaats dan bij de uwe. En dat wilt u niet, qua mediabeleid, geloof me.

Ik begrijp dit al niet, kan iemand het ondertitelen? Zou ik moeten weten wie Edge is en waar hij woont?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJ

@Olav; Wellicht woont Edge in de McDonalds op het Buitenhof ?

/Iedereen weet toch dat het *daar* allemaal plaatsvindt ?
//Of anders op de parkeerplaats op het Mediapark ?
///In een heel, heel oude Volkswagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 cerridwen

@Esgigt: in wat voor wereld leef jij? Niet in de werkelijke, dat is zeker. Iedereen probeert de journalistiek te beïnvloeden, ook de overheid. Dat is een gegeven. Niet alle beïnvloeding is bovendien per definitie slecht.

Het gaat dus om de mate van beïnvloeding en de aard van beïnvloeding. Is die gebaseerd op het het verhogen van de kwaliteit? Op pluriformiteit? Prima. Is die gericht op het beschermen van belangen van een groep of instantie, of op het verspreiden van één visie boven alle andere? Foute boel.

Martijn van Dam is niet ‘de overheid’, hij is een parlementariër van een oppositiepartij. Dat geeft hem vrij veel ruimte om zich te bemoeien met van alles en nog wat, dat is zijn taak. Hij zegt niet: ik wil dat de media alleen nog maar een PvdA geluid laat horen. Hij zegt: ik wil de journalistieke kwaliteit bewaken. Dat is heel wat anders. Dat Eerdmans zich aangevallen voelt heeft puur te maken met het feit dat zijn journalistieke arbeidsethos wat te wensen over laat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 aynranddebiel

@KJ Begin nu niet meteen met de burden of proof te schermen. Ik gaf alleen aan dat het argument in het artikel nogal ongelukkig gekozen is.

En die burden of proof ligt niet bij voorbaat bij één van beide beweringen. De waarheid ligt ergens in het midden. Tot op zekere hoogte denken mensen wel degelijk zelf na (ja, ik chargeerde), maar beeldvorming in de media heeft naar mijn idee een erg grote invloed. Hoe groot die invloed precies is, daar valt over te discussiëren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 esgigt

@13: Fundamenteel verschil van mening. Ik vind dat de overheid zich NIET middels welke regulering/certificatie dan ook met de media mag bemoeien. De media hebben hun eigen verantwoordelijkheid.

Dat een ieder probeert om de media te manipuleren is een bekend gegeven. Het is aan de media zelf om daartegen weerstand te bieden. In dat speelveld hoort de overheid niet thuis…. behalve dan in een totalitaire samenleving.

De overheid moet haar plaats weer leren kennen. Van Dam geeft duidelijk te kennen dat hij dat onderscheid niet kan maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 cerridwen

@Esgigt: Maar dat is een utoptische redenatie. De overheid reguleert/certificeert nu al. In een situatie waarin ze dat helemaal niet doet, heb je geen publieke omroep. Dat levert niet perse kwalitatief goede media op. Bijvoorbeeld als al je media in handen is van een Berlusconi.

De overheid is er voor publiek belang. Een goede informatievoorziening vind ik bij uitstek een publiek belang, is belangrijk voor een democratie, en dus kan je dat niet zonder meer over laten aan commerciële partijen. Daar kunnen wij over van mening verschillen, en dan kunnen wij op verschillende politieke partijen stemmen die ons verschil van mening hierin reflecteren. Van Dam verbieden dit soort voorstellen te doen is in die zin dus bepaald ondemocratisch. Beetje totalitair zelfs.

In jouw beeld is de overheid per definitie slecht. Dat lijkt me niet.

Van Dam pleit niet voor censuur (waar ik uiteraard tegen ben). Dat sommige uitwerkingen van zijn ideeën daar wel toe kunnen leiden ben ik met je eens. Maar niet noodzakelijkerwijs. En bovendien: er is sprake van een reëel probleem, en daar moeten politici zich over uitspreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 KJ

@cerridwen;

De overheid is er voor publiek belang. Een goede informatievoorziening vind ik bij uitstek een publiek belang, is belangrijk voor een democratie, en dus kan je dat niet zonder meer over laten aan commerciële partijen.

Ja, maar wel eentje die, qua hoe je die requirement kunt coveren met behulp van het medium televisie, wel ophoudt bij Postbus 51 en Zendtijd voor politieke partijen. Zelfs het nieuws wordt beter gedaan door de commerciëlen. En het nieuws is niet eens, strict genomen, overheids-belang.

Daarentegen hebben we nu een PO die Paul de Leeuw zes ton per jaar belastinggeld geeft, die daarmee een soort pest-je-buurman show maakt, en die al dat geld eist omdat ‘ie zo’n uniek talent is, en anders naar de commerciëlen gaat (ga dan ! ga dan ! kom, dat heeft Jack Spijkerman ook zo’n goed gedaan !)

En bovendien: er is sprake van een reëel probleem, en daar moeten politici zich over uitspreken.

Welk probleem dan ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 aynranddebiel

@KJ van mij mag Paul de Leeuw ook weg hoor, maar jouw alternatief voor de PO gaat me te ver. Ik vind dat de PO wel degelijk nieuws moet verzorgen, en ook duiding daarvan / debat daarover, waarbij pluriformiteit gegarandeerd wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 cerridwen

@KJ:
Om even terug te pakken, ik vind een goede informatievoorziening een zaak van publiek belang. Daar valt nieuws onder, en achtergronden, en algemene dingen die over iets belangwekkends in de samenleving gaan.
Omdat het publiek belang is, zie ik hier een taak voor de overheid. Dit hoeft zich niet te vertalen in staatsomroep; in nederland is er strikt genomen sprake van subsidiëring van civil society organisaties. Dat kan je ook anders organiseren (kijk naar VK of België), maar het fundatmentele publieke belang in de media staat voor mij niet ter discussie.
(ik ben het overigens niet met je eens dat de commerciëlen betere nieuwsprogramma’s maken, verre van. Er zijn überhaupt weinig programma’s op commerciële zenders die mij kunnen boeien. Ook niet echt op de publieke, maar toch meer).

Het gaat er mij niet om dat alles wat de publieke omroep nu doet een overheidstaak is. Dus over het nut van het salaris van aul de Leeuw moeten we maar een andere keer discussiëren.

Het probleem is een slechte informatievoorziening. Eentje waar nieuws ondersgeschikt wordt gemaakt aan belangen van belangengroepen (waaronder politieke partijen) en een parallelle werkelijkheid wordt gecreëerd die weinig meer te maken heeft met hoe de wereld echt in elkaar zit. Fox News is een voorbeeld waar dat toe kan leiden. In Nederland valt het allemaal nog wel mee, er is nog genoeg kwaliteitsjournalistiek voor handen, maar dat wil niet zeggen dat er geen slechte tendensen zijn.
‘Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten’, dat idee.

Voor de volledigheid: een volledige objectieve werkelijkheid bestaat niet, in ieder geval niet in praktische, voor ons kenbare zin. Maar dat wil niet zeggen dat alles maar relatief is, dat je geen onderscheid kan maken tussen het waarheidsgehalte van verschillende claims.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 KJ

@cerridwen; Om even terug te pakken, ik vind een goede informatievoorziening een zaak van publiek belang. Daar valt nieuws onder, en achtergronden, en algemene dingen die over iets belangwekkends in de samenleving gaan.

Waarom geeft de overheid dan geen nieuwsblad uit ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 cerridwen

@KJ: dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Maar weer haal je middel en doel door elkaar. Er zijn verschillende middelen om het doel van een goede publieke informatievoorziening te bewerkstelligen. Let er ook op dat het belang van de overheid als organisatie niet altijd samenvalt met het publieke belang van een goede informatievoorziening. Dus wie er aan de knoppen draait is een heel relevante vraag als het gaat om de keuze van het middel. Waarbij ik niet perse meer vertrouwen heb in commerciële bedrijven dan in de overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 KJ

@cerridwen; O ? Hoe bereikt de overheid dan de mensen zonder TV ? Volgens mij heb je gewoon geen antwoord op mijn vraag. Want als de overheid aan informatievoorziening wil doen (en, als er een kerncentrale op ontploffen staat bijvoorbeeld, of er is een beurs-crisis, kan ik me dat best voorstellen) dan moet zij dat vooral doen, maar zij is tevens verplicht aan het principe dat zij voor alle burgers even bereikbaar moet wezen.

De verschijnselen die wij nu zien, ontkennen die motivering weliswaar niet sluitend, maar de verdachtmaking dat zij maar gewoon een beetje loopt te kutten in de marge is groot:

– we betalen speciale belasting hiervoor (voorheen kijk- en luistergeld).
– we hebben geen ‘overheids-krant’ voor mensen die geen TV hebben.
– de overgrote bulk van het geld gaat niet op aan informatievoorziening, maar aan amusement.

Sorry hoor, maar ik heb hier net zoiets bij als bij ontwikkelings-samenwerking: we doen het nu al zeker dertig jaar lang professioneel, en er is niemand maar dan ook niemand, die kan aantonen dat het ook maar enig nut heeft. In om het even welke andere tak van sport zeg ja dan: tijd om de stekker eruit te trekken. Niet zo bij de overheid. Niemand doet aan reflectie. Reflectie kan je je cushy baantje kosten.

Face it. Het was ooit een soort collectief bijdragen voor amusement (o ja, en nieuws). Nu is het any excuse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 cerridwen

@KJ: Het gaat hier niet om informatie die de overheid aan zijn burgers kwijt wil, zoals jij lijkt te denken. Het gaat om alle informatie over de wereld om ons heen. Dat een publiek belang is, betekent niet dat de overheid zelf de krant moet maken. Er zijn genoeg kwalitatief goede kranten in Nederland, dus waarom zou ze? Maar ik kan me best voorstellen dat regionale media worden gesubsidieerd. Dus tadaa, daar is het antwoord op je vraag. De overheid geeft geen nieuwsblad uit, omdat het niet nodig is voor een goede informatievoorziening.

In principe zijn er allerlei oplossingen denkbaar om het publieke belang van een goede informatievoorziening te borgen. De Nederlandse oplossing is zo slecht nog niet, als je het te doen is om weinig overheidsbemoeienis. Er is immers geen staatsomroep, slechts subsidie aan omroepverenigingen. De directeur van de NOS wordt niet door de politiek benoemd.

Dit is dus een heel andere discussie dan de vraag of de publieke omroep een goed idee is ja of nee. Ik ben niet geneigd daar rigoreus in te willen snijden, niet elke verandering is immers een verbetering. Het gaat ook niet aan om mijn lijstje met programma’s te nemen die ik wel waardeer, en de rest weg te snijden. Dan is één net ruim voldoende, met veel sport, linkse nieuwsprogramma’s en hoog intellectuele documentaires.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 JSK

O ? Hoe bereikt de overheid dan de mensen zonder TV ?

Via uitzending gemist of de radio. Duh. Die ene Staphorster zonder radio, TV of internet voor lief nemend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 KJ

@JSK; Het gaat om het principe, JSK. Dat de overheid het leuk vindt om met TV dingen te doen, betekent nog niet dat er ook echt een zaak voor is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 KJ

@cerridwen; Het gaat om alle informatie over de wereld om ons heen.

Waarom zijn Nederland 1,2 en 3 dan niet 24/7 een soort CNN/Discovery Channel ? Sorry hoor, de nieuwsuitzendingen nemen maar een klein percentage voor hun rekening. Ik blijf bij mijn mening: any excuse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 JSK

Pfff.. jij verzint het “principe” dat overheidscommunicatie iedereen *moet* bereiken en houdt de PO eraan. Jaja. Je hebt gelijk dat er veel verspilling zit bij de PO, maar een equivalent voor Zembla of Tegenlicht (of zelfs Powned nieuws) is er echt niet bij de commerciëlen. Daar is er alleen maar verstrooiing als “Mijn kind is een dikzak” en “Help, ik heb schulden!”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 KJ

@JSK; Pfff.. jij verzint het “principe” dat overheidscommunicatie iedereen *moet* bereiken en houdt de PO eraan.

Nee, het principe wordt ‘verzonnen’ omdat het argument ‘de overheid ziet het als zijn taak om mensen te informeren over de dingen in de wereld via de PO’ te berde wordt gebracht – wat eveneens een verzinsel is. Ik geef slechts aan hoe de PO er uit zou moeten zien (en daarmee de rest van het media-landschap, waar het ook mee concurreert), als dat laatste echt waar zou zijn.

Wat het niet is, natuurlijk. Want wat wij namelijk *wel* zien bij de PO, IMHO, is verwording. Het was ooit leuke technologische nieuwlichterij die voornamelijk met behulp van door lidmaatschapsgelden betaalde amateurs werd ’teruggegeven’ aan de zuil. Nieuwlichterij die tevens de belofte in zich droeg om informatie ter lering en vermaak aan de massa te brengen.

En het is *nu* een clubje van incestueuze leukdoeners geworden die veel te veel geld verdienen in een medium dat bijna irrelevant is (in ieder geval voor het hier boven gestelde nobele doel), voornamelijk over de rug van de belastingbetaler heen. Die bovendien ook nog eens oneerlijk concurreert met de reclame-inkomsten en voetbal-uitzendrechten van de commercielen. *En* die er niet voor terugschrikt om haar macht – die haar *gegeven* wordt potdomme – te gebruiken om haar eigen bestaansrecht te garanderen tov. haar voornaamste broodheer.

Want er wordt hier vaak over Berlusconi gesproken: in Nederland is de maffiose verhouding welhaast andersom. ‘Denk er niet over om ons af te schaffen, anders hebben we hier nog wel een paar reportages over de gang van zaken binnen een paar ministeries liggen. Of anders komt er een stemadvies van de directeur in het omroepblad.’

Er wordt hier ook veel gesproken over kwaliteit die de PO zou bieden. Dat is een wel heel subjectieve notie om favoritisme tot overheids-beleid te verheffen. In Nederland hebben we de VPRO en daar houdt het wel zo’n beetje mee op. In Belgie heb je Studio Brussel. Die commercieel is, overigens.

Je houding, heb ik het gevoel, wordt alleen maar ingegeven door conservatisme. Haal alsjeblieft Sesamstraat niet weg, anders voel ik me hier niet meer thuis. Geldig argument op zichzelf, maar je brengt het niet naar voren. En je schaart je ermee onder de Joop Atsma’s van deze wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 JSK

Nee, het principe wordt ‘verzonnen’ omdat het argument ‘de overheid ziet het als zijn taak om mensen te informeren over de dingen in de wereld via de PO’ te berde wordt gebracht

Dude, je leest niet. “mensen informeren” is niet hetzelfde “iedereen informeren”. Natuurlijk *kan* je niet iedereen bereiken. Vooralsnog is het NOS Journaal het meest bekeken programma in Nederland (http://www.kijkonderzoek.nl/). Dus bereiken doet de PO beter dan welke TV-zender dan ook.

In Nederland hebben we de VPRO en daar houdt het wel zo’n beetje mee op. In Belgie heb je Studio Brussel.

Als ik in België ga wonen zal ik het onthouden. Maar welk actualiteitenprogramma bij de commerciëlen komt ook maar in de buurt van Zembla? Of zelfs (het voormalige) Netwerk. Ge-heen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 KJ

@JSK; ‘Dude, je leest niet’ slaat op jezelf! Ik had een discussie met cerridwen, en *hij* (of zij) begon met te stellen dat de overheid het als haar taak ziet om mensen te informeren over de dingen in de wereld via de PO.

Dat is een bullshit argument, en de enige manier om dat aan te tonen, is de wereld verzinnen zoals die eruit zou moeten zien als dat waar was. Daar komt dat hele ‘principe’ vandaan! Als dat namelijk wel waar zou zijn, dan zou de overheid een ‘les’-programma opstarten om dat via zo veel mogelijk media te doen (zoals bijvoorbeeld school-TV). Als ze dat niet deed namelijk, zou ze daar wel toe gedwongen worden door de diverse sociale pressie-groepen. Zo gaat dat in dit land.

Nee, de werkelijkheid over de verhouding overheid-PO is gewoon heel anders, en veel simpeler: het is een uit de hand gelopen hobby.

Eentje waar veel mensen aan hechten, waar ongetwijfeld naast de shitload aan meuk ook hele mooie dingen worden gemaakt, waar veel geld in wordt verdiend, waar leuke baantjes te verdelen zijn, waar door gekonkel, ongelukkige constructies, wetgeving en rechterlijke uispraken oneerlijk wordt geconcurreerd met heel veel andere bedrijfstakken en waar onbedoeld ook heel veel macht kan worden uitgeoefend, maar verder: een uit de hand gelopen hobby.

Maar welk actualiteitenprogramma bij de commerciëlen komt ook maar in de buurt van Zembla?

Het maakt niet uit. Ten eerste is dat subjectief, en ten tweede: omwille van de oneerlijke concurrentie zal het nooit uitgevonden worden, nietwaar ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 esgigt

Giga-fail die PvdA…. vertegenwoordigen alleen zichzelf en hun perverse ideeën.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Cerridwen

@KJ: Ik zeg nergens dat het de taak van de overheid is om mensen over de wereld te informeren via de PO. Ik zeg slechts dat een goede informatievoorziening een publiek goed is, en dat de overheid daar dus een taak heeft. En dat het dus legitiem is dat een politicus als Van Dam daar een mening over heeft.

Je mengt je in reactie #17 in de discussie, maar op een zodanige manier dat duidelijk is dat je mijn punt niet begrijpt. Een goede informatievoorziening is niet hetzelfde als de publieke omroep. Punt. Onder een goede informatievoorziening (dat publieke goed) valt meer dan alleen de publieke omroep. Omgekeerd valt niet alles wat de publieke omroep doet te kwalificeren als een publiek goed. Er is op z´n minst enige discusie over mogelijk. Ik zit daar persoonlijk niet zo mee, jij blijkbaar wel, maar het is allemaal irrelevant voor het punt wat ik in #16 maak.

Esgigt: wat is je probleem? Iets dergelijks heb je al beweerd, ik ga met je in discussie, maar daar doe je verder niets mee. giga-fail dan maar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 KJ

@cerridwen; Ik zeg nergens dat het de taak van de overheid is om mensen over de wereld te informeren via de PO. Ik zeg slechts dat een goede informatievoorziening een publiek goed is, en dat de overheid daar dus een taak heeft.

Kun je dat dan even uit elkaar halen ? Want volgens mij zeg je daar gewoon twee keer achter elkaar hetzelfde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 esgigt

@32: Klopt, jij gaat met me in discussie. Die discussie heeft volgens mij ook even geduurd, maar volgens mij heb ik daardoor niet de plicht om tot in het oneindige met jou door te discussieren. Daarnaast zijn er op een dag ook nog andere dingen te doen dan op internet discuzeuren. Dat ik in herhaling val met mijn opmerkingen over, in dit geval, de PvdA, het zij zo. Waar het hart van vol is loopt de mond van over….

Ten aanzien van de rol van de overheid naar de media toe heb ik jou mijn mening al gezegd en die is niet veranderd. Net zo als jouw mening niet veranderd lijkt. Verder discussieren is dan, zonder grote achterliggende noodzaak, puur tijdverlies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 gronk

Verder discussieren is dan, zonder grote achterliggende noodzaak, puur tijdverlies.

Tegeltje!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Hal Incandenza
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 cerridwen

@KJ: nee. PO is een middel, geen doel. Dat leg ik ook uit in de alinea daaronder. Het middel en het doel vallen niet volledig samen, ook niet in praktijk. Probeer het te visualiseren in een Venn-diagram, dan wordt het misschien duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 KJ

@Hal; F-in Sesamstraat is bij uitstek een goede reden voor het hebben van een PO.

Dat vind ik dan ook een prima reden. Net als voor mijn part Lingo: ik vind het Ok! om leuke dingen op het staats-budget te hebben. Daar staan ook voetbalclub-subsidies, kunst-subsidies en koninginnedag tenslotte. Dus ik zeg niet dat je geen frivoliteiten mag betalen van belasting-inkomsten, maar ik vind wel dat:

– je wel het beestje bij de naam moet noemen: men vindt dat de PO moet voortbestaan omdat het leuk is. Punt. En dus niet allemaal moeilijke en rationeel klinkende redenen gaan verzinnen waarom het noodzakelijk is. Geef gewoon toe dat je niet rationeel kunt beargumenteren waarom je vindt dat het moet voortbestaan. Het geeft je een warm gevoel. Nou en – prima toch ?

– het budget van PO dusdanig hoog is, dat ze nou niet bepaald boven kritiek staat. We hebben het niet over een paar duizend Euro voor de buurt-vereniging tenslotte. Die salarissen en die onderkomens en die productie-ratio’s per persoon… daar *moet* wel vet in zitten dat weggesneden kan worden. Het is crisis. Waarom is het geen crisis in het Gooi ?

– de nadelen van de PO zijn wel degelijk rationeel: de gemiste advertentie-inkomsten, de uitzend-gegevens, de voetbal-rechten-saga, de copyrights die niet publiek worden… de PO mag dan nog zo leuk zijn, ze laat wel een spoor van vernieling achter.

Precies iets dat anders niet gemaakt zou worden in Nederland en wél nut heeft.

Ja en dat is dus subjectief. Ik zal dat maar scharen onder ‘want het is leuk’. En zelfs *als* het effect heeft (heeft iemand dat ooit gemeten ? Het moet haast wel), dan nog: Sesamstraat duurt een kwartier. Het nieuws duurt een half uur. De rest is 23 keer 7 meuk. Soms leuke meuk. Soms goeie meuk. Maar meuk. Dure meuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 cerridwen

@KJ: de discussie gaat niet over de PO, maar over de kwaliteit van journalistiek. Ik begijp dat jij graag over het nut van de publieke omroep wil discussieren, maar zeg dat dan duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 KJ

@cerridwen; Ja, maar dan kom ik weer terug bij mijn oorspronkelijke argument tegen jou: waarom geeft de overheid dan geen krant uit ? Waarom informeert ze ons dan niet ‘over de wereld’ (je blijft wel erg vaag over het soort van informatie waarvan jij lijkt te denken dat de overheid vindt dat wij zouden moeten weten) via andere dan ether-media ?

Het antwoord: omdat wat jij beschrijft helemaal niet aan de hand is. Omdat wat er *wel* aan de hand is, is dat ze zich meer en meer heeft ingekocht in wat eigenlijk een uit de hand gelopen amusements-hobby is: radio- en televisie-amateurs die beetje bij beetje meer subsidie kregen in plaats van contributies uit hun zuil.

Er is helemaal niet zoiets als een overheids-beleid dat gericht is op het verspreiden van nieuws-achtige informatie aan de burger. Er is alleen maar een ‘verworden’ situatie met historische sociale instituties (omroepen) waar ze maar zo’n beetje het beste van maakt. En waarin ze eigenlijk niet meer terug kan. Ergens, vlak voor de introductie van RTL in Nederland, toen TV helemaal de shit en de shizzle was, heeft ze zich subsidie-wise vergallopeerd en nu zit ze ermee. En dan plak jij die zelf-verzonnen ‘informatiserings-behoefte’ erop. Omdat er, naast 23 keer 7 aan troep, toevallig ook nog nieuws, school-TV en sesamstraat gemaakt wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 KJ

@cerridwen; Als je het wilt hebben over journalistiek, dan is mijn antwoord heel, heel kort: de overheid mag zich nooit. NOOIT. Bemoeien met de journalistiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Hal Incandenza

@KJ
Jij komt met Sesamstraat niet ik. En ja dat is onderzocht, sterker nog er is naar geen ander televisieprogramma en de effecten ervan meer onderzoek gedaan. Het is niet subjectief. Sesamstraat is bij uitstek geen frivoliteit, ergo bij uitstek een slecht voorbeeld van je. Het illustreert volgens mij dat je graag iets wilt zien bij de PO, ook/zelfs als het er niet is.

Korte termijn:
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101209113550.htm

Lange termijn:
Anderson, D.R., Huston, A.C., Wright, J.C. & Collins, P.A. (1998). Initial findings on the long term impact of Sesame Street and educational television for children: The Recontact Study

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 KJ

@Hal; Bon. Jij wilt vijf radio-stations en drie televisienetten onderhouden om Sesamstraat uit te kunnen zenden, en je weigert verder in te gaan op de rest van mijn argumenten. Los van het feit dat ik al aangaf dat ik het prima vind om de PO te behouden, puur en alleen om het argument dat we het leuk vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 cerridwen

@KJ: natuurlijk is er wel overheidsbeleid gericht op een goede informatievoorziening. Waar denk je dat die subsidie mee gemotiveerd wordt? Waarom worden bibliotheken gesubsidieerd? Een vrije pers gewaarborgd?

Jou probleem is dat je moeite hebt om op een hoger abstractieniveau te denken. Je denkt als ik het heb over een publiek goed en dus een taak van de overheid alleen aan concrete dingen: een krant, of de PO, of een website. Je denkt niet aan regulering, informele afspraken, subsidies. Als de overheid bepaalde bedrijvigheid wil stimuleren dan is toch ook niet de enige optie dat zelf gaan maken? Veiligheid op straat is toch ook niet iets wat de overheid alleen door agenten op straat afdwingt? Zo is het ook met een goede informatievoorziening. Een vrije pers en een overheid die dit bewaakt zijn zeker niet in tegenspraak met elkaar.

Een vrije pers is een groot goed, dat ben ik met je eens. Bemoeienis van de overheid is niet per definitie negatief. Dit soort categorale uitspraken, met hoofdletters zelfs, kan ik weinig mee. Andere actoren dan de overheid hebben ook agenda’s, en proberen ook de journalistiek te beïnvloeden. De overheid is niet de enige die de pers aan banden kan leggen. Kijk naar de smaadwetgeving in het VK. En daarnaast is een journalistiek die aan niemand, nooit verantwoording hoeft af te leggen ook niet ideaal. Macht corrumpeert immers per definitie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 KJ

@cerridwen; Waarom worden bibliotheken gesubsidieerd?

Dat is in feite ad hoc beleid. Lang staand, volkomen geaccepteerd, inmiddels onder het hoofdstukje ‘cultuur’ (zoek maar op) geschoven ad hoc beleid. Daar zit geen ‘de overheid moet aan informatie-voorziening doen’ gedachte achter; de openbare bibliotheken waren oorspronkelijk een particulier initiatief, zijn nu verenigd in een vereniging, en worden van centen voorzien zoals een voetbal-vereniging dat ook wordt. Doen voetballers aan informatie-voorziening ?

Een vrije pers gewaarborgd?

Dat doet de grondwet.

Jou probleem is dat je moeite hebt om op een hoger abstractieniveau te denken.

Zegt de mens die niet weet dat de vrije pers door de grondwet gegarandeerd wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 cerridwen

KJ: ook de grondwet is ‘overheid’ in brede zin. Daarnaast heb je dan nog niets, je hebt een recht, maar de rechter mag wetten niet toetsen aan de grondwet. Of er in de praktijk ook sprake is van een vrije pers, is dus nog maar de vraag. Er komt wel wat meer bij kijken dan alleen een grondrecht op ‘vrije pers’. Ik denk bijvoorbeeld dat in Italië ook de persvrijheid wel in de grondwet staat.

En waarom worden ze de bibliotheken voorzien van centen? zomaar? of zit er een gedachte achter? Misschien een gedachte in het kader van het ontsluiten van informatie? hmm?

Je gaat overigens niet in op mijn betoog. Je pakt er voorbeelden uit die dan mijn hele betoog onderuit moeten halen? Hoe dan? Bovendien zijn het slechte voorbeelden. Wederom een voorbeeld van een gebrek aan abstractievermogen: je gaat in op de concrete zaken, maar ziet het grote plaatje niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 KJ

@cerridwen; ook de grondwet is ‘overheid’ in brede zin.

Ja, maar wel eentje waar de uitvoerende macht (die het cultuurbeleid uitvoert) niet veel mee te maken heeft, tenzij ze zelf een wet gaat maken, of er gehandhaafd moet worden via de rechter. Wet maken en beleid maken en recht spreken zijn echt drie heel aparte dingen.

En waarom worden ze de bibliotheken voorzien van centen? zomaar? of zit er een gedachte achter? Misschien een gedachte in het kader van het ontsluiten van informatie? hmm?

Ze worden van centen voorzien omdat ze, samen met voetbalclubs, muziekverenigingen, het concertgebouw-orkest en de plaatselijke klei-dildo-werkplaats worden gezien als ‘cultuur’. De centrale gedachte erachter is: hou nou toch eens op met zeiken – hier heb je wat centen.

Je gaat overigens niet in op mijn betoog.

Je *hebt* geen betoog! Jouw ‘betoog’ bestaat eruit dat je probeert te rationaliseren wat niet te rationaliseren valt, en daartoe trek jij er steeds meer middelen bij – inmiddels zijn we aangeland in de UK! Nee, de overheid geeft centen uit aan dingen die leuk zijn omdat erom gevraagd wordt. Dat doet zij sporadisch, chaotisch en met een boel favoristisme (de PO is echt heel, heel favoriet), maar niet omdat er een soort exacte maatstaf is van nut, waarlangs ieder VROM-dingetje gelegd kan worden, zodat de hoeveelheid centen kan worden bepaald. Of omdat er een centraal idee achter zit van ‘informatie verspreiden’ of iets dergelijks: de openbare bibliotheek concurreert met de hoempa-vereniging uit Hengelo. De maatstaf is hoe hard het publiek erom schreeuwt. Men doet maar wat. En dat is ook logisch: het is cultuur!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Hal Incandenza

@KJ
Ik vind het een beetje een vermoeiende discussie. Maar nee, van mij hoeft er geen Lingo op de PO en twee netten zou ook prima zijn. Maar goede actualiteitenrubrieken bv wel, documentaires/onderzoeksjournalistiek, nieuws, educatieve shizzle, discussie etc. Gewoon omdat de markt er niet in voorziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 JSK

Het is inderdaad een beetje vermoeiend aan het worden. Het is nu KJ die een heel aparte* visie op de rol van overheid heeft en “everybody else” die het anders ziet.

*misschien kan ik beter “bijzonder” zeggen. Het is iig niet een algemeen gedeelde visie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Olav

Hal, inderdaad, er is teveel laagwaardig amusement op de PO. Maar terug naar twee netten hoeft voor mij niet. Liever heb ik dat ze die drie netten eens goed gaan vullen met zaken zoals je noemt. Maar ook voor theater, muziek, en ècht goede kwaliteitsseries moet ruimte zijn.

Want dat doen de commerciëlen óók niet, die kopen liever de zoveelste geflopte Amerikaanse “reality” serie om de zendtijd mee te vullen.

In elk geval gaat er niets veranderen zolang we op de publieke omroep nog te maken hebben met die rare omroepverenigingen.

 • Vorige discussie