Aanscherping immigratiebeleid bijna niet mogelijk (door Europese richtlijnen en verdragen)

Reacties (23)

#1 KJ

Tja, maar als het puntje bij het paaltje komt, dan kan er opeens heel veel. Dat blijkt wel uit de bijdragen door Engeland; de EU is een tijger die, als ‘ie z’n mond opendoet, gebitsloos blijkt.

 • Volgende discussie
#2 vandyke

Je kan de verdragen aanpassen, maar dat kan niet eenzijdig. Over een aanpassing van het verdrag wordt trouwens nu nog onderhandeld.

Het meest belachelijke van de hele discussie is dat vrijwel nergens cijfermatig wordt onderbouwd dat het een probleem zou zijn. Alleen in de NRC van vorige week (helaas niet online) noemde dezelfde Entzinger enkele cijfers die al aangaven dat je nauwelijks nog een probleem hebben met de immigratie buiten de EU.
En zeker niet uit moslimlanden zeg ik erbij..

Importbruiden? Haha. 4,5 duizend in 2008.
Niet-westerse allochtonen haalde totaal 2600 bruiden en bruidegommen uit niet-westerse landen.
http://www.vkblog.nl/bericht/320218/10.000_importbruiden_zoek_%28deel_1%29
Meer dan de helft van importbruiden (m/v, +/- 8000, worden binnengehaald door autochtonen. Ik ken iemand die iemand uit Hongarije heeft gehaald.

De situatie is totaal, maar dan ook totaal anders dan in de vorige eeuw.

Migratie uit moslimlanden? Stelt weinig meer voor: http://www.vkblog.nl/bericht/290634/Massamigratie_uit_moslimlanden%3F_De_cijfers Zie grafiek2.

Het grote probleem in dit land is dat we 15,5 duizend journalisten in Nederland hebben, maar dat we niet verder komen dat te vragen aan politici hoeveel een half brood kost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Nirvana

@2: “Het grote probleem in dit land is dat we 15,5 duizend journalisten in Nederland hebben, maar dat we niet verder komen dat te vragen aan politici hoeveel een half brood kost.”

Wat hebben die journalisten je aangedaan, vandyke?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 vandyke

@3 Mij niets, behalve dat ze hun werk niet hebben gedaan, al vele jaren. De PVV en VVD zijn er groot door geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Nirvana

@4: Sommige lieden zijn van mening dat de media links zijn. Nu moet men van jou aannemen dat ze rechts in de kaart hebben gespeeld?
Dat is een omgekeerde Fortuyn-mythe over de pers!

Dit artikel van Martin Sommer (Volkskrant, 12 juni 2010) bevat een betere verklaring van de winst van met name de PVV:
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6001/Toegesprokenen_spreken_terug

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 vandyke

@5 ‘It is the immigration stupid’, staat onderaan het artikel. Het is niet voor niets dat Wilders maar door blijft gaan over de massa-immigratie uit moslimlanden. Dat scoort. Hij had zelfs een heel verkiezingsfilmpje gewijd aan vliegtuigen die aankwamen vol moslims. Wat hij er niet bij vertelde is dan in 2008 van de 5 die uitstapten er 4 erin gingen. In 2007 stapten er zelfs meer in dat uit! Uiteraard werd dat ook niet in de Nederlandse pers vermeld.

Als mensen alleen maar verhalen te horen krijgen over ‘massa-immigratie’.

Neem maar het verkiezingsdebat bij RTL, het ‘premiersdebat’, Wilders tegen Cohen. Ik heb daar een stukje over geschreven: http://www.vkblog.nl/bericht/317290 Wilders kletste uit zijn nek. Waarom dook de pers daar niet bovenop? Je hoefde alleen maar het rapport van Nyfer -gewoon oline- erbij te halen om te weten dat Cohen gelijk had.

De media is niet links, onzin. Neem de Volkskrant een jaar geleden dit artikel:
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1274259.ece/Britse_krant_in_2050_is_eenvijfde_moslim

Ik heb het artikel onderzocht en dit is de weerslag:
http://www.geencommentaar.nl/index.php/2009/08/13/volkskrant-verzaakt-journalistieke-plich

Het hele artikel van de DT is verzonnen. Op een zeer gerafineerde manier want er zitten nog veel meer leugens en verdraaingen in dan in het artikel van geencommentaar staat. Niettemin neem de zgn linkse Volkskrant het artikel blindelinks over om er vervolgens nooit meer op terug te komen.

Wilders krijgt alle mogelijkheden van de media om zijn leugens over de massa-immigratie te verspreiden en maar zelden zie je een inhoudelijke weerlegging. Een goede ben ik nooit tegengekomen tot de NRC van 26 juli jl.

Mensen is angst aangepraat en dat krijg je er maar moeilijk meer uit, maar dat is ook niet de bedoeling.

De leugen van de massa-immigratie werkt zelfs zo goed dat Rutte tijdens de verkiezingsprogramma er ook over begon.
Hoe hypocriet: http://www.geencommentaar.nl/index.php/2010/06/12/rutte-en-de-vergeten-eu-immigratie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 gronk

@vandijke: de media komen in dat geval met de smoes ‘dat ze alleen maar het nieuws brengen’ en dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Of ‘ja maar iedereen heeft het over massaimmigratie, dus moeten wij er ook wel iets over schrijven’ (inderdaad, journalisten draaien hun hand niet om voor een circelredenering meer of minder).

Terwijl hoernalisten er geen enkel probleem mee hebben om persberichten of artikelen beroerd over te schrijven, hebben ze *wel* hele lange tenen als ze op hun fouten worden gewezen. En ondertussen blijven ze rondtoeteren ‘dat journalistiek iets is wat niet iedereen kan’. Ahum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Nirvana

@6: De resultaten van het Nyfer-rapport waren al bekend. In een ouder rapport uit 2002 of 2003 stond namelijk in wezen hetzelfde resultaat.

Over artikel uit Daily Telegraph:
“Niettemin neem de zgn linkse Volkskrant het artikel blindelinks over om er vervolgens nooit meer op terug te komen.”

Er staat wel meer flauwekul in kranten. Journalisten maken fouten, net als artsen bijvoorbeeld.

Een beknopt ingezonden stuk van jou zat er niet in?

(Een mooie verschrijving: “blindelinks”.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 vandyke

@7 Maar als er iets is met bonnetjes dan hebben ze wel alle tijd en kunnen we ‘genieten’van gezeur over een zonnebril van Bos oid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 vandyke

@8 Nyfer en 2003 CPB is niet hetzelfde.
In zeven jaar kan er veel veranderen en dat is ook gebeurd. Het CPB rekende met de populatie zoals die op dat moment er was. Nyfer deed hetzelfde en roept dan dat de toekomstige immigratie er ook zo uit ziet. Volkomen onzin. Inmiddels heeft prof. Entzinger van de Erasmus universiteit in het, door mij al genoemde, nrc artikel van vorige week ook dezelfde kritiek geuit.

De essentie is echter, en dat staat in het door mij gelinkte verhaal, dat Wilders het over gezinsmigratie heeft en dat die immigratie minder dan 50% van de immigratie uitmaakt. Nyfer heeft het over de totale immigratie. Dat scheelt een paar miljard per jaar.
Nogmaals mijn vraag als Wilders en Cohen daar zo over aan het bekvechten zijn, waarom zoekt geen journalist het uit??? Of zijn er misschien journalisten die het wel hebben uitgezocht, maar de uitkomst niet hebben gepubliceerd omdat Wilders ongelijk had??

Ik ben nu bezig stukken te schrijven over het boek van Sietse Fritsma, ‘De Immigratie ramp van Nederland’, uit 2007. Het is om te huilen. Aantoonbare onzin. Toch is die man de immigratieexpert van de PVV en worden veel van zijn standpunten, nogmaals gebaseerd op drijfzand, overgenomen door VVD en CDA.
Kan iemand mij een artikel noemen waarin een journalist met het boekje in de hand aan fact-checking heeft gedaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 vandyke

@8 Blindelinks, ja, die hou ik erin.

‘Er staan wel meer fouten in de krant.’
Als het over de immigratie gaat dan staan er alleen maar fouten in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Nirvana

@10: Voor wat betreft de kosten voor een niet-westerse immigrant kwam er in essentie hetzelfde uit Nyfer 2010 en CPB 2003:

“Het CPB becijfert de netto levensduur kosten van een gemiddelde niet-westerse immigrant die op 25-jarige leeftijd het land binnenkomt, op € 43.000 (in euro’s van 2001). In onze calculaties is dat € 54.800 (in euro’s van 2008). Dit is een beperkt verschil als men de geldontwaarding in aanmerking neemt.”

Dat bedoelde ik.

Waar heb jij het nu over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 gronk

Dat CPB-verhaal is net zo goed onzin, want ze nemen wel huursubsidie mee maar geen HRA. Bijvoorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Nirvana

@13: Wat is HRA?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 vandyke

Zowel het CPB als Nyfer hebben gekeken naar de huidige populatie.
CPB concludeerde dan het een bepaalde negatieve waarde heeft voor de overheidsfinancien.

Wat echter Nyfer doet is de toekomstige immigranten het profiel laten aanmeten van de huidige populatie en zegt dan de immigratie kost 7,2 miljard per jaar.

De huidige populatie is sterk bepaald door honderduizenden immigranten die niet of nauwelijks onderwijs hebben gehad, maar zo ziet de huidige immigratie er niet uit.

In 1980 waren er 28 duizend immigranten uit Turkije en Marokko. In 2008 nog geen 5 duizend.

Daarintegen hadden we 5 duizend hoogopgeleiden, meer dan 10 duizend studenten, partners en kinderen van hoogopgeleiden.
Het aantal laagopgeleiden is maar een fractie van vroeger.

Een plaatje:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Nirvana

@15: Wat zijn je bronnen van de immigratiecijfers die je geeft ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 vandyke

Sorry vergeten, maar je kan ze vinden in het volgende artikel dat ik heb geschreven:

http://www.vkblog.nl/bericht/308842/Immigratie_blijft_hot%2C_maar_is_geen_I-woord_%28meer%29_Deel_II

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Nirvana

@vandyke 6: Wilders krijgt alle mogelijkheden van de media om zijn leugens over de massa-immigratie te verspreiden en maar zelden zie je een inhoudelijke weerlegging. Een goede ben ik nooit tegengekomen tot de NRC van 26 juli jl.

Je bedoelt het stuk van Han Entzinger “Waar zijn toch die kansarme migranten?: Nederlandse politici cultiveren een onjuist beeld van immigratie”, denk ik. Volgens mijn online search in het NRC archief heeft dat op 29 juli 2010 in de krant gestaan (dus niet de 26e).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 vandyke

@19 Sorry zei het uit mijn hoofd. Overigens iemand heeft het al online gezet. Ik hou er niet van, maar het artikel is zo belangrijk dus:
http://www.nujij.nl/waar-zijn-toch-die-kansarme-migranten.9382735.lynkx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Nirvana

@2/10: Uit het in 19 genoemde stuk van Han Entzinger (NRC, 29 juli 2010) citeer ik de stukken waarin hij getallen noemt. Waar ik een stuk oversla plaats ik […].

“In de betrekkelijk korte periode 2000-2007 liep het aantal niet-westerse migranten dat zich in Nederland vestigde op jaarbasis terug van 45.000 naar 26.000. Dit kwam vooral door sterk gedaalde aantallen asielzoekers en een strenger gezinsmigratiebeleid. Daarentegen is het aantal immigranten uit andere EU-landen gestegen, en wel van 26.000 naar 43.000 per jaar, vooral als gevolg van de uitbreiding van de Unie.

Meer veranderingen blijken bij uitsplitsing van de diverse migrantenstromen naar etnische herkomst. Bezien we de Turken, de Marokkanen en de Surinamers, veruit de grootste drie migrantengroepen in Nederland, dan vestigden zich hier in 2000 14.500 mensen die tot een van deze groepen behoorden, in 2007 waren dat er nog maar 8.000. Opmerkelijker nog is het volgende cijfer: in 2000 verlieten in totaal 5.000 Turken, Marokkanen en Surinamers Nederland, in 2007 waren dat er 11.500. Per saldo vertrokken in 2007 dus 3.500 Turken, Marokkanen en Surinamers. Waar zouden al die kansarme immigranten die PVV en VVD zagen binnenstromen toch vandaan komen?

Minstens zo onthullend zijn de cijfers uitgesplitst naar het motief van vestiging. In 2000 kwamen 34.000 gezinsleden Nederland binnen, in 2007 was hun aantal gedaald tot 25.000. Het aantal mensen dat zich hier vestigde als arbeidsmigrant is daarentegen in dezelfde periode gestegen van 19.000 naar 32.000 per jaar. Van de 50.000 tewerkstellingsvergunningen die in 2007 werden verleend ging 85 procent naar arbeidsmigranten uit de nieuwe lidstaten, terwijl slechts 15 procent naar niet-EU-onderdanen ging. Alleen aan deze laatste categorie zouden beperkingen kunnen worden opgelegd, maar vergeet niet dat deze voor ruim tweederde bestond uit broodnodige vaklieden of hooggeschoolde kennismigranten, de laatsten vooral uit India, de Verenigde Staten en China.”

[…]

“In politiek en samenleving wordt immigratie nog altijd geassocieerd met kansarmoede, integratieproblemen en gebruik van collectieve voorzieningen. Inderdaad moeten we vaststellen dat binnen de ‘klassieke’ migrantengroepen nog grote achterstanden voorkomen en onevenredig veel gebruik wordt gemaakt van bepaalde sociale regelingen. Omstreeks 40 procent van de bijstandgerechtigden heeft een niet-westerse achtergrond, tegenover 11 procent van de bevolking als geheel. Ook van arbeidsongeschiktheid- en werkloosheidregelingen maken niet-westerse allochtonen meer dan evenredig gebruik. Hun beroep op voorzieningen als AOW en AWBZ is overigens minder dan evenredig, mede doordat de allochtone bevolking relatief jong is.”

[…]

“Het feit dat de sociale zekerheid voor nieuwkomers, ook die uit de EU, tijdens de eerste jaren van hun verblijf intussen behoorlijk effectief is afgegrendeld, brengt de kosten van nieuwe immigratie verder omlaag (en de baten ervan omhoog). Zo toont recent onderzoek aan dat van de 5.500 officieel geregistreerde Polen in Den Haag er in 2008 welgeteld 25 een beroep deden op bijstand; van de 7.000 Polen in Rotterdam waren dat er 44. Opnieuw de vraag: wat is het probleem?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Nirvana

@20: OK, mooi.

(Ik heb 21 geplaatst voordat ik 20 zag.)

De stukken waarin hij getallen noemt heb je nu ook digitaal. Iedereen kan nu ook zien wat er in de stukken staat die ik heb overgeslagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 vandyke

@21 Een heel andere realiteit dan die ons wordt voorgespiegeld door politici. En -daar ben ik weer met mijn gezeur- een beeld dat tot 29 juli door vrijwel geen enkel belangrijk medium werd ontkracht.

Omdat ik toch mee bezig was voor stukken over het meesterwerk van Fritsma, nog twee tabelen met de 15 landen die de meeste gezinsmigratie leverden. Gelet op de uitspraken van Wilders zijn die dus het belangrijkste:

Zie de verschillen.

Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70693NED&D1=3&D2=0&D3=7-64&D4=0&D5=1,11&HDR=T,G4&STB=G1,G2,G3&VW=T

 • Vorige discussie