Bezuinigen is geen economische noodzaak

Op deze plaats stond per ongeluk de tekst van de column van Evelien Tonkens integraal overgenomen. Hiervoor onze oprechte excuses.
In de communicatie over het plaatsen van het onderstaand filmpje zat die tekst ook. En die is overgenomen. Leest U a.u.b. bij de columniste de tekst en kijk dan het filmpje hieronder en discussier op de juiste plaats verder.

 1. 1

  Als je een groep apen in het wild bij gaat voeden is dat op de korte termijn beter voor de aapjes. Alleen op de langere termijn zal het voortbestaan ernstig bedreigd worden.

  Met mensen is dit in principe hetzelfde; alleen dan vele malen ingewikkelder.

 2. 3

  @Henk: je vergelijking gaat mank. De groep apen wordt in dit geval gedwongen om het zelf gevonden voer eerlijk onder de groepsgenoten te verdelen.

 3. 4

  Het enige waarop rijke egalitaire landen niet beter scoren dan rijke landen met grote inkomensverschillen, is zelfmoord.

  Kortom: gelijkheid maakt zowel arme als rijke mensen gezond en gelukkig.

  Vanwaar dan die hogere zelfmoord?

 4. 7

  Zweden en Japan worden genoemd als rijke egalitaire landen, dus ik kan wel een suggestie doen: Zweden vanwege de lange donkere winters en in Japan is het iets cultureels geloof ik.

 5. 8

  Wat een hoop stront, Henk.

  En maak je geen zorgen, jij behoort niet tot die 8%. Overigens is dat meestal, degene die het hardst roepen dat ze ‘de rijken onbehoorlijk aanpakken’ verdienen meestal geen stuiver.

  Armetierig zootje bij elkaar, tijdens maatschappijleer pik je ze er zo uit.

 6. 9

  @Henk Als 1 vet aapje uit de groep alle eten op eet en de rest van de groep heeft honger dan zullen de hongerige aapjes het vet aapje verscheuren. Revolutie

 7. 11

  In andere landen halen ze de broekriem aan als er minder geld is, in Nederland is het een nationale hobby. Een doel op zich zelf. Uiteindelijk iets gereformeerds geloof ik.

 8. 13

  Wat is de ondergrens om tot de rijkste 8% te horen?
  Zal toch niet zo veel zijn, aangezien er ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders toe behoren.

 9. 14

  3% of 3 procentpunt? Ik vermoed het laatste.

  Prachtidee. Biedt buitengewoon veel zekerheid. Bijvoorbeeld de zekerheid dat eenieder met een beetje geld direct emigreert. Met 3% vermogensbelasting ben je na 20 jaar de helft van je vermogen kwijt. Weg pensioen, weg spaargeld, weg vermogen, weg inkomsten van rijke medelanders, weg reden om serieus voor je oude dag te sparen in plaats van in te teren op die laffe verzorgingsstaat van ons.

  Wat Henk, #1, zegt. Het klinkt misschien niet leuk, maar zo werkt het nou eenmaal.

  Blijf Met Je Poten Van Mijn Geld Af. Ik hoef niet gelukkig te zijn. Ik wil gewoon een beetje overleven.

 10. 15

  @ 12

  “Bruto in 2005
  0,02% heeft geen inkomen
  22,2% verdient tot € 10.000
  24,0% verdient tussen € 10.000 en € 20.000
  15,5% verdient tussen € 20.000 en € 30.000
  13,5% verdient tussen € 30.000 en € 40.000
  9,6% verdient tussen € 40.000 en € 50.000
  13,5% verdient tussen € 50.000 en € 100.000
  1,9% verdient meer dan € 100.000”

  Ergens tussen de 50.000 en de 100.000 dus.

  Je kan alleen niet zien wat het gemiddelde inkomen van deze top 8% is natuurlijk.

  Ik vermoed dat de berekening wel klopt, als over vier jaar die 8% ongeveer een half miljoen aan belasting betaalt, dan klopt het.

 11. 16

  Ik bedoel dus, als die 8% rijkste Nederlanders over vier jaren gemiddeld ongeveer € 500.000,- belasting betaalt, dan is 3% erbovenop in totaal ongeveer € 18.000.000.000,-.

 12. 17

  @13

  Sorry, maar dit soort reacties wordt ik echt zo moe van. Als je de inkomens van “topbestuurders” wilt aanpakken, wordt er massaal gedreigd dat we al het “talent” verliezen aan het buitenland. Als je de idiote bonussen van banken wil aanpassen komt hetzelfde verhaal. Als je bedenkt dat al dit “toptalent” een crisis van jewelste heeft veroorzaakt, mogen ze van mij beste oprotten naar andere mogelijkheden.

  Ik vraag me inderdaad af of de oplossing voor begrotingsproblemen belasting innen is. In tijden van economische laagconjuctuur zou je dat best kunnen verantwoorden. Bijvoorbeeld door de komende 3 jaar de top wat meer te belasten zodat het geheel zich beter en sneller hersteld. Maar het invoeren van een structurele wijziging lijkt me niet nuttig.

  Het gevoel ‘wat mijn is mijn’ dat de toplaag zo gemakkelijk tentoonstelt is echter niet terecht. De enige reden dat jij meer geld hebt is omdat de ander minder heeft. Dat is niet omdat je slimmer of beter bent, maar omdat je meer kansen hebt gehad bijvoorbeeld door rijkere ouders. Rijke mensen zijn rijk over de rug van de anderen. Niet dat inkomensverschillen niet mogen bestaan, maar een beetje nederigheid over de bron van de rijkdom zou de toplaag niet misstaan. En in tijden van economische nood zou een beetje solidariteit ook niet verkeerd zijn, en wellicht zelfs terecht.

 13. 18

  Eindelijk, eindelijk wordt het eens gezegd. De mythe dat links-rechts denken niet meer opgaat is een kwalijk voorbeeld van sluimerende ideologie. De enige winst die uit een ‘opheffing’ van het denken in termen van links en rechts (bijvoorbeeld door een verschuiving naar progressief-conservatief) volgt, is voor de rechtse denkers (meer markt, minder sociale zekerheden).

 14. 19

  Ik zie nergens dat er een causaal verband wordt aangetoond tussen inkomensverschillen en al die zaken die zijn vergeleken. Wishfull thinking??

  Trouwens, de effective tax rate van de ‘lagere’ inkomens is door alle toeslagen en heffingskortingen zo goed als 0. Het zijn vooral de midden en hoge inkomens die wel effectief belasting betalen.

 15. 20

  Heerlijk deze reacties, bijna niemand heeft een zinnig antwoord op mijn ZEER SIMPELE vergelijking.

  Komt waarschijnlijk omdat sommige mensen zo extreem links zijn georienteerd dat ze zich in de meest vreemde bochten wringen om een SUPER SIMPEL voorbeeld te weerleggen op de meeste idiote en gefrustreerde manier denkbaar.

  Neem nou Parralex, lijkt me geen domme jongen maar zo in de war dat hij meteen onzin gaat verkondigen. (meneer denkt te weten wat ik op de bank heb staan)

  Hij doet me een beetje denken aan ‘haatbaard’ (Faizel Enait) alleen dan links.

  Gelukkig zijn er ook mensen die redelijk objectief naar een onderwerp kunnen kijken.

  Verder wil ik melden dat ik de bonussen die bijv. bankiers krijgen ook WALCHELIJK maar dat is een gevoel, ik zit niet in die wereld dus moeilijk te beoordelen.

  Verder vind ik het onzin als je alle problemen van Nederland puur links of puur rechts probeert op te lossen. Dat kan namelijk niet.

 16. 21

  Wat Arjen trouwens zegt zeg ik ook altijd. Middelen zijn schaars. Als jij veel hebt van iets,dan heeft een ander weinig.

  Maar de vraag is: is dit erg? moet dat veranderen? Ik denk van niet want op de lange termijn zullen wij allemaal zwakker worden door zwakkeren te steunen.

  Nogmaals, het alpha mannetje kunstmatig korten is zeker op de korte termijn beter voor de groep maar op lange termijn niet. En denk nou niet dat wij mensen door onze cultuur zoveel verschillen van de natuur dat dit niet voor ons opgaat. (natuurlijk is onze situatie VEEL ingewikkelder) Maar in de basis niet veel anders

 17. 22

  Henk, ik denk dit komt omdat je hebt aangetoond dat jouw politieke en economische besef niet dieper gaat dan een “ZEER SIMPELE vergelijking”. Ook je laatste post (19) is weer een opsomming van ontzettende platitudes die inhoudelijk nul komma nul toevoegen aan de discussie.

  De discussie of vermogensbelasting een effectieve belasting is (@13) vind ik trouwens wel interessant, dus andere meningen zijn best welkom.

 18. 23

  Stille hint, een (afbetaald) eigen huis is ook eigen vermogen en bij die 8% zitten dus een hele hoop mensen die helemaal niet zo rijk zijn als dit stuk wil doen geloven, dat zijn vaak ook gewoon mensen met een modaal inkomen.

  Hun enige fout was dat ze hun huis netjes helemaal hebben afbetaald.

 19. 24

  Henk, je doet uitspraken die ik uit ervaring 99 van de 100 keer uit de mond hoor komen van mensen die geen idee hebben hoeveel ze zelf verdienen vergeleken met de rest. Vaak denkt men tot de ‘hogere klasse’ te behoren als er amper 1x modaal binnen komt.
  We hebben het hier over vermogen, niet inkomen, en als ik ’t zo snel in kan schatten hebben we het over iets hogere bedragen dan die € 2500 bruto per maand. De opmerking ‘ik wil gewoon overleven’ is dan ook totaal misplaatst.

  Daar komt nog eens bovenop dat je zijsprong naar sociaal darwinisme (Alfa mannetje) natuurlijk voor de zoveelste keer een libertariers-debat op gaat rakelen: Libertarisme ga je maar lekker in Somalie proberen, een berg intelligentere mensen hebben het debat de afgelopen eeuwen wel uitgeput, doe geen moeite en bespaar dat gelul voor de middelbare school.

  Als je alfa-mannetjes in stand wilt houden, moet je de rest van de maatschappij ook maar afschaffen. Kom de rest halen waar ze recht op denken te hebben. Met geweld.

  Selectief Darwinisme is voor witte boorden libertariers: alleen sterk door regelgeving.

 20. 25

  @Arjan, #16 Als je nou net zo goed kon begrijpend lezen als generaliseren dan kwamen misschien nog ergens…

  Ik geef aan wat ik vind van een verhoging van de VERMOGENsbelasting met 3 procent(punt?) en jij wordt daar moe van en komt aan met het aanpakken van INKOMENS? Newsflahs: vermogen en inkomen zijn twee volstrekt andere dingen. Vermogensbelasting en inkomensbelasting ook. En, jawel, spaarpotjes afpakken en inkomensnivellering zijn ook al niet hetzelfde.

  De rest van je reactie, waar ik het zo’n beetje woord voor woord niet mee eens ben, laat ik maar even voor wat het is. Zou zonde zijn als ik nou weer een heel verhaal ga typen en jij weer gewoon leest wat je wil lezen teneinde een aanknopingspunt te hebben om de aanval te openen op de hypothetische modelrijke die “rijk is over de rug van anderen”. *g*

 21. 26

  @Henk, #19 Heerlijk deze reacties, bijna niemand heeft een zinnig antwoord op mijn ZEER SIMPELE vergelijking.

  Niet eens met je vergelijking. Wel of niet bijvoederen heeft bij apen enzo uiteindelijk invloed op de omvang van de populatie, zowel via het sterftecijfer als via het geboortecijfer. Dat is in onze maatschappij niet aan de orde; we laten niemand honger lijden (althans, dat is het streven). Het al dan niet “bijvoederen” van de populatie heeft dan ook geen vergelijkbaar effect in een modern westers land. Meer “bijvoederen” leidt hooguit tot de verkoop van meer televisies en een kortere rij bij de voedselbank.

 22. 27

  Vermogensbelasting wordt niet bedoeld trouwens (dat wordt de jure ook helemaal niet geheven in Nederland).

  ‘Arjen Kamphuis’ op Sargasso: “Als we de vermogensbelasting van de 8 procent rijkste Nederlanders met 3 procent verhogen, hoeven we helemaal niet te bezuinigen,”

  Evelien Tonkens in de Volkskrant: “Als we de belasting van de 8 procent rijkste Nederlanders met 3 procent verhogen, hoeven we helemaal niet te bezuinigen,”

  Ik vermoed dat toen Arjen Kamphuis het stukje van Evelien Tonkens copy-pastte er nog wel “vermogens-” bij stond, maar dat Tonkens haar foutje later heeft verbeterd.

 23. 28

  @26

  Heb even de link niet paraat, maar betreft wel de vermogensbelasting. Dacht bij een eerdere discussie nl ook dat het inkomsten was, maar werd toen terecht gewezen. Is vermogen.

 24. 29

  @parallax, #23 De opmerking ‘ik wil gewoon overleven’ is dan ook totaal misplaatst.

  Dat lijkt me niet. Wel als je hem plaatst in het libertarisch-darwinistische kader. Maar dat sleep jij erbij, niet ik.

  Met overleven bedoel ik gewoon het verhogen van mijn overlevingskansen door bv. niet enkel te hoeven vertrouwen op de staatsruif en de pensioenfondsenloterij als ik straks 67 ben of onverhoopt niet meer zou kunnen werken. Daar is vermogen voor nodig. En het artikel stelde voor om mijn vermogen iedere 20 jaar te halveren. En daarmee zonder meer mijn overlevingskansen op mijn oude dag te verkleinen.

  Los daarvan kunnen meer apocalyptische en dus darwinistische interpretaties van overleven ook zonder een libertaristiche samenleving helaas aan de orde komen, ook al is dat op korte termijn ietwat onwaarschijnlijk. En ook dan kan vermogen goed van pas komen in de vorm van een groentetuintje, een extra grote vriezer en een dak vol zonnepanelen.

  Dus, nee, in het kader van vermogensbelasting lijkt de link met overleven me helemaal niet vergezocht.

 25. 30

  @24

  Waar je het vandaan wilt halen maakt mij niet uit, eerlijk gezegd. Zoals ik zei, een structurele extra belasting lijkt mij een beetje overdreven. Mensen met rijkdom worden in Nederland al relatief zwaar belast. Daarnaast is een structurele wijziging altijd slechts een oplossing op korte termijn omdat je uitgavenpatroon daarop aangepast wordt en je bij de volgende crisis weer in problemen zit.

  Waar ik me in jou reactie aan stoor is de arrogantie die uitstraalt van het idee dat mensen met rijkdom dit verdiend hebben en dat je er daardoor per definitie van af moet blijven. De keerzijde van dat argument is namelijk dat mensen zonder rijkdom dit ook verdiend hebben. Ik wind me op over de harteloosheid die uit deze redenatie straalt.

 26. 31

  @16

  “maar omdat je meer kansen hebt gehad bijvoorbeeld door rijkere ouders. Rijke mensen zijn rijk over de rug van de anderen. Niet dat inkomensverschillen niet mogen bestaan, maar een beetje nederigheid over de bron van de rijkdom zou de toplaag niet misstaan.”

  Zeg, misschien moet je even nadenken over hoe je je argumenten brengt, Kamphuis. De sympathy vote ben je redelijk aan het verliezen.

  Ik verdien uitermate prettig, en zeker heeft dat te maken gehad met dat ik meer kansen heb gehad dan iemand die in de Schilderswijk in een achterstandsgezin ter wereld kwam.
  Dat ik daarom in enige mate bijdraag aan deze samenleving lijkt me niet meer dan terecht.

  Maar kan je je idiotien over “rijk worden over de rug van anderen” even voor je houden? Of leg me maar eens uit wie ik vandaag dan allemaal uitgebuit zou hebben.

 27. 32

  Het is de simplistische gedachte dat er sprake is van de vanzelfsprekendheid dat de economie NIET zero-sum zou zijn die storend is.

  Denk eens na.

 28. 33

  Maar kan je je idiotien over “rijk worden over de rug van anderen” even voor je houden? Of leg me maar eens uit wie ik vandaag dan allemaal uitgebuit zou hebben.

  Ben je multimiljonair of miljardair? Nee?

  Voel je dan a.u.b. niet aangesproken.

 29. 34

  De enige reden dat jij meer geld hebt is omdat de ander minder heeft.

  In die discussie mis ik nog ’t puntje ‘je hebt meer geld kunnen krijgen omdat je hebt kunnen leven in een maatschappij die je de mogelijkheden bood om relatief makkelijk ‘rijk’ te worden, en nu ga je de mogelijkheden voor de mensen *na* jou een stuk kleiner maken.’

  Da’s niet rechts of ‘competitief’, da’s gewoon ouderwets conservatief ‘do it to them before they do it to us’.

 30. 35

  Weer zo’n fijn links idee. Ik voel me al helemaal warm worden.

  Alleen linksche gutmenschen kunnen bezuinigen door de belastingen te verhogen. Wat zijn het toch een creatieve lieden, die linkschmenschen!

  Weet je wat we moeten doen? De vermogensbelasting niet met 3% maar met 6% verhogen! Sta je meteen in de plus, kunnen we meer geld aan linksche hobbies uitgeven!

  Is dat geen fan-tas-tisch plan?

 31. 37

  Inkomensherverdeling is niets mis mee. Tegenwoordig is het nog steeds belangrijk waar je wieg heeft gestaan, en wie je pa en moe zijn. Zolang dat niet is opgelost dan is er sprake van ongelijke kansen. En moeten de jongetjes en meisjes met de goude paplepels harder aangepakt worden.

  Dat met het buitenland is een schijnverhaal. Echte toppers zijn eigenlijk alleen nog maar Ben Verwaayen en Wijers en een aantal voetbaltrainers. De rest is niet meer gewild over de grenzen. Dus weer schromelijke zelfoverschatting van de rechtse elite.

 32. 38

  Het is op zich niet zo’n slecht verhaal – bezuinigen treft haast per definitie de lagere inkomensgroepen harder dan de hogere – maar er wordt een belangrijke groep vergeten: de jongeren. Het huidige uitgavenniveau is gewoon niet duurzaam: dit volhouden betekent een herverdeling van jong naar oud (hetgeen je ook oneerlijk kunt noemen). Jongeren krijgen niet veel van dit kabinet, maar wel een relatief lagere staatsschuld in de toekomst.

 33. 39

  Nee Richard, geld weghalen bij cultuur, dat is creatief en nuttig.
  Al de schuldsanering uit inmiddels?

  ‘links’ zoals de zelfkant van de samenleving het bedoelt (GL & D66) had meer bezuinigingen voor ogen dan het huidige smulkabinet.
  Op ‘linkse’ zaken als AOW.

  Beter ga je eerst daar bezuinigen waar het meest gehaald kan worden.

 34. 40

  @32

  De rijkste 8% van de Nederlanders zijn zeker niet allemaal multimiljonair.
  Als je het staatje qua inkomen ziet; 2% verdient meer dan een ton.
  15% meer dan 50.000 euro.
  8% zal wel erges rond 70.000 euro liggen.
  Daar wordt je geen multimiljonair mee.

  En dan nog; ik word zelf nogal pissig als rechts mensen in moeilijke omstandigheden bestempelt als luie uitvreters (uit de staatsruif etc etc). Maar de andere kant op; het zijn allemaal zakkenvullers (over de rug van de arbeider, etc), is net zo idioot.

  Sommigen hebben meer kansen gehad en die gepakt, sommigen hebben geen kansen gehad, maar zijn er toch gekomen, sommigen hebben kansen gehad, maar ze niet beseft, sommigen hebben nooit kansen gehad en zijn nergens gekomen, sommigen interesseert het niets… zoveel mensne, zoveel situaties.
  Dus, beetje minder generaliseren.

 35. 41

  Trouwens, ik heb nog een veel beter idee!

  Waarom lafjes maar 18 miljard stelen van burgers? Waarom niet meteen voor de hoofdprijs gaan? Gewoon alle vermogens nationaliseren! Weet je hoeveel cultuur je daarmee kunt subsidiëren?

  En als het nog niet genoeg is, waarom dan niet even naar Frankfurt gereden en daar de vrachtwagen vol gooien bij de ECB?

  Jullie denken allemaal veel te klein! Als we gaan stelen herverdelen, dan ook meteen goed doen! De overheid kan immers veel beter bepalen waar je je spaargeld aan moet uitgeven. En cultuur is nou eenmaal het allerbeste voor Nederland!

  Nietwaar, parallax?

 36. 42

  @36

  Ik denk altijd dat als er toch een global market voor talent is, kunnen we dan niet een keer in Polen kijken of daar nog goeie topmensen te vinden zijn die het voor minder doen (of Zuid-Afrika, spreken nog half NLs ook). Maar dat schijnt dan weer niet te kunnen.

 37. 43

  Anders gezegd: het is geen herverdeling van rijk naar arm maar van jong naar oud. Hogere vermogensbelasting nu betekent een zwakkere economie later.

 38. 44

  @Arjan, #29 Om daar arrogant over te zijn, zou ik zelf toch ook rijk moeten zijn, nietwaar?:P Ik kan je verzekeren dat ik dat niet ben. Maar ik weet ook waarom ik dat niet ben. Namelijk omdat ik er te lui voor ben. Oftewel: het is een keuze en die heb ik redelijk bewust gemaakt. Rijk worden is makkelijk. Met een gezonde dosis lef, keihard werken, niet zeuren en heel weinig uitgeven is rijkdom voor het gros van de bevolking welhaast gegarandeerd. Er zijn uitzonderingen die het echt niet zou lukken, maar die zijn niet zo talrijk als jij doet vermoeden. Belasting specifiek richten op degenen die die luiheid niet vertonen stuit me dan ook tegen de borst. Je moet wel heel erg niet-lui zijn wil je m.i. zonder het schaamrood op de kaken uberhaupt durven voorstellen om die niet-luie personen extra te belasten.

  En, ja, natuurlijk zijn er handenvol rijken die er niets voor hebben hoeven doen. Van die mensen waarop ik zonder meer mee zou kunnen gaan in jouw redenatie dat e.e.a. zo nu en dan nogal onrechtvaardig is. Maar die rijken kun je nou eenmaal niet voor belasting even scheiden van de hard werkende rijken. Wat voor belasting dan ook zal daardoor OOK de vele rijken die er snoeihard voor hebben gewerkt raken. En, erger nog, het tast de motivatie om er hard voor te werken aan.

  Zowel bij de armen als de rijken zijn er mensen die het niet hebben verdiend. Jij gaat er echter vanuit dat dat voor het gros geldt. En dat betwijfel ik ten zeerste. Ik ken wel wat rijken en stinkendrijken. En daar kun je inderdaad mensen tussen vinden die het echt niet verdiend heb, maar het gros heeft er gewoon hard voor gewerkt en heeft het verdiend. En – andersom – degenen die ervoor gaan, die lukt het meestal ook. Rijkdom is een keuze. En middelmatigheid is in het gros van de gevallen ook een keuze.

  Echte armoede is zelden een keuze, maar dat hebben we in Nederland ook niet zoveel en zou zeker geen 18 miljard per jaar hoeven kosten om op te lossen.

  Om het nog even kort samen te vatten: in mijn omgeving krijgt vrijwel iedereen grofweg niet alleen wat hij of zij “moreel gezien” verdient, de meesten krijgen bovendien precies waar ze voor kiezen. En, ja, er zijn grote oneerlijke verschillen (met name tussen bv beroepsgroepen als de verpleging en ICT om maar wat te noemen), maar die vertalen zich niet tot excessieve rijkdom of armoede.

  Maargoed. Nou dwalen we weer af. Je komt met een artikel dat begint met vermogensbelasting, ik roep “boe”, jij roept “ach zeurpiet” en komt met inkomstenbelasting aankakken en als ik je dan aanspreek op het feit dat je appels met ligfietsen vergelijkt, laat je die hele materie maar achterwege en begin je me arrogant te noemen. Super! Zo komen we ergens…

 39. 45

  @ 40

  Gelukkig heb je het punt TOTAAL niet begrepen. Een vergelijking die je misschien wel begrijpt:

  Dick zit in de schulden en moet ’t huishoudboekje op orde maken. Hij gaat dagelijks lopend naar z’n werk op de sociale werkplaats maar is elke maand 700 euro aan z’n auto kwijt. Om de lasten wat te verlichten zegt hij het abonnement op de Donald Duck op.

 40. 48

  ik neem aan dat het om inkomstenbelasting gaat, niet vermogensbelasting (die bestaat volgens mij niet meer, alleen nog een heffing op spaarrente).

  De cijfers van 14 geven aan waar ik al bang voor was met zo’n plan: het zijn niet de rijken maar vooral de middengroepen die de dupe worden. Met een inkomen van rond de 50.000 euro ben je echt niet rijk.

 41. 50

  en als het om pleidooien voor inkomensnivellering gaat in de VS of UK, dan kan ik me dat goed voorstellen met de ongelijkheid daar. Maar in Nederland zijn de inkomens al sterk genivelleerd, dus waarom deze wens overnemen?
  En als er al sprake is van inkomensongelijheid bij huishoudens in Nederland, dan wordt die volgens mij meer veroorzaakt door tweeverdieners ten opzichte van eennverdieners. Hoe los je dat op?

 42. 53

  Het idee is gejat ;-)
  Vorig jaar augustus bracht de goedgeefsheid van miljarairs me op het idee een eenmalige bijdrage te vragen. Vanwege het solidaritetisprincuipe aan iedereen. Miljonairs betalen eenmalig 25 duizend euro, de minima daren 1 euro bij (hier het artikel en hier de excelsheet met de berekening om tot 18 miljard te komen.)

  Eerder (in 2008) stelde ik de veeltaks i.p.v. de vlaktaks of het huide 4-taksstelsel. Een veel gedifferiënteerder stelsel, waarbij boven de 1,5 miljoen bruto 53% belasting vover het totale inkomen wordt geheven.
  De totale belastingopbrengst van dit ideetje was genoeg om de de totale rijksuitgaven van 2007 te dekken. Alleen inkomstenbelasting zou dus genoeg zijn. Geen btw, of andere belastingen. Hier het artikel met ook daarin een exceldocument voor de (zeer groffe) berekening.

  Kortom: narekenen hoeveel een zwaardere belasting van de allerrijksten oplevert, is geen nieuw idee. Maar goed, die groep heeft het al zwaar te verduren. Er zitten bankiers onder die nu al een paar aar slapeloze nachten hebben vanwege de crisis die ze hebben veroorzaakt. Heb meelij met deze stakkers.

 43. 54

  @47 50.000 is de 15%-grens, niet de 8%-grens. Maar dan nog. Als je met een inkomen van 50.000+ nog altijd denkt niet rijk te zijn, dan heb je echt een behoorlijk vertekend beeld van wat een ‘normaal’ bestedingspatroon is (of je hebt een gokverslaving).

 44. 55

  Of je hebt de pech kinderen te hebben en een eigen huis te willen in de Randstad @#53. Met een huis van 250,000 (vijf keer 50k, hypotheekmaximum) ben je echt geen grootgrondbezitter in pak ‘em beet Aalsmeer of Leiderdorp.

 45. 56

  @54: bedenk dan maar eens hoe die mensen met kinderen en 30K Euro in pak ‘em beet Aalsmeer of Leiderdorp rond proberen te komen en waarom er partijen zijn die liever de 30K-ers dan de 50- en 70K-ers ontzien als er bezuinigd wordt.

 46. 57

  De top 8% betalen toch geen belasting in Nederland, want die hebben al lang een constuctie via B.V.’s of het buitenland. De kosten van potverteren komen gewoon bij de normale man of vrouw terecht met en doorsnee inkomen. Daar zit namelijk pas genoeg massa om er toe te doen.

  Bezuinigingen zijn wel niet en noodzaak voor ons, maar wel voor onze kinderen die de rekening gepresenteerd krijgen. Geld uitgeven dat je niet hebt is net zo dom voor een regering als voor ja met de pet die maar doorblijft kopen op een torenhoog krediet. Uiteindelijk draait je dat de nek om, kijk maar naar Griekenland.

 47. 59

  @Spam; 50K is rijk ? Ok. Ehm, schrijf die uitspraak even op een blaadje, vouw ‘m op, stop ‘m in je sokkenla, en kijk er over tien jaar nog eens naar. Vooruit, je mag de te verwachten inflatie voor die periode erbij optellen.

 48. 61

  Kinders,

  Ik had nog een goed idee: Kunnen we niet gewoon de Belgen beroven? Even doorrijden naar Antwerpen met een paar maten en hupsakee. En dan als goedmakertje sturen we al die vuile smerige kapitalisten van hier naar België. Zijn wij daar mooi van af, hebben wij ook nog de centen en zitten de Belgen met al die rijke klootzakken. Dat zal ze leren!

  Kleine kans dat de Belgen ons de oorlog verklaren: er wordt immers windstilte voorspelt!

 49. 62

  @Spam 50K bruto is zo’n 2000 euro netto in de maand. 700 euro mag naar de hypotheek van uw woning van 90m2 waar uw 2 kinderen precies in passen en dan moet u de was in de winter maar in de woonkamer ophangen. Die 2 kinderen kosten samen per maand nog zo’n 500 euro. Ziektekostenverzekering voor een dergelijk gezin: 200 euro. Andere verzekeringen nog eens 100 euro. Energierekening zal zo’n 150 euro zijn. Eten enzo 300 euro. Houdt u 50 euro over om te sparen voor als koelkast of wasmachine de geest geeft en om eens in de 100 jaar uw dakgoot te schilderen. Een auto kan er vanzelfsprekend niet meer af. Dat noemt u rijk??

 50. 63

  Oh trouwens. Beste mensen, de persoon die onder het alias “Arjan” post (ik) is niet Arjen Kamphuis, degene van de OP. FYI.

  @zmoc

  Mijn argument was nooit dat het geld van de “rijken” specifiek van een bepaalde plek moest komen. Wellicht was je daarvan overtuigd omdat je me met de OP verwarde (als je dat al deed).

  Mijn punt is dat rijkdom vaak simpelweg niet “verdiend” is. De werkelijkheid is te ingewikkeld en te groot om te denken dat je eigen lot volledig bepaalt. Een groot deel is simpelweg willekeur. Met eigenschappen als hard werken, goed ondernemerschap, intelligentie kun je je kansen verbeteren. Ouders met geld en opleiding, de juiste huidskleur, geslacht en connecties helpen je ook nog een stukje. Maar uiteindelijk zijn er voor ieder hardwerkend geslaagd persoon, tien hardwerkende “mislukte” personen.

  In mijn bedrijf hebben we een bestuurder die zeker 10k per maand naar binnen haalt en schoonmakers die waarschijnlijk met een stuk minder moeten doen. Werkt onze bestuurder – aardige man dat het is – nou echt zoveel harder dan die schoonmakers? Hij werkt hard, zeker. Meer dan 40 uur per week. Maar zijn partner hoeft niet (fulltime) te werken. Hij kan iemand betalen om z’n huis schoon te maken. Zijn werk is interessant en uitdagend en hij kan 4 keer per jaar vanuit een luxe hotel lekker bijkomen. Kun je dat ook voor de schoonmaker zeggen?

  Ik zie twee verschillende mensen die ieder door omstandigheden op een verschillende plek terecht zijn gekomen waar ze compleet verschillende inkomens hebben maar toch allebei ongeveer even hard werken. Nee, ik heb geen medelijden met de ‘arme’ rijken. Zeker niet wanneer er over de “verdiende” centen wordt gesproken.

  @30, Lord Flash
  “Rijk worden over de rug van anderen.” Dit is simpelweg om aan te geven dat de economie een zero sum game is. Iedere euro die jij verdient, kan een ander niet verdienen. Hoewel er geen direct verband bestaat tussen jou acties en de armoede van een ander, is het nog steeds een wedstrijd waar je aan meedoet. Het feit dat je een winnaar bent in de wedstrijd maakt je niet inherent beter dan de verliezer, iets wat – ik vind – de impliciete gedachte is achter de (onterechte) conclusie dat de winnaar van het spel het “verdiend” heeft.

 51. 64

  @o.a. zmoc: Volgens mij ben je als je bij de rijkste 15% van welk land dan ook hoort, per definitie rijk. Als je dan ook nog in een van de welvarendste landen van de wereld woont, heb je helemaal weinig te klagen.

  Volgens deze calculator levert 50K bruto ruim 2750 netto per maand op (laat ik maar niet over hypotheekrenteaftrek, kinderbijslag en kinderopvangsubsidies beginnen). Voor 750 extra eurootjes in de maand, kan je een leuke auto leasen volgens mij. Als je aan 50K niet genoeg hebt, is er echt iets mis met je verwachtingspatroon.

  Meer dan de helft van de gezinnen in Nederland leeft van 30K of minder. En in die gezinnen zitten echt niet alleen mensen die te lui zijn om te werken en liever hun hand hand ophouden. Sterker nog. Ik durf te beweren dat veel van de hardste werkers in die categorie te vinden zijn. Mensen die moeten werken om te overleven en niet voor hun tweede vakantie. Dat overleven doen ze trouwens ook gewoon in pak ‘em beet Aalsmeer of Leiderdorp.

  Als je bij dreigende bezuinigingen voor 50K+-ers al begint te klagen dat die zielige veelverdieners (remember, rijkste 15%) dat echt niet kunnen dragen en dat we beter wat op uitkeringen en huursubsidie kunnen korten, dan ben je gewoon een vuile rechtse egoïst.

 52. 65

  @Arjan, #62 Ik heb u wel degeljk met OP verward. Mijn excuses.

  Verder lullen we grondig langs elkaar heen en heb ik het vermoeden dat ik hierboven net zo goed ben geweest in mezelf duidelijk maken als ik was in het onderscheiden van jou en de OP:P Dus ik laat het hierbij.

 53. 66

  63: Nederland behoort al tot de top van genivelleerde landen (daarom snap ik de oproep van Evelien Tonkens niet).
  Het pleidooi van die mensen uit dat filmpje is gericht op de UK en VS waar ze zelf vandaan komen.
  Zweden wordt door hen als lichtend voorbeeld gezien. Volgens de data die ze gebruiken is in Zweden de rijkste 20% 4x rijker dan de armste 20%. Nederland zit in de buurt.
  Als jij je dan nog druk maakt over het verschil tussen 30k en 50k dan wil je geen nivellering meer, maar communisme.
  http://www.equalitytrust.org.uk/docs/tet-2pg-briefing.pdf

 54. 70

  @62

  “Dit is simpelweg om aan te geven dat de economie een zero sum game is. Iedere euro die jij verdient, kan een ander niet verdienen.”

  En daar ga je mis. Het is geen zero sum game. Als ik iets voor iemand doe, dat voor hem een waarde van 200 vertegenwoordigt, hij betaalt mij 150 en mijn tijd was mij hoogstens 50 waard geweest, hebben wij zojuist waarde gecreeerd.
  Ik heb iets gedaan waardoor ik verdiend heb en tegelijk iemand anders ook verdiend heeft.

  “Het feit dat je een winnaar bent in de wedstrijd maakt je niet inherent beter dan de verliezer,

  Niet inherent beter, maar ook niet inherent slechter, wat je suggereeert met “over de rug van anderen.”

 55. 71

  @Spam: Dat is volledig irrelevant? Ik zeg alleen dat gezien de hoge kosten van het leven in Nederland 50k echt niet heel veel geld is. Het maakt je iig niet rijk.

  Overigens bekijk je het probleem verkeerd: de meeste mensen met een inkomen van 30k zijn jongeren (<30 jaar) zonder kinderen, de meeste mensen met 50k zijn eind veertigers met kinderen. Voor een alleenstaande jonge accountant of bankier is 50k idd heel veel geld. Voor een middle manager van eind veertig met 20 jaar ervaring, een hypotheek en schoolgaande kinderen: not so much.

  Mijn punt is: met een hogere belasting op het "topinkomen" 50k pak je vooral mensen in een dure levensfase niet zozeer mensen die door hard werk en/of blind geluk welvarend zijn. Als je echt geinteresseerd bent in herverdeling van rijk naar arm: belast goederen waarvan de rijken gedurende hun gehele leven veel gebruik van maken. Zoals kaartjes voor het Amsterdams Orkest. Oh ja…

 56. 72

  @69

  Dat is het verkeerde perspectief in deze vergelijking. Het gaat in dit geval om competitie voor banen die zulke salarissen betalen. De waarde van het werk blijft altijd gelijk, alleen het poppetje veranderd. Maar je hebt gelijk, ‘over de rug van anderen’ is een ongelukkige formulering. Accurater zou zijn: “Ten koste van anderen”.

 57. 74

  @Henk | 14 January 2011 | 11:57:
  .
  Wat Arjen trouwens zegt zeg ik ook altijd. Middelen zijn schaars. Als jij veel hebt van iets,dan heeft een ander weinig.
  .
  Maar de vraag is: is dit erg? moet dat veranderen? Ik denk van niet want op de lange termijn zullen wij allemaal zwakker worden door zwakkeren te steunen.

  .
  Dat is dus precies wat de 2 schrijvers ontkrachten. Wellicht weet u het beter, maar als u het filmpje had bekeken, had u geweten dat het juist die inkomensnivellering is, die een maatschappij (waarbij ik versta ‘de samenleving’) sterker maakt. Meer identiteit, meer saamhorigheid, meer samenwerking. Minder individualisme, minder competitie, minder haat.
  .
  Misschien is “korte termijn” voor u 30 jaar en is “lange termijn” 300 jaar?
  .
  Zelfs dan geloof ik, dat een samenleving waarin de rijksten de armsten steunen, sterker is dan een maatschappij waarin de rijksten de armsten uitbuiten.