Opinieonderzoek ’21minuten’ bevestigt noodzaak Europese superstaat

arno2In aanloop naar de Europese Verkiezingen van 4 juni hebben de kandidaten van alle partijen hier de mogelijkheid om hun standpunten te verduidelijken, mits ze deelnemen aan de discussie die daar op volgt. Vandaag is het woord aan Arno Uijlenhoet, lijstrekker Newropeans in Nederland, de eerste pan-Europese politieke partij.

Een meerderheid van de Nederlanders wil niet dat de EU meer macht krijgt, zo bleek uit het opinieonderzoek ‘21minuten’ (download tussenrapportage [.pdf] of kijk hier). Wie zich echter realiseert dat de feitelijke macht in Europa bij de lidstaten ligt, verzameld in de Europese raad van staatshoofden en regeringsleiders, moet paradoxaal genoeg concluderen dat er vooral verzet bestaat tegen de manier waarop zij Europa besturen: Achter gesloten deuren, zonder tussenkomst van de burgers, resulterend in besluiten waarin die burgers zich niet herkennen.

De feiten spreken voor zich: Het zijn onze staatshoofden en regeringsleiders geweest die precies over die zaken hebben besloten waartegen de burgers in Nederland ageren: de invoering van het Verdrag van Lissabon, de toetreding van nieuwe lidstaten en de totstandkoming van de Lissabon agenda waarvan het zo omstreden element van vrij verkeer van EU-werknemers onderdeel uitmaakt.

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat een meerderheid van de Nederlanders best intensiever willen samenwerken op het gebied van economie, milieu en buitenlandsbeleid. Een ruime meerderheid wil dat Europa een sterke positie inneemt ten opzichte van de VS en opkomende landen als China en India. Wie dat wil ontkomt niet aan een supranationaal Europa.

Kortom, wat Newropeans betreft hebben Nederlanders behoefte aan een systeemverandering: Weg van het informele, oncontroleerbare, supranationale onderhandelen in de Raad, naar heldere, democratisch controleerbare besluitvorming waarin het Europees Parlement een serieuze rol vervult. Om die reden pleit Newropeans voor:

– Het recht op initiatief voor het Europees Parlement,
– Een Europese Commissie die als een regering verantwoording aflegt aan het Europees Parlement
– Trans-Europese referenda over uitbreidingen en nieuwe verdragen.

Alleen wanneer de burgers weer grip op Europa krijgen, kunnen zij er zich beter mee identificeren en zal het vertrouwen in de Europese Unie groeien. Omdat nationale partijen Europa dit vertrouwen niet kunnen geven, gebonden als zij zijn aan hun nationale machtsbasis, is het van eminent belang dat een Europese politieke partij als Newropeans een plaats krijgt in het Europees Parlement. Van binnenuit kunnen zij dan werken aan de zo noodzakelijke, positieve doorbraak in Europa.

 1. 3

  Trans-Europese referenda over uitbreidingen en nieuwe verdragen, klinkt inderdaad goed.

  Heeft Arno zelf de kop boven dit artikel gemaakt, of iemand van Sargasso? Kan me niet voorstellen dat je ‘superstaat’ als positieve term beschouwt.

 2. 4

  @3: Super is toch wel positief? Dan lijkt me dat Superstaat alleen maar negatieve connotaties kan hebben als je staat als negatief beschouwt. Ben je een anarchist?

 3. 5

  @Saloukoning: de kop komt van Arno, ik heb er enkel ‘Opinieonderzoek’ aan toegevoegd zodat er twee gevulde regels ontstonden ipv 1 met het woordje ‘superstaat’ eronder.

 4. 6

  “Super” is letterlijk “boven”, er wordt dus een staat boven een staat bedoeld, precies wat ie uitlegt. Jammer dat er verder zo weinig programma is behalve reformatorische punten, desalniettemin nu de grote kanshebber op mijn stemformuliertje.

 5. 7

  Het vervelende is dat bij de allereerste verkiezingen voor het Europees Parlement al werd gezegd dat je met een stem het Parlement sterker zou maken en daarmee de Europese democratisering. Die eerste keer is al eventjes geleden en nog steeds is er weinig van terecht gekomen.

  Logisch ook, want de regeringsleiders vinden het maar wat mooi dat ze sneaky regeltjes via Europa kunnen introduceren die ze in eigenlijk niet of alleen met grote electorale schade kunnen doordrukken. Donner en Brinkhorst waren daar bijvoorbeeld goed in. Als dan bovendien een fiks deel van de Europarlementariers vooral geinteresseerd is in de buitensporige vergoedingen (zie VVD’er Toine Manders, die nog altijd vertikt de Nederlandse gedragscode voor EP’ers te tekenen, maar wel elke keer weer op de lijst staat) is die democratisering niet te verwachten – ondanks de goede bedoelingen van vooral kleinere partijen.

 6. 8

  Zowaar, het eerste stukje over de EU waar ik het mee eens ben. Misschien toch maar eens gaan stemmen.

  Hmmm, zie net dat je ook in Business Class gaat zitten, meestal wantrouw ik mensen die zichzelf affilieren met Harry M.

 7. 9

  Klinkt goed, maar met zo’n sterk europees parlement, waar liggen dan de grenzen aan het takenpakket van de EU en wie bepaalt die?

 8. 10

  @8: Ja dat is een beetje de vraag inderdaad. Wat is de politieke kleur van de Newropeans, want bezoek aan Harry M. (toch vooral bekend als gratis extra zendtijd voor politieke partijen voor Fortuyn, Verdonk en het conservatieve smaldeel van de VVD) voorspelt weinig goeds.

 9. 11

  Heeft iemand uitgerekend wat dit allemaal gaat kosten? Als niemand de kosten/baten hiervan inzichtelijk kan maken zal ik tegen een Europese superstaat stemmen. Wie zit er nou te wachten op nog meer belasting af te dragen voor nog meer hotemetoten in marmeren zalen?

 10. 14

  Even over de grenzen van het Europees Parlement. Op dit moment heeft het EP medebeslissingsrecht op het gebied van milieubeleid, interne markt, vervoersbeleid en landbouwbeleid (en daaraan gerelateerde onderwerpen). Wat Newropeans betreft kunnen die beleidsterreinen aan het domein van het EP worden toegevoegd waarover de Raad bij gekwalificeerde meerderheid besluit of conform het Verdrag van Lissabon gaat besluiten. Denk aan buitenlandsbeleid en immigratiebeleid. Alle andere terreinen (die waarover alle lidstaten een veto kunnen uitspreken) blijven vooralsnog bij de Raad. Zo wordt gewaarborgd dat de lidstaten (via de Raad) bepalen welke beleidsterreinen aan het supranationale domein van het EP worden toegevoegd. Voor de verdere toekomst stel ik me voor dat de EU (Raad en/of Parlement-Commissie) gaat over duidelijk grensoverstijgende zaken (dus ook delen van ons zorg- en sociale stelsel). Cultureel bepaalde zaken, als onderwijsbeleid, homobeleid, drugsbeleid e.d. blijven voorbehouden aan de lidstaten.

  Wat Business Class betreft: Ik voel jullie punt. Maar vergis je niet in twee zaken: 1) De huidige mainstream media zien het huidige nationalisme als een soort gegeven en daarmee Newropeans als een buitenbeentje, 2) Veel bedrijven zien in nationalisme/populisme een gevaar; natuurlijk ook uit welbegrepen eigen belang. Lees maar eens het artikel van Kleisterlee in NRC: http://www.nrc.nl/economie/article2245254.ece/Kleisterlee_Europa_laat_het_afweten_bij_bestrijden_crisis