2018: Een week uit het leven van een rechtse activist

Vandaag plaatst Sargasso een gastbijdrage van Mark Thiessen Algemeen Bestuurslid Politiek & Voorlichting JOVD Hoofdbestuur.

Ten geleide: “In zijn tijd als actievoerder is Duyvendak opgekomen voor het milieu en de samenleving. Hierbij heeft Duyvendak altijd een maatschappelijk doel willen dienen. Het feit dat zijn actieverleden de media beheerst heeft en dit tot zijn vertrek heeft geleid betreuren wij. De acties uit de jaren ’80 zelf gaven daar volgens DWARS geen reden toe” DWARS-woordvoerder Jaap van der Heijden, augustus 2008

Maandag

Ik sta vroeg op om naar mijn werk te gaan, want dat moet ook gebeuren. Sinds het huidige kabinet van SP, GroenLinks en PvdA het openbaar vervoer gratis heeft gemaakt pak ik iedere dag de bus. Helaas is het busvervoer de afgelopen tijd toevalligerwijs in rap tempo verslechterd, waardoor ik met ruime vertraging op mijn bestemming aankom. Snel ga ik aan de slag om de verloren tijd in te halen. Ik werk voor een organisatie die opkomt voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf. Dankzij ons kabinet, dat in 2013 het pluche bestormde, hebben we tegenwoordig geen tijd om stil te zitten. Door de verhoging van de winstbelasting naar 75% en de onmogelijkheid personeel te ontslaan hebben veel kleine ondernemers moeite het hoofd boven water te houden, en heerst er een algemene angst om risico te nemen. Wij proberen deze mensen waar mogelijk te helpen. Helaas wordt ons dit vrijwel onmogelijk gemaakt, door het stopzetten van onze subsidiering wegens het tegenwerken van overheidsbeleid met overheidsgeld en het maken van propaganda voor de detailhandel. Ik behandel 16 e-mails van ondernemers die erover denken de pijp aan Maarten te geven. Iets onder het dagelijkse gemiddelde.

Dinsdag

Gisteravond in het diepste geheim bijeengekomen met een aantal geestverwanten. Onze plannen om in te breken in het ministerie van milieuverbetering gaan vandaag eindelijk uitgevoerd worden. We hopen hierdoor meer te weten te komen over de grootschalige plannen van de minister om iedereen met een tuin van meer dan 75m2 te verplichten een windmolen te plaatsen voor iedere 10m2 dat deze limiet overschreden wordt. Ook moeten er per overschrijding 5 kippen en 1 varken gehuisvest worden, die recentelijk zijn bevrijd uit de klauwen van de bio-industrie. Uit onderzoek van het ministerie is gebleken dat tuinen van dergelijke grootte zeer schadelijk zijn voor het milieu, om onduidelijke redenen. Wij hebben geen vertrouwen in de juistheid van het onderzoek en voelen ons gerechtigd tot actie over te gaan. Ten slotte strijden wij met zijn allen voor een betere wereld. Bewapend met koevoet, zaklamp, molotovcocktails en een flinke portie idealisme trekken we ten strijde.

Woensdag

De actie van gisteravond is geslaagd. Zonder betrapt te worden hebben we een stapel interessante documenten kunnen bemachtigen. Terwijl ik op mijn werk zit, spitten mijn geestverwanten ze door. Om 18 uur ga ik naar het binnenhof. Daar vindt een protestactie plaats van berooide boeren, die failliet zijn gegaan na de acties tegen de bio-industrie. Vlees is tegenwoordig onbetaalbaar geworden. Volgens het kabinet moeten we hen daar dankbaar voor zijn. Tijdens de lunch werk ik met tegenzin een broodje sla naar binnen.

Donderdag

Gisteravond na de demonstratie hebben we de resultaten van onze inbraak doorgenomen. Dankzij de in beslag genomen documenten weten we nu dat het onderzoek niet deugt. Ook hebben we de namen van betrokken ambtenaren weten te bemachtigen. We beraden ons er nog over wat we met dit linkse tuig willen doen. Ook kijken we op TV naar beelden van een geslaagde aanslag op het hoofdkantoor van milieudefensie. Kameraden van onze zusterorganisatie BlaBla hebben hier vanmiddag een paar brandbommen naar binnen gegooid. Wij hebben hun geholpen met het coördineren van hun actie, maar hebben zelf niet deelgenomen aan de aanslag. Toch braken er vreugdekreten uit en heerste er en euforische stemming bij het zien van het brandende gebouw. Sinds het huidige kabinet in functie is, heeft milieudefensie jaarlijks een blanco cheque te besteden. Dat mogen we nooit accepteren.

Vrijdag

Een zware dag op het werk. Maar liefst 48 huilende ondernemers aan de telefoon gehad, die bezoek hadden gekregen van de belastingdienst. Vanavond hebben mijn geestverwanten en ik besloten de namen en adressen van de milieuambtenaren te publiceren in ons wekelijkse nieuwsblad, dat morgen uitkomt. We zetten er een pittige oproep tot actie bij. Hopelijk begrijpen onze rechtse vrinden in den lande de boodschap. We moeten het wel voorzichtig formuleren, om uit de klauwen van de linkse fascisten van de politie te blijven. Sinds minister Van der Heijden op Justitie de scepter zwaait worden we scherp in de gaten gehouden. Het systeem is tegen ons.

Zaterdag

Vanochtend vroeg ons nieuwsblad op de fiets verspreid onder onze aanhang. Nu afwachten of er wat gaat gebeuren. Ik zit vandaag enigszins in een dipje, ondanks de succesvolle week. Tot overmaat van ramp te horen gekregen dat mijn vakantie niet doorgaat. Dankzij een nieuwe verhoging van de vliegtaks heeft nu ook KLM als laatste luchtvaartmaatschappij onze luchthaven Schiphol verlaten. Laat ik daar nu net een vlucht naar de VS mee geboekt hebben, voor een congres over de Vrije Markt. Op Schiphol vliegen nu voornamelijk nog milieuvriendelijke sportvliegers.

Zondag

Goed nieuws! Na de oproep in ons nieuwsblad zijn er door het hele land kameraden in actie gekomen. Bij diverse ambtenaren zijn de ruiten ingegooid. Ook zijn ze ’s nachts uit hun slaap gehouden, en zijn hun kinderen op het gedrag van hun ouders aangesproken. Bij een tweetal ambtenaren zijn zelfs brandende lakens door de brievenbus naar binnen gegooid. Dat zal ze leren! Ons ideaal is weer iets dichterbij gekomen.
Vandaag ben ik ook benaderd door mijn partij. Of ik in de toekomst wellicht de Kamer in wil. Ik zal erover nadenken. Eigenlijk heb ik weinig vertrouwen in het democratisch proces. Maar wie weet wat er kan gebeuren. Alles is geoorloofd in mijn strijd voor een betere wereld.
Ik kom slechts op voor de samenleving.

***Noot voor de minister van Justitie: deze column is bedoeld als satire***

 1. 3

  Het tegenovergestelde van deze klucht, en daarmee net zo absurd, is realiteit: namelijk de huidige winstbelasting van 20% (die de afgelopen jaren behoorlijk verlaagd is) en het ontbreken van een grootschalig plan om tot innovative en duurzame vormen van energieopwekking te komen.

 2. 4

  Leuke satire omdat ze ook meegeeft hoe vervlochten het op een gegeven moment kan zijn, rechts vandaag, links morgen, of andersom, alles door elkaar, niet langer clear cut.

  Politiek moet een antwoord zijn op de noden van de tijd (en ‘r mensen), geschreven vanuit basisprincipes, met oog voor de belangen van diverse wisselende groepen en fronten.

  Doet me denken aan de problemen van PvdA en sp.a in de Lage Landen. En ook aan de vooroorlogse jaren (net JvP’s bio van Masereel uitgelezen).

 3. 5

  Nou wordt hier weer op wat verhulde wijze geïmpliceerd dat wie het eens is met de ene vorm van buitenwettelijk actievoeren, ook de andere vormen toejuicht en wordt er ook weer gehint naar de totaal onbewezen banden die Duyvendak met RaRa gehad zou hebben.

  Terwijl dezelfde conclusies hier gelden als in het echte geval: inbreken om vervalste onderzoeksresultaten boven water te krijgen is prima, mits je er openlijk voor uitkomt, aanslagen plegen is dat niet.

  Verder is bekend dat bij de liberalen de catering altijd prima verzorgd is, maar dat ze zo decadent zijn dat ze niet op de hoogte zijn van het bestaan van zulke zaken als aardbeienjam of appelstroop als broodbeleg verbaast me een beetje.

 4. 6

  Prima hoor, zo’n rechts stukje. Dat soort diversiteit kan ik alleen maar toejuichen. Alleen jammer dat het op deze manier gebeurt: slecht geschreven, overtrokken, en eerder clichématig dan grappig. Dan had ik liever een serieus maar inhoudelijk stuk gezien. Of iets dat écht grappig is, en zichzelf dan met recht satire noemt.

 5. 7

  Met Sander. Diversiteit binnen het spectrum is zondermeer van meerwaarde, maar dit stukje weet zowel op inhoudelijk als op literair vlak niet te overtuigen.

 6. 8

  Vind het wel/ook een geslaagd stukkie satire. Gemakkelijk grappig genoeg (niettegenstaande dat het meest hilarisch nog is dat het vooruitzicht van het broodje sla wordt verzacht met de verwijzing naar ander, heus wel lekker, plantaardig beleg). Ook fijn: geen taalfouten.

  Alleen is mij niet geheel duidelijk of Mark Thiessen buitenwettelijke acties categorisch afwijst. Ik kan me voorstellen dat als de scherpe kantjes van de brandende lakens en ‘waarschuwingen’ aan kinderen er van af gehaald zouden worden, dat hij een inbraak gerechtvaardigd vindt om de onrechtvaardige toestand op te heffen. Als ik lees hoe levendig Thiessen zich heeft verplaatst in dit fictieve geval, dan vermoed ik dat hij genuanceerder in het Duyvendakdilemma staat dan menig VVD-geestverwant.

  Uiteindelijk vond ik dat ook een zinnige opmerking van Groen Linkser Maarten van Poelgeest vrijdag jl. in Nova: Halsema’s oordeel dat buitenwettelijke acties nooit zijn toegestaan is te rigide. Het probleem is dat het Telegrafgeblaas iedere normale discussie hierover onmogelijk heeft gemaakt, en Halsema heeft gedwongen om zich zo jipenjanneke op te stellen. Volwassen mensen kunnen de aard van de misstand die iemand probeert aan te kaarten afwegen tegen de ernst van de wetsovertreding. En uiteindelijk, om de angst voor al te veel willekeur te sussen, ligt het oordeel hierover bij de rechter. Een beetje zoals soms ook bij journalisten die misstanden aan de kaak willen stellen (of pliesie-infiltranten). In beginsel zou dit volgens mij ook niet anoniem kunnen en moet er scherp worden gekeken naar de gevolgen, met name die voor personen. Ook kan rekening worden gehouden met de aard van de wetsovertreder: een politicus kan minder worden toegestaan dan een journalist. Maar een politicus op voorhand uit te sluiten vind ik overdreven, zeker als het ook trekken van een (soort) jeugdzonde heeft.

  De rechtse verontwaardigden hebben mogelijk geen behoefte aan zo’n discussie gehad omdat dergelijke genuanceerdere disussies in het verleden teveel positieve selectieve uitkomsten ten gunste van den linkschmensch hebben opgeleverd. Ik vraag me af of dat zo is, maar vind sowieso niet dat dan de nuance en het normale debat daarom maar overboord gekieperd moeten worden.

  /Zelf had ik overigens überhaupt niet veel behoefte aan enige (on- of genuanceerde) discussie omdat ik niet veel heb met de persoon Duyvendak en het nogal lafjes vind om uitgekiend te wachten op verjaring van het strafbare feit om er vervolgens stoer over te gaan zitten doen.

 7. 11

  Ik heb altijd al gedacht dar de wereld rond was, what goes around comes around.
  Maar wat is het achterliggende doel van dit stukje?

 8. 12

  @ 11:

  Bevrediging van het eeuwige rechtse slachtofferschap.

  “Kijk toch eens hoe vreselijk het was geweest als wij rechtsmensen dit hadden gedaan terwijl de linksmensen weer overal mee weg komen”.

  Dit niet tegenstaande het feit van de linksmens die inmiddels geen kamerlid meer is enzo maar feiten en de VVD staan immers altijd op ietwat gespannen voet.

 9. 13

  Op zich best grappig dit, alleen snijdt het niet het punt aan waar de discussie om moet gaan: wat kan nog wel en wat niet.
  Burgerlijke ongehoorzaamheid is altijd iets dat door de burger in kwestie zorgvuldig moet worden afgewogen. Belangrijk is om te beseffen dat het alleen ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ kan heten zolang het uitgangspunt is dat men binnen de wet moet blijven. In die zin ben ik het met Femke Halsema eens en vind ik het goed dat zij helder stelt dat acties binnen de wet moeten blijven. Vervolgens is er een groot verschil tussen een niet toegestane demonstratie, een blokkade, of hinderlijk aanwezig zijn, en het bedreigen van personen. Onder dit laatste valt wat mij betreft ook zeer nadrukkelijk het alleen maar publiceren van adresgegevens van personen. Dit kan namelijk geen enkel goed doel dienen.

 10. 14

  jb: Daar moet de discussie nu juist net niet over gaan.

  Iedereen inclusief Duyvendak zelf is het er immers al over eens dat die publicatie van adresgegevens onwenselijke resultaten heeft gehad. Behalve een paar mensen die graag elke discussie melken voelt de rest aan ons water aan wat kan en wat niet kan. In een tijd zonder WOB en met aanwijzingen van foutieve publieke informatie kan die inbraak en de publicatie van adresgegevens kan niet. Hebben maar erg weinig zinnige mensen een discussie voor nodig.

  Waar een eventuele discussie nog over zou kunnen gaan is hoe dit zinloze gewauwel met uitkomsten die al 42,195 kilometer van te voren vast staan het toch steeds weer voor elkaar krijgt om enige zweem van relevantie om zich heen te laten hangen en onvermijdelijk de escalatie spiraal afloopt.

  Of heet dat gewoon politiek?

 11. 18

  @ jb: ik krijg voornamelijk de indruk dat steeds meer mensen verleren dat je niet altijd hoeft te liegen om een sociaal acceptabel persoon te zijn.

  Veel mensen die nadat ze er even 30 seconden over zouden nadenken zouden in ieder geval het inbraak deel een geheel prima actie vinden maar zouden nog steeds publiekelijk zeggen dat zoiets natuurlijk niet kon. Wie ze ook zijn en hoe weinig andere mensen zich ook iets van hen zouden aantrekken.

  De cult van nep. Zie ook Verdonk bijvoorbeeld.

  Ik geef fijn ouderwets een deel van de schuld aan commerciele TV.

 12. 21

  Er is nogal een verschil tussen wat over Duyvendak bekend is dat ie gedaan heeft, en dat wat meneer Mark Thiessen nu in niet zo beste satire als vergelijking schetst.