Zekerheid over klimaatrampen?

Dit is een gastbijdrage van Eco Matser, klimaatspecialist van Hivos.

In onze nieuwste campagne vragen wij aandacht voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering voor mensen in ontwikkelingslanden. Met de leus: ‘Energiebesparing hier scheelt rampen daar’ leggen wij bewust de link tussen de uitstoot van co2 en het toenemende aantal natuurrampen. Volgens sommigen is dat pure retoriek, of op z’n minst voorbarig. Ik vind het tijd dat we die link leggen.

Rampenzomer
Rampen zijn actueel. De extreme hitte in Rusland, overstromingen in Pakistan en Mexico en modderstromen in Midden Amerika beheersten het nieuws deze zomer. De gevolgen zijn ernstig: als gevolg van de droogte in Rusland is de graanprijs op de wereldmarkt met meer dan 80 procent gestegen en zijn arme mensen op andere plaatsen in de wereld – bijvoorbeeld in Mozambique – bang het brood niet meer te kunnen betalen. Als gevolg van de overstromingen in Pakistan zijn al meer dan duizend mensen omgekomen, minstens zes miljoen mensen dakloos en worden honderdduizenden mensen bedreigd met de dood als geen adequate hulp wordt gegeven. Herstel van de schade zal tientallen jaren gaan kosten.

De vraag is natuurlijk of deze rampen (mede) veroorzaakt zijn door klimaatverandering. Die vraag is, zoals critici terecht opmerken, niet direct te beantwoorden. Een enkele extreme weerssituatie is geen bewijs van klimaatverandering en het is alleen na verloop van jaren te zeggen of een bepaalde ramp mede is veroorzaakt door klimaat verandering. Zo zegt Gavin Schmidt, klimaatonderzoeker van de NASA, in de New York Times dat hij als persoon denkt dat de Russische hittegolf te maken heeft met klimaatverandering maar dat hij het als wetenschapper nog niet heeft bewezen.
 
IPCC
Zoals een zwaluw nog geen zomer maakt, is één ramp ook geen bewijs voor de invloed van klimaatverandering. Uit bestudering van statistieken blijkt echter dat rampen in aantal en intensiteit toenemen. Deze toename kan wél worden gekoppeld aan klimaatverandering. Dit wordt ook voorspeld in de IPCC rapporten.

De conclusie dat rampen zullen toenemen en juist mensen in ontwikkelingslanden daar het eerst de dupe van zijn staat, ondanks de hinderlijk fouten die het IPCC op zware kritiek kwamen te staan, recht overeind. Voor degenen die dat niet genoeg vinden zijn er ook bewijzen uit onverdachte hoek.

Verzekeraars
In Nederland heeft de Bond van Verzekeraars in juli dit jaar laten weten dat klimaatverandering voor steeds meer schade zorgt. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft uitgerekend dat de schade als gevolg van klimaatverandering in Nederland in 2050 met 6 tot 22 procent toeneemt.

Ook buitenlandse verzekeringsmaatschappijen waarschuwen voor de toename aan schade door klimaatverandering. Munich Re, een grote verzekeringsmaatschappij uit Duitsland, stelt dat één enkele extreme weerssituatie geen bewijs is van klimaat verandering maar dat de som van extreme weersomstandigheden in combinatie met meteorologische data een duidelijk oorzaak gevolg relatie weergeeft. De toenemende problemen in Duitsland met overstromingen zoals in de rivier de Neisse dit jaar maar ook het smelten van het ijs op de Noordpool maken duidelijk dat klimaatverandering een significante rol speelt. De database van Munich re – de meest uitgebreide ter wereld – laat zien dat het aantal extreme weersomstandigheden zoals windstormen and overstromingen is verdrievoudigd sinds 1980. Bovendien zet deze trend zich door.  
 
De Engelse Association of British Insurers (ABI) verwoordt het gevoel in de verzekeringswereld dat toename van schade door klimaatverandering onderschat is. Swenja Surminski van het ABI: “Klimaatverandering zal waarschijnlijk een grotere impact hebben op de prijs, beschikbaarheid en bereikbaarheid van verzekeringen.” De Zwitserse verzekeringsfirma Swiss Re heft laten weten dat 2008 een van de kostbaarste jaren is geweest in de geschiedenis. Wereldwijd hebben grootschalige rampen 269 miljard dollar gekost terwijl dit in 2007 nog 70 miljard was. Een stijging met een factor drie. Vergeleken met 2006 gaat het zelfs om een stijging met een factor vijf.

Bij al deze getallen moeten we ons vervolgens wel bedenken dat het gaat om verzekerd vermogen. Deze getallen zeggen dus niet over de mensen die hun eigendommen niet konden verzekeren. Mensen in China die hun huis kwijt zijn, Pakistanen die hun bezitting hebben zien verdwijnen en Mozambicanen die veel duurder brood krijgen, zijn niet verzekerd. Maar de koele cijfers maken wel duidelijk dat klimaatrampen toenemen en helaas zullen die het hardste aankomen bij mensen die toch al het minste hebben.

Reacties (23)

#1 seven

De verzekeraars hebben (net als sommige anderen) een sterk belang bij extra rampenangst. Ze verkopen dan meer polissen tegen schade. Er zijn analyses dat het aantal orkanen juist daalt en de toenemende schade (in qua waarde dalende valuta gemeten) vooral veroorzaakt wordt doordat er gedurende de tijd veel en duurdere gebouwen zijn bijgebouwd, juist langs de kusten.

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@seven: Zie je de verzekeraars met deze gegevens adverteren dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 seven

@2 Awareness kweken gebeurd niet via ad’s, maar via onderzoekjes, rapporten, persberichten. (Net zoals de medicijnindustrie dat doet) Allemaal free-publicity. Denk daarbij ook aan meerdere decennia aan pensioen-awareness berichten die 1op1 de media inrollen en daarna woekerpolissen slijten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JSk

Hou toch op man. Je kan helemaal geen polissen kopen die tegen klimaatrampen beschermen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 seven

@4 Lees het bericht eerst eens.
“Wereldwijd hebben grootschalige rampen 269 miljard dollar gekost terwijl dit in 2007 nog 70 miljard was. Een stijging met een factor drie. Vergeleken met 2006 gaat het zelfs om een stijging met een factor vijf.
Bij al deze getallen moeten we ons vervolgens wel bedenken dat het gaat om verzekerd vermogen. ”

ps te korte tijdschaal, niet aangepast voor verzekeringsgraad, waardestijging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 sikbock

HiVoS == > subsidie intrekken!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 seven

ps @ Steeph Daarbij is het een handig en welkom argument om de premie tegen stormschade / waterschade / extreem weer, hagel /bliksem bv te verhogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 sikbock

ik bedoel maar: op wie is die campagne gericht? op de consument toch? allemaal aan de spaarlampen mensen! dan komen klimaatrampen in de derde wereld niet meer voor!

KTJING! HIVOS heeft zijn subsidie weer verdiend en is goed bezig om de klimaatverandering te stoppen.. ( NOT) weggegooid geld dus die campagne

++> hivos heeft blijkbaar niks beters te doen dan ideele luchtfietserij te promoten..

++> intrekken die soepsidie!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 seven
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 sikbock

nabrander; de effectiviteit van de campagne van Hivos is NUL!!.. ja mensen NUL.. die klimaatverandering komt er toch wel… dat houden we niet tegen door allemaal met het openbaar vervoer of aan de spaarlampen te gaan..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 seven

@Steeph

” In the two months preceding the World Climate Summit, Munich Re will be drawing attention to the climate change issue with a series of communications and publications. The ERGO Insurance Group and MEAG, the asset manager of ERGO and Munich Re, are also planning to issue press releases in the next few weeks on insurance products related to natural catastrophes and renewable energy as well as business activities designed to reduce carbon emissions.” http://rogerpielkejr.blogspot.com/2010/09/munich-re-goes-too-far.html leest!

(Lees je mee JSK? LOL.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Pieter

Een paar redeneringen in het betoog gaan mank. Ik ben nog niet overtuigd. Twee tegenargumenten.

1. Het feit dat Munich Re of wie dan ook steeds meer rampen registreert betekent niet dat er ook steeds meer plaatsvinden.
2. Het feit dat de rampen steeds meer kosten, eventueel zelfs na inflatiecorrectie, kan ook betekenen dat er meer waardevolle spullen op plekken staan die gevoelig zijn voor rampen. De toename van de schade zou dus daaraan te wijten zijn, in plaats van aan klimaatverandering.

Ik geloof best dat de klimaatverandering voor grote problemen kan gaan zorgen, maar op dit moment schat ik in dat de toename in schade en slachtoffer nog veel kleiner is dan de toename ten gevolge van het bouwen in gevoelige gebieden. Maar dit is een gevoel waarvoor ik dan weer geen bewijs kan leveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 majava

Roger Pielke Jr, die zure zelfpromotor, heeft in dit artikel wel gelijk, op 1 puntje na: “The actual state of the science is that no connection has been shown between greenhouse gas emissions and thunderstorms, tropical cyclones, Russian heatwaves or European floods”

Hij schrijft “has been shown”. Dat moet zijn “can be shown”, want het is nu gewoon bijna niet mogelijk om dit aan te tonen. RPJr doet alsof het wel mogelijk is, maar dat men gefaald heeft. Daaruit komt voort dat hij de indruk wekt dat het omgekeerde het geval is; dat er nooit een verband kan zijn.

Nou, RPJr, probeer dat maar eens hard te maken, Nu zit Roog hier niet mee te lezen, maar seven, doe jij maar een poging. En dan niet dmv powerpointjes en opstellen van mannetjes met (b)links naar Heartland en Cato, etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JSK

@11: Wow de blog van een of andere nobody als bron. Kom maar met die persberichten. Anders kop houwe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Aristeranthropos Brynnar

@JSK,
Robert Pielke Jr. is niet echt een nobody. Hij is professor in het Environmental Studies Program aan de University of Colorado. Pielke erkent in principe de broeikasgas-mechanismes achter klimaatverandering, maar is met name kritisch over de impact daarvan. Hierdoor wordt hij met name in de sceptische kringen op hande gedragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 seven

@16 De standaard wikipedia (die toch al een flinke antropogene global warming bias heeft) over R. Pielke jr. was vast niet negatief genoeg?

Wat sourcewatch mist is een sourcewatch over sourcewatch.
Dan heb je dit.

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread598744/pg1
Goh. Soros en Rockefeller, wat die lefties allemaal voor extra rendement van hun investeringen doen.

( En daarna fud verspreiden maar, zelfs de iucn partners (Hoi Carlos) worden door sourcewatch gebashed als ze te weinig awg prop verspreiden. Voorbeeld http://about.greenfacts.org/pressroom/press-book/sourcewatch.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 seven
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Aristeranthropos Brynnar

@17, Ben even wezen kijken bij abovetopsecret.nl. Ik moet zeggen dat de woorden “conspiracy”, “UFO”, “paranormal”, “New World Order”, “aliens” en “Sasquatch” bovengemiddeld veel voorkomen.

Hoe moet ik de inbreng van deze site in deze discussie duiden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 majava

Als wikipedia pro-AGW bias heeft, waarom is sourcewatch dan nodig? Sourcewatch doet volgens mij helemaal geen moeite om hun identiteit en stellingname te verhullen. Jij, seven, doet wel alsof.

Sourcewatch is nodig omdat wat daar geschreven wordt teveel onder trivia zou vallen voor Wiki. Dat maakt het nog geen onwaarheden.

Als 1 van de rechtse denktanks een global warming verhaal de wereld in stuurt hoeft dat nog niet onwaar te zijn. Als het dat wel is, kan ik meestal makkelijk aantonen dat ze onzin verkondigen. Ik vraag je dan ook om aan te geven waar in de pagina van Sourcewatch onwaarheden staan over Roger Pielke Jr. Of zwijg liever.

…of vind je dat ik in het kader van de PVVrijheid van meningsuiting hier eigenlijk moet schrijven dat ik hoop dat het oorlog wordt en ze jou tegen de muur moeten zetten. Vast niet he? ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Harry

Nederland is zo’n beetje het enige westerse land waar je je niet kunt verzekeren tegen de gevolgen van schade door overstromingen. En dat is al heel lang zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 peter polder

blijkbaar hebben klimaatsceptici niets anders te doen als achter een laptop hangen en onzin spuien op blogs…

Ga naar buiten,kijk om je heen! het aantal extreme buien in Nederland neemt toe, de schade daar door in de landbouw in Nederland ook.
Het aantal weer gerelateerde natuurrampen en de intensiteit daarvan neemt toe, ten opzichte van andersoortige natuurrampen (zoals aardbevingen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Seagul

Een woord H.A.A.R.P.
Man made “natural” disasters op bestelling, anywhere around the globe… do you research!!

 • Vorige discussie