Zeespiegelreconstructie onthult instabiliteit klimaat

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

meer dan eb en vloeed alleenEen reconstructie van de schommelingen in het zeespiegelniveau heeft aangetoond dat het klimaat op aarde ook tussen ijstijden sterk kan fluctueren. Voorheen werd aangenomen dat in de perioden tussen ijstijden het klimaat relatief stabiel was. Maar een studie naar oude koraalafzettingen geeft aan dat ook tijdens deze perioden binnen enkele duizenden jaren de zeespiegel 30 meter kon stijgen of dalen. Voer voor broeikas-ontkenners en werk voor Rijkswaterstaat:

“The real punchline is that sea level changes more frequently than has been previously thought,” says Thompson. What’s more, sea-level change can help to explain the overall climate system. This means that global climate is more variable than has been thought (Nature)

Reacties (23)

#1 DaanR

De berichten dat de menselijke invloed op het klimaat nihil is komen vaker voor in de wetenschap. Het probleem van dit soort onderzoeken is dat ze zeer impopulair zijn binnen de wetenschap en daardoor niet op waarde geschat worden. Resultaten van dergelijke onderzoeken zijn buiten de wetenschap nog minder populair, omdat men bang is dat het idee van de beperkte invloed van de mens op het klimaat zal zorgen voor een rechtvaardiging van milieuvervuiling.

Het lijkt zinnig om het voorkomen van milieuvervuiing vooral toe te spitsen op het voorkomen van vervuiling op lokaal niveau. Reslultaten zijn gemakklelijker aantoonbaar en bovendien zijn er slechts weining mensen die zich willen inzetten voor het milieu op wereldniveau. Het is blijkbaar te moeilijk om voor te stellen dat je als individu mede verantwoordelijk bent voor de vervuiling van het mileu op de hele aarde.

 • Volgende discussie
#2 DaanR

Wellicht ten overvloede, maar toch een aanvulling op het vorige bericht:

Vaak wordt aangenomen dat de schommelingen van het zeespiegelniveau op korte termijn veroorzaakt worden door de opwarming van de aarde, waarbij deze opwarming veroorzaakt wordt door de schadelijke uitstoot die veroorzaakt wordt door de mens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 larie

Nature (het tijdschrift) is niet meer wat het ooit was. Wetenschap ook niet, ouwe wijn in ouwe zakken door de grote publicatiedruk , jammer. Om te beginnen zijn het RELATIEVE zeespiegelfluctuaties en naar mijn beste weten zijn deze oh zo nieuwe gegevens al lang bekend. De Milankovitch cycli beschrijven korte en lange fluctuaties (golven) die Vail ook zo mooi in sedimenten heeft aangetoond. Wat betreft de koralen, tjonge nooit iets van prof Slager gelezen zeker die lui. Buiten dit alles vind ik het noemen van “broeikasontkenners” dubieus en negatief suggestief.
Deze sok doet niet mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Carlos

Tegenover de broeikas-ontkenners heb je de broeikas-adepten. Beiden komen mij dogmatisch over.

In het populair wetenschappelijke stukkie wordt wel degelijk verwezen naar de cylclus van extraterrestische invloeden, bij the weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 larie

Ja, maar dan verwijst men naar de lange temrijn effecten en doet alsof de korte termijn effecten door deze heren zijn uitgevonden. Vergeten wordt ook het dynamische samenspel tussen endoge en exogene effecten. MAW, het gestelde “heeft aangetoond” is andermans/vrouws gedachtengoed als eigen product naar voren te brengen. Kan ik mij toch aardig over opwinden, vooral de “nieuwe” gegevens van koraalriffen, dieven zijn het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 larie

Om aan te tonen dat het zwendelaars zijn kijk eens op deze link:
http://www.geo.vu.nl/users/sedimar/
Vanaf 1990 bijna elk jaar een dissertatie over snelle fluctuaties van relatieve zeespiegel met koraalriffen als meetbare eenheid van klimatologische golfjes op grote golven op nog grotere golven etc. De eerste keer dat ik Fourier analyse, eindelijk, door had moest ik als beginnend student een stukje koraalwand “doen”. Nou wat dacht je, ik wordt bijna zo bozig als DP onlangs. IK zou het prettig vinden als bij tegenwind (onlangs nog over de levensgevaarlijke x-ray op de israelische grens, waar de poster dan niet op reageert want dat komt niet uit neem ik aan) er een reactie komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 larie

Niet persoonljk bedoeld maar stel ietsiepietsie kleine menigsveranderingen of relativeringen zo nu en dan zeer op prijs.

:))))))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Carlos

Koraalriffen gebruiken voor in paleoreconstructies gebeurd inderdaad al wat langer dan vandaag, neemt niet weg dat wetenschap soms niet alleen “iets nieuws uitvinden” betekent maar regelmarig ook gewoon saai doorborduren aan gevestigde paradigma’s is. De vermeende stabiliteit van het klimaat tussen ijstijden staat ook al langer ter discussie, dit is gewoon weer een schepje bewijs erboven op.

(en dan nog die x-ray aan de israelische grens, je reageerde 3 dagen na de laatste reacte?! ik ga niet al mijn topics afstruinen of er nog een verdwaalde reactie ergens rondslingerd? graag zie ik bewijzen dat het niet schadelijk is)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 larie

Zoals je het nu omschrijf kan ik me er wel in vinden maar je ziet toch wel het verschil met je reactie op #8 en de nieuw-nieuw-uitlatingen in Nature.

X-ray: Op die palestijnse site zelf stond de link naar de link van de maker van dat dingetje. De foto kwam ook uit hun reclamefolder. Bij de fabrikant was uitvoerig te lezen welke golven werden gebruikt en hoeveel energie erin zat. De text van Electronic Intifada om over gevaarlijke rontgenstralen te schreeuwen sloegen nergens op. Ik vond het jammer dat je , met de erg suggestieve kop van het stukje niet reageerde op ontzenuwen van het “gevaarlijk voor zwangere vrouwen” stralen verhaal in Electronic Intifada.
De link:

http://www.pnl.gov/news/2002/02-22.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Carlos

Okee je hebt gelijk, ik had beter moeten weten: vertrouw nooit klakkeloos op palestijnse media. Rontgenstralen zijn wel degelijk schadelijk als je er teveel van consumeert en zeker voor foetussen.
Ik ging af op de woordjes X-ray die rijkelijk door de palestijnse propagandist door zijn artikel waren gestrooid, dat van die radiogolven heb ik niet eens gelezen (te weinig tijd voor te veel dingen).

http://209.157.64.200/focus/f-news/1379755/posts

Ik denk nog wel even over een rectificatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 boludo

Kun je X-rays snuiven? Heb ik nog nooit geprobeerd.
Het klimaat tussen ijstijden is helemaal niet stabiel, kijk maar naar de kleine ijstijd in de 18e eeuw.
U weet toch beter Carlos?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 larie

@boludo: Naar mijn idee bent U diegene die zich moet inlezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 larie

@boludo, alvast een beginnetje, uit m’n praatjes-samenvattingen:

Klimaat beschrijven: temperatuur, bewolking,neerslag en wind.

Factoren die klimaat bepalen: instraling zon,plaatbewegingen en levende organismen.

Instraling van de zon:seizoenen door scheve aardas,cyclische variaties door tollen van deze as elke 21k, scheefheid as trilt elke 40k,baan om zon trilt van circel tot elips elke 95K, zonactiviteit heeft vele cycli van enkele jaren tot 100k. Gevolg van dit alles:invalshoek en afstand veranderen met regelmaat in korte en langere periode’s met veranderd klimaat tot gevolg.

Plaatbewegingen: afkoeling binnenaarde door convectie geeft plaattektoniek. De landverdeling is als gevolg soms in enkele grote continenten en soms vele kleine microcontinenten. Weinig of veel vulcanisme onder de oceanen en dus weinig of veel gassen in de dampkring.

Biologie als geokracht: Planten breken hard gesteente maar houden zacht gesteente vast. Planten en dieren maken en breken verbindingen en laten elementen soms uit het systeem verwijderen. Bijvoorbeeld als er veel co2 is is er ruimte voor veel plankton (Emilina Huxleyi) in het bijzonder) om kalkbotjes te maken en na overlijden naar de bodem te zinken. Dit gebeurt op giga-schaal en heeft grote corrigerende invloed op het klimaat.

Gevolgen: buitenaarde: ingezonden warmte varieert in duizenden jaren. Binnenaarde, vastgehouden warmte varieert in miljoenen aarde..Het samenspel geeft bij overschrijden van een kritische parameter fluctuaties honderden jaren.

De HAMVRAAG: is de zomer lang en warm genoeg om winterijs te laten smelten.

Zoniet: poolkappen en gletsers,daling zeespiegel(regressie) is erosie is ijstijd en bij doorgaan uiteindelijk een LOWSTAND.

Zoja: alle ijs smelt, transgressie en bij doorgang HIGHSTAND is greenhous

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 larie

@Carlos: Ondanks je drukte staan hier toch met grote regelmaat bijzondere postjes, geen rectificatie svp, genoeg over die straaltjes geschreven toch?

ps: Pas op de gespannen boog hey!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Carlos

Boludo en larie, uiteraard ben ik op de hoogte van paleoklimatologie en dergelijke. Maar zonder al die nuanceringen blijft er weinig nieuws meer over. Over de röntgenrectificatie: ik had al wel een plannetje hiervoor uitgedacht op de fiets. Maar wellicht laat ik het maar, mede om Larie’s opmerking. De boog is immer gespannen, maar de spanning is nu vooral weblog-extern. Deze externe overspanning van de boog zorgt ook voor dergelijke uitglijders. Het zijn de communicerende vaten kwaliteit en kwantiteit. Als ik hier voor de kwanititeit moet zorgen dan neemt de kwaliteit vanzelf af en andersom…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 dr Banner

leuk artikel.
– goed dat ze beter een vinger achter de ouderdom van stukkies koraal hebben gekregen.
– de verbetering filtered ruis weg uit oude signaal, en bevestigd hypothesen/voorzichtige conclusies van eerdere studies.

voor Larie en Carlos
– waar de auteurs en hun reviewers weinig kaas van hebben gegeten is de term ‘interglaciaal’ en hoe die te gebruiken. Van die 70-240 duizend jaar terug, is maar twee keer ~10,000 jaar vergelijkbaar met de huidige situatie (hoge zeespiegel, alleen ijs op groenland en antartica)
Ook volgens de data in dit artikel, had je GEEN 30-meter schommelingen die perioden.
Er zijn wel 30-meter schommelingen wat later – die noemen zij ook ‘interglaciaal’ (rekkelijk termgebruik, feitelijk onjuist gebruik) – die schommelingen gebeuren als er ook ijskappen in noord amerika en op scandinavie en wrsl. patagonie liggen: Op hoe meer plekken ijskappen, hoe meer schommeling je kan krijgen, met schommelingen van 5 a 10,000 jaar. Dat is niet nieuw.

Nature (niet de schrijvers van het artikel in science) zeggen

In addition, the time period from 240,000 to 70,000 years ago was an interglacial, or period between ice ages, similar to the one we are currently in.

Dat is pertinent onjuist.
160,000-125,000 was wereldwijd een ijstijd (o.a. NL ijsbedekt, stuwwallen gevormd)
alleen rond 220,000-260,000 (niet echt goed gedateerd) en 125,000-115,000 (zeker weten) zijn periodes vergelijkbaar met nu.
de rest zijn perioden ‘naar de ijstijd toe’ – niet volle ijstijden, maar ook zeker NIET ‘similar to the one we are currently in’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 dr Banner

en sorry voor de d’s en t’s en halve engels

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Carlos

Dr Banner zou het kunnen dat ‘interglaciaal’ en ‘interstadiaal’ met elkaar worden verward?
(een Nederlander in Cambridge worden fouten met dees en tees vergeven ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 phonkee

@larie: Een intrigerende analyse van de relevante processen en bijbehorende tijdsconstantes. Ik merk op dat je geen uitspraak doet over de antropogene bijdrage of de mate en aard van evt. terugkoppelingen op het klimaatveranderingsproces.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 dr Banner

@carlos
Het is meer dat oceaan-geologen met Marine Isotope Stages (MIS) werken – stratigrafie op basis van geochemie zeg maar, en land-geologen met Glacialen en Interglacialen, op basis van sedimentologie (voor de ijsbedekking, vorst-vervormingen in sediment, met name aanwijzing voor ‘glacialen’) en palynologie (stuifmeel in sediment, met name aanwijzingen voor ‘interglacialen’). De laatste groep heeft de termen glaciaal en interglaciaal ooit ingevoerd – maar HUN soort aanwijzingen pakken vooral de uiterste (hele warme, hele koude) perioden mee, en de tijd en de afzettingen die er tussen zitten – tja… dan moet je beslissen of dat ‘koudere perioden binnen de interglacialen’ of ‘warmere perioden binne de glacialen’ zijn. Voor dat laatste bestaat de voorkeur (het woord interglaciaal voor warme tijd geeft al aan dat het vooral om de glacialen gaat ;-). Daar komt dan stadiaal en interstadiaal uit voort, om de glacialen verder onder te verdelen. Interglacialen worden niet zo onderverdeeld, alleen de glacialen!

Er is een trend de laatste 10-20 jaar om marine record (erg handig continu doorlopend, alleen is het vooral een record van het wereld gemiddelde + lokale omstandigheden op de bodem van de oceaan – niet echt relevant als je het wil vertalen naar de omstandigheden op een willekeurige door mensen bewoonde plaats) en de land record (zeer versnippered/versneden, helemaal niet continue, veel moeilijker te interpreteren, laat staan zeker te weten dat je alle tijd te pakken hebt; relevant omdat het omstandigheden betreft van plekken waar mensen hun habitat vinden) te integreren (dat moet ook wel als je wereldwijde klimaat trends wil begrijpen / verklaren / voorspellen / reconsturen / op waarde wil schatten).

Er is wat scheefgroei tussen op zich in isolatie prima werkende definities voor de onderverdeling van tijd-in-afzettingen door land- en oceaan-geologen… waardoor de correlaties tussen eenheden niet altijd (zeg maar nooit) 1:1 zijn, en hoe verder terug in de tijd, hoe onzekerder die correlaties uberhaupt worden.
Als iemand enkel zegt ‘laatste ijstijd’, weet je nooit of ie het over 30,000-15,000 jaar geleden heeft, of over 80,000-15,000 jaar geleden, of over 115,000-15,000 jaar geleden, en voor perioden nog verder terug kan het nog ingewikkelder scheef gaan lopen.

De achtergrond van de marine onderzoekers, de land onderzoekers en de klimaat modelleurs verschilt zodanig, dat als ze van terminologie van elkaar overnemen, er vaak genoeg onzuiverheden insluipen. In dit geval wordt het door de tijdschriftredactie dan nog een beetje opgeklopt om het artikel aan te laten spreken.

Overigens is er een sterke lobby in al die disciplines om verwarring te voorkomen door de terminologie verder te standaardiseren. Het proces van standaardiseren is weer een geologie-intern politiek verhaal (de standaard moet voor alle subdisciplines praktisch zijn en dat is eigenlijk onhaalbaar omdat de verschillen te groot zijn – het zijn niet zonder reden subdisciplines!).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Pelayo

@Larie#13

Dank je wel voor deze zeer krachtige doch bondige beschrijving. Ik ga zo nog ‘ns van je houden ;^)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Carlos

Als iemand enkel zegt ‘laatste ijstijd’, weet je nooit of ie het over 30,000-15,000 jaar geleden heeft, of over 80,000-15,000 jaar geleden, of over 115,000-15,000 jaar geleden,

bedankt! ik dacht altijd dat het aan mij lag :))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie