WW: Wat gemeten wordt kan veranderd worden

,

De woensdagmiddag is op GeenCommentaar Wondere Woensdagmiddag. Met extra aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen in Wetenschap- en Techniekland.

Voorbeeld: arbeidsparticipatie en werkloosheid van vrouwen in Nederland (Data: Wereldbank, visualisatie: Victor de Boer)

We berichtten er al eerder over: steeds meer ruwe gegevens worden via het internet over de wereld verspreid. Klaar om gebruikt, getoond of gecombineerd te worden. Dat deze beweging naar Open Data zich niet alleen in academische of hackers-kringen afspeelt blijkt wel uit het recente initiatief van de Wereldbank om grote hoeveelheden van hun data vrijelijk beschikbaar online te zetten.

In een video (hieronder te zien) legt de president van de Wereldbank Robert B. Zoelick de gedachte achter het openstellen van de data uit. Hulp aan landen en bevolkingsgroepen die dat nodig hebben – zoals bijvoorbeeld de Haitianen na de aardbeving – wordt niet slechts door één enkele instantie gegeven. Informatie die bij de ene organisatie verzameld is, kan door een andere organisatie op een nieuwe manier gebruikt worden, al dan niet gecombineerd met andere data.

En dus stelt de Wereldbank getallen verspreid over meer dan 2000 indicatoren beschikbaar, waarbij ze vooral focussen op de Milleniumdoelen zoals die in 2000 zijn afgesproken. Hieronder bevinden zich de gegevens zoals levensstandaarden, inkomens en sterftecijfers van vele verschillende locaties, maar ook cijfers over educatie, ‘gender equality’ en HIV/AIDS bestrijding.

Al deze gegevens zijn in ruwe formaten (Excel, csv, xml, etc., etc.) beschikbaar voor wie er maar wat mee wil doen. De wereldbank zelf maakt in een persbericht een eigen samenvatting: voor een deel van de wereld (Azie) gaat het de goede kant op, voor een andere (Sub-sahara Afrika) gaat met minder voorspoedig. Maar de gedachte is dat wie wil zijn eigen samenvatting of interpretatie van de data kan maken. Om het gebruik van de data te helpen starten schrijft de Wereldbank een wedstrijd uit waarin iedereen een (Iphone/Android/Web-) applicatie kan ontwerpen waarin de gegevens gebruikt, gevisualiseerd en gecombineerd worden (in een mashup).

Hier geldt niet alleen het oude adagium “meten is weten” maar ook zoals Zoelick zegt: “Wat gemeten wordt, kan veranderd worden.”World Bank’s Open Data Initiative from World Bank on Vimeo.

Reacties (8)

#1 Peter

Hulde voor dit initiatief!
De leek zal er niet zo gek veel mee kunnen, behalve een stukje oprechte nieuwsgierigheid bevredigen.

Ik ben zo’n leek en na 1 database ingezien te hebben, begrijp ik dat ik het aan meer deskundige koekeloerders over moet laten, met de gegevens aan de slag te gaan.

Voor zover ik het zie, zijn het vooral een verzameling cijfers waar je de wereld nog niet mee verbetert. Hooguit onstaat er wat meer bewustzijn. Maar wie is er nou geïnteresseerd in hoeveel tractors Afghanistan heeft? En weten hoe het staat met de voorzieningen op gebied van gezondheidszorg, wil nog niet zeggen dat je met dat feit ook iets kan veranderen.

Want, als leek dan, kan je wel roepen: ik zie her en der wat fikse leningen uitstaan, misschien moeten we die eens kwijtschelden? Maar ik vrees dat je dan de halve wereld over je heen krijgt en wordt afgeserveerd als een onbenul die de economie ten gronde wil richten.

Maar toch, dat er weer een stukje transparantie is bijgekomen, is mooi.

 • Volgende discussie
#2 pedro

Ik vraag me af of we daar wel blij mee moeten zijn. De meeste mensen zijn geen experts en zullen die cijfers alleen maar binnen hun eigen denkkader kunnen interpreteren. Vervolgens gaan ze ook nog eens cherries picken en heel hard roepen, met als gevolg, dat allerlei al lang door de wetenschappen verworpen denkbeelden maanden of jarenlang het publieke debat gaan beheersen, zonder dat we een steek opschieten, of, nog erger, er worden verkeerde maatregelen genomen, omdat ‘de publieke opinie’ dat eist.

De vraag is dus eigenlijk bij ieder onderwerp, wat gaat overheersen: het wantrouwen jegens de wetenschap, gevoed door verkeerde interpretaties en cherrypicking, of de transparantie en de wil om de wetenschap vooruit te helpen door hun rapporten kritisch, maar niet (zonder duidelijke bewijzen van het tegendeel) wantrouwend en in zijn geheel te bestuderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

[email protected] Werkeloosheid? Als je niet wilt beledigen spel je liever werkloosheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Victor

Ai, ik zie dat ik het ook twee keer verkeerd gespeld heb. Gelukkig staat mijn naam er heel groot bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Victor

@2: Nee we moeten hier wel degelijk blij mee zijn. Deze gegevens gaan over ons allemaal en het zou erg arrogant zijn te beweren dat alleen ‘officiele’ wetenschappers er iets mee kunnen. Mocht er behoefte zijn aan duiding, of aan correcties bij verkeerde of eenzijdige interpretaties, dan is het niet meer dan normaal dat wetenschappers dat op grond van deze openbare feiten doen. Als dit het wantrouwen jegens de wetenschap zou vergroten (waar ik niet in geloof), dan zou er iets grondig mis zijn met de wetenschap.

Het openbaar toegankelijk maken van dit soort data voorkomt mijns inziens juist het soort scheve redeneren op basis van halve cijfers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@4: Ter verduidelijking:
werkloos = werkzoekend
werkeloos = handjes in de zak houdend

Tegen een werkloze zeggen dat ie werkeloos is, is impliceren dat ie beroepsuitkeringstrekker is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

@5: de andere kant van de medaille is duidelijk en lijkt ook veel meer voor de hand te liggen (= transparantie leidt tot meer mogelijkheden ter bestudering en correctie).

Ik geef slechts aan, dat er ook meer misbruik van die data mogelijk is. In het klimaatdebat zien we al, hoe een vrij algemene wetenschappelijke consensus politiek vaak nog steeds vertaald wordt, alsof de wetenschappelijke wereld hevig verdeeld is. M.a.w. het wetenschappelijke debat is met openheid gediend, maar in het politieke debat is dat niet altijd het geval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Ruisje

plaatje dat gebruikt wordt (bewegend bubble-plot) is (mede) ontwikkeld door Hans Rosling. Dat deze gegevens nu makkelijk beschikbaar komen is een van de punten waar hij zeker blij mee zal zijn. Zijn TED praatje geeft mooie inzichten.

Ruisje

 • Vorige discussie