1. 2

  ‘Onrendabele’ is gewoon een term. Iemand die vijf keer zo veel verdient als ik (en daar zijn er genoeg van) zou mij ook zo maar ‘onrendabel’ kunnen noemen, en dat zou ik zelfs enigzins kunnen begrijpen. Ook al ga ik voor zoveel keer modaal.

  Maar wat de consequenties betreft: er is toch helemaal niemand die er op dit moment serieus een politiek punt van maakt dat bepaalde mensen van sociale zekerheid afgesloten zouden moeten worden ? Verlagen, ja. Moeilijker toegankelijk, ja. Solicitatieplicht en intensievere begeleiding, allemaal. Maar van het afschaffen van ons stelsel van uitkeringen maakt op dit moment geen enkele partij, hoe rechts ook, een punt.

  Dat gezegd zijnde, we zijn natuurlijk wel aan het afstevenen op wat ze in Engeland ook hebben: buurten waar permanente werkeloosheid door alle generaties heen de norm is. En dat is, gegeven ons fantastische onderwijs en gezondheidszorg (en dat is het heus) pas pervers.

 2. 4

  Wie neemt hier wie de maat? Mensen die 5* modaal verdienen en de wereld onleefbaarder maken met hun BMW X5, Jacuzzi’s, vliegreizen en wintersportvakanties. Dát is onrendabel. Alleen is deze groep heel goed in staat de rekening bij anderen neer te leggen.

 3. 8

  Natuurlijk wil de zieligheidsindustrie zoveel mogelijk clienten. Wat is er mis met voor jezelf kunnen zorgen? Waarom is dat “neoliberaal”?

 4. 9

  Van Dam’s referentie punt (zie ook z’n interview in de varagids) is ~1980. En ja in vergelijking daarmee is de inkomensverdeling nu schever. Ik ben denk echter dat de inkomensverdeling toen “ongezond” plat was. M.a.w. er was geen enkele incentive om toe zoals JSK zegt “voor jezelf te zorgen”.

  Maar als het ook echt zo blijkt te zijn dat “onrendabelen” nieuwe “onrendabelen” creeren (niet in de vorm van voortplanting, maar wel in de vorm van opvoeding/wijken/scholen), d.w.z. als de sociale mobiliteit niet werkt, dan wil ik graag wel weer wat slimme sociale dingen doen (i.e. die niet weer andere perverse incentives tot stand brengen)

  NB in hoeverre zijn die onrendabelen niet al eerder benoemd met andere term(en)?

 5. 10

  Aan de screenshots op die vara site te zien allemaal autochtonen. Hoe politiek correct..

  PS ‘De Onrendabelen’, een film van Hans Heijnen en Marcel van Dam”

 6. 11

  @JSK: voor jezelf zorgen is een illusie in een maatschappij waarin iedereen van elkaar afhankelijk is.

  De transition town adepten, die zorgen misschien voor zichzelf, maar die rijden over het algemeen geen BMW X5.

 7. 12

  @Leven; Je kunt je afvragen: tot welk loon moet ik stijgen voordat het equivalent ervan mij volkomen autarkisch zou kunnen maken ? Volgens mij bereik je dat punt niet snel. Nog afgezien van het feit dat onderwijs en medische zorg eigenlijk alleen door mensen (dienaren, in dit geval) wordt verleend, niet door machines die je kunt kopen. Dus moet je maar zien hoe je op dit punt belandt (onderwijs), en bij het eerste het beste griepje ben je er geweest (medische zorg).

 8. 15

  Zolang je geen huis koopt, dure hobbies heb, een dure auto wil rijden, dan is het heerlijk afhankelijk te zijn van de overheid. Dat is het kapitalistische systeem. Altijd maar slaafje zijn van je werk, om gepromoveerd te kunnen worden tot Uberconsument, noemen ze zich ook nog eens ‘economisch onafhankelijk’.

 9. 17

  KJ: Keuzevrijheid is veelal gekoppeld aan je inkomen, netwerk, opleiding en sociale vaardigheden. Uit onderzoek bleek dan ook weer dat de hoger opgeleiden met het meeste plezier naar hun werk gaan. Typisch…

 10. 20

  > Natuurlijk wil de zieligheidsindustrie zoveel mogelijk clienten. Wat is er mis met voor jezelf kunnen zorgen? Waarom is dat “neoliberaal”?

  Dit is dus een misvatting:

  Niemand zorgt voor zichzelf, dat deed alleen de oermens. We leven in een maatschappij waarin er vergaande mate van arbeidsdeling is. Productieprocessen zijn wereldwijd.
  De oorzaak van het feit dat een deel van de mensen zonder werk zit is omdat deze arbeid voor de maatschappelijke productie te weinig winstgevend is. Het is het winstbejag dat deze mensen brodeloos maakt.

  Er zijn twee oplossingen:
  1. Je geeft die mensen een sociale uitkering, maar houdt de winstmachine in stand. Gevolg: uitkeringen (en lonen!) kelderen in vrije val naar onder het bestaansminimum.
  (deze oplossing heet: sociaal-democratie)
  2. Je socialiseert het productieproces en betrekt iedereen (ook de zog. “onrendabelen”) in het arbeidsproces. Tal van nuttige publieksfuncties worden op die manier ingevuld (veilig in een bus of trein kunnen zitten bijv.!) en mensen hebben werk en zelf-waardering, en bovenal een inkomen waar ze van rond kunnen komen. Makkelijk te betalen, want ook de multinationals betalen dan belastingen, en grote graaiers wordt het graaien afgeleerd. Werken voor de gemeenschap, is voor iedereen het credo!
  (deze oplossing heet: socialistisch).

 11. 21

  Wat nu als je als onrendabel word beschouwd terwijl je dat niet bent ? Dit is mij overkomen.

  Voorheen ben ik ziek geweest. Ik heb een psychose gehad,maar heb mezelf daar van genezen door onder ogen te zien waardoor ik de psychose heb gekregen. Ik kon geen neen zeggen als mensen mij slecht behandelde. Ik kon niet weg gaan. Ik heb mezelf helemaal opnieuw opgebouwd naar mijn eigen innerlijk licht. Ik ben door een arts volledig gezond verklaard. En dan komt de sociale dienst alle grond onder mijn voeten wegmaaien.

  Ik werd volledig goedgekeurd voor werk, maar ik mocht niet reintegreren d.m. v. een cursus of bijscholing. Ik moest van de ene op de andere dag 40 uur per week stokjes prikken. Ik heb toen bezwaar gemaakt tegen het schrikbewind van de gemeente Almere bij de burgemeester. Ik was erg geschrokken. Daarna werd ik tot mijn grote schrik ineens als psychisch niet inorde beschouwd. Heel beangstigend is dat,
  want een mens wil over zichzelf beschikken. Uiteindelijk moest ik onder (vijandige) begeleiding onvrijwillig vrijwilligerswerk doen als arbeidsgehandicapte. Bezwaarschrift afgewezen. Ik heb het vol proberen te houden voor mijn zoon. Uiteindelijk kon ik het gewoon niet meer en heb de sociale dienst geschreven dat ik niet meer wou meewerken. Sinds augustus hebben ze mijn uitkering ingetrokken en ik heb ik dus geen inkomen meer en geen werk kunnen vinden wat ik kon volhouden. Ik ben een alleenstaande vrouw van 53 jaar. Mijn zoon van 20 jaar heeft gelukkig per 1 december een kamer kunnen vinden. Ik leef nu van thee en bruinbrood. Nog een maandje en ik word uit huis gezet.

  Er bestaan geen onrendabele mensen, wel worden zij onrendabel gemaakt !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren