1. 1

  Ik denk dat de stellingchecker het een beetje te ingewikkeld maakt. VVD ers zijn volwassen mensen. Het is natuurlijk niet zo dat VVD ers opeens voor het eerst van klimaatproblematiek hebben gehoord. En laten we ook niet vergeten dat de VVD gewoon achter het gesloten klimaatakkoord blijft staan.

  Beter is het dat zinnen over hevige regenbuien en zeespiegel stijging worden verwijderd uit het programma van de VVD. Het is los zand.

  Dat van Ulzen een (sluwe) leugenaar is wisten we al langer dan vandaag.

 2. 2

  Maar de stelling is dus:
  ” Het klimaat is een klein probleem met excessieve kosten” ?
  Volgens mij gaat deze stelling over de toekomst toch? Tja, wie zal het zeggen, ik heb geen kristallenbol. Tot nu toe was het klimaatprobleem een klein probleem……

 3. 4

  @1: Het is in ieder geval niet waar dat er in België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland geen problemen zijn met hevige regenbuien. Vorig jaar werd er de noodtoestand voor uitgeroepen in enkele plaatsen in België en Duitsland. Van het Verenigd Koninkrijk weet ik dat dit enkele jaren terug ook het geval was. Dat is geen los zand, het is gewoon onwaar.

 4. 6

  @4: Heu, het gaat hier om het verband met klimaatverandering natuurlijk. Hevige regenbuien zijn er van alle tijden. Maar op zich is een toename van hevige regenbuien ook best te verwachten in de toekomst bij toename van temperatuur. Alleen…… is dit nu werkelijk zo alarmerend dat we er niet mee kunnen leven? Dat is moeilijk te zeggen.

  Terug naar de feiten. Toename van neerslag is aangetoond. Toename van buien wordt al wat lastiger en dan nog aantonen dat wij hierdoor in de problemen zijn gekomen. De laatste honderd jaar is de wereld steeds minder kwetsbaar voor het klimaat door kennis en techniek.

 5. 7

  @2: Het gaat niet noodzakelijk over de toekomst. Het klimaat is nu ook al een heel groot probleem. Het is wel waar dat het excessieve kosten heeft, maar niet op de wijze die van Ulzen bedoelt.

  Overigens kunnen feiten wel degelijk in de toekomst liggen. Stel de tabaksaccijns zou volledig worden afgeschaft, dan kan zonder meer gesteld worden dat dat in de toekomst duizenden kankergevallen zal veroorzaken. Dat is een feit. Of dat de zon een rode reus en daarna een witte dewerg wordt is ook een feit.

 6. 8

  @7: Nu al een groot probleem? Ik zie het echt niet… Vertel, vertel….

  En nee, feiten liggen toch echt nooit in de toekomst. Je zal dan altijd je aannames moeten toevoegen… In jouw voorbeeld? Indien tabaksaccijns wordt afgeschaft kan je nog steeds niet de reactie en emotie van de mensen voorspellen. En zo zijn er nog een breed scala aan opties in de toekomst waar wij nu nog niet aan denken….

  Maar laat ik wikipedia er eens bij halen…
  ” Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden ”
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Feit

 7. 9

  Ik zou denken dat een fatsoenlijke politieke partij een amendement waarin een zorgvuldige wetenschappelijke analyse afgedaan wordt als fictie niet eens in behandeling zou moeten nemen. Volgens mij is dat soort beschuldigingen niet alleen anti-wetenschap, maar ook laster.

  Het KNMI doet niet alleen zorgvuldig onderzoek, ze doen ook nog hun best om het toegankelijk uit te leggen.

  Edit: het is niet goed te zien dat er hierboven twee linkjes staan, bij “toegankelijk” en “uit te leggen”.

 8. 10

  @9: 1. Het is lastig en ik denk ook niet zo verstandig voor een partij die zich VVD en liberaal noemt vooraf onderwerpen te verbieden…. En op zich is het denk ik beter dit soort losse opmerkingen over regenbuien zonder goede toelichting uit een programma te verwijderen, ondanks dat de onderbouwing van @GJVU om te huilen is.

  2. Laster…. kan je dat eens uitleggen? Ik zie het niet…

  3. En ja, er valt natuurlijk wel wat te zeggen over de toename van neerslag en in welke vorm deze dan valt zoals de uitstekende uitleg van het KNMI dat doet, maar waar het om gaat is dat in relatie te brengen met de omvang van problemen….

  En zo kan toename van neerslag wat op zich zelf onmisbaar is voor de planten wereld ook wel voordelen hebben….

 9. 11

  @8: Objectief gebeuren stortbuien meer in deze contreien. Objectief is de temperatuur hoger, waardoor er bepaalde dieren hier komen die hier voorheen niet natuurlijk voorkwamen. Dit zorgt voor schade.

 10. 12

  @Herman: “Feiten liggen nooit in de toekomst”.

  Dat is een interessante stelling. Als ik zeg dat het dit jaar op 15 augustus de maximum temperatuur -10 graden is, kan daar dus niets over gezegd worden, want toekomst?

  Uiteraard wel. Dat de stelling “onwaar” is. Er is uiteraard een minuscule kans dat het toch waar is, maar goed, moeten we daarom de uitspraak gelijk beoordelen als de stelling “De maximum temperatuur op 15 augustus is 25 graden”? Ik dacht het niet.

  Dit is natuurlijk een overdreven punt, maar kijk nu eens naar deze stelling en check: https://stellingchecker.nl/fact/als-groenlinks-en-d66-hun-zin-krijgen-telt-nederland-in-2060-maximaal-30-miljoen-inwoners/zelfs-verdubbeling-aantal-moslims-zit-er-niet-in

  Voor een verdubbeling, die Elsevier claimt is het volgende nodig: Een bijna verdubbeling van het geboortecijfer onder migranten dat al jaren aan het afnemen is, totaal geen sterfte onder de tweede generatie-allochtonen, en geen emigratie.

  Je kan op basis van die gegevens zeggen: onzin. Feiten kunnen dus weldegelijk in de toekomst liggen.

  In ons geval zijn er ook trends: Er zijn vaker hevige buien. Zowel hier als in de ons omringende landen. Op zich is dat al voldoende reden om de stelling “onwaar” te noemen, aangezien de auteur claimt dat dat ook al niet het geval is. Daar hoef je niet eens voor naar de toekomst te kijken.

 11. 13

  @11: Laten we de uitstekende link die Hans Custers heeft ingebracht als uitgangs punt nemen.
  http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/hoe-vaak-komt-extreme-neerslag-zoals-op-28-juli-tegenwoordig-voor-en-is-dat-anders-dan-vroeger
  ” Het aantal dagen met 50 mm per dag of meer per zomer of per jaar is nu twee keer zo groot als rond 1950 volgens een eenvoudige trendanalyse.”

  Maar zoals ik al eerder stelde, het gaat er om om dit in relatie te brengen tot problemen. En met problemen bedoelen we dan wel ietsje meer dan mogelijke schade van tijd tot tijd. Bovendien is toename van neerslag in principe niet direct slecht te noemen voor de natuur. Net zomin dat een toename van Temperatuur nu direct voor NL vervelend hoeft te zijn.

  Indien je duizenden miljarden uitgaven voor klimaatbeleid wenst te verantwoorden zal je toch met iets ernstigers moeten komen dan de toename van zomerbuitjes en de mogelijke schade die dat dan veroorzaakt zou hebben. Kan je dat overigens aantonen? Die toename van schade?

 12. 14

  @13

  Kunnen we het ook over de opbrengsten van klimaatbeleid hebben?
  Het stoken van kolen en verbranden van benzine leidt aantoonbaar tot eerdere sterfgevallen. Nog los van CO2 zou je het om gezondheidsredenen moeten willen.

 13. 15

  @12: Ik vind je verhaal niet erg helder. Waar wil je heen? Feiten liggen nooit in de toekomst.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Feit
  ” Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden ”
  Maarrre…. Hou er gerust een alternatieve benadering op na, dat mag tegenwoordig….

 14. 16

  @13: Ik ben het oneens met je suggestie dat we klimaatbeleid moeten verantwoorden door middel van lokale rekensommetjes. Het kan best zijn dat ons land zelfs voordeel heeft van het broeikaseffect. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht er iets aan te doen als blijkt dat andere landen er – mede door ons – gigantische problemen mee krijgen. Waar concludeer je overigens dat het over 1000en miljarden gaat voor Nederland?

 15. 17

  @15: Ga eens in op wat ik zeg? Kan je wel of niet iets zeggen over het weer op 15 augustus 2017? Kan je wel of niet iets zeggen over het aantal moslims in Nederland in 2060 bij gesloten grenzen?

 16. 18

  @16: hue, ja dat ben ik geheel met je eens. De VVD heeft toch ook geen afstand gedaan van klimaat beleid toch?

 17. 19

  @17: Ja, je kan gerust iets zeggen over het weer van 15 augustus 2017 en je kan ook een uitspraak doen over het aantal moslims in 2060. Maar feiten zullen dat niet zijn. Verre van dat.

  ” Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden ”

  Een stellingchecker (fact checking) kan alleen maar over het verleden gaan.

 18. 20

  @19: Onzin. Als ik als factchecker zeg dat de maximum temperatuur op 15 augustus géén -10 zal zijn is dat een valide check, ook al ligt de uitspraak in de toekomst.

  Je suggereert een false equivalence tussen verschillende uitspraken over de toekomst

 19. 21

  @17: je hebt een punt, Joost.
  We kunnen met enige zekerheid voorspellen hoe warm het op 15 augustus zal zijn. Het is al heel vaak 15 augustus geweest en we kunnen ervan uitgaan dat de temperatuur op 15 augustus zal liggen tussen de hoogste en de laagste temperatuur, die de afgelopen 116 jaar op 15 augustus zijn gemeten. Dus tussen de 14,6 en de 31,4ºC.

  Maar de klimaatverandering is iets heel nieuws. We maken dat voor het eerst mee en we weten er nog bar weinig van. De klimaatmodellen zijn slechts modellen en de waarde ervan is beperkt.
  Ook de CO2-uitstoot, die de opwarming van het klimaat veroorzaakt, is een nieuw verschijnsel. Het is nog zeer onzeker of de mondiale CO2-uitstoot zal stijgen, gelijk zal blijven of zal gaan dalen.
  Ik neem de voorspellingen van de klimaatmodellen met heel veel korrels zout.

 20. 22

  @21: Het zijn gradaties, maar je onderschat (bewust?) de waarde van de klimaatmodellen. Ze voorspellen al een jaar of 20 het klimaat vrij accuraat.

  Daarnaast moet de uitstoot van CO2 negatief worden om het klimaat weer richting normaal te krijgen. Je kan al met aan zekerheid grenzende zekerheid zeggen dat dat niet gaat gebeuren.

  Het argument “er is nog zoveel onzeker” is totaal misplaatst en wordt vooral gebruikt door klimaatontkenners om daadwerkelijke veranderingen te traineren.

 21. 23

  @20: Dan is dat een zeer verantwoorde uitspraak maar nog steeds geen feit. Een zeer verantwoorde uitspraak omdat Augustus 2017 erg dichtbij is. De kans op een nucleaire winter of vulkaan uitbarsting van VEI > 8 lijkt mij niet erg waarschijnlijk op de korte termijn. Maar een uitspraak over 15 augustus 2217 ?? of 15 augustus 2717 ???

  ” Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden ”

 22. 24

  @23: Dan zijn we het duidelijk oneens. Ik vermoed overigens dat de uitspraak dat het op 15 augustus 2217 of 2717 hier -10 zal zijn ook wel redelijk objectief afgeschreven zal kunnen worden.

 23. 25

  @24: ” Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden ”

  Maar zoals ik al eerder min of meer aanstipte is het aanhangen van alternatieve regels, feiten en afspraken de laatste tijd steeds populairder. Iedereen wenst nu zijn eigen rekenregels, spellingregels en feiten. Het mag allemaal…

  Maar even los van de theoretische discussie over feiten in de toekomst. We hebben het niet over de kans dat het 100 graden warmer of kouder volgende week wordt maar over waarschijnlijkheden van toe of afname van neerslag die in orde van grote van procenten ligt. En dan nog moeten we het hebben over frequentie, intensiteit en seizoenen. Als de wetenschap zelf aangeeft dat neerslag- modellen nog niet zo goed zijn mag je best wat terughoudend zijn om stellige uitspraken over de toekomst op dit vlak te doen.

 24. 26

  Voor de goede orde: de man – Van Ulzen- die dit voor elkaar heeft gekregen, is dezelfde persoon die moslims een enkeltje Auschwitz toewenst. Dat je weet wat voor niveau dit figuur heeft.

  [img]https://pbs.twimg.com/media/C57HxlxWMAA_7ZA.jpg[/img]

 25. 27

  @13

  Indien je duizenden miljarden uitgaven voor klimaatbeleid wenst te verantwoorden zal je toch met iets ernstigers moeten komen dan de toename van zomerbuitjes en de mogelijke schade die dat dan veroorzaakt zou hebben.

  .
  Kun je je claim van duizenden miljarden uitgaven voor klimaatbeleid onderbouwen?

 26. 29

  @10

  Laster…. kan je dat eens uitleggen? Ik zie het niet…

  Ik doe een poging. Als je de reputatie van een prima bakker probeert te beschadigen door het gerucht de wereld in te helpen dat hij altijd in zijn deeg spuugt, lijkt me dat wel laster. Een gedegen wetenschappelijke analyse van een uitermate deskundig instituut afdoen als fictie is net zoiets.

 27. 32

  @22:

  de klimaatmodellen. Ze voorspellen al een jaar of 20 het klimaat vrij accuraat.

  Nabootsen van het verleden is heel iets anders dan voorspellen van de toekomst.
  De onzekerheid van de voorspellingen wordt vaak door de klimatologen gebruikt als verklaring voor het pauzeren van de opwarming.
  Het water van de Noordzee is de afgelopen 10 jaar niet verder opgewarmd.
  [img]https://www1.picturepush.com/photo/a/15703610/640/2017/Schermafbeelding-2017-03-03-om-08.47.51.png[/img]
  De verklaring voor dit feit, die dan wordt aangevoerd is dat de klimaatmodellen niet alle lokale variaties kunnen voorspellen en dat de veranderingen niet lineair zijn. M.a.w. “er is nog veel onzeker”.

  Daarnaast moet de uitstoot van CO2 negatief worden om het klimaat weer richting normaal te krijgen. Je kan al met aan zekerheid grenzende zekerheid zeggen dat dat niet gaat gebeuren.

  Ik neem aan dat je bedoelt dat de CO2-concentratie in de atmosfeer moet gaan dalen. Dat er meer CO2 wordt vastgelegd door groene planten dan dat er bij komt door verbranding van fossiele brandstoffen en natuurlijke factoren.
  Dit gebeurt al … ieder jaar. Als het voorjaar wordt op het Noordelijk Halfrond daalt de CO2-concentratie in de atmosfeer met 4 tot 6 ppm.

  [img]https://www.esrl.noaa.gov/gmd/webdata/ccgg/trends/co2_trend_mlo.png[/img]

  Met negatieve uitstoot bedoel jij vermoedelijk dat de jaarlijkse stijging in het najaar, lager wordt dan de jaarlijkse daling in het voorjaar. Zodat de CO2-concentratie ieder jaar een beetje lager wordt.
  Dit is in de geschiedenis van de aarde al eerder gebeurd. De koolstof die we momenteel in de atmosfeer brengen door fossiele brandstoffen te verbranden is al eerder (in het Krijt-tijdperk) door groene planten uit de atmosfeer gehaald.

  Je kunt met enige zekerheid zeggen dat “de natuur” dit truukje opnieuw zal uitvoeren als jij en ik ook zijn afgebroken tot CO2 en waterdamp.

 28. 34

  @30: Dank je wel voor het rapport. Maar weet je wat? ik ga het gewoon keihard ontkennen. Ik denk dat zeer moeilijk is hard te maken dat slachtoffers van weer/klimaat lager waren uitgevallen indien de gemiddelde wereldtemperatuur een paar tienden lager zou zijn geweest. Bullshit van de bovenste plank. Bovendien in tegenspraak met IPCC gegevens van wetenschappers die uitgaan van GEMIDDELD genomen ongeveer gelijkblijvende omstandigheden voor de komende 50 jaar.

 29. 36

  @8: Omdat je het niet wil zien. Misschien is het je opgevallen dat er de laatste jaren in Europa een issue is met vluchtelingen. Dat heeft iets met klimaat te maken. En wellicht ontgaat je de andere ellende die er buiten Europa is als gevolg van klimaatrampen nog wat meer, omdat de mensen daarvandaan in mindere mate naar Europa vluchten. In ieder geval is duidelijk dat klimaatrampen, los van de menselijke ellende, nu al meer economische schade veroorzaken dan dat rekensommetje dat je opvoert aan kosten van klimaatbeleid.

 30. 37

  @36: Mij best, ik wil het niet zien. De huidige gemiddelde wereldtemperatuur ligt nu vermoedelijk een paar tienden boven gemiddeld Holoceen, de periode dat de moderne mens zich ontwikkelde. Indien je nu zegt dat we “slechter” af zijn dan bijvoorbeeld 50 jaar gelden moet je ook in staat zijn om de meest ideale gemiddelde wereld temperatuur te benoemen…. Ik neem aan dat als je daar bij stil staat wel inziet dat dit uiterst dubieus en discutabel is.

  Kijk eens, Het is mogelijk bepaalde events zoals overstromingen te koppelen aan klimaatverandering. Maar de positieve effecten worden afgedaan en een beetje weggemoffeld met “ja er zijn ook positieve effecten” Maar welke onderzoeker gaat op zoek naar de droogte die dankzij de klimaatverandering niet is opgetreden? En de becijfering hoeveel doden er daardoor niet zijn gevallen?

  Verder stellen die aantallen van vermeende klimaatslachtoffers ook nog geen drol voor indien we gaan vergelijken met andere indicatoren. Toename levensverwachting, toename hoeveelheid beschikbaar voedsel, spectaculaire daling kindersterfte en aantal milieu-doden per jaar.

  Conclusie: “het huidige klimaatprobleem is nu nog een klein probleem”

  En ja, dat kan in de toekomst helaas sterk veranderen.

 31. 38

  @37: “Indien je nu zegt dat we “slechter” af zijn dan bijvoorbeeld 50 jaar gelden moet je ook in staat zijn om de meest ideale gemiddelde wereld temperatuur te benoemen”
  Werkelijk? Het spijt me, maar dit is gewoon infantiel. Het gaat om de verandering van klimaat en de snelheid daarvan, niet om een “ideale” temperatuur. De mens heeft zich gevestigd en ingesteld, naar hoe het klimaat “is”. Doordat dit nu op onnatuurlijk snelle manier verandert, sneller dan mens, dier en plant erop kunnen reageren, gaat het mis. Dat zie je in Bangladesh, waar men ineens te maken krijgt met meer overstromingen dan men gewend is, dat zie je in het Midden-Oosten, waar ineens droogtes ontstaan die men niet aankan, dat zie je in Amerika, waar meer gevaarlijke stormen langskomen dan men gewend is. Hou ook in gedachten dat de (tragere) natuurlijke veranderingen in het verleden al vele malen hele beschavingen hebben uitgeroeid. Ik begrijp dat jij dat niet wil zien en je komt nu vast ment zoiets als: We weten niet of al die rampen wel met klimaatverandering te maken hebben, maar het is een feit dat de kans erop daardoor groeit en mathematisch moeten er dus al rampen zijn opgetreden, die eraan te wijten zijn (net zoals we weten dat er gevallen van hart- en vaatziektes en longkanker zijn, die te wijten zijn aan meeroken, alleen kunnen we ze niet precies aanwijzen).

 32. 39

  @13: De verzekeraars hebben de prijzen voor polissen verhoogd voor natuurschades omdat de kans erop groter is en de schades zelf groter zijn.

  In 2012 waren de kosten een recordbedrag van 140 miljard voor natuurrampen http://www.nu.nl/economie/2986587/rampen-kosten-jaar-140-miljard-dollar.html
  In hetzelfde artikel staat dat in 2011 het 120 miljard was.

  In 2016 was dit opgelopen tot 175 miljard.
  http://www.nu.nl/economie/4374181/hoogste-schadebedrag-natuurrampen-in-vier-jaar-tijd.html
  In 2015 was het overigens “slechts” 90 miljard.

  Wat vrij zeker is dat door de klimaatverandering de kosten voor energie zullen stijgen. De kosten voor grondstoffen zullen stijgen, dus het leven zal duurder worden. Levensmiddelen zullen waarschijnlijk duurder worden. Verzekeringen worden waarschijnlijk duurder. De kosten voor niets doen stijgen.

 33. 40

  @38: We hebben het over klimaatverandering t.g.v toename gemiddelde temperatuur. Alle veranderingen zijn daar afgeleiden van. Indien je beweert dat we nu slechter af zijn dan zeg je automatisch dat er dus een ideale gemiddelde wereld temperatuur bestaat. En dan komen we nu blijkbaar in de fase dat we elkaar voor infantiel gaan uit maken. Mij best. Beste Bismarck je bent infantiel als je dat niet snapt.

 34. 41

  @40: “Indien je beweert dat we nu slechter af zijn dan zeg je automatisch dat er dus een ideale gemiddelde wereld temperatuur bestaat.”
  Nee, en zoiets beweren is gewoon dom. Ik heb het nog één keer geduldig uit proberen te leggen, maar ik ben nu echt klaar met je.

 35. 43

  @39: vergeet niet dat de gestegen CO2-concentratie en de gestegen temperatuur leiden tot een hogere voedselproductie.
  Dat is de “sunny-side of climate-change”.

  Wat vrij zeker is dat door de klimaatverandering de kosten voor energie zullen stijgen.

  De kosten voor energie stijgen voornamelijk door geologische factoren. De makkelijkst winbare fossiele brandstoffen zijn al opgebruikt. We moeten steeds dieper boren en graven op plaatsen die steeds verder weg liggen van de plek waar de energie uiteindelijk gebruikt gaat worden.

  De kosten voor grondstoffen zullen stijgen, dus het leven zal duurder worden.

  Dat ligt eraan of je grondstoffen gebruikt. Als je zuinig bent op je spullen, je eigen voedsel verbouwt en niets koopt, dan verbruik je geen grondstoffen. Dat is niet voor iedereen haalbaar, maar je kunt je verbruik van grondstoffen wel verlagen.

 36. 44

  @43: De oogsten zijn veel minder voorspelbaar en bepaalde voeding – zoals koffie – worden vrijwel zeker duurder omdat er minder geschikte bodem voor is.

  Mooi, die pogingen tot afleiding. We hadden het over de status quo. Als we zo doorgaan zullen de grondstofprijzen stijgen. Jij staat kennelijk een verandering voor. Dat is dus een verandering in de status quo en dus gaat je verhaaltje niet op

 37. 45

  @44:

  Jij staat kennelijk een verandering voor. Dat is dus een verandering in de status quo en dus gaat je verhaaltje niet op

  Wat ik zelf persoonlijk doe of vind, maakt echt niets uit. Ik kan zelf geen grote veranderingen bewerkstelligen.

  Er gaan het komend decennium grote veranderingen optreden, waar jij en ik geen enkele invloed op hebben. De daling van de steenkoolproduktie (15% in de VS) en de afname van het steenkoolverbruik (al 3 jaar op rij in China en het afgelopen jaar gehalveerd in Groot-Brittannië) zijn daar mooie voorbeelden van. Niet ingegeven door beleid, maar door economische factoren.

  Een heel lelijk voorbeeld van onverwachte en onbedoelde veranderingen is wat er in Libië en Syrië is gebeurd. Totale economische ineenstorting en een sterke verlaging van de CO2-uitstoot.
  Het is nu nog onwaarschijnlijk dat een Libië- of Syrië-scenario zal optreden in de VS, Nederland of Frankrijk. Maar als je kijkt naar Mexico of Brazilië of Turkije, dan begrijp je hoe wankel de “status quo” is.

  Nog even een plaatje ter illustratie van de “status quo”.

  [img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2016/06/schermafbeelding-2016-06-09-om-15-02-29.png[/img]

 38. 46

  @45: Op dit moment worden er dus 33.000 miljoen ton CO2 uitgestoten. Zelfs al daalt het naar 2009-niveau dan nog is het 30.000 miljoen ton.

 39. 50

  @49: Er zijn natuurlijk veel meer interessante onderwerpen die ik wel graag mee lees, maar zoals bij iedereen gaat ook bij mij er slechts 24 uur in een dag…..

 40. 52

  @51: Argumenten? Nee, geen argumenten. Vragen? nee geen vragen. Inhoud? nee, mensen als Arjan Fernhout hebben geen inhoud. Kleutergedrag, dat dan weet wel.

 41. 53

  @48: Ik had argumentatie in #38, maar die ging je boven de pet. Daarna kwam geen nieuwe argumentatie meer van jou. Je argumenten zijn op, misschien kun je dus beter even stoppen met je getrol en zelf eens teruglezen, wie weet gaat het lampje alsnog branden.

 42. 54

  @52: De titel van dit stuk stond me al niet aan. Halbe Zijlstra heeft al een keer bij Algemene Beschouwingen gezegd dat we niet ‘too choosy’ moeten zijn over CO2-uitstoot, omdat NL dan de kans loopt om multinationals (big oil) te verjagen. Waar denk je dat Van Ulzen mee bezig is? Doe eens interessant; als engineer weet ik dat Trump in New York tijdens zijn leven nog wel eens natte voeten zou kunnen krijgen c.q. een bootje nodig heeft vanuit ‘wetenschappelijke speculaties’ van > 20 jaar geleden. Toen de discussie nog niet zo gevoelig lag.

 43. 55

  @53: Ik heb die argumentatie gezien maar het is grote flauwekul. De veranderingen tot nu toe t.g.v klimaatverandering stellen nog niet zo veel voor of zou je kunnen afwegen t.o.v voordelen. Je ziet zaken die er niet zijn. Ook de voorbeelden die je geeft zijn niet erg sterk. Wat betreft toename van zware stormen kan je in IPPC AR5 lezen dat deze wereldwijd (nog) niet is aangetoond en je regionaal moet gaan cherrypicken. Je keus voor Noord Amerika is zo’n cherrypick. Ook het noemen van Bangladesh is selectief winkelen. De problemen die je eventueel aan het klimaat zou kunnen linken aldaar zijn minimaal t.o.v het enorme probleem van overbevolking en armoede. Net zoals overal ter wereld is de trek naar de stad massaal. Veel mensen kunnen geen boeren bestaan meer vinden. Anderen vestigen zich op zeg maar zandplaten, Bangladesh heeft een grote open Delta die zeer aan verandering onderhevig is. Eilandjes komen en gaan in perioden van jaren. Allemaal de schuld van “klimaatverandering” althans voor de mensen die dat zo graag wensen te geloven.

  Maar ik sta natuurlijk open voor je citaten en verwijzingen naar IPCC AR5 WG1.

 44. 56

  @54: Het klinkt op zich wel interessant wat je schrijft maar ik weet niet zo goed wat je nu bedoelt. Halbe, van Ulzen, Trump, natte voeten. En wat is er nu mis met de titel van dit blog? Op zich begrijp ik die wel. Maar het is wel duidelijk dat de VVD leden zonder blikken en blozen zomaar het voorstel van van Ulzen goedkeuren ondanks zijn zwaar rammelende onderbouwing. Op zich is dat opzienbarend. Van Ulzen is een overtuigd ” de opwarming bestaat niet” gelovige en activist, een overtuigd ontkenner. Die kan je het eigenlijk niet aanrekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren