Verdonk toch lid van PSP

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Verdonk toch lid van PSP

“Ik heb me gewoon vergist”

0

Reacties (61)

#1 Paul

Ook toen was ze dus al principieel in het nastreven van haar idealen..

#2 Koos

Het grappige is dat Nova haar naam nu echt op lidmaatschap lijst heeft gevonden. Daarvoor had VrijNed een brief van haar gevonden waarin zij het bestuur oproept tot meer interne democratie. Hoe definieert zij interne democratie?

#3 Niehielist

Zo zie je maar weer eens dat jonge mensen geen verstand van politiek hebben. En daarom wordt het tijd om de kiesleeftijd te verhogen naar 21 jaar.
de jeugd van 18 is echt te dom om te stemmen.

#4 Eurocraat

@Niehielist: Verdonk is uit 55. In 1978 was zij dus al ouder dan 21….

#5 Niehielist

De Kiesleeftijd optrekken na 25 jaar is inderdaad een beter idee.

#6 Eurocraat

Boven de 40 stemrecht ontnemen lijkt mij beter. En weg is het CDA!

#7 Chris

ze zou toch aftreden als bleek dat ze zich vergiste?

#8 Joost

@7: Aftreden van wat?

En welkom vanuit Dubai!

#9 Robert

Zo Joost, heb je de verkeerde afslag genomen. Bij Ankara rechtdoor had ik nog zo tegen je gezegd. Voor niks op het vliegveld geweest. Tasxikosten zal ik nog wel bij je declareren.

#10 Chris

@8

Dank! Niet echt herfstig hier ;-)

#11 Joost

@9: Nee, het ging om laurens :-)

#12 KnapZak

Dus Verdonk……….. liegt.

Tjemig wat een “verassing”.

#13 pedro

Kiesgerechtigde leeftijd is zo arbitrair, dat je iedere grens aan kunt vallen en verdedigen. Sommigen zijn er op hun 12e al rijp voor en anderen op hun 75e nog steeds niet.

Ik ben zelf eerder voorstander van een gekwalificeerd stemrecht: op het stemformulier moet je dan een aantal simpele vragen over het politieke bestel, waar je je stem voor uit wil brengen, beantwoorden. Bij een voldoende telt je stem zwaarder.

#14 Niehielist

Behalve voor het verhogen van de keisleeftijd ben ik ook voor het invoeren van een preferent stemrecht.
Iemand die bv in dienst heeft gezeten, die zijn stem moet zwaarder wegen dan bv iemand die dienst geweigerd heeft.
Iemand die in het 50% belasting tarief zit, die zijn stem moet zwaarder wegen dan iemand die geen belasting betaald.

#15 Niehielist

Nb. bovenstaande reactie zal ik nog even doormailen naar de VVD en PVV. Kijken wat zij ervan vinden.

#16 Niehielist

Of misschien een goed idee voor TON.

#17 KnapZak

Ja die kunnen nog wel wat goeie ideeën gebruiken.

#18 Joost

@14: Lekker. Starship Troopers gekeken?

#19 Niehielist

@18. Nooit van gehoord. Ik lees liever spannende boeken over de oorlog.

Robert Fisk; de grote beschavingsoorlog.
Winston Groom: storm over Vlaanderen.
ANdres Wheatcraft: het conflict tussen Christendom en Islam.
Ap Herbert; de verborgen strijd.
Edmund Blunden; undertones of war.

War, i love it.

#20 pedro

Meer stemrecht geven aan mensen, die in militaire dienst zijn geweest, is totale nonsens. De mensen, die niet in dienst zijn geweest en hun tijd hier hebben besteed aan de opbouw van de maatschappij, hebben vaak veel meer maatschappelijk nut gehad, omdat zij geld hebben gemaakt en militairen alleen maar geld kosten. Daarnaast missen zij door hun dienst in het leger voor een deel ook de aansluiting bij de maatschappij. het leger blijft per slot van rekening toch een maatschappij binnen de maatschappij, war hier en daar heel andere regels gelden. Militairen zouden op deze rationele basis dus juist minder stemrecht moeten hebben. Toch ben ik daar niet voor, omdat ik hen als volwaardige burgers van de maatschappij zie, net als vrouwen, bijvoorbeeld. Of zullen we soms het vrouwenkiesrecht ook maar meteen weer afschaffen?

En het censuskiesrecht (´alleen kiesrecht voor de rijken´) is al vele jaren geleden afgeschaft. Gewogen en te licht bevonden. Dat moeten we dus ook maar niet terg in gaan voeren.

En ofschoon ik dus eigenlijk wel voor een gekwalificeerd stemrecht op grond van enige basiskennis van het politieke bestel en de staatsinrichting ben, zie ik ook nog wel in, dat ook dat niet erg verstandig is. Het is een beetje moeilijk te verkopen: “Geen stemrecht voor dombo´s”.

#21 Bismarck

@20: Ook “dombo’s” kunnen zich verdiepen in het politiek bestel waar ze hun rol in spelen. Daarnaast, als je geen idee hebt van de werking van onze democratie, waarom ga je dan eigenlijk stemmen?

#22 Robert

[email protected]
Robert Fisk, de beste journalist en kenner van het Midden Oosten, die er is.
Geef mij maar Frank Herbert als je het over “echte” oorlogen wilt hebben.

#23 pedro

@21: Uiteraard ben ik dat volkomen met je eens (vandaar mijn eerdere reactie onder #13), maar dat maakt het nog niet opportuun om hen dan ook maar van het kiesrecht uit te sluiten. Zouden de Wilders stemmers het bijvoorbeeld accepteren, als zou blijken, dat vele van hun stemmen niet geldig zijn? Krijgen de (overwegend linkse) intellectuelen dan niet het verwijt te horen, dat dit slechts een truc is om rechts van stemmen te beroven?

#24 Niehielist

@22 Je bedoelt stammen oorlogen?
Kan ook zeer interessant zijn. Ik ben zelf aanhanger van de theorie van von Daniken; Vroeger zijn we al door ruimtewezens bezocht

#25 Eurocraat

@24: op een of andere manier verrast mij dat niets.

#26 Niehielist

@23 Ik geloof echt niet dat een linkse intelectueel slimmer is dan een rechtse proleet. Hij heeft alleen wat meer boeken gelezen. Maar daarom zijn intelectuelen alleen maar beperkt en eigenlijk wat dommer. Omdat ze voorgekauwde info leren.
En de meeste Wilders stemmers komen toch uit de VVD. Dat is niet de partij van het proletariaat. dat was vroeger de PvdA. Maar zelfs het proletariaat is slim genoeg om te weten dat de PvdA niet hun belangen meer dient. Zij zullen op de Pvv stemmen en de PvdA wordt gemarginaliseerd.

#27 Niehielist

Het feit dat de meeste links eintelectuelen enigzins dom zijn blijkt wel uit het feit dat ze vroeger massaal achter Stalin, Mao, Castro aanliepen. Nu lopen ze massaal achter Mohammed aan.

#28 Joost

Toch weer een heel socialistische instelling. Je gelooft dus in de maakbare samenleving.

#29 Bismarck

@23: Volgens #26 is dat probleem er niet. Daarnaast ga je verkeerdom te werk. Mensen doen eerst de “kiestoets” en als ze die halen mogen ze stemmen. Op die manier kan onmogelijk de geldigheid van de stem afhangen van het stemgedrag. Als een Wildersstemmer (of Groenlinksstemmer, of wie dan ook) dan niet mag stemmen, komt dat niet omdat hij (m/v) een Wildersstemmer is, maar omdat hij (m/v) te lui is geweest om uit te vinden waarom hij (m/v) eigenlijk gaat stemmen. Onze democratische instellingen zijn echt niet dusdanig ingewikkeld, dat iemand die kan lezen ze niet kan begrijpen.

#30 Robert

[email protected]
De samenleving + vooruitgang is alleen gemaakt door de dwarsliggers: de mensen die niet geloofden in de opvattingen die algemeen heersten.
Heeft totaal niets met een socialistische instelling te maken!
Integendeel zelfs.

#31 Joost

Ik had het over iets heel anders, Robert. Niehielist schijnt te denken dat intelligentie samenhangt met het aantal gelezen boeken.

#32 Robert

Je hebt allerlei soorten intelligentie, Joost. Ik ben bijv. een zeer groot onbenul op het gebied van de techniek. Ik ken mensen, die nauwelijks een simpel boek gelezen hebben, die een probleem met een auto in no-time oplossen.
Als je de intelligentie, die jij bedoelt, wil gebruiken, moet je wel veel boeken lezen en kennis vergaren om in het vakgebied met de grote jongens mee te kunnen doen.
Intelligentie is grotendeels aangeboren, maar je moet het wel ontwikkelen en onderhouden.

#33 pedro

@26: ik zeg ook helemaal niet dat ze slimmer zijn. Ik zeg alleen dat de Wilders stemmers dit als argument aan zullen voeren, als hun stemmen niet geaccepteerd worden.
Van boeken lezen wordt je trouwens over het algemeen wel wat slimmer.
Ik neem trouwens voetstoots aan, dat jij jezelf hebt leren lezen en spellen, of ben jij ook zo´n linkse intelectueel, die voorgekauwde info heeft geleerd?

@27: De vraag is dan waarom ze niet achter de christelijke evenknie van die groep integristen (de SGP) aan lopen?

@29: ook dat ben ik volkomen met je eens, maar gaat ´wie dan ook´ accepteren, dat je zijn of haar stemrecht afneemt? En bovendien schep je daarmee een precedent, zoals niehielist hierboven al aantoonde. Om te voorkomen, dat morgen misschien alleen nog militairen stemrecht hebben, moet je opkomen voor het algemeen kiesrecht, zonder beperkingen.

#34 Bismarck

@33: “En bovendien schep je daarmee een precedent”

Ik ruik hellend vlak argumentatie!

“ook dat ben ik volkomen met je eens, maar gaat ´wie dan ook´ accepteren, dat je zijn of haar stemrecht afneemt?”

Je neemt niemand het stemrecht af. Iedereen kan gaan stemmen, als ze maar eerst aantonen dat ze weten wat de betekenis van dat stemmen is. Mensen die dat niet aantonen hebben zelf hun onvermogen tot stemmen bepaald. Het is toch ook de normaalste zaak van de wereld dat je niet mag autorijden als je niet hebt aangetoond een minimale kennis van de verkeerswetgeving en rijvaardigheid te hebben (let wel, deze zijn veel ingewikkelder dan de instelling van onze democratie)?

#35 Niehielist

31 Joost, nee juist niet. Jij denkt dat intellegentie samenhangt met het aantal gelezen boeken. Ik ontken dat juist.
Zullen we een potje schaken?
Of zullen we gaan bridgen?

Dan zullen we zien wie intellegent is.

#36 pedro

@34: “hellend vlak argumentatie”. Ja zeker. Zoals je in deze discussie ziet, zijn er ook mensen, die zonder enige vorm van argumentatie de stemmen bepaalde groepen uit de maatschappij zwaarder willen laten wegen. Dat doe je feitelijk ook als je mensen op hun kennis gaat testen, hoe nobel ik die gedachte zelf ook vind en hoe vaak ik me ook kan ergeren (tegenwoordig minder vaak dan vroeger) aan de redenen, die mensen op kunnen geven om op een partij te stemmen.

Er zijn trouwens ook vele mensen, die een paar eenvoudige vragen over politiek en maatschappij zo kunnen beantwoorden, maar die nog steeds geen goede reden op kunnen geven waarom ze op een bepaalde partij stemmen, en als je met die mensen gaat praten, blijken ze vaak veel beter op een andere partij te kunnen stemmen: kennis van het systeem leidt dus niet automatisch tot rationeel stemgedrag.

“Je neemt niemand het stemrecht af”. Die mensen hebben nu wel stemrecht. Als ze dat nu of later niet meer hebben, is het hen afgenomen, ook al verzinnen we 1 miljoen goede redenen, waarom die groep mensen niet zou mogen stemmen.

Imho kunnen we onze energie daarom beter richten op het overtuigen van die mensen om niet te gaan stemmen.

#37 pedro

@35: Ontkennen? Is reactie #26 niet van jou dan? “Ik geloof echt niet dat een linkse intelectueel slimmer is dan een rechtse proleet. Hij heeft alleen wat meer boeken gelezen”. Of snap ik die bijdrage niet en wordt je als intelectueel geboren en ga je daarom boeken lezen?

#38 Niehielist

@37. Juist. Ik zeg dus dat een linkse intellectueel NIET slimmer is omdat hij boeken heeft gelezen.
Omdat hij veel boeken heeft gelzen, en zijn brein dus vergiftigd is met andermans kennis, is hij juist beperkter in zijn intellegentie en dus dommer.

Ja, van boeken lezen krijg je wel iets meer hersens dan van tv kijken. Maar van een potje schaken, zelfs een partijtje voetballen, wordt je nog weer slimmer.

#39 pedro

Shit. Ik heb mijn kinderen naar school gestuurd. Dat had ik dus beter niet kunnen doen. Door al die kennis, die ze van anderen opdoen, worden ze alleen maar dommer. Ze waren op het toppunt van hun intellegentie toen ze net geboren waren.

Maar hoe heb jij dan toch leren lezen en schrijven?

#40 Niehielist

In wijsheid en kennis ligt verdwaasheid en onverstand.
Wie kennis vermeerderd, vermeerderd smart.

Lees Karl Marx en zie wat voor ellende dat heeft gegeven.

#41 pedro

Wie kennis vermeerdert, leert in elk geval wel goed spellen en wanneer je d´s en t´s moet gebruiken.

“Wel ontwaarde ik, dat de wijsheid haar voordeel heeft boven het onverstand, zoals het licht zijn voordeel heeft boven de duisternis”. Prediker 2:13

“Daarom kreeg ik een afkeer van het leven, want kwaad scheen mij het werk, dat onder de zon geschiedt: het is alles ijdelheid en najagen van wind”. Prediker 2:17

“Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie God welgevallig is”. Prediker 2:26.

Wel even doorlezen in de bijbel, als je daar uit gaat citeren. Maar goed, nu weten we in elk geval, waar je het waanidee, dat je van boeken lezer dommer wordt, vandaan hebt gehaald. Net als bij alle gelovigen is het nagenoeg onmogelijk hen met argumenten te overtuigen van zaken, die ze zonder enig bewijs als geloof aan hebben genomen. En ik vermoed, dat het wijzen op Prediker 2:26, waar de bijbel je feitelijk instrueert om toch gewoon te blijven werken en kennis te blijven verzamelen voor de Hem welgevalligen, ondanks het feit, dat alles ijdelheid is, je ook niet op andere gedachten zal brengen.

#42 Niehielist

@41, ik citeer uit de bijbel, maar ik ben niet gelovig. Ik ben nihilist en niet anders; God is dood.

#43 Robert

[email protected] en [email protected]
Ik wil wel een potje dammen en schaken tegen je Niehielist en ik win hoe dan ook altijd van je.
Bridgen heeft geen zin, omdat je altijd een partner nodig hebt.

#44 Niehielist

@43 Ja, dat verbaast me niet met een Armeense vrouw, waar schaken de nationale sport is.

#45 Niehielist

@43, kom maar op zou ik zeggen. Geef je eerste zet maar. Maar geen schaakcomputer gebruiken.

#46 Joost

oooooeeeh, als dat maar goed gaat.

*Pakt bak popcorn*

#47 Niehielist

En dan speel ik nog op handicap niveau ook want ik heb gisteravind in de kroeg behoorlijk wat flesjes Duvel achterovergeslagen. Dus echt fit ben ik vandaag niet.

#48 Niehielist

Dan begin ik wel:
D2-D4

#49 pedro

@42: Waarom geloof je dan wel wat er in de bijbel staat en niet wat wetenschappelijk gemakkelijk bewezen kan worden, namelijk, dat je wel wijzer wordt door boeken te lezen (wat overigens ook wel in de bijbel staat, prediker 2:23, maar niet in het door jou gekozen citaat).

#50 Anne

Spannend!

#51 Joost

Ik stel een apart zijdelinkje voor waar deze vete kan worden beslecht!

#52 Anne

Misschien in een duister achterkamertje van de kroeg?

;-)

#53 Robert

Er hoeft nog geeneens gespeeld te worden Joost. Dezelfde grap heb ik met Armeniers uitgehaald, die me uitnodigden voor een partijtje schaak.
Ik ging ermee akkoord, als er ook een partijtje dammen gespeeld zou worden. Met een bepaalde inzet.
Ik heb hier weleens verteld dat ik jaren lang hoofdklasse dammen gespeeld heb.
Het partijtje schaken verloor ik, met dammen won ik zonder enig probleem.
Als goede schaker (daar ga ik vanuit) moet Niehielist weten dat een nog niet eens zo groot verschil in rating een onvermijdelijke nederlaag betekent. Het partijtje schaken geef ik dan hierbij op. 1- 0 voor Niehilist. Gezien bovenstaande {hoofdklasse dammen en kennis van rating (+ de consequentie) van Niehielist} weet hij dat hij bij dammen kansloos is. Dus een gelijkspel? Nee, want bij dammen krijg je bij winst 2 punten. Einduitslag Robert – Niehilist 2 – 1. Flauw, slim of intelligent. Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Hetzelfde gaat op als je iemand die altijd van je verliest, voorstelt nu eens te spelen wie er het eerst al zijn stenen kwijt is. Geen verschil in uitslag.
Maar Niehielist: het is nu wel duidelijk dat ik je van het begin af juist beoordeeld heb!

#54 Robert

Niehielist, deze maand is de schaakolympiade in Dresden. Armenie moet zijn titel verdedigen. Het vorig jaar werd het wereldkampioenschap -21 (meisjes en jongens) jaar in Yerevan gespeeld. Ik ben er dagelijks geweest. Stellwagen en Brandenburg namen voor Nederland deel. In mijn optie (gezien zijn na-analyses) was Stellwagen de beste speler, maar hij eindigde 7e of 8e. Alleen intelligentie en kennis zijn niet voldoende om kampioen te worden.

#55 Robert

Die Anne toch. Ik ben geen duister figuur en in achterkamertjes ben ik nog nooit geweest. Dat is iets voor leden van politieke partijen.

#56 Joost

Flauw. Ik hoorde trouwens dat niehielist in het eggie Ton Sijbrands heet.

#57 Robert

Ton Sybrandts heeft een fotografisch geheugen, daar heb ik Niehielist nog niet op betrapt. En hij heeft/had een Russische vrouw.
Een vreemd gerucht Joost. In een achterkamertje in een duistere kroeg opgevangen? Van Anne?

#58 Robert

[email protected]
Flauw? Geen “Speld” tussen te krijgen.

#59 Robert

Niehielist kan ook Harm Wiersma zijn, een rechtse (LPF) mislukte politicus, die gediend heeft bij de luchtmacht.
Of de reincarnatie van Jannes van der Wal, de Groningse dorpsgek. Betere bronnen gebruiken, Joost. Niet de eerste impuls. Je legt het dan altijd af.

#60 Niehielist

Ik heb Jannes van de Wal ( damkampioen ) nog zien schaken ( juist, schaken ) in de kroeg. Geweldige vent. Altijd lachen.

#61 Robert

Jannes zat in Brazilie, na een grap van Wiersma, aan de borst van Caissa.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*