Uitvoering kinderpardon stuit op verzet kinderombudsman

Zo meldt de Volkskrant:

De manier waarop het kabinet het kinderpardon uitvoert, roept nieuw, snel groeiend verzet op. De Kinderombudsman sluit zich met een ongebruikelijke stap aan bij de protesten van mensenrechtenorganisaties en steeds meer burgemeesters: hij gaat tientallen dossiers openbaren van kinderen die in zijn ogen onterecht buiten de boot vallen. ‘Zo wordt duidelijk over wie het nu eigenlijk gaat.’

Kinderombudsman Marc Dullaert vindt het ‘idioot’ dat asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn toch worden uitgezet omdat zij onder toezicht van een gemeente stonden, in plaats van onder het vereiste rijkstoezicht. ‘Deze kinderen waren gewoon op school ingeschreven, gingen naar sportclubs, er was contact met een maatschappelijk werker. Zij waren dus wel degelijk in het zicht van de overheid’, zegt de Kinderombudsman.

Hij vindt dat staatssecretaris Fred Teeven van Justitie met twee maten meet: ‘De gemeenten zijn ook de overheid. Bij de aankomende decentralisatie gelden ze wel als decentrale overheid en bij het kinderpardon niet.’

Daarnaast pleit de kinderombudsman voor een structurele oplossing in plaats van een incidenteel pardon:

Kinderombudsman Dullaert beklemtoont dat het kinderpardon geen structurele oplossing is. ‘We moeten in de toekomst voorkomen dat zulke kinderen hier geworteld raken. Binnen een jaar moet duidelijk zijn of iemand mag blijven.’

Open waanlink

  1. 3

    “We moeten in de toekomst voorkomen dat zulke kinderen hier geworteld raken.”

    Ik vrees dat de huidige regering dat zal willen bereiken door “zulke kinderen” zoveel mogelijk te isoleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren