1. 2

    Interessant is vooral de tweede motie die ook ‘vergelijkbare verdragen’ afwijst. Het is niet ondenkbaar dat er, als ACTA het niet haalt, heel snel een nieuw vergelijkbaar verdrag op tafel ligt.

  2. 5

    Als we over het EP hebben: Heeft de unanieme verwerping ook nog consequenties voor het stemgedrag van de EP-fracties van de partijen die eerder aangaven voor te gaan stemmen (VVD, CDA, SGP & CU)?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren