Tradition kills

Triest:

In a decision that could affect First Nations people across Canada, a judge in Ontario has ruled that a hospital cannot force a cancer-stricken 11-year-old girl to resume chemotherapy because the Constitution protects her mother’s right to treat the child with traditional aboriginal medicine instead.

Applause broke out in a Brantford, Ont., courtroom filled mainly with supporters of the girl, known as J.J, and her mother, known as D.H., when Justice Gethin Edward concluded that the family’s aboriginal rights trumped the hospital’s attempts to compel child-welfare authorities to intervene and send J.J. back to the hospital for chemotherapy.

“This is not an 11th-hour epiphany employed to take her daughter out of the rigours of chemotherapy. Rather, it is a decision made by a mother, on behalf of a daughter she truly loves, steeped in a practice that has been rooted in their culture from its beginnings …” he said.

“It is this court’s conclusion therefore, that D.H.’s decision to pursue traditional medicine for her daughter, J.J., is her aboriginal right. Further, such a right cannot be qualified as a right only if it is proven to work by employing the Western medical paradigm. To do so would be to leave open the opportunity to perpetually erode aboriginal rights.”

En dus hebben we straks een dood meisje, terwijl het behandelende ziekenhuis in eerste instantie haar kans op op genezing op 90% schatte.

Open waanlink

 1. 1

  En wat is er tegen het maken van dit soort keuzes?
  Of is je probleem dat de moeder de keuze voor het meisje maakt? Het meisje is pas 11, dus mag haar moeder de keuze maken.

 2. 3

  Vooropgesteld dat ik het sneu voor het meisje vind maar dit stuk gaat niet over een rechtszaak tussen jeugdzorg en moeder maar over of een ziekenhuis via een rechtszaak jeugdzorg kan dwingen om dat meisje verplicht te laten behandelen.

  Blijkbaar had jeugdzorg zich al bij de beslissing van de moeder neergelegd maar vond het ziekenhuis dat het anders moet.

  Nogmaals, sneu voor het meisje maar volledig terecht dat het afgewezen wordt, normaal gesproken is het jeugdzorg die al dan niet ingrijpt en als jeugdzorg gedwongen kan worden door in deze zaak een irrelevante organisatie om in te grijpen dan worden zo’n beetje alle kinderen vogelvrij verklaard (en tegelijkertijd jeugdzorg overbodig gemaakt).

 3. 4

  Is het niet inenten voor potentieel dodelijke ziektes door gereformeerden of het weigeren van levensreddende bloedtransfusies door Jehova’s getuigen (ook door ouders beslist voor hun kinderen) niet precies hetzelfde?

 4. 5

  “because the Constitution protects her mother’s right to treat the child with traditional aboriginal medicine instead.”

  Nederlandse toestanden daar in Canada, waar blijkbaar ook de rechten zich uitstekken tot buiten de eigen persoon.

 5. 6

  @4:

  Is het niet inenten voor potentieel dodelijke ziektes door gereformeerden of het weigeren van levensreddende bloedtransfusies door Jehova’s getuigen (ook door ouders beslist voor hun kinderen) niet precies hetzelfde?

  Bijna, het zou hetzelfde zijn als jeugdzorg zich zou neerleggen bij het besluit van de ouders en dat dan zeg pak-um-beet een consultatie bureau een rechtszaak tegen jeugdzorg zou aanspannen tegen die beslissing.

  De beslissing van de moeder stond dus niet ter discussie maar die van jeugdzorg.

 6. 7

  @5:

  Nederlandse toestanden daar in Canada, waar blijkbaar ook de rechten zich uitstekken tot buiten de eigen persoon.

  Niet rechten maar plichten, opgelegd door de overheid, de overheid stelt dat een 11 jarig kind niet beslissingsbevoegd is en heeft die verantwoordelijkheid bij de ouders neergelegd in ruil daarvoor zijn de ouders verantwoordelijk voor die kinderen totdat ze de beslissingsbevoegde leeftijd hebben bereikt.

  Nederland wettelijk volwassen 18 jaar, onderhoudsplicht tot 21 jaar.

 7. 8

  Wat mij opviel in de tekst van het artikel – en wat ik niet zie terugkomen in de reacties hierboven:

  [quote] Further, such a right cannot be qualified as a right only if it is proven to work by employing the Western medical paradigm. [quote]

  Suggereert dit dat er informatie is die we missen, en dat er bewijs is (volgens Westerse medische standaarden) dat de aboriginal behandelmethode eveneens effectief is (net zoals de chemotherapie die het ziekenhuis wil afdwingen)?

 8. 9

  De beslissing van de moeder stond dus niet ter discussie maar die van jeugdzorg.

  @7 – Dat mag dan zo zijn, maar in dat vonnis wordt wel degelijk beargumenteerd dat de grondwet de ouder het recht geeft om het kind te laten behandelen met traditionele indiaanse of eskimose therapieën, en dat dit grondwettelijke recht de plichten overtroeft van overheidsinstanties om het recht op welzijn van het kind te waarborgen, eventueel tegen de wensen van de ouder(s) in.

  Dat schept een gevaarlijk precedent.

  Het schept ook rechtsongelijkheid. Want als je overtuiging Inuit, Métis of Indiaans is, en je ziet af van een regulier behandeltraject voor je kind ten faveure van een ‘traditionele’ therapie, dan is dat je grondwettelijke recht, maar als je overtuiging toevallig anderszins holistisch is, anti-farma of reactionair-religieus (Jehova) dan is exact dezelfde gedragslijn ineens níet je grondwettelijke recht.

 9. 10

  Het verhaal is wat breder dan hierboven geschetst.
  Er sinds jaar en dag een strijd tussen traditionele aboriginal geneeskunst en de reguliere. Net als veel oude volken bekijken aboriginals het wat holistischer. Dit niet met respect benaderen heeft gehele weigering van de reguliere geneeskunst tot gevolg. De traditionele geneeskunst botst fors in visie met de westerse, zoals blijkt ui dit artikel:
  http://www.med.uottawa.ca/sim/data/Aboriginal_Medicine_e.htm

  Native volken binnen het westers kader dwingen ligt gevoelig. Dit proces draait dus niet alleen om chemo voor dit meisje, maar waar de grenzen liggen van eigenheid van volk. Deze uitspraak van de rechter kent veel ruimte toe aan eigen invulling van eigen aanpak door aboriginals, en in verlengde bijvoorbeeld Inuit. Het is dus belangrijke en princiele jurisprudentie.

  Wat deze zaak urgent maakt is dat dit meisje met kanker geen geval op zich is, maar dat er onder native volken recent een enorme stijging aan kankergevallen is, waar ze tijden terug hier weinig last van hadden en in sommige gevallen zelfs volledig van gevrijwaard bleven. De traditionele geneeskunst heeft dus eigenlijk geen goed antwoord ontwikkeld op deze ziekte. Dit geldt niet alleen voor aboriginals (v.h. Canadese indianen) , maar ook voor inuit en noord Amerikaanse indianen.
  http://news.nationalpost.com/2014/06/06/the-case-of-makayla-sault-highlights-the-fact-that-canadas-aboriginal-people-are-dying-of-cancer-at-record-rates/#__federated=1

  Zoals ik al schreef: breder dan hierboven geschetst. Onderliggend was namelijk de vraag in hoeverre traditionele volken de ruimte moeten/mogen houden hun leven volgens eigen invulling vorm te geven. Historisch gezien hebben de blanken hier geen respect voor gehad, denk bijvoorbeeld aan uit huis plaatsingen en naar blanke kostscholen sturen van indiaanse kinderen. De westerse moraal was immers beter als ‘heropvoeding’.

 10. 11

  @10: Heb je een bron voor jouw bewering?

  “Wat deze zaak urgent maakt is dat dit meisje met kanker geen geval op zich is, maar dat er onder native volken recent een enorme stijging aan kankergevallen is, waar ze tijden terug hier weinig last van hadden en in sommige gevallen zelfs volledig van gevrijwaard bleven.”

  Dat zou ik wel heel interessant vinden.

 11. 12

  @10: De eigenheid van het volk zou dus ook aangehaald kunnen worden bij besnijdenis van vrouwen of het fysiek disciplineren van kinderen?

 12. 13

  @10: Dat is een interessante link die je geeft. Ik citeer:

  Although they were once strangely immune to the rising cancer rates striking other Canadians, the country’s Aboriginal people are now dying of cancer at record rates—and dying of cancers that other Canadians survive.

  Dat vraagt toch wel even wat nader onderzoek. Zeker gegeven de blijkbaar grondwettelijke uitzonderingssituatie die er bestaat. De hamvraag is dan: wat is de oorzaak van deze plotselinge stijging van kankergevallen. Er is geen toeval natuurlijk, dat moet plotseling ergens vandaan komen.

 13. 16

  @14 en @7: maar, voordat de discussie gaat navelstaren op NL, het gaat hier toch wel om Canada en de Canadese grondwet natuurlijk. NL is oninteressant hier.

 14. 17

  @15: Er staat toch een link? (die tweede)

  As recently as the 1980s, Aboriginal communities routinely showed cancer rates that were lower than the Canadian average. A couple generations before that, incidents of cancer were almost non-existent.

  Zie ook hier:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3206113/

  @13: Het toegenomen ‘moderne leven’ wordt in deze studie als oorzaak aangewezen. D.w.z., roken, (binge)drinken, weinig fruit/groenten eten, inactiviteit & overgewicht, etc. … en daarnaast minder contact (meer wantrouwen, etc.) met artsen/zorg in het algemeen dan overige Canadezen. (Teleurstellend prozaïsch, I know.)

  First Nations on-reserve had significantly higher rates of smoking (P < 0.001), binge drinking (P < 0.001), obesity (P < 0.001) and diabetes (P < 0.001), and less leisure-time physical activity (P = 0.029), and consumption of fruits and vegetables (P < 0.001). Sex differences were also apparent. In addition, First Nations women reported significantly less uptake of mammography screening (P < 0.001) but similar rates for cervical cancer screening.

  (en dan zeggen ze dat tradition kills … )

 15. 18

  @10: “kanker” bestaat niet. Kanker heeft zovele verschijningsvormen dat onderzoeken die zeggen dat er minder kanker voorkomt dan X of middel Y geneest kanker nietszeggend zijn. (voordat mensen zeggen dat kanker wel bestaat: Het gaat me er om dat “kanker” zonder te zeggen om welke vorm van kanker weinig/nietszeggend is)

 16. 20

  @17: “almost non-existent” is iets anders dan “sommige gevallen zelfs volledig van gevrijwaard bleven”. Dat laatste is natuurlijk totale onzin. De grootste reden dat primitieve volkeren geen last hebben van kanker is meestal dat de levensverwachting niet hoog genoeg is om kanker een probleem te laten worden.

  De onderliggende suggestie – ik geef direct toe, impliciet – is dat deze volkeren door hun levenswijze geen kanker kregen. En dat is onzin.

 17. 23

  @22
  Kanker kwam ooit zo weinig voor dat men dacht dat Indianen imuum waren voor kanker.
  http://www.cancerincytes.org/#!cancer-in-native-americans-in-the-us/cv6y
  Verder zij er kankersoorten die eigenlijk niet bij natives voorkwamen, zoals prostaatkanker. Oorzaak kan inderdaad heel goed leeftijd zijn. Maar bijvoorbeeld ook ontbreken van bepaalde gewoonten zoals roken i.r.t. longkanker (vroeger).

  As a result, researchers are seeing an emergence of cancers that didn’t exist in the Inuit a century ago. The Inuit face one of the highest incidences of lung cancer in the world—corresponding to an increase in smoking rates, and a low intake of fruits and vegetables (which are thought to protect against this type of cancer). Rates of colorectal and breast cancers have also risen sharply.

  http://www.cancermonthly.com/iNP/view.asp?ID=228
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14504206
  Er zijn onderzoeken te vinden naar bijvoorbeeld voeding en kanker bij native ameticans/canadians, maar over oorzaken heb ik in @10 niets geschreven. Uitsluitend wat de context van de uitspraak was, wat me een nuttige aanvulling op @0 leek. Voldoende onderbouwing @joost?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren