Tienpuntenplan Wilders

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Tienpuntenplan Wilders

Net als je denkt dat hij niet harder kan schreeuwen…

0

Reacties (27)

#1 Teun

Commentaar:
@1 Ook de landen waar je joods-christelijke broeders vervolgt worden, Geert?
@2 Geldt ook voor Geertje en de Kamer
@3 Ben benieuwd naar de arbeidsparticipatie onder Wilders-stemmers.
@4 Tsja… geldt dat ook voor alle hardwerkende, abn-sprekende illegalen, Geert?
@5 Vijheid van Godsdienst anyone?
@6 Apartheid? Je bedoelt het regime in ZA waar cathegorisch alle zwarten tweederangs burgers waren. Mmmhhh ik dacht al: ik krijg een deja vu bij dit lijstje.
@7 Weet je wel ”fascisme” betekent, Geert?
@8 LOL
@9 Wat coulant dat ze wel veroordeeld moeten zijn. Valt me van hem mee.
@10 Als het een vreemdeling is, waarom dan niet gewoon verblijfsvergunning niet verlengen? En wat wil je met alle autochtone criminelen, Geert?

Get a f##king life.

#2 SN

Een Nederland zonder criminele allochtonen. Dat is nou mijn Zwitserleven-gevoel.

Inderdaad. Eigen criminelen eerst!

#3 Jan Jaap

Ik snap dat echt niet. Dat je minder immigratie wil en wilt ‘dat die mensen meer moeten integreren’ kan ik nog wel volgen (al ben ik het er niet mee eens). Maar wat maakt het in hemelsnaam uit of degene die mijn huis leegrooft allochtoon is of niet?

#4 Roy

@Hardtrack: het maakt uit als het in de meeste gevallen (relatief danwel absoluut) een allochtoon is. Dan zit er ergens iets scheef.

#5 Mark

Ik zou de criminaliteitscijfers onder allochtonen wel eens gecorrigeerd willen zien t.o.v. hun maatschappelijke positie (zeg gemeten naar inkomen) en dan vergeleken met de autochtonen in dezelfde maatschappelijke laag.

Dan zullen ze vast nog steeds te hoog zijn, maar ik ben benieuwd of er nog steeds een relatie tussen inkomen en criminaliteit bestaat.

#6 Roy

@TT:

Wanneer ook voor type huishouden, uitkeringsafhankelijkheid en het percentage niet-westerse allochtonen in de wijk wordt gecorrigeerd, blijven de verschillen tussen herkomstgroeperingen intact maar wel in lichtere vorm (zie model VI). De uitkomsten voor de eerste generatie Antillianen en de tweede generatie Marokkanen van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn, springen opnieuw het meest in het oog. De laatsten hebben een bijna vier keer grotere kans om verdacht te zijn dan autochtonen, rekening 65 houdend met de andere relevante kenmerken die in het model zijn opgenomen.

Zie link (pdf). Pagina’s 62-3 en 168-79

#7 Mark

Ah, dank, het is zoals ik verwacht.

Ik moet maar es wat minder lui worden en zelf op de CBS site gaan zoeken ;)

#8 su

De laatsten hebben een bijna vier keer grotere kans om verdacht te zijn dan autochtonen [..]

Tsja..

#9 Roy

@8: nou goed, ik heb deze tekst gevonden, laat jij nu maar eens zien waar verdacht zijn disconcordeert met schuldig zijn (let wel: in de Nederlandse situatie, toegespitst op deze bevolkingsgroepen), want met alleen een gemakkelijk “tsja” neem ik geen genoegen.

#10 su

Helaas kan ik niet de betekenis van disconcorderen achterhalen. Heb je daar een synoniem voor? Maar voor de rest meen ik toch dat er een wezenlijk verschil is tussen verdacht en schuldig. Daarnaast is het wel zo eerlijk om het volgende citaat ook uit dat rapport te belichten:

Door de nadruk op het aandeel van de verschillende bevolkingsgroepen in de
(geregistreerde) criminaliteit, wordt licht vergeten dat slechts een kleine
minderheid van de bevolking als verdachte in contact komt met de politie. In
2002 is 0,9% van de autochtonen bij de politie geregistreerd als verdachte en
2,2% van de allochtone groepen.

Gezien de verhouding allochtonen/autochtonen kan dan worden geconcludeerd dat in absolute zin het aantal autochtone verdachten het aantal allochtone verdachten ruim voorbij streeft.

#11 Steve

Normaal kan ik mij nooit vinden in de uitspraken van Geert Wilders, maar hierin moet ik hem toch gelijk geven.

[/Geert-Wilders-Spindoctor-modus-op-de-internets.

#12 Roy

@su: natuurlijk zal in absolute zin het aantal autochtone verdachten hoger zijn dan allochtone verdachten. Maar dat gecorrigeerd voor verschillende etniciteit-onafhankelijke determinanten (inkomen, uitkeringsafhankelijkheid, leeftijd, geslacht etc) de kans dat een Marokkaanse of Antilliaanse inwoner verdacht is (verschilt bij beide groepen tussen generaties) 3 tot 4 keer groter is dan autochtonen, geeft aan dat er iets mis is. En dat is dus buiten de sociaal-economische indicatoren.

Dat verdacht en schuldig van elkaar verschillen, wil ik best beamen. Maar dat wil niet zeggen dat het getalsmatig veel van elkaar verschilt. Als je daar kanttekeningen bij wil plaatsen zul je toch echt met wat beters moeten komen dan met “tsja”.

En als je het hebt over 2,2% allochtone groepen, is het misschien ook aardig om erbij te vermelden dat dat cijfer geflatteerd wordt door een Duitse allochtonen en Indo’s. Niet alle allochtonen doen het slecht, wat je kunt zien aan Aziaten (minder verdacht dan autochtonen), en West-Europeanen.

Dat compenseert voor een enorme oververtegenwoordiging van Antillianen en Marokkanen. Van de Marokkanen in de leeftijdscategorie 18-24 jaar wordt 1 op de 6 verdacht.

#13 Joost

Nu zal gezien de (enigszins gerechtvaardigde) pre-occupatie van de politie relatief eerder een allochtoon dan een autochtoon als verdachte worden gezien, waardoor het percentage onschuldigen onder allochtonen aan het eind misschien groter is dan onder autochtonen.

Maar ik denk niet dat dat het complete verschil kan verklaren. En daar lijk je op te doelen, su?

#14 Roy

@Spuyt: dan wil ik daar onderzoeken van zien. Toegespitst op de Nederlandse situatie (dus geen Amerikaanse onderzoeken).

#15 su

@Spuyt12:

Waar ik vooral over struikel in deze is de volgende uitspraak van Wilders:

Een Nederland zonder criminele allochtonen. Dat is nou mijn Zwitserleven-gevoel.

Daarmee suggereert hij dat nederland welhaast criminaliteits-vrij zou zijn als we maar de allochtone criminelen verwijderen. Daarbij gebruikt hij te pas en te onpas de cijfers die Roy hier ook aandraagt. Pure demagogie.

#16 Joost

@15: Als je dat wilde zeggen met 8 dan was “tsja” inderdaad niet voldoende :-)

@Roy: Waarvan wil je onderzoek zien?

#17 Roy

@su: Ik hoop niet dat je denkt dat ik Wilders’ betogen erg prettig om te horen vind. Sterker, ik vind ze abject, niet alleen omdat het onnodig generaliserend is, maar ook omdat het nergens oplossingen biedt. Hoe Wilders omgaat met de cijfers, is demogagisch te noemen. Maar de cijfers staan voor zich en zijn niet te negeren.

Ik kan me wel voorstellen dat Wilders zo´n grote aanhang heeft, omdat jarenlang de beschikbare cijfers over criminaliteit genegeerd of doodgerelativeerd zijn door de brede volkspartijen.

Als ik een bevolkingsgroep zie die, gecorrigeerd voor belangrijke demografische determinanten, meer in zicht is als het gaat om criminaliteit, denk ik dat er iets mis is. Let wel: ik wil met mijn uitleg hierboven niet zeggen dat Marokkanen het land uit moeten omdat er relatief meer criminaliteit wordt veroorzaakt door die groep, maar het biedt wel een houvast voor gerichte interventie.

Nogmaals: als jij een goede reden hebt om te denken dat “verdacht” stevig uit de pas loopt met “schuldig” zie ik graag je argumenten tegemoet.

#18 Roy

@su: overigens bracht ik deze cijfers ter tafel naar aanleiding van een vraag van Think Tank #5. Ik hoop niet dat je mij ook een demagoog vind, omdat ik enkel een vraag beantwoord met gegevens die ik zelf niet verzonnen heb.

@Spuyt: ik wil Nederlandse onderzoeken zien die kunnen aantonen dat verdacht zijn slecht correleert met schuldig. Het is flauw om een relatieve oververtegenwoordiging van Marokkaanse “verdachten” (1 op 6 in de leeftijd 18-24) af te doen met “tsja”, daarmee waarschijnlijk bedoelende dat Marokkanen vaker onterecht verdacht zijn dan autochtonen.

#19 Abhorsen

“8. Haal al die moslimomroepen meteen uit de lucht (voor de helderheid, voorzitter, dan heb ik het dit keer niet over de VARA, NPS en NOS maar over de NMO en de NIO)”

Hey! Ik vond je al een zak Wilders maar blijf ff van de weinige TV af die nog wel aan te kijken is. Ok, als ze Koran lezingen enzo doen is het voor mij een zap momentje. Maar ik moet eerlijk gezecht toegeven dat ik zo in het weekend het best aardig wakker worden vind qua programma’s die ze bieden.

Ik weet niet of Geertje en aanhang wel eens ooit zelfs maar gekeken hebben, maar het zijn heel veel praat programma’s die op een hoger niveau staan dan de pulp die de mainstream vertegenwoordigt. Nog echte diepte interviews soms, zeer open discussies waarin echt iedereen aan het woord komt. Ook roepen ze veel op tot tolerantie en respect voor iedereen. Dat laatste zal het hem wel zijn, daar is Geert niet zo van. Het is absoluut het omgekeerde van haat dragen. Het gaat vaak over hoe je, je goed kan integreren in de samenleving.

Ik ben zo atheïstisch als het maar kan zijn, maar gek genoeg vind ik zowel de kleine moslim als de kleine christelijke omroepen veel betere kwaliteit op tv brengen dan de grote. Beetje rustiger tempo, tijd voor diepte aan te brengen, niet kort gemonteerde flashy shit… holy shit, ik wordt oud! :D

Overigens Geert, ooit de Hindoe omroep wel eens gezien? Die zijn wel 100% alleen maar bezig met “hoe ben ik een goed Hindoe” en de Hindoe cultuur behouden als je in een vreemd land woont. De Moslim oproepen om die vervelende gebedsdiensten na juist met integratie en naar elkaar luisteren en respect voor elkaar hebben.

#20 Joost

@18: Ik geloof dat we hetzelfde beargumenteren :-)

Overigens heb jij makkelijk praten. Ik hoop niet dat jij Nederlanders het land uit wilt zetten gezien de cijfers in het rapport. :-)

#21 Roy

@20: Ik zit in de tweede generatie (één ouder), en die zit op precies 1.00 :)

Overigens lijkt het me wel goed om tweedegeneratie Belgen en Duitsers uit te zetten :)

#22 Adriaan Pek

Vreemd dat hij (Wilders) het niet heeft over al die schotelantennes waar ze de hele dag arabische zenders aan het volgen zijn. Daar wordt meer kwaad op rondgebazuind dan wij hier weten. Wellicht dat het 11e punt toch teveel op carnaval ging lijken en dat terwijl het net ramadan is. Mogelijk wilde hij nu niet expres op lange tenen gaan staan met ook dit verbod op dit moment. In Saoedie Arabië, Turkije en nog wat landen doen ze daar niet moeilijk over. Zo zie je maar weer.

#23 Eelke

We kunnen ook gewoon een botswanees systeem invoeren: je komt alleen het land in als je een werkvergunning hebt. Nationale bedrijven nemen geen buitenlanders aan, dus de enige manier om t land in te komen is via internationale bedrijven. Dan is het vervolgens onmogelijk om een botswanees paspoort te krijgen. JE krijgt hooguit na heeeeeeel veel moeite (en er 10 jaar aaneengesloten wonen) een permanente verblijfsvergunning. Hiermee kun je niets. Je kan nog steeds het land uitgezet worden. Je mag geen land kopen. Je mag niet stemmen, enz.
Je kinderen moeten dan zodra ze 18 zijn en 1 stap over de grens zetten, het land verlaten. Ze mogen per jaar maximaal 3 maanden in het land zijn. En zullen dezelfde procedure moeten volgen als de ouders om het land weer in te komen!

Zo kom je vanzelf van je autochtonen af zodra ze 18 jaar zijn of als ze zonder werk zitten. (Of je nu afrikaan in hart en nieren bent of niet! Erg sneu)

#24 Roy

@23: in je laatste zin bedoel je vast allochtonen. Maar inderdaad, misschien moeten we het eens aan Geert voorstellen.

#25 Abhorsen

Maar gelukkig besteed Wilders hier wel allemaal zoveel aandacht aan. Je hebt in Nederland meer kans door de bliksem geraakt te worden dan door een terroristische moslim aanslag om het leven te komen (en dat is simpelweg een statisch feit op dit moment – er komen per jaar meer mensen om in Nederland door de bliksem dan door terroristische moslim aanslagen).

#26 Zack

En dat willen we allemaal graag zo houden.

#27 Joost

En Zack, zie je niet in wat voor een cirkelredenering dat laatste is?

Je zegt nu eigenlijk (indirect, dat wel): Wat Wilders ook zegt, of het goed of fout is, dat maakt niet uit. En daarmee plaats je Wilders op een voetstuk waar hij niet vanaf kán vallen. Hij is onfeilbaar geworden. Immers, goed of fout, hetgeen dat Wilders wil doen moet sowieso gedaan worden.

Want anders “houden we het niet zo”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*