1. 3

  Vandaar ook de specifieke formulering.
  Maar dit artikel speelt een rol in de discussie of in het verleden CO2 nou volgend of leidend was bij temperatuurstijging/daling.
  Als keer op keer bewezen zou worden dat CO2 volgend zou zijn, dan maakt het de huidige modellen iets minder hard dan wanneer het steeds leidend zou zijn.

 2. 4

  Toverwoord: feedbacks. En zo is het ook nu, dus de komende tijd wordt interessant. Ik zie deze publicatie als een gewoon onderdeel van de wetenschap. Het kan inderdaad een voortschrijdend inzicht zijn, en dat zou resulteren in meer papers die dit resultaat ook hebben, of er komen reacties op met argumenten die de conclusies bestrijden. Ik ben benieuwd.

  @1: dat kun je wel bij alles blijven roepen, maar de opstellers doen wel iets meer dan een grafiekje laten zien met CO2 en temperatuur erin en dan wijzen ‘kijk eens! Allebei omhoog’. Ze geven ook plausibele mechanismen aan. Hoe goed dat uitgewerkt is kan ik niet zien (we kunnen alleen maar deze aankondiging lezen), maar ik neem aan dat de auteurs alle forcings en feedbacks ook weten te kwantificeren.

 3. 5

  Knap werk.

  Ook hier versimpeld de BBC de conclusies weer. ‘CO2 drove end to last ice age’ is niet helemaal waar. Dat staat trouwens wel goed uitgelegd verderop in het artikel.

  Beter zou zijn ‘CO2 enhanced/sped op end to last ice age’ of iets in die richting.

 4. 12

  Tsja, als je de deskundigen mag geloven kan zoveel CO2 kan nooit op natuurlijke wijze ondstaan. Het moet dus een geval van van DGW (Dinosauric Global Warming) geweest zijn. Hadden ze destijds windmolentjes gehad, was de ijstijd nooit over gegaan!

 5. 13

  De kwestie kip of ei is nog niet helemaal opgelost;

  Heat at the equator that would normally be distributed northwards then backs up, raising temperatures in the Southern Hemisphere
  This initiates further changes to atmospheric and ocean circulation, resulting in the Southern Ocean releasing CO2 from its waters

  Pas als de zuidelijke oceaan is opgewarmd, komt er meer CO2 vrij.
  Daarna stijgt de temperatuur verder…. misschien dankzij de natuurlijk vrijkomende CO2, of misschien dankzij andere oorzaken.

  De hamvraag blijft natuurlijk: waardoor is de aarde in een ijstijd beland?
  Komt het door een afname van de CO2-concentratie?
  Of maakt het niet uit hoe hoog de CO2-concentratie is: de Milankovitch-cycli zijn onstuitbaar.

 6. 15

  De sceptici kunnen altijd vragen blijven stellen, maar toch is dit al weer rapport nummer zo veel, dat hun zaak geen goed doet, waar van de kant van de sceptici bijzonder weinig tegenover staat.

 7. 16

  Sceptici, ontkenners, belastingvrezenden hebben eigenlijk helemaal geen vragen, behalve ‘wat gaat dit me kosten?’ Alles wat je van ze leest aan vragen is doen alsof de klimaatwetenschap bol staat van de onzekerheden en open vragen (plus nog wat twijfel over natuurwetten) en dat de conclusie moet zijn dat je er absoluut niet uit mag concluderen dat het me iets moet gaan kosten. Gek genoeg zijn diezelfde mensen die dat beweren, ook dezelfden die vinden dat ondanks die frame van shitload of uncertainty, men ook geen cent mag uitgeven aan onderzoek om meer zekerheid te kunnen geven…

  Ik ga dus niet in op die pseudo-vragen. Bekijk het maar.

 8. 17

  Dat is ook de taak van de sceptici.
  Als wetenschappers stoppen met vragen en besluiten dat ze nu helemaal precies weten hoe het zit, dan zijn ze niet meer nodig.

  Dit onderzoek is ook alleen maar gedaan omdat sceptici denken dat het vrijkomen van CO2 en gevolg is van opwarming. Die hypothese staat nog steeds overeind na dit onderzoek.

 9. 18

  Nee Hans (17), dat zuig je uit je duim. Sceptici hebben geen andere taak dan hun eigen belasting zo laag mogelijk te houden. Al het andere is voor de show en om te stoken. Wat jij doet ook.

  Als je ook maar iets zou weten over academisch onderzoek, dan zou je moeten weten dat scepsis aan de basis staat van elke wetenschap. Ze hebben geen politieke denktank nodig om hun wijs te maken dat je ook aan x,y, z moet denken. De uitspraak dat klimaatwetenschappers er helemaal uit zijn komt dan ook niet vanuit de wetenschap zelf, maar is wederom een frame van de sceptici. Je 2e alinea is gewoon triest. Peak-nadenken is al lang geleden voor Hans.

  Ik zeg het maar één keer: CO2 is allebei “leading” en following” T. En wat er nu gebeurt is niet hetzelfde als tig jaar terug en zal in de toekomst ook weer anders zijn. Live with it!

 10. 19

  Majava, de CO2-taks valt in het niet bij de gewone prijsstijging van fossiele brandstoffen.
  De benzineprijs staat op recordhoogte: niet omdat Rutte een CO2-taks invoert, maar omdat het steeds moeilijker wordt olie naar boven te halen en te raffineren. En om jullie verslaafd te houden aan die fossiele brandstoffen worden er continu nieuwe dollars en euro’s gemaakt, die mondjesmaat worden uitgedeeld (sloopregeling, stimuleren van de economie, reiskostenvergoeding, belastingverlaging voor ‘groene’auto’s)

  Ik ben een scepticus, maar wat mij betreft mag de benzine in prijs verdubbelen (dat gaat gewoon gebeuren voordat de aarde nog een graad opwarmt)
  Er mag van mij ook een CO2-taks op van 100%. Ik loop en ben.

 11. 20

  Waarom jij een klimaatscepticus bent is mij dan ook een raadsel. De figuren waar jij ‘tegen strijdt’ als het gaat om het volk verslaafd houden aan fossiele brandstof, het omhooghouden van de mythe dat de groei oneindig is en de grondstoffen nooit op zullen raken, zijn ook de mensen die je graag de hand vasthoudt als ze met de meest bizarre claims komen over klimaatwetenschap. Zie je dat zelf niet?

 12. 22

  CO2 is leading en following T. Waaruit volgt dat er dus andere, maatgevende, drivers in het systeem zitten dit CO2 en T bepalen. Blij dat je eindelijk tot dit inzicht bent gekomen.

 13. 24

  Daarmee suggereer je dat wetenschappers gestopt zijn met vragen stellen en kritisch zijn op dit vlak. Het tegendeel is waar. Ik zie per week gemiddeld een achttal wetenschappelijke onderzoeken voorbij komen waarbij men probeert te knagen aan bestaande aannames of modellen. Soms leidt het tot aanpassing, soms tot nuancering, soms tot versterking van de bestaande theorie.
  Dus de wetenschap zelf is kritisch genoeg. Alleen is het kennelijk moeilijk te verteren dat het niet leidt tot een volledig ander inzicht. Dus roepen sceptici (vaak niet de wetenschappers met de juiste expertise) dat zij en alleen zij kritisch zijn. Hetgeen onzin is.

 14. 25

  Ik ben klimaatscepticus vanwege het paniekzaaien, majava.
  Al Gore, het IPCC, politici en sommige wetenschappers proberen via doemverhalen hun doel te bereiken.
  Dat loopt van 2 graden opwarming in de komende 100 jaar tot 6 meter zeespiegelstijging, orkanen, hongersnoden enzovoorts.
  Greenpeace, Oxfam Novib, klimaatactivisten en sommige wetenschappers volgen dezelfde strategie van de angst die Bush en Cheney gebruikten om de invasie van Irak mogelijk te maken.

  De bangmakerij omtrent CO2 en de opwarming heeft o.a. geleid tot het gebruik van biobrandstof. De klimaatactivisten zijn niet de oorzaak, maar ze hebben te laat ingezien dat hun bezorgdheid om het klimaat misbruikt werd.
  Stop met de doemverhalen en maak betere klimaatmodellen.

 15. 26

  Je motivatie is inconsistent. Je mag van mij best de gevolgen van de opwarming in de toekomst oninteressant vinden en daarom voelen dat de waarschuwingen irritant overkomen, maar dat is nog geen reden om te gaan twijfelen aan de wetenschappelijke basis. Je noemt Gore, IPCC, politici, NGO’s en sommige wetenschappers. Wat zij gemeen hebben is dat dat zij inderdaad (voor een deel) een boodschap voor de politiek hebben om te handelen. Maar als ik nu bijvoorbeeld het IPCC neem, dan kom kom jij niet met kritiek op werkgroepen 2 en 3 , waar jij je pijlen op zou moeten richten, maar juist op die van wg1, de fysieke basis. Jij doet daarom precies wat de ‘dat gaat me geld kosten’ gemeenschap doet; compleet uit de duim gezogen aanvallen op de wetenschap doen in een poging de opwarming weg te toveren. En dan is het vooral dat alles kan, als het maar geen CO2 via menselijk handelen is.

  En wat is er zo erg aan wat jij paniek noemt? Als ik zeg dat de aarde niet onder die +2 graden blijven kan, wat is daar dan erg aan? Waarom kun jij dan niet gewoon de wetenschap blijven volgen, maar neem je je toevlucht tot pseudo-wetenschap en fabeltjes? Ik kan de Harry’s en Antonnen die alleen maar om hun bankrekening denken beter begrijpen dan jou.

  En jij denkt dat een blog vol met peak-grondstoffen niet alarmistisch is? Probeer het nog maar een keer, want ik geloof je motivatie die je hier neerschrijft gewoon niet.

 16. 27

  @026 majava: ook over peakoil en de Grenzen aan de Groei liegen politici en wetenschappers. De waarheid wordt verdoezeld, de nadruk wordt gelegd op economisch herstel en groei. Er worden valse verwachtingen gewekt door economen, net als door het IPCC.

  Vertel de mensen gewoon de waarheid.
  Het tijdperk van stijgende welvaart is voorbij: nog niet voor iedereen, maar wel voor de Grieken, de Ieren, de Spanjaarden en een steeds groter wordende groep Nederlanders.
  Vertel ook de waarheid over het klimaat: de opwarming van de afgelopen 40 jaar is deels te danken aan natuurlijke factoren. We staren ons blind op CO2.

  Wat is eigenlijk jouw standpunt over biobrandstof?
  Zijn we goed bezig of zijn we genaaid door politici en Big Agro?

 17. 28

  Je haalt nog steeds dingen door elkaar. Wetenschappers zeggen meestal niks over te voeren beleid. Als ik aan klimaatwetenschap denk, dan kan komt er maar 1 naam in me van iemand die dat wel stellig doet en dat is James Hansen. De rest, en dan spreken we van duizenden, (ook al hebben je ze verteld dat er sprake is van ‘een team’ en dat geloof je natuurlijk meteen) zijn met opzet juist heel voorzichtig in hun uitspraken omdat ze vinden dat dat niet hun taak is. Kijken we naar het handjevol klimaatwetenschappers die proberen deuken te slaan in de AGW, dan zie je dat zij juist bijna zonder uitzondering bezig zijn met conclusies te trekken uit hun wetenschappelijk werk die veel verder gaan dan wat zou mogen en die duidelijk liggen op het gebied van overheidsbeleid.

  En vergeet niet hoe de media een loopje neemt met berichtgeving over klimaatonderzoek. Zij knallen met gemak conclusies over inferno en allemaal dood, terwijl geen onderzoeker dat ooit heeft gezegd.

  Dat de afgelopen 40 jaar aan opwarming te danken is aan natuurlijke oorzaken is nonsens en je hebt daar alleen maar blogs als onderbouwing voor. Vaak geschreven door mensen die heel goed kunnen nadenken, maar als de dood zijn om hun werk even voor te leggen aan academisch peer review, omdat ze ook wel weten dat curve-fitting, mathturbation of omissie je veel applaus oplevert op een blog, maar je je reputatie kost in de literatuur.

  Wat ik vind van bio-brandstof? We zijn genaaid, absoluut. Het is heel makkelijk te doorzien. Zodra de grote industrie opeens komt met promotie van milieu, groen, schoon, en alles wat hippies goed vinden, dan zit er een luchtje aan en moet je het niet vertrouwen.

 18. 30

  En vergeet niet hoe de media een loopje neemt met berichtgeving over klimaatonderzoek. Zij knallen met gemak conclusies over inferno en allemaal dood, terwijl geen onderzoeker dat ooit heeft gezegd.
  Mee eens. Sommige wetenschappers (Hansen, McKibben, Mann) vinden het overigens prima als het klimaatprobleem wat overdreven in de media komt.

  Ben het ook eens met je alinea over biobrandstof.
  In de reclame zie je het vaak: eerst wordt een probleem geschetst (aangekoekte etensresten) en dan wordt de oplossing (nog betere vaatwastabletten) aangeboden.

  Zo ging het ook met biobrandstof: eerst werd het probleem (klimaatverandering door CO2) aangedikt door Al Gore.
  En vervolgens kon Bush de boeren subsidieren als ze mais gingen omzetten in biobrandstof.
  Het overdrijven van de gevolgen van klimaatverandering kan heel kwalijke gevolgen hebben.

  Prettige Paasdagen.

 19. 32

  onafhankelijk als in wetenschap buiten de peer review om en onafhankelijk als in gefinancierd door een rechtse denkt tank? Als W.E. een punt heeft, kan ‘ie een reactie schrijven, zoals een reaguurder daar ook zegt. Niemand van wuwt die het ooit doet, want faalhazen weten van zichzelf wat ze zijn. Volgende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren