Staatssecretaris Weekers moet relatie met Jos van Rey uitleggen

NIEUWS - Van Rey heeft Weekers gesponsord tijdens de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar, en Weekers wist daarvan – hoewel hij eerder dit jaar tegen NRC Handelsblad beweerde van niet. Hij zal vandaag aan de Tweede Kamer duidelijk maken hoe hij Van Rey kent. Tegenover de NOS zegt hij dat hij niks verkeerd gedaan heeft.

Open artikel

Reacties (22)

#1 Bismarck

Waarom denkt iedereen toch meteen aan corruptie. Het gaat gewoon om dingen die vrienden voor elkaar doen.

#2 tigger

@1: Het is gewoon vriendjespolitiek dus??

#3 Bismarck

@2: Nee niet politiek, gewoon vriendjes. Bovendien weet je toch dat voor dit soort mensen politiek op zijn best een middel is. Het doel is om elkaar uiteindelijk aan een goed inkomen/berg centen te helpen. Voor zo’n van Rey staat de politiek puur in dienst van het scheppen van een klimaat waarin het prettig ondernemen is. Ik zou ook helemaal niet verbaasd zijn als Weekers straks een vergelijkbaar carrièrepad volgt als Eurlings.

#4 Jeroen Laemers

Plus dit: Van Rey riep hulp Weekers in bij voorkomen overdrachtbelasting.

Voor wat hoort wat, niet waar?

#5 Bismarck

Overigens ook wel grappig: Blijkbaar komen de VVD’ers van heinde en verre om gezellig met van Rey te babbelen. Hier Betty de Boer die nota bene zelf een foto van haar met van Rey in Roermond op Twitter zet “Gesprek over vastgoed in prachtig Roermond”.

#6 NietJeZus

Hang ‘em high

#7 weerbarst

Ophangen die wezels.

#8 Emile M

Weekers valt veel te verwijten. Zeker zijn eerdere ontkenning tegenover het NRC toen hij zei niet te weten wie de campagne betaald had. De brief van Van Rey lijkt mij er met de haren bijgesleept. Een aanpassing van de wet dat het op afstand zetten van bezit kan zonder overdrachtsbelasting lijkt mij niet onredelijk. Dat gebeurt ook bij verkoop binnen concernverband. Met een dergelijk verzoek lijkt mij de staatssecretaris ook het aanspreekpunt. Het ging hier om een verzoek tot wijziging van de regelgeving niet om het verkrijgen van een persoonlijke voorkeursbehandeling.

#9 parallax

Dit soort gedrag, noem het gelegaliseerde corruptie, is structureel & zichtbaar. De consequenties zijn echter onevenredig klein.

Het traject beleid voeren -> post-politieke overbrugging (if any) -> lucratieve functie bij profiterende multinational is nu zo transparant aan ’t worden dat het om te schamen is.

Ik vind dat een bijzonder ernstige ontwikkeling. Het signaal dat je afgeeft aan de samenleving is: wij zitten er toch echt voor onszelf.
De consequentie is dat elke politicus wordt afgerekend op het gedrag van een ander.

We zitten al jaren in een soort politieke crisis, dit maakt het er niet beter op.

#10 Jeroen Laemers

@8:

Dit is wat Van Rey aan staatssecretaris Weekers vroeg:

Ik ga er vanuit dat het tijdelijk onderbrengen van de aandelen van mijn vastgoedvennootschap in een beheersstichting vanwege het tijdelijk uitoefenen van een publiek ambt niet leidt tot een aanslag voor overdrachtsbelasting. Het tijdelijk onderbrengen vanwege het tijdelijk uitoefenen van een publiek ambt van onroerende zaken vanuit privé in een beheersstichting leidt daarentegen wel tot een aanslag voor overdrachtsbelasting. Mijns inziens leidt dit tot een ongewenste belemmering voor de tijdelijke uitoefening van een publiek ambt (respectievelijk het passief kiesrecht). Deze bijzondere omstandigheid zou een specifieke fiscale regeling voor overdrachtsbelasting voor publieke ambtsdragers kunnen rechtvaardigen.

Graag verneem ik uw zienswijze ten aanzien van een dergelijke regeling respectievelijk uw advies met betrekking tot de wijze waarop ik vanwege het bekleden van een publiek ambt zonder fiscaal nadeel gevolg kan geven aan de aanbeveling van de commissie Sorgdrager-Frissen.

Met andere woorden: Van Rey vroeg aan dezelfde persoon wiens verkiezingscampagne hij had gefinancierd om een ‘regeling’ dan wel persoonlijk ‘advies’. Mede omdat Van Rey het hier nadrukkelijk heeft over ‘mijn vastgoedvennootschap’, klinkt dit toch niet echt als een poging het algemene belang te dienen. Maar goed, YMMV.

#11 A. de Man

@bismarck: weet je wat het allerergste aan mensen als van Rey is? Dat ze daadwerkelijk denken iets goeds voor de maatschappij te betekenen.

#12 Bismarck

@11: Geloof me, hij is daar niet alleen in. Half Roermond loopt met deze man weg, omdat hij het één en ander naar Roermond heeft weten te halen (dat wordt zelfs letterlijk als vergoelijkend argument gebruikt). Dat dat ten koste gaat van Venlo en Weert is voor hen niet relevant (of voor de Roermondse chauvinisten zelfs een gunstige bijwerking).

#13 A. de Man

@12: het zou wel een passende straf zijn als het wangedrag van Roermond de directe aanleiding zou zijn dat BZK de belastingdienst in Venlo gaat centreren in plaats van in Roermond wat Weekers en Van Rey zo graag wilden.

#14 Emile M

“Deze bijzondere omstandigheid zou een specifieke fiscale regeling voor overdrachtsbelasting voor publieke ambtsdragers kunnen rechtvaardigen” Een dergelijke regeling lijkt mij inderdaad in het algemeen belang. Ik lees hier op geen enkele wijze dat VR verzoekt om een privilege dat andere belastingplichtigen niet is gegund.

#15 Emile M

Je gelijk dat VR wel vraagt om een advies. Dat kun Weekers echter niet kwalijk nemen indien hij geen advies heeft gegeven.

#16 Bismarck

@13: De verdiensten van van Rey betreffen heel wat meer dan alleen dat belastingkantoor voor Roermond binnenhalen.

@14: Maar van Rey verzint dit natuurlijk puur en alleen omdat hij persoonlijk op dat moment onder de loep werd genomen vanwege belangenverstrengeling. Die constructie was nodig om er met zo min mogelijk kleerscheuren vanaf te komen.

@15: De behandeling door Weekers is er anders eentje die jij of ik niet van hem kunnen verwachten.

#17 A. de Man

@14: waarom zou een dergelijke regeling in het algemeen belang zijn?

#18 Emile M

@17 Omdat het een barriere wegneemt voor bestuurders om hun privévermorgen gedurende hun politieke ambtsperiode opzij te zetten. Een startheffing van 2 of 6% is nu eenmaal geen aansporing om de publieke zaak te dienen. Datzelfde geldt indien zij aan aanmerkelijk belang in een vennootschap hebben. Ook dat zou zonder heffing bevroren of anderszins kaltgestelld moeten kunnen worden.

#19 Emile M

@16 Een verzoek om te bezien of de regelgeving kan worden gewijzigd is geen constructie.

#20 A. de Man

@18: Lekker hoor. En als iemand zijn mooie baan bij bijv. Tele2 opgeeft voor een onzeker bestaan in de politiek, moet dat dan niet ook gecompenseerd worden? Het gaat er hier overigens vooral om wat sujetten a la Van Rey wel niet denken te kunnen maken (i.c. ritselen). Als het hem echt zo na aan het hart lag, had hij ook een openlijk debat kunnen starten.

@19: een verzoek om zelf ergens beter van te worden doen aan iemand die je geldelijk hebt geholpen om op de plek te komen waar die nu zit, is politiek niet verstandig.

#21 Bismarck

@18: “Omdat het een barriere wegneemt voor bestuurders om hun privévermorgen gedurende hun politieke ambtsperiode opzij te zetten.”

Om welke andere reden, dan om de schijn op te houden dat er geen belangenverstrengeling is zou je dat willen? Het is natuurlijk nonsens dat je belang verdwijnt omdat je het tijdelijk in een stichting onderbrengt, zodat je het niet op je cv hoeft te zetten.

PS. Van Rey heeft trouwens al jaren geleden een oplossing gevonden door bedrijven op naam van zijn kinderen te zetten.

#22 Emile M

Zolang anderen de beleidsbeslissingen nemen bij de stichting kan het goed. Ik zie dan op het eerste gezicht geen reden om de zaak te wantrouwen. Ik heb het duidelijk gehad over een algemene regel. Dat VR waarschijnlijk niet deugt is reeds aannemelijk geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*