Sociale huurwoningen te duur voor laagste inkomens

De Volkskrant:

Sociale huurwoningen in Utrecht en Amsterdam zijn voor nieuwe huurders het afgelopen jaar gemiddeld ruim 100 euro duurder geworden. De vrijgekomen woningen zijn daardoor steeds vaker onbetaalbaar voor de laagste inkomens. Het aantal huisuitzettingen door huurschulden is toegenomen.

Het woonakkoord werkt!

Open waanlink

 1. 1

  Het is de bedoeling van het beleid: de huursector moet naar de koopsector worden verjaagd, want de koopwoningmarkt zit in het slop.
  Is het zo simpel? Eigenlijk wel.
  De koopwoninghandel moet ook worden beschermd tegen “oneerlijke” concurrentie, dus het beleid jegens de corporaties wordt steeds ingewikkelder gemaakt. Blok heeft een “Stalinistische” novelle gemaakt om de koopwoningmarkt en beleggersmarkt te beschermen tegen de restanten van de sociale huursector, die oneerlijk concurreren.
  Wat gebeurt daar tegen? We hebben een heel mooi huurtoeslagsysteem, zegt de PvdA dan. Alleen zijn de laagste inkomens niet zo dom dat ze op basis van die toeslag, deze huren gaan betalen. Aedes zwijgt.
  De woningmarkt doet het weer een beetje, dankzij ons beleid, zo kraait D66 victorie. Ja, de koopwoningmarkt, daar ligt de interesse van de ondertekenaars van het woonakkoord. De 2.4 miljoen huishoudens die huren zoeken het zelf uit.

 2. 2

  “De woningcorporaties zeggen zich hiertoe gedwongen te voelen. Zij hebben het geld nodig om de extra belasting te betalen die zij krijgen opgelegd door het Rijk, de verhuurdersheffing.”

  Toen het plan van de verhuurdersheffing zijn nare kopje opstak was er wat gepruttel bij de corporaties, dat gepruttel verstomde toen ze de huren extra mochten verhogen.
  Jezelf vrij proberen te pleiten omdat je je gedwongen voelt? HAHA

  “De politieke partijen die de verhuurdersheffing mogelijk hebben gemaakt, hebben wel boter op hun hoofd. Want die heffing leidt tot hogere huren’, zegt Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse federatie van Woningcorporaties.”

  Die heffing leidt niet tot hogere huren, dit:

  “Deze belasting wordt grotendeels opgebracht door de huurders. Zittende huurders kunnen afhankelijk van hun inkomen een huurverhoging krijgen tot 4 procent bovenop de inflatie.”

  leidt tot die hogere huren, ze zijn niet verplicht om de huren te verhogen maar ze doen het maar al te graag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren