1. 2

  @1.

  Met het typische ‘linkse’ relativeren komt het altijd wel goed. Kan je alles afdoen als nietszeggende cijfertjes.

  Relatief hoge criminaliteit en werkloosheid komt door sociaal-economische redenen, dus bagatelliseren toegestaan.

  Hetzelfde gevoel heb ik met beleidsambtenaren. Er is een urgent probleem. De boot is zinkende, maar zolang het orkest nog doorspeelt, is er niets aan de hand. Hoor maar …

 2. 3

  @2 heb je het hele artikel gelezen in de tweede link? Als je dat gedaan hebt mag je soortgelijk stuk schrijven met zelfde CBS cijfers onderbouwing de jouw sufe mening onderbouwd. Nu lul je een eind in de ruimte, net een klein kind de met zijn hand in de koektrommel en zijn mond vol koelruimtes hoog bij laag beweert dat het geen koekjes heeft gepikt.

  Fijne nog een fijne kerst.

 3. 4

  @1 Man man man. Het punt van de auteur is letterlijk (letterlijk!) dat integratie méér is dan alleen criminaliteit en uitkeringen, en vervolgens kom jij met precies die dooddoeners aanzetten.

  Criminaliteit noch werkloosheid worden gebagatelliseerd, alleen in een context geplaatst, met de kerstgedachte dat men misschien de overgrote meerderheid van allochtonen mét baan en zónder strafblad niet met de nek aan wilt kijken…

 4. 5

  In de NRC staat een interessant stuk over de historische Jezus, geschreven door onze goede vriend Jona Lendering:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/22/het-koninkrijk-dat-niet-kwam-5777532-a1537933

  Wat opvalt is dat Nietzsche een identieke kern van Jezus’ leer identificeert als Jona, namelijk een ressentimentsleer. Voor de mensen die niet zo vertrouwd zijn met Nietzsche’s filosofie zal ik die, inclusief de beroemde omkering van de moraal en termen als ‘nihilisme’ en ‘decadentie’, kort schetsen (als de redactie mij dat wil toestaan).

  De oorspronkelijke, natuurlijke gang van zaken is dat goed is wat de machthebber doet. Hierin ligt ook de legitimatie van de macht van de koning/machthebber: waarom zouden we eigenlijk een bepaald persoon, de koning/machthebber, en diens wetten gehoorzamen? Het idee is dat de machthebber een soort goddelijke status heeft, nu hij sowieso het dichtst bij God staat want ook God is machtig. Meer in het algemeen is al het superieure en wat het volmaakte dus het goddelijke nadert – het sterke, het gezonde, het schone, het rijke, het gelukkige, het machtige – ‘goed’ en het inferieure – het zwakke, het zieke, het lelijke, het arme, het ongelukkige, het machteloze – ‘slecht’. Merk op dat deze goed/slecht-schaal relatief is (gebonden aan een bepaalde toevallige machthebber en wet) en geen tegenstelling impliceert: het slechte is niet het kwade maar ‘slechts’ (waar dat woord al in zit) minder goed.

  Zoals ook Jona nu beschrijft sprak Jezus in feite namens de gemarginaliseerden, de armen, dus namens het ‘slechte’ die wraak wilden op de machthebbers en rijken: ‘de eersten zullen de laatsten zijn’ (en de laatsten zullen de eersten zijn). Dit is de beroemde omkering van de moraal c.q. de joods-christelijke slavenopstand in de moraal. Het goede (de machthebber) wordt geherdefinieerd als het kwaad en het slechte als het goede. Tegelijkertijd is dit niet meer een relatieve maar absolute moraal, onafhankelijk van de toevallige machthebber en waarbij het sterke en machtige per definitie – als onderdrukker – bedreigend en zo het kwaad is geworden. Maar als het plebs hebben Jezus en z’n aanhang niet de macht om wraak te nemen: er is slechts machteloze woede over deze onrechtvaardige wereld. Maar er is hoop op een uitgestelde wraak door God (wiens Koninkrijk zal komen) die zal plaatsvinden op de Dag des Oordeels c.q. in het hiernamaals. Dit is wat Nietzsche ‘nihilisme’ noemt: de afwijzing van de wereld en de hoop op geluk en rechtvaardigheid in het hiernamaals. Evengoed hebben de christenen succesvol hun omgekeerde en wraakzuchtige moraal in de westerse wereld verspreid (door hun haat te verkopen als liefde), waardoor in Europa het slechte – het zwakke – is bevorderd en het goede – het sterke – is gekneveld door het met een schuldgevoel over z’n macht en gezondheid op te zadelen: het succes is gerealiseerd doordat ook de sterken de joods-christelijke moraal hebben verinnerlijkt. Deze verzwakking van de westerse mens – resulterend in onder meer de ‘kleine mens’ die nog slechts veiligheid en comfort wil en een moraal van de medelijden – noemt Nietzsche ‘decadentie’.

 5. 6

  Sorry hoor, zo maak ik dat zelf mee in mijn eigen leven. Want schrijft dat de criminaliteit en werkloosheid voor vrouwen niet geldt. Wat een waardeloze reden. Dat is bij autochtone Nederlanders wat betreft criminaliteit precies hetzelfde. En zo kan je nog erbij zeggen dat het op jonge leeftijd gebeurd. Later wordt alles beter. Maar zijn wel de nodige levens kapot gemaakt van de slachtoffers. Dat pikken veel mensen niet.

  Jullie bevestigen precies wat ik bedoel met cijfers kan je alles gladstrijden, maar het zegt totaal niets. Want aangifte door slachtoffers wordt niet altijd gedaan (of erger serieus genomen door politie), niet iedereen (bijvoorbeeld hardcore criminelen) vraagt uitkering aan, enzovoort. Typisch ambtenaren gezwets.

  Het enige punt is dat integratie fatsoenlijke leven met baan is. Dat is natuurlijk discutabel. Dat geldt voor veel autochtone Nederlanders ook niet. Hoeveel mensen, allochtoon en autochtoon, die nu, met de Kerst, enigszins gefrustreerd, zonder baan, de Kerstdagen moeten meemaken. Daar gaan mijn gedachten naar uit. Hopelijk dat zij in 2017 aan het werk kunnen komen! En weer een zinvol, gelukkig jaar mee mogen maken.

 6. 7

  @1: Ik wil het feestje niet bederven, maar zoals ik hier al eerder schreef is bv. het ‘Marokkanenprobleem’ het gevolg van een redelijk geslaagde integratie. Nieuwe immigranten en groepen die nauwelijks integreren, zoals wellicht de Chinezen, vormen juist geen enkel probleem. Het probleem ontstaat doordat men voldoende is geïntegreerd om de westerse levensstijl te leven maar onvoldoende om werkelijk vooruitgang te boeken. Dan ontstaat het ressentimentsdenken wat ik hierboven heb uitgelegd. In de kern dan wel in de hedendaagse praktijk is dat het socialistische denken dat Nietzsche precies daarom gelijkschakelde met het christendom en dat bewust probeert onze maatschappij te ondermijnen. Het is aldus geen toeval dat socialisten en moslims zulke goede vrienden zijn in Europa: ‘links leert de theorie (vernietig deze – kapitalistische en racistische – maatschappij) en moslimjongeren brengen die in de praktijk’. In dat opzicht staan de moslimterroristen als die van IS dichterbij bv. de RAF dan bij de traditionele islam…

 7. 12

  ZKH heeft het mooi gezegd. Extremiteit is normaal geworden. Een zorgelijke zaak volgens hem. Hij worstelde ermee.

  Typerend dat ie een kerstrode stropdas om had en de gordijnen zo waren dat je een kruis zag. Zal dat voorbedacht zijn?

 8. 14

  @9: En Wham, ze kunnen opnieuw beginnen. De o zo plichtsgetrouwe Lizzy 2 van Engeland is ook te verkouden om de kerstmis bij te wonen, dat zou voor 2016 wel een uitsmijter wezen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren