1. 2

  @1 Ik snap er eerlijk gezegd helemaal niks van, en het lijkt me ook nogal moeilijk uit te leggen naar de achterban. Dijkhoff heeft uiteindelijk nog het beste verhaal, want tussen dit en het afschaffen van discretionaire bevoegdheid keert dit plan na 1-2 jaar al rendement uit wat betreft minder migratie toch?

  Ik ging er in eerste instantie van uit dat er binnen het regeerakkoord als compromis ter compensatie aan de VVD iets zou worden gegund geheel buiten het thema migratie.

 2. 3

  @2: Ik ook niet. Een beetje tegemoet komen door een paar weg te sturen? Minder vluchtelingen opnemen als voorheen in het regeerakkoord was afgesproken… Het is weer een knieval voor extreemrechts.

 3. 4

  @1 De meeste komen niet uit oorlogsgebied, vandaar dat ze teruggestuurd zouden worden. Die 250 komen toch wel, als ze maar lang genoeg blijven hangen, zielige kindjes meenemen of hier produceren en de boel weten te belazeren met behulp van dubieuze organisaties komt er vanzelf een volgend pardon.

 4. 6

  @1: Kamerdebat: Azmani (VVD) voert anti-immigratie argumenten aan en beweert dat er dus draagvlak is om i.p.v. 750 uitgenodigde vluchtelingen per jaar op te nemen, dat te verlagen naar 500. Gevraagd naar onderbouwing van dat draagvlak moet hij toegeven dat het toch alleen zijn eigen achterban is.

 5. 10

  @8/9: ok, dat zijn er toch meer dan 50 in drie jaar (waar het vk artikel uit 2016 over sprak). het originele kinderpardon was veel restrictiever dan dit akkoord.

  ik vind het sowieso klein bier. er komt een veelvoud legaal binnen.

 6. 13

  @4: Ik snap even niet waarom je geen feestje aan het bouwen bent. Er is afgesproken dat de IND meer geld krijgt om de procedures sneller te laten verlopen (zodat ze iedereen sneller weg kunnen sturen), dat het aantal uitgenodigde vluchtelingen van de toch al schamele 750 jaarlijks naar 500 gaat (dit aantal zou eigenlijk juist heel fors omhoog moeten gaan, om de taferelen aan de grenzen van Europa te voorkomen) en dat de discretionaire bevoegdheid bij de IND komt te liggen (en die dienst heeft inmiddels toch wel bewezen als doelstelling te hebben zoveel mogelijk asielaanvragen af te keuren). En in ruil voor dit structureel afknellen van het asielrecht, hoeven alleen maar eenmalig een paar honderd eerdere afwijzingen heroverwogen te worden.

 7. 15

  @12: Dit is juist de oorzaak ervan dat dat ‘basisinkomen niets is geworden’.
  De rijksten hebben voor zichzelf een veel te riant basisinkomen geregeld, en dat moet ergens vandaan komen. En in die hoek wordt er wel degelijk gecrepeerd.

  In ander nieuws: Terwijl haar Nederlandse paleizen op andermans kosten worden verbouwd, vergeet ze elders de waardevermeerdering netjes op te geven.

 8. 16

  De moties worden ingediend bij het Kamerdebat over het kinderpardon. Natuurlijk komt Wilders met moite vsn wantrouwen.
  Verder hebben veel fracties (van de oppositie) moeite met het verlagen van het zgn. NCHR-quotum (van 750 naar 500 vluchtelingen) en de verandering van de discretionaire bevoegdheid.

 9. 18

  Kijks eens aan, klimaatdebat moet begionnen en wiordt metreen geschorst op verzoek van de oppositie. Dijkhof is er niet en men wil hem er bij. Anderen willen ook de fractieleiders van de overige coalitiepartijen erbij. Men voelt zich zwaar geschoffeerd. Het is natuurlijk ook een Dijk(hof) van een arrogantie….

 10. 20

  Klimaatdebat vp0pr vandaag afgeblazen. Dijkhof en andere fractieleiders van coalitiepartijen zijn niet op komen dagen. Rest van de Kamer is daar niet mee eens en gaat morgen nieuw voorstel voor debat aanvragen. Zelden de oppositie zo eensgezind gezien.

 11. 21

  @16:
  Het gebruikelijke gezwets van de peroxide-ariër G.W. was natuurlijk te verwachten.
  (grappig is wel dat hij met het met het klimmen der jaren steeds meer moeite heeft zijn Indonesische uiterlijk weg te schminken)
  Egotrippertje Baudet heb ik nog niet horen kakelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren