1. 2

  @1: scherpschutters schieten niet met holle punt munitie, holle punt munitie is per definitie onstabiel in vlucht en dus ongeschikt voor scherpschutters.

  Holle punt munitie treffer in je buik is dodelijk binnen enkele minuten/uren en zeker geen dagen.

 2. 3

  @2:

  Match or target hollow-point bullets are designed for precision target use, and no consideration is given to their expansion or other terminal ballistic performance. The United States military claims to use hollow-point bullets in some sniper rifles for their exceptional accuracy at long ranges, and claim that the hollow-point does not result in wounds significantly different from full metal jacket ammunition in practice.[2]

  Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Hollow-point_bullet

 3. 4

  @3: Bolleke heeft het artikel waarschijnlijk niet gelezen.
  Maar probeert wel de wijsneus uit te hangen als “defensiespecialist”.
  Die goedpraters van door het IDF gepleegde oorlogsmisdaden komen vaak met de meest doorzichtige smoezen.

 4. 5

  @2 “afgevuurd door een sluipschutter”

  in de media wordt een individu die met een AK-47 vanuit een verborgen positie een enkel schot afvuurt al een sluipschutter genoemd.

  terwijl de gemiddelde burger bij een sluipschutter aan zoiets denkt:

  https://goo.gl/images/JpJiem

  Dus een hollowpoint bullet verbaasd me niet.

 5. 11

  @8: Is het niet een beetje van de gekke om te verlangen dat belastingbetalers de tegenvallers van internationals moeten opvangen?

 6. 12

  @9: de reserves van olie en gas zijn voor bedrijven zoals Shell een vorm van toekomstig kapitaal.

  De waarde van het bedrijf wordt mede bepaald door de voorraden die men in bezit heeft.

  Binnen de OPEC wordt het productiequotum per land gebaseerd op de voorraden van dat land.

  Allemaal zaken die er voor zorgen dat er een belang (aandeelhouderswaarde, quota) is om de voorraden hoog te houden.

  De voorraden + OPEC quota was ook de aanleiding voor Saddam om Koeweit binnen te vallen. Koeweit had van de een op de andere dag haar voorraden verdubbeld (op papier) waardoor de quota binnen de OPEC verschoven en dit raakte de inkomsten van Saddam. Om die reden viel Saddam Koeweit binnen.

  m.a.w. De voorraden gas/olie zijn een (politiek) instrument om je beurswaarde dan wel quota te beïnvloeden.

  off topic: dit is waar we met TIPP voor moeten opletten. Zoiets vaags als ‘voorraden’ kunnen geraakt worden door politieke keuzes. En via TIPP kan een bedrijf als Shell die gemiste inkomsten verhalen via arbitrage buiten de normale landelijke rechtspraak om bij het land dat een politieke keuze wil doorvoeren.

 7. 13

  @11: hoezo? in de ogen van Rutte is dat precies waar de belastingbetaler voor dient

  om de risico’s af te dekken, zodat er mooi geëxperimenteerd kan worden. Lukt het, winst voor de international. Lukt het niet, dan betaald de belasting betaler.

  En waarom lukt dit toch steeds weer? wel je zorgt dat de politici die hier over besluiten zeker zijn van een baan bij het grootkapitaal na hun politieke carrière (extreme voorbeelden: Kroes, Barosso) . Daarmee verzeker je dat ze loyaal blijven aan het groot kapitaal.

  Hetzelfde zie je bij de beloningen van topbestuurder. De bestuurder in het ene bedrijf is commissaris in het andere bedrijf, (vaak ook ex politici zoals Kok, Zalm etc). Men keurt elkaars arbeidsovereenkomsten en beloningen goed.

  Vervolgens kan de politiek zich er druk om maken om vervolgens bij de rechter bot te vangen omdat de politiek niet kan ingrijpen op individuele arbeidsovereenkomsten. CEO beloningsbeleid is voor de aandeelhouder.

  En zo houdt het grootkapitaal en de politiek elkaar in stand. en als je daar als buitenstaander verandering in wil brengen (zoals SP of PvdD) reken er maar op dat je dat niet lukt en in een hoek gezet zult worden.

  En de media dan? wel die zijn afhankelijk van kijkcijfers, en dus van scoops. En die krijg je alleen maar van politici als je niet te kritisch bent.

  en zo kan iedereen verontwaardigd blijven, blijven roepen om verandering, maar verandert er uiteindelijk niets.. en kan een (selecte groep) blijven graaien.

  Sargasso heeft die groep wel eens inzichtelijk gemaakt:

  https://sargasso.nl/uitwisseling-bestuurders-binnen-50-grootste-bedrijven-nederland/

 8. 14

  @12:
  Als je bij het winnen van het laatste restje olie/gas, een halve provincie laat instorten, zijn de kosten van het winnen veel hoger dan de baten. Het is dus gek dat dit soort onwinbare reserves überhaupt als winbare reserves in de boeken staat is wat ik probeerde te zeggen. Een wet die verdere winning tegengaat is vervelend voor Shell, maar ze hadden daar sowieso niet door kunnen gaan zonder nog meer ernstige schade aan te richten.

 9. 15

  @14 tja tot voor kort waren de baten voor de Gasunie en Shell en de kosten voor de burgers daar.

  Met dat uitgangspunt zijn het voor Shell absoluut winbare voorraden :)

  maar ja, je hebt gelijk. En dat is wat er ook mis gaat in de rapportages over de voorraden. Men heeft het alleen over de voorraden, maar vermeld niet de kosten/haalbaarheid van delven van die voorraden. (die zijn wel bekend!).

  Kosten/baten zijn ook afhankelijk van de olieprijs. bij stijgende olieprijs nemen de voorraden dan dus ook toe. (hogere prijs rechtvaardigt hogere kosten voor het winnen van olie/gas. Meer velden worden rendabel om te ontginnen)

 10. 16

  @11: Niet als de staat (en dus de belastingbetalers) een contract hebben afgesloten met die international, als de staat dus effectief haar keutel intrekt dan noemt men dat contract breuk, en in dat geval kan de staat dat vrijwillig compenseren of het risico lopen dat ze door de rechter gedwongen gaat worden (en die laatste route is vaak veel duurder).

 11. 18

  @17: Dat ligt aan de inhoud van het contract he.

  Maar ga er maar vanuit dat als de NAM dat gas niet mag onttrekken dat de NAM dan waarschijnlijk ook niet meer gaat mee betalen aan de ontstane schade.

  Dit grapje van het gas dat moet blijven zitten en de kosten van de schade kan makkelijk richting 100 miljard gaan.

 12. 19

  @18: Heb jij wel eens een contract afgesloten waarmee je schade mag berokkenen aan derden? (als burger natuurlijk)

 13. 21

  @16: Als een vlucht niet doorgaat wegens zware sneeuwval o.i.d. heet dat overmacht en krijg je als consument geen cent.

  Als je met je winkel omzet derft omdat de straat 3 weken open ligt voor herstel van de riolering dan heet dat ondernemersrisico.

  Als geen reclame meer voor sigaretten gemaakt mag worden dan is dat omdat volksgezondheid vóór gaat.

  Nu heeft de NAM decennialang gas gewonnen met als direct gevolg schade én gevaar voor de omwonenden. Het moeten stoppen en afschrijven van de voorraad is dan gewoon ondernemersrisico en volksgezondheid. En dat moeten we niet compenseren, ook niet door vanaf nu miljoenen dividendbelasting te schenken.

 14. 22

  @21: dat kun je doen, maar dan moet je ook niet zeuren dat vanaf dat moment de NL overheid als onbetrouwbaar beschouwd wordt en je dat heel snel aan de rente en de hoeveelheid investeringen gaat merken.

  Komt nog eens bij dat de overheid zelf het meeste heeft geprofiteerd van de gas winsten

 15. 24

  @22: De overheid is niet onbetrouwbaar, maar reageert op overmacht die nota bene mede door de NAM is veroorzaakt.
  Elke rechter zal erkennen dat contracten niet langer gelden als het teveel maatschappelijke schade oplevert of gevaar voor de volksgezondheid.
  En als je gascontracten met het buitenland kunt openbreken met een beroep op de redelijkheid, dan kan dat ook met de NAM, laten ze maar eens maatschappelijk ondernemen.

  In feite is het altijd een cadeau aan Shell-Esso geweest omdat men destijds zelf geen apparatuur had voor staatsoliemaatschappij om de olie te winnen. De volledige winst had naar NL moeten gaan en niet voor en flink deel naar de simpele oppompers.

 16. 25

  BBC”Journalist”veroordeelt gast omdat hij niet meegaat in de propaganda.
  BBC Host Tries Censoring Truth On Syria
  https://www.youtube.com/watch?v=2pwXfHyTlCo

  En nu komt ghb weer met een link naar wiki hoax of een andere propagandasite,vooral niet ingaan op feiten dat heeft ie van die lui die tegenwoordig doorgaan voor journalisten maar in feite niets anders zijn dan doorgeefluikjes voor propaganda.

 17. 26

  @24: De NAM is opgericht door Shell en Esso en is nooit een staatsbedrijf geweest.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Aardolie_Maatschappij#Aardolie

  En 90% van de aardgasbaten ging al richting de staat, dan is het ook niet meer als terecht dat de staat voor 90% van de schade opdraait.

  En ik zou er niet zo maar zo zeker van zijn dat een rechter de staat in het gelijk stelt, de staat is er zelf namelijk ook niet zo zeker van dat het een evt. schadeclaim zal winnen.

 18. 27

  @26: Uit jouw artikel:

  In 1962 bepaalde de overheid dat de exploitatie van dit veld in handen zou komen van een maatschap, waarin de NAM een belang van 50% zou krijgen

 19. 28

  @26: [ De NAM is opgericht door Shell en Esso en is nooit een staatsbedrijf geweest. ]
  Uiteraard, en ik heb nergens het tegendeel beweerd. Het stond er misschien wat moeilijk leesbaar voor je, maar ik zeg toch echt dat de overheid geen apparatuur had (kon kopen) om zelf een staatsoliemaatschappij te starten.

  Verder @27

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren