SG-café dinsdag 12-11-2019

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dit is het Sargasso-café van dinsdag 12-11-2019. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Reacties (28)

#1 McLovin

Dus onze top economen herkauwen een eeuwen oude wijsheid die gvd al in de bijbel staat? Na vette jaren komen er magere jaren?

Tis maar goed dat ze gestudeerd hebben want dit had je anders niet kunnen bedenken. Wat een inzicht….

https://nos.nl/artikel/2310081-economen-zien-signalen-van-naderende-recessie-wellicht-eind-volgend-jaar.html

#2 beugwant

@1: Had je dan liever economische voorspellingen door theologen gezien?

#3 Bolke

https://nos.nl/artikel/2310182-100-in-plaats-van-130-meer-woningbouw-maar-niet-de-oplossing.html

Wie zich niet kan inhouden en toch 130 blijft rijden waar je 100 mag, kan rekenen op een bekeuring van 234 euro. Het Openbaar Ministerie gaat op korte termijn bekijken welke mogelijkheden er zijn voor snelheidscontroles. Een woordvoerder benadrukt dat handhaving van de maximumsnelheid “altijd een belangrijk aandachtspunt” is.

Ik vraag me af of een boete wel wettelijk handhaafbaar is, normaal gesproken wordt een boete voor een snelheidsovertreding opgelegd uit het oogpunt van verkeersveiligheid (en de max. snelheid is ook bepaald op basis van de verkeersveiligheid), maar deze maatregel heeft overduidelijk helemaal niets met verkeersveiligheid van doen en de handhaving er van dus ook niet.

Ik zie een advocaat die wat naamsbekendheid wil scoren nog wel een proef proces beginnen en ik acht hem niet kansloos als hij door gaat tot de hoogste rechter in de EU.

#4 Hans Custers

normaal gesproken wordt een boete voor een snelheidsovertreding opgelegd uit het oogpunt van verkeersveiligheid (en de max. snelheid is ook bepaald op basis van de verkeersveiligheid)

Bullshit. Er zijn al jarenlang tal van snelheidsbeperkingen vanuit milieu-oogpunt: luchtverontreiniging en geluidsoverlast bijvoorbeeld. En er is ook nergens vastgelegd dat verkeersveiligheid de enige reden zou mogen zijn voor een snelheidsbeperking.

#5 Bolke

Nou maak ik me trouwens helemaal niet druk of ik 100 of 130 mag, ik rij heel veel zakelijke kilometers en nou wil het toeval dat ik van mijn huidige auto die ik in februari heb gekregen en nu zo’n 42.000 km mee heb gereden de 2de dag teller niet heb gereset sinds dat ik hem heb.

De dagteller van mijn auto berekent ook de gemiddelde rij snelheid en die staat na 42.000 km en 9 maanden op gemiddeld 65km/uur en ik woon in het noorden waar ik ook de meeste km’s maak.

Dus als de 100km in gaat ga ik de 2de teller resetten en kijken waar het gemiddelde dan op uitkomt na zo’n 40.000 km.

Ik vermoed dat het niet echt veel lager zal zijn.

#6 Sjors

@3: als de meerderheid van de automobilisten 100 rijdt en jij rijdt opeens 130, dan is het echt wel een kwestie van verkeersveiligheid.

#7 Bolke

@4: Maar geen algemene landelijke maatregel zoals nu, nogmaals, ik zie een lijpe advocaat wel een poging wagen.

#8 Hans Custers

Wegenverkeerswet, artikel 2.2

De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Dus, @7, ik herhaal: bullshit.

#9 Bolke

@8: Prima, maar moeten de boetes dan niet basis van milieu delicten uit gedeeld worden ipv de wegen verkeerswet

#10 Hans Custers

@9 Nee

#11 Bolke

@8:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

En dit is dus ook kolder realiseer ik me net want de uitstoot wordt niet verlaagd, de uitstoot wordt verplaatst, men doet dit niet om het milieu te sparen maar om stikstof ruimte te creëren om te kunnen bouwen, ergo dit is dus geen milieu maatregel.

Want er komt namelijk helemaal niet minder stikstof vrij, er komt enkel op andere plekken stikstof vrij, dus dat lijkt me juridisch ook niet echt houdbaar.

en ook niet houdbaar vanuit de rechterlijk uitspraak omtrent de stikstof verlaging die de rechter heeft bevolen.

#12 Hans Custers

@11

Er is echt geen rechter die zich door dat soort kromredeneringen voor de gek laat houden.

#13 Bolke

@12: Dan ken je de Europese rechters nog niet, die hebben wel meer dingen van de regering terug gefloten hoor.

Men geeft het ook toe dat deze maatregelen bedoeld zijn om de bouw van huizen door te laten gaan, geen enkele rechter zal dat milieu argument dus kopen, je zou een punt hebben als men de snelheid zou verlagen en niet zou bouwen.

Hoeveel stikstof zou deze maatregel moeten besparen?
Niet heel veel, maar genoeg om de woningbouw voorlopig te redden. Volgens ‘stikstofhoogleraar’ Jan Willem Erisman bespaart het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 ongeveer 0,3 procent van de totale Nederlandse stikstofuitstoot.

“Het is een heel klein effect”, zegt Erisman. “Het gaat alleen maar om het compenseren van de bouw, om de bouw weer vlot te trekken. Dit geeft net de ruimte die je nodig hebt om de bouw te compenseren.”

#14 Hans Custers

Het gaat om het milieu. En het kabinet maakt een afweging welke maatregelen er worden genomen om het milieu te beschermen. In dit geval is besloten dat een verlaging van de maximumsnelheid de voorkeur heeft boven een bouwstop. Gewoon een hele normale beleidsbeslissing, zoals die zo vaak genomen wordt over milieu-onderwerpen. Milieubeleid is nou eenmaal niet: ofwel alle activiteiten helemaal stoppen, ofwel alles onbelemmerd door laten gaan. Er wordt altijd een afweging gemaakt van belangen.

#15 Bolke

@14: Klopt, maar dat strookt dus niet met de wegenverkeerswet die zegt dat je een boete mag opleggen om het milieu te beschermen. Maar dat doet deze maatregel dus niet, deze maatregel is explicit ingevoerd om de bouwsector vlot te trekken.

Nogmaals, het zal mij niet verbazen dat de regering terug gefloten wordt door een (Europese) rechter, het zou namelijk echt niet de eerste keer zijn dat een noodmaatregel door een rechter van tafel geveegd wordt omdat het ondoordacht ingevoerd wordt.

En dan heb je nog eens het feit dat stikstof reductie door een verlaging van snelheid alleen werkt bij natuurgebieden die in de buurt van snelwegen liggen dus een snelheidsverlaging om het milieu te beschermen op een weg waar helemaal geen natuurgebied ligt lijkt me al helemaal juridisch onhoudbaar omdat stikstof in de buurt van de bron neerslaat.

#16 Hans Custers

@15

die zegt dat je een boete mag opleggen om het milieu te beschermen.

Dat staat er niet. Er staat dat er regels mogen worden gesteld met dat doel. De eventuele boete volgt daar dan weer uit.

Maar dat doet deze maatregel dus niet

Zie #14.

het zal mij niet verbazen dat de regering terug gefloten wordt door een (Europese) rechter

Mij wel. In elk geval op dit punt. Ik zou daar zelfs wel een vette weddenschap over af durven te sluiten.

#17 Bolke

@16: Nummer 14 is leuk maar gaat voorbij aan het feit dat stikstof lokaal neerslaat bij de bron, een stikstof reductie op een weg waar geen natuurgebieden in de buurt zijn werkt dus niet.

Je kan niet zeggen we gaan in Groningen 100km/uur rijden dan mogen we dus in Zuid-Holland bouwen, zo werkt dat dus niet.
Net zo min dat het Drents-Friese wold niet gebaat is bij 100km/uur in de randstad.

En deze maatregel is al heel lang voorgesteld en werd direct al door diverse juristen in twijfel getrokken aangaande de rechterlijke uitspraak omtrent stikstof reductie als zijnde juridisch niet houdbaar.

#18 AltJohan

@Bolke: als ze de maximum snelheid konden verhogen naar 130 dan kan die toch ook weer omlaag. Naar 120, maar in dit geval naar 100. Of het nu is voor CO2, veiligheid, NOx is dat maakt toch niet uit!

… en werd direct al door diverse juristen in twijfel getrokken … “
Welke juristen?

#19 Bolke

@18:

als ze de maximum snelheid konden verhogen naar 130 dan kan die toch ook weer omlaag.

Uiteraard kan dat, maar je kan geen boete opleggen vanuit

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

——————————–

… en werd direct al door diverse juristen in twijfel getrokken … “
Welke juristen?

Was op radio 1 onlangs, juristen die voor milieu organisaties werken, de overheid mag niet schuiven met stikstof reducties maar moet gewoon reduceren, punt.

Nogmaals, mij persoonlijk zal het worst wezen, 100, 120, of 120, maar dit riekt erg veel naar : “een kat in het nauw maakt rare sprongen” en ik ben bang dat als dit van tafel geveegd wordt dat men dan nog veel meer draconische maatregelen moet nemen.

#20 Bolke

In mijn prive auto rijd ik trouwens vrijwel nooit harder dan 100, dan gaat ie namelijk slurpen en een opel Zafira is niet zuinig bij 120, voor mijn werk rijd ik enkel 130 als er bepaalde overheidsdiensten bij een storing betrokken zijn, voor de rest tuf ik daar ook meestal 100/110

#21 Bolke

Oepsie

https://nos.nl/artikel/2310188-nabestaanden-bloedbad-sandy-hook-mogen-wapenfabrikant-voor-de-rechter-slepen.html

Nabestaanden van de schietpartij in de Sandy Hook-basisschool mogen wapenfabrikant Remington Arms voor de rechter dagen. Dat heeft het Hooggerechtshof in de VS besloten.

Dit kan wel eens heel vervelend gaan uitpakken voor de wapen fabrikanten van de VS (goede zaak btw)

Het vonnis kan grote gevolgen hebben. Wapenfabrikanten vrezen dat er een eind komt aan hun wettelijke bescherming en dat de zaak een precedent schept voor andere rechtszaken die worden aangespannen door slachtoffers van wapengeweld.

De Amerikaanse bond van wapenbezitters en belangenbehartiger van wapenfabrikanten NRA noemt het vonnis “dodelijk”. De NRA vreest dat rechtszaken leiden tot faillissementen van wapenproducenten en tot het einde van het Amerikaanse recht op wapenbezit.

Boehoe, kan iemand ff een pak tissues naar de NRA opsturen?

#22 Bolke

@14:

Het gaat om het milieu. En het kabinet maakt een afweging welke maatregelen er worden genomen om het milieu te beschermen. In dit geval is besloten dat een verlaging van de maximumsnelheid de voorkeur heeft boven een bouwstop. Gewoon een hele normale beleidsbeslissing, zoals die zo vaak genomen wordt over milieu-onderwerpen. Milieubeleid is nou eenmaal niet: ofwel alle activiteiten helemaal stoppen, ofwel alles onbelemmerd door laten gaan. Er wordt altijd een afweging gemaakt van belangen.

Lol, tis of de duivel er mee speelt.

https://nos.nl/artikel/2310193-uitspraak-over-herten-oostvaardersplassen-waarschuwing-voor-provincies.html

Vanmiddag oordeelde de rechtbank dat de provincie Flevoland niet goed heeft kunnen uitleggen waarom het nodig is om zoveel dieren af te schieten dat er uiteindelijk nog 490 overblijven. De provincie kwam op dit getal uit nadat ze onderzoek had laten doen door de commissie-Van Geel. Dat onderzoek is volgens de rechter echter geen “ecologische onderbouwing”, maar een “beleidsmatig stuk”.

Goh, de rechter schiet een beleidsbeslissing af want niet goed onderbouwd en niet gebaseerd op ecologische onderbouwing.

”Het is een soort juridische waarschuwing”, vindt Olff. ”Provincies kunnen niet ad-hoc ingrijpen als er plots een nieuwe politieke wind waait, tenzij ze kunnen aantonen dat een nieuw beheer echt goed is voor de ecologische toestand van een natuurgebied.

#23 Co Stuifbergen

@22: Blijkbaar mag de overheid niet zonder ecologische onderbouwing beslissen dat er herten afgeschoten worden moeten.

Ik kan mij voorstellen dat de overheid ook niet zonder onderbouwing mag besluiten dat er minder stikstofvervuiling moet zijn.

Maar het zou best kunnen dat als de overheid de vervuiling omlaag brengen moet (dat heeft een rechter al beslist), de overheid zelf bepalen mag welke manier het minste ongemak veroorzaakt.

#24 Bolke

@23: maar dat is nu de crux. Deze maatregel is niet bedoeld om de vervuiling naar beneden te brengen maar bedoeld zodat een andere sector de vrijgekomen vervuiling mag veroorzaken.

De facto schiet het milieu dus geen zak op met deze hap snap maatregel want de reductie die het oplevert wordt weer opgevuld door de bouwsector.

#25 Frank789

@24: [ De facto schiet het milieu dus geen zak op ]

Dat stoort mij ook mateloos.
Er wordt een beetje geschoven maar niet verminderd, terwijl we echt véél minder NOx en NH3 moeten uitstoten.
Ik vrees dat de huidige maatregelen dan ook beschouwd gaan worden als de finale oplossing, over en sluiten, en verdere maatregelen op een veel hogere weerstand gaan stuiten onder het mom van “we hebben al zo veel gedaan”.

#26 Ronzhu

Ik heb net de hele draad gelezen en heb onderweg 5 IQ punten verloren. Dit werkt beter dan lood in mijn leidingwater. Dank jongens!

#27 Bismarck

@21:“De Amerikaanse bond van wapenbezitters en belangenbehartiger van wapenfabrikanten NRA noemt het vonnis “dodelijk”.”
LOL! Je kan er gewoon op wachten dat John Oliver & co dit oppikken.

#28 Co Stuifbergen

@24: De maatregel is ook niet bedoeld om het milieu te redden.
Daarvoor hadden wel al de afspraak “PAS”.

Deze maatregel is om te zorgen dat we ons quotum aan stikstof-vervuiling gebruiken om huizen te bouwen i.p.v. sneller te rijden.

@25: Of “PAS” een goede bescherming voor het milieu biedt, weet ik niet.
Maar als ik zie hoe flauw de maatregelen zijn (maximaal 100 km per uur overdag), denk ik dat er inderdaad vervuiling geschoven wordt: onder het tapijt.

Ik verwacht dat, na stevige onderhandelingen tussen coalitiepartners, er nog een maatregel komt: maximaal 80 km/uur als er file staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*