Philip Morris sluit fabriek, eist overwerk

Philip Morris wil per oktober een sigarettenfabriek in Bergen op Zoom sluiten. De loonkosten maken een standplaats in Nederland niet rendabel, zegt ze. Meer dan 1200 mensen verliezen hun baan en hun bron van inkomen.

Een wanhopige staking mocht niet baten. Vanzelfsprekend is het personeel van slag.

Wat hen echter geheel in het verkeerde keelgat schiet, is dat het management van de fabriek nu ook nog eist dat ze gaat overwerken om de opgelopen achterstand en teruggelopen productieaantallen in te halen.

Een fraaie illustratie hoe bij managers de menselijke maat het vrijwel altijd aflegt tegen winstbelang, targets en kwartaalcijfers.

Open waanlink

 1. 4

  Zodra de produktie stop gebouwen bezetten en voorkomen dat de:machines er uit gehaald:worden >
  Tabak inkopen en een nieuw merk produceren genaamd F.P.M. (Fuck Philips Morris)
  E r zijn vast heel veel rokers te vinden, die liever moreel verantwoord willen roken; worden ze vast beter geholpen als ze ziek worden van dat spul ;-)

 2. 6

  @4: Ik zeg het in mijn omgeving ook al langer, gebruik de coöperatie ten voordele van jezelf! Ga niet langer meer bij de Moloch van de Nederlandse Vakbond… die alleen maar een gesprekspartner zijn van het kapitaal. Nee begin je eigen vakbond die ook gelijk de eigenaar is van de fabriek.

  Coöperaties zijn hard nodig, maar natuurlijk moet er dan wel wat van de Nederlander uitgaan. Klagen doen ze vaak goed, ook tegen de vakbond maar niemand wil echt actie voeren.

 3. 7

  @6:

  Euh, volgens mij ben je even uit het oog verloren hoe vakbonden nog maar zijn ontstaan, Dehnus.

  Daarnaast lijkt het mij dat het voor ZZP’ers nogal lastig is om een fabriek op te zetten. Zodra er personeel bijkomt, hebben deze ook rechten. Rechten die evt. door een vakbond beschermd moeten worden, anders bestaat er een grote kans dat men die rechten niet langer heeft, door de eigenaar. Die, volgens jou, tevens vakbondje zou moeten spelen.

  “maar niemand wil echt actie voeren”

  Dan lees jij andere berichten dan ik. Hoeveel recente voorbeelden van actie wil je?

 4. 8

  Buiten dat het bedrijf de menselijke maat uit het oog verloor, snapt het ook het idee van een staking niet. Als ieder bedrijf na een staking het personeel kon eisen over te werken om de opgelopen achterstanden in te lopen is het stakingsinstrument totaal zinloos geworden.

 5. 9

  @8 dat klopt, maar gelijktijdig blijkt uit jurisprudentie dat overwerk, mits redelijk, afgedwongen kan worden door de werkgever. In de cao of arbeidscontract kan dit zelfs als verplichting staan, en dan hoeft redelijkheid niet eens meer meer te spelen. Kan zelfs leiden tot ontslag op staande voet in specifieke omstandigheden. Hoe triest ook, ik vermoed dat de werknemers weinig keus hebben.

 6. 14

  @joost Uit de cao 2012/2013 van PM (goh, 2014 is van t web verdwenen? ): 3. a. Overwerk zal zoveel mogelijk worden beperkt, doch is verplicht, indien de eisen van het bedrijf, dit naar oordeel van de werkgever, noodzakelijk maken.
  b. Voor de medewerker van 55 jaar en ouder geldt geen verplichting tot overwerk.

 7. 16

  Zou ik ook zeggen. “Je hebt een overeenkomst met mij om zoveel uur per week te werken en in ruil krijg je een salaris, dus dien je dat na te leven. Staken doe je maar in je eigen tijd.” Philip Morris heeft keurig het salaris betaald en zal het nog betalen, totdat ze je diensten niet meer nodig hebben. Daar lijkt me niks van ‘zoek zijn van de menselijke maat’ bij. Natuurlijk is het hard voor degenen, die getroffen zijn en dachten daar hun leven lang te kunnen werken, maar je kunt ook de schuld bij jezelf zoeken, dat je je niet ontwikkeld hebt. Daar ben je 45 of 55 en kun je niks anders dan geautomatiseerd tabak in sigarettenhulsjes persen. Waar ik zeker tegen zou zijn, is, dat de overheid op een of andere manier zou verplichten om die mensen in dienst te houden, terwijl Philip Morris zonder ze kan.

 8. 18

  @16 Staken doe je maar in je eigen tijd.

  Nee, staken doe je per definitie onder werktijd. Anders is het niet staken. En een werkgever hoeft over de uren waarin gestaakt wordt geen loon uit te keren aan de stakenden. Echt snugger ben je niet.

 9. 19

  @18: Dat een werkgever niet hoeft te betalen, is onvoldoende. Je verbindt je om 40 uur te komen werken, dan kun je niet zeggen: “Ik kom er deze week maar 10, maar dan hoeft u me ook maar voor 10 te betalen.” De werkgever gaat immers ook verplichtingen aan met zijn afnemers. Terecht, dat hij dit bij deze wilde staking eist, maar ook bij een georganiseerde vind ik het terecht.

 10. 21

  @19 Dat kun je wel. Er is immers een stakingsrecht in Nederland. Verder werd de staking gesteund door de bonden, dus geen wilde staking.

 11. 22

  @15 dat betwijfel ik. Cao is bindend. Doet niet af aan het feit dat ik het niet goed vindt dat pm werknemers.onder deze omstandigheden eraan zou houden.

  Dat ik je van de.juiste informatie voorzie, betekent niet dat ik er achter sta. Of discussier je liever op basis van aannames?

  @19 gelukkig hebben we dit tijdperk achter ons gelaten. En juiste deze werkgever heeft er zelf voor gekozen via een cao te werken (specifieke werkegevers cao) en daarmee de bonden als gelijkwaardige gesprekspartner te erkennen. Dan moet je ook niet miepen wanneer de bonden gebruik maken van hun wettelijke recht ewn staking te regelen. Je kan niet van twee walletjes eten: cao voor overwerk uit de kast trekken, maar stakingen niet accepteren.

 12. 23

  @22, ik neem aan dat het punt is dat de ‘noodzakelijkheid’ van het overwerk nogal dubieus is als de boel gesloten wordt wegens overbodigheid, en dat het ook niet zomaar te claimen is vanwege het stakingsrecht.

  Dit is dan iets dat misschien juist wel voor de rechter moet komen, kijken wat die daarvan zegt.

 13. 24

  @23 als ik bij de bond of een werknemersverenigig werkte, zou ik idd die stap proberen te maken. Het artikel is wel vrij ‘strak’ gesteld: naar oordeel werkgever.

 14. 25

  Er lopen denk ik wat zaken hier door elkaar. Ten eerste had de staking (in Januari) niks met de ontslagen te maken die op dat moment niet aangekondigd waren. Het gaat hier over een achterstand inwerken die veroorzaakt is doordat de directie de werknemers op de hoogte brachten van hun ontslag. Het gaat dus om de Vrijdag waarop de ontslagen werden ingelicht, de daaropvolgende Maandag waarop de medewerkers vrij kregen van de directie ‘om de klap te verwerken’ en de productieverlies door gedemotiveerde arbeiders.

 15. 26

  @20: ’19e-eeuws’ is geen eigenschap, maar puur een tijdsaanduiding.

  @21: Dat klopt, maar daarmee doorkruist het Nederlands ‘recht’ wel de overeenkomst, die twee volwassen partijen hebben afgesloten. Als de zich als ‘zwakkere’ betitelende naar de meester kan rennen, dan is voor een fabrikant, die op een internationale markt met een niet-hoogwaardig product terecht kan, de keuze gauw gemaakt. Voor ‘ons’ zogenaamde recht betalen de arbeiders onder echt slechte omstandigheden in lagelonenlanden.

 16. 27

  @26

  maar daarmee doorkruist het Nederlands ‘recht’ wel de overeenkomst, die twee volwassen partijen hebben afgesloten.

  De laatste keer dat ik checkte bleken de bindende bepalingen in het BW nog altijd bindend te zijn, ook bij een arbeidsovereenkomst. Gelukkig hebben we een wettelijk kader waar elke afspraak tussen “twee volwassen partijen” in Nederland aan moet voldoend. Soms ter bescherming van de werkgever en soms ter bescherming van de werknemer. Maar het ging je natuurlijk niet om het stakingsrecht; dit is puur je opstapje naar je reeds veelgehoorde betoog, toch?

 17. 28

  @26:

  Voor ‘ons’ zogenaamde recht betalen de arbeiders onder echt slechte omstandigheden in lagelonenlanden

  Dat zei ik toch al. Je hebt liever dat ‘onze’ werknemers onder 19e eeuwse omstandigheden werken dan dat ze van “‘ons’ zogenaamde recht” gebruik maken.

 18. 29

  @16: Wat ik wel als een probleem zie bij de huidige generatie Y/Z (vroeger ‘de jeugd’ genoemd) is dat ze zo geindoctrineerd zijn door neoliberaal gedachtengoed dat ze geen idee meer hebben van hun eigen rechten. Of hun collega’s de grond inpraten, zoals hiero bijvoorbeeld.

 19. 30

  @26 Dat klopt, maar daarmee doorkruist het Nederlands ‘recht’ wel de overeenkomst, die twee volwassen partijen hebben afgesloten.

  Nu doe je alsof er een onveranderbare situatie bestaat wat zich altijd laat dekken door het arbeidscontract. Maar dat is natuurlijk niet waar. Je hebt ook met CAO en andere collectieve afspraken en onderhandelingen te maken die op gezette tijden vervallen en weer onderhandeld dienen te worden. En bij onderhandelingen hoort pressie.

  Voor ‘ons’ zogenaamde recht betalen de arbeiders onder echt slechte omstandigheden in lagelonenlanden.

  In lagelonenlanden wordt er evengoed, en zelfs meer, gebruik gemaakt van stakingen om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Ik denk dat het onze plicht is om regeringen te bewegen om het recht op staken ook te erkennen.

 20. 31

  @29, mijn ervaring ook. Ik probeer nog wel eens in discussies te beargumenteren dat het niet helemaal jofel is als de baas eist dat je een half uur voor opening en een half uur na sluit gratis aanwezig moet zijn en werk moet verrichten… dat dat werk is en dus uitbetaald hoort te worden. Maar het idee dat je eist van je werkgever dat ‘ie simpelweg de overeenkomst over loon voor werk respecteert schijnt soms al erg controversieel te zijn.

  Su: vergeet in elk geval niet dat Vilseledd de meest belachelijke posities beargumenteerd, gewoon omdat het kan ofzo. En omdat ‘ie hoopt dat we allemaal lagelonen-arbeiders worden.

 21. 32

  @noortje: Sorry? Jij haalt er inderdaad feitelijk informatie bij, ik zeg dat die totaal niet relevant zal worden gevonden door een rechter in deze situatie. Jij gaat duidelijk tegen mijn standpunt in, en ik tegen het jouwe. En het jouwe is – of je het er nou mee eens bent of niet – dat het bedrijf het recht heeft om zoiets te eisen.

  zie inderdaad ook @22.

 22. 33

  @28: Dat zei je niet al; ik zei jou al, dat ’19e-eeuws’ geen eigenschap is, wat hier ook blijkt, want de slechte arbeidsverhoudingen komen ook in de 21e eeuw voor; overigens ook in Nederland, ondanks allerlei ‘sociale’ wetgeving.

  @29: Dat is geen ‘probleem’; de huidige generatie snapt, dat, wil je verder komen, ‘afspraak is afspraak’ een eerste vereiste is om vooruit te komen. Overigens herkent de huidige generatie zich amper in het begrip ‘arbeider’, maar omvat ze personen, die op basis van argumenten het arbeideristische gebeuren achter zich gelaten hebben.

  @31 “Ik probeer nog wel eens in discussies te beargumenteren dat het niet helemaal jofel is als de baas eist dat je een half uur voor opening en een half uur na sluit gratis aanwezig moet zijn en werk moet verrichten.”

  Of je komt het overeen en je doet wat je belooft of het staat niet in je arbeidscontract en dan doe je het ook niet. Maar met je precies aan je contract houden, moet je niet verwachten vooruit te komen.

 23. 34

  @32 op basis waarvan dan joost? Enige artikel dat ik.kan bedenken is “goed werkgeverschap”, maar ik heb er geen jurisprudentie van kunnen vinden.

 24. 35

  @33 Of je komt het overeen en je doet wat je belooft of het staat niet in je arbeidscontract en dan doe je het ook niet.

  Of het wordt geregeld in de CAO (meestal als betaalde overuren), wat precedent neemt over het arbeidscontract.

 25. 36

  @34: Gezond verstand.

  1. De staking was niet wild.
  2. Het doel van een staking is schade toe te brengen om iets af te dwingen
  3. Als een werkgever op basis van die bepaling uit de – of een – CAO kan afdwingen dat schade achteraf wordt ingehaald, dan is een stakingsdreiging een wassen neus. Eventuele schade kan gedwongen na afloop weer worden goedgemaakt. Feitelijk verhaal je de schade op de werknemers die staken.

  Als de rechter de bepaling bindend acht, dan is dat een flinke knauw voor het stakingsrecht.

  Daarnaast is het feit dat er geen jurisprudentie is, ondanks de vele stakingen uit het verleden, ook veelzeggend. Geen bedrijf heeft dat waarschijnlijk ooit proberen af te dwingen, juist omdat het waarschijnlijk totaal niet haalbaar is.

 26. 37

  @36 dan ga je uit van aantasting stakingsrecht. Na een staking overwerken is in algemene zin vrij gebruikelijk. Daarnaast wordt gesproken over productieverlies, mede als gevolg van lage motivatie. Daarnaast weet je niet of er daarvoor reeds sprake was van structureel overwerk (ondanks sluiting mogelijk). Om dit geheel op te hangen aan stakingsrecht en dan ook te stellen dat een bindende bepaling uit de cao niet van toepassing is dan, lijkt.me veel te ver gaan. Overigens denk ik dat dit allemaal in de onderhandeling over het sociaal akkoord wel meegenomen zal worden en nooit bij een rechter terecht komt.

 27. 38

  ”Na een staking overwerken is in algemene zin vrij gebruikelijk.”

  Waarschijnlijk wel als de stakers hun zin krijgen. Een beetje goodwill. Als de directie voet bij stuk blijft houden zal het niet zo’n vaart lopen, denk ik. Maar inderdaad, ik weet niet hoe het precies in de praktijk verloopt. Jij wel (bronnen)?

  structureel overwerk

  Kan over het algemeen niet worden afgedwongen, lijkt mij, en moet worden vergoed.

  Om dit geheel op te hangen aan stakingsrecht en dan ook te stellen dat een bindende bepaling uit de cao niet van toepassing is dan, lijkt.me veel te ver gaan.

  Mij niet, en ik denk niet dat een van ons beiden voldoende kennis van zaken heeft om hier een uiteindelijk oordeel over te vellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren