Pakistaanse bekeerling wordt Spaanse vluchtelingenstatus ontnomen wegens islamkritiek

Dit is ongeveer wat er aan de hand is:

  • Pakistaan (Imran Firasat) bekeert zich tot christendom, en krijgt asiel in Spanje.
  • In Spanje maakt hij felle propaganda tegen de islam, waaronder een eigen YouTube-film geïnspireerd door The Innocence of Muslims.
  • Spanje meent dat de veiligheid van Spaanse burgers (in het buitenland) hierdoor gevaar loopt.
  • Spanje trekt zijn asielstatus in, ondanks het feit dat Firasat door een Spaanse rechter werd vrijgesproken van haatzaaien.
  • Het nieuws wordt voornamelijk verspreid door traditionele anti-islam websites.

Nu kun je op je klompen aanvoelen dat de activiteiten van Firasat een levensgroot risico met zich meebrengen op rellen en aanslagen, waardoor de veiligheid van Spaanse burgers inderdaad gevaar loopt.

Toch zit deze beslissing me absoluut niet lekker: een beetje fatsoenlijke staat trekt zijn bescherming niet in omdat een stelletje achterlijke haatbaarden (die term is hier wel op zijn plaats, denk ik) zich op de tenen voelt getrapt.

Of is er meer aan de hand? Hier is het Spaanse vonnis (pdf) waarin de intrekking van Firasats asielstatus wordt gemotiveerd (voor diegenen die zich door 51 pagina’s Spaans juridisch proza willen heenwerken).

Zie overigens ook dit stuk op Frontaal Naakt waar de intrekking van Firasats vluchtelingenstatus juist wordt verdedigd.

h/t Co Stuifbergen

Open artikel

Reacties (41)

#1 qwerty

Dit soort etters blijft lastig. Denk alleen al aan onze eigen Theo van Gogh. Dat was ook een zuiger. Vrijheid van meningsuiting houdt in dat men dingen kan zeggen, die niet iedereen welgevallig zijn.

Hem de vluchtelingenstatus ontzeggen lijkt me niet de juiste weg. Hem bijbrengen hoe om te gaan met vrijheid van meningsuiting is nuttiger. Maar dat laatste is iets waar we zelf moeite mee hebben dus misschien past dat ook niet.

Het is een twee – misschien wel meer – slachtige samenleving waarin we leven.

Ferdinand en Isabella draaien zich om in hun graf: eindelijk weer een verdediger van het katholieke tegen de islam, wordt die het land uitgezet.

#2 Co Stuifbergen

kleine toevoeging:
de asielstatus is ingetrokken, maar Firasat mag niet worden uitgezet naar Pakistan
(dit moet ergens in het vonnis staan, maar ik heb het niet doorgenomen).

#3 Joost

@2: Maar wat is dan zijn status?

#4 Joost

@1: De vrijheid van meningsuiting wordt vaak verkeerd begrepen, maar over het algemeen wordt er onder verstaan dat je (tot op zekere hoogte, denk aan smaad etc.) mag zeggen wat je wilt, zonder dat de staat je daarvoor aanpakt. In tegenstelling tot heel veel andere gevallen lijk hier de vrijheid van meningsuiting dus daadwerkelijk wél aangetast.

#5 Co Stuifbergen

Overigens:
In het recente verleden zijn (in minder vrije landen) mensen vermoord n.a.v. rellen over spotprenten of films.
De mensen die in het vrije westen mensen het recht op vrijheid van meningsuiting willen bewijzen door op de lange tenen van anderen te trappen, veroorzaken grotere risico’s voor anderen dan voor zichzelf.

#6 Maggi

Het is nu dus zo ver gekomen dat het voor velen normaal is te betogen dat mensen uit de regio midden-oosten zowel niet welkom zijn in Europa als ze de islam aanhangen als niet welkom zijn als ze dat expliciet niet doen (en bestraft worden met uitzetting of de wens daartoe). De argumenten die worden gehanteerd om deze straf te billijken zijn meestal onverkort van toepassing op grote aantallen geboren Europeanen (geloofsfanatici het ene, extreemrechtse idioten het andere) die gek genoeg wel alle recht hebben om dat ongestraft te doen onder het mom van vrijheid van meningsuiting.

Ondanks deze zelfde vrijheid van meningsuiting zal het me ongetwijfeld door grote groepen mensen kwalijk worden genomen als ik dit de puurste vorm van discriminatie noem, laat staan racisme, terwijl het er inmiddels zo dik boven op ligt dat ik het bijna gevaarlijk ga vinden. Dat komt omdat deze mensen wel racistisch zijn, maar dat dit van hen niet benoemd mag worden.

Ik word er een beetje moedeloos van…

#7 Prediker

Lastig geval. Want als je die Firasat z’n vluchtelingenstatus ontneemt omdat hij verbaal stennis schopt die kan resulteren in brandende ambassades en boycots tegen je land, zou je dan ook een toekomstige Rushdie z’n vluchtelingenstatus* afnemen, als die een roman schrijft waar moellahs politieke munt uit willen slaan door de mensen op te ruien?

En waar moet die Firasat heen? Hij kan moeilijk teruggestuurd worden naar Pakistan, want daar wordt hij vermoord. Geen ander land zal zo’n oncontroleerbare stokebrand willen opnemen, want dat is als een heet kooltje waar je slechts je handen aan kunt branden; dus zit er niets anders op dan dat hij in Spanje blijft.

Maar daar is zijn asielstatus dus ingetrokken. Wat dan? Krijgt hij alsnog een visum om daar te blijven, en gaan ze dan bij iedere verlenging dreigen dat hij een beetje moet dimmen omdat ze dat anders intrekken en ze hem dan op het vliegtuig zetten naar Pakistan voor hij tijd heeft dit aan te vechten?

———–
* Rushdie was weliswaar geen asielzoeker, maar het gaat even om het principe.

#8 Christian Jongeneel

Als ik het bericht in El Pais goed begrijp is het in Spanje zo dat je asielverzoek geweigerd kan worden als je een gevaar voor het land vormt, ongeacht waardoor dat gevaar veroorzaakt wordt. Omdat Firasat al voor de toekenning van zijn asiel met zijn ‘gevaarlijke activiteiten’ begon, is een beroep op de vrijheid van meningsuiting niet van toepassing. Dat is de grond waarop het asiel is ingetrokken.

In plaats van vluchteling met status is Firasat nu dus weer asielzoeker. In principe kan hij net als ieder ander uitgezet worden naar een land waar hij geen gevaar loopt. De kans dat iemand hem wil hebben is niet zo groot, dus Spanje zal voorlopig nog wel met hem opgescheept zitten.

#9 euro

Aan de ene kant heb je groepen in de moslimwereld die met dit soort dingen heel graag aan de haal gaan (denk aan oppositiegroepen die, door zich hierover op te winden en de massa’s op te ruien, kunnen laten zien dat ze betere moslims zijn dan de regerende elites, of weer diezelfde elites dit aangrijpen om de aandacht van de massa’s te kunnen afleiden van hun eigen wanbestuur, of aan groepen jonge mannen die hoe dan ook willen rellen en plunderen …).

Anderzijds heb je groepen in Noord-Amerika en Europa die er baat bij hebben om de moslimwereld in zijn geheel als barbaars en achterlijk neer te zetten (zodat de publieke opinie makkelijker Westerse of Israëlische militaire interventies in die regio’s accepteert, of om alle eisen vanuit de moslimwereld op het wereldtoneel, hoe terecht die ook zijn, op voorhand al te delegitimeren, of om stemming te maken tegen moslim-minderheden in het Westen …) en die snappen dat beelden van rellende groepen in Pakistan of Nigeria op tv of op internet het imago bepalen van die moslimwereld, hoe numeriek insignificant die groepen ook zijn.

Deze Imran Firasat, die de islamofobe industrie achter zich heeft, wil geen debat aangaan met moslims, wil moslims niet overtuigen om zich ook te bekeren maar heeft als enige doel tenminste één gewelddadige reactie uit te lokken ergens in de moslimwereld zodat waargemaakt kan worden dat moslims inderdaad van nature gewelddadig en bruut zijn.

Ik snap het Spaanse besluit wel. De mensenlevens en materiële schade door eventuele rellen wegen niet op tegen de vrije meningsuiting van een extremist die de geen discussie of debat wil voeren maar alleen punten wil scoren in de media. Firasat wordt niet de mond gesnoerd, Spanje zegt alleen: “roep maar wat je wil, daar ben je vrij in, maar doe dat niet door je te verschansen achter ons. De risico’s zijn voor jou alleen.”

#10 zmoooc

Ik zie het verschil niet met aanzetten tot geweld.

Aldus frontaalnaakt. Waar gaan we dan de grens trekken? Zetten zoenende homoseksuelen ook aan tot geweld als blijkt dat een of andere club intolerante idioten er agressief op reageert? Glijdende schaal.

Hij gebruikt hierbij het voorbeeld van die andere intolerante dude die in de VS Koran’s verbrandde en de bak in mocht. Volgens mij kreeg ie echter alleen een boete wegens brandstichting; dat het om de Koran ging was daarbij irrelevant, had hij een woordenboek verbrand dan was waarschijnlijk precies hetzelfde gebeurd.

Nou kan ik er in komen dat de Spaanse overheid een afweging maakt en concludeert dat het verstandiger is om hem geen asiel te verlenen, temeer daar de man klaarblijkelijk niet van plan is om de activiteiten die hem tot een risico maken te staken. Is niks mis mee.

Ik kan er echter niet in komen dat men meent dat het moreel juist zou zijn om hem asiel te weigeren om wat hij zegt (voor zover dat binnen de kaders van de wet blijft) ook al is hetgeen hij zegt verschrikkelijk irritant, langdradig, niet-constructief en pedant.

#11 Johanna

De kop van het artikel is misleidend. Want de kern van deze zaak gaat over botsende grondrechten en om de manier waarop je je vrijheid van meningsuiting beoefent.

De rechter stelt in zijn vonnis niet dat Firasat geen islamkritiek zou mogen uiten. Wat hij wel stelt is dat de vrijheid van meningsuiting niet geldt voor agressieve aanvallen op (of het propageren van vijandigheid jegens) symbolen en mensen die door gelovigen als heilig beschouwd worden. Ook de religieuze gevoelens van mensen verdienen namelijk bescherming voor de wet. Daarbij verwijzend naar eerdere uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
De reactie op strafbare feiten, stelt de rechter op pagina 50 van het vonnis, kan niet de legitimatie vormen van gewelddadige aanvallen op derden, of je ze nu als individu of als collectief beschouwt, noch op hun vertegenwoordigers. Een landelijke rechter kan dus besluiten sommige uitingen of gedragingen strafbaar te stellen met het oog op het voorkomen en bestraffen van het aanzetten tot haat en geweld op religieuze gronden. De vrijheid van meningsuiting is volgens de rechter dus niet onbeperkt, hij houdt op daar waar je grondrechten van anderen aantast.

In de kern gaat het hier dus niet om het illegaal verklaren van islamkritiek, maar om botsende grondrechten. De vrijheid van meningsuiting van de een versus het verstoken blijven van beledigingen en haatzaaien van de ander.

Wat de rechter ook betoogt is dat je de vraag moet stellen of er een oorzakelijk verband is tussen het gedrag van Firasat en dat van de te verwachten reacties. Als je doelbewust beledigt, opruit en aanzet tot haat zijn de reacties daarop wellicht een gevolg van je eigen gedrag. In dat geval kun je je niet achter de overheid verschuilen.

En nu de (voorgenomen) handelingen van Firasat ogenschijnlijk provoceren tot haat of religieus geïnspireerd geweld, is daarmee de Spaanse veiligheid in het geding.

Als gevolg waarvan het Hof van Cassatie besluit dat Firasat en zijn gezin terecht niet de vluchtelingenstatus krijgen en kunnen worden uitgezet, maar dan niet naar een land waar hun leven of vrijheid gevaar loopt.

Zulke clausules in de vreemdelingenwet zijn natuurlijk niet uniek. Ook in Nederland kent de vreemdelingenwet gronden om een vluchtelingenstatus te weigeren. Bijvoorbeeld wanneer je een gevaar vormt voor de openbare orde, of wanneer je in je land van herkomst verdacht wordt van (oorlogs)misdaden.

Aanvulling:
Die discussie over botsende grondrechten speelt natuurlijk niet alleen in Spanje, maar ook in ons eigen land. Lees bijvoorbeeld dit artikel dat ik eerder over dat onderwerp schreef.

#12 Prediker

De reactie op strafbare feiten (..) kan niet de legitimatie vormen van gewelddadige aanvallen op derden, of je ze nu als individu of als collectief beschouwt, noch op hun vertegenwoordigers.

@11 Hier weet ik niet goed chocola van te maken.

Waar heeft ‘de reactie op strafbare feiten’ precies betrekking op, en waarop doelt ‘gewelddadige aanvallen’?

Wordt hier onder een ‘gewelddadige’ aanval bijvoorbeeld een pamflet vol verwensingen en verbale beschimpingen jegens een religie of geloofsgemeenschap verstaan, of wordt hier juist op te verwachten aanvallen door fanatieke moslimdemonstranten of extremisten gedoeld?

In beide gevallen begrijp ik overigens niet wat de hierboven geciteerde zin nu precies bedoelt te zeggen.

#13 Johanna

@12 Volgens mij zegt de rechter dat het zo kan zijn dat Imran Firasat met zijn uitingen (waaronder het voornemen Korans te verbranden, een film uit te brengen waarin hij de profeet Mohammed beticht van pedofiele neigingen en een oproep tot het illegaal verklaren van de islam) reageert op geweld (door sommige moslims), maar dat dat geen reden kan zijn om dan vervolgens zelf aan te zetten tot haat en/of geweld jegens derden.
Denk aan de redenering: ik wil de islam verbieden want dat is een gewelddadige religie. Dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. Echter als de manier waarop je van die vrijheid gebruik maakt de grondrechten van anderen tart, beledigend is en aanzet tot haat, dan ga je de grens over. (in dit geval niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk.)

Je geeft twee mogelijke interpretaties. De rechter noemt beide in zijn vonnis.
Dus enerzijds: zwaar beledigen, opruien en aanzetten tot haat.
En anderzijds: de met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de uitingsvorm van Firasat’s religiekritiek zal leiden tot haat en gewelddadige reacties, en daarmee een gevaar vormt voor de veiligheid van de staat Spanje en haar burgers.

Kern blijft wat ik hiervoor betoogde: de rechter verbiedt niet islamkritiek op zich. Wel zegt hij dat je daar de rechten van anderen niet met voeten mee mag treden en de wijze waarop je van je recht op vrijheid van meningsuiting gebruik maakt niet beledigend mag zijn, niet mag aanzetten tot haat en geweld.

#14 Jeroen Laemers

@11:

Dat van die botsende grondrechten snap ik niet zo. Uit het gelinkte artikel:

But in Spain, he has been facing a growing list of charges for insulting Islam. The most specific charge against him concerns his YouTube film, “The Innocent Prophet,” which focuses on the life of Muhammad from the viewpoint of an ex-Muslim. Because of this video, the Spanish government revoked his refugee status and now, despite being acquitted of hate crime charges, he faces deportation.

In een rechtsstaat heeft niemand het recht verstoken te blijven van beledigingen, zolang die beledigingen binnen de grenzen van de wet blijven, lijkt mij.

#15 Benach

Denk aan de redenering: ik wil de islam verbieden want dat is een gewelddadige religie. Dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. Echter als de manier waarop je van die vrijheid gebruik […] aanzet tot haat, dan ga je de grens over.

@13: Kan je me even uitleggen hoe je met dit ene zinnetje aanzet tot haat? Het ontnemen van een vrijheid voor persoon x leidt mijns insziens niet automatisch tot haat voor persoon x. Het ligt aan de tegenstanders van de islam of zij dit zullen kanaliseren in haat.

#16 Johanna

@14 Dat klopt, en ook dat staat in het arrest. Maar dan gaat de zaak verder met: hij is weliswaar niet veroordeeld, maar uit de rapporten die we hebben van veiligheidsdiensten, Spaanse ambassades en andere landen (België) kan worden geconcludeerd dat ondanks het uitblijven van veroordeling de uitspraken en handelingen van deze man in onderlinge samenhang een gevaar vormen voor de veiligheid van de staat en haar burgers. En dat is op grond van het Vluchtelingenverdrag een reden om geen asiel te verlenen.

Waarop Firasat zich beroept op 1) je mag mensen niet terugsturen als ze gevaar lopen (non-refoulement) en 2) ik heb recht op gezinsleven.
De rechter reageert daarop door te stellen dat de uitwijzing niet onherroepelijk en onvoorwaardelijk is, het gezin mag alleen worden uitgezet naar een land waar hun veiligheid niet in het geding is. En daarmee is ook het recht op gezinsleven zoals vastgelegd in de EVRM niet aan de orde.

Overigens is de rechtbank niet unaniem in haar oordeel. Twee van de vijf rechters gaven een afwijkende verklaring uit. Waar het vonnis stelt dat ‘een gegrond vermoeden’ van in het geding zijn van de staatsveiligheid reden kan zijn geen vluchtelingenstatus te geven danwel deze in te trekken, zeggen zij dat dit alleen kan als er sprake is van een vrij vertaald ‘clear and present danger’. Bovendien, zeggen zij, is de reden voor die aanslag op de nationale veiligheid niet zozeer wat Firasat doet, maar de reacties daarop van islamistische fundamentalisten.

Een zeer interessante zaak dit. Niet alleen haalt de advocaat van Firasat alles uit de kast om eerdere vonnissen onderuit te halen. Maar ook zien we hier dat 1) grondrechten kunnen botsen en 2) staatsveiligheid zonder strafrechtelijke veroordeling kennelijk reden tot handelen is. Met name dat laatste vind ik een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Een verdenking, een gegrond vermoeden, is voldoende om burgers hun rechten af te nemen. Vergelijk de Patriot Act in de VS.

Het zou goed zijn de zaak verder te volgen. Firasat heeft al aangekondigd nu een zaak tegen Spanje aan te spannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

#17 Johanna

@15 Verschil tussen vorm en inhoud. Ofwel: je kunt toch ook islamkritiek hebben zonder dat op een kwetsende of haatzaaiende manier te uiten?

#18 AltJohan

@Johanna: Als je haatdragend bent geworden dan heb je niets van begrepen. Firasat viert het feest van de vrijheid van meningsuiting en met z’ n allen levert dat een kleurrijk ensemble op met uiteenlopende uitingen.

Firasat wordt wakker in en beseft dat hij niet meer in Pakistan is, zoiets moet gevierd worden.

#19 AltJohan

@Co Stuifbergen: “In het recente verleden zijn (in minder vrije landen) mensen vermoord n.a.v. rellen over spotprenten of films.”
Kijk uit, dit soort halfbakken dreigelementen met geweld die jij uit kunnen zelfs potentieel strafbaar zijn.

Spotprenten kunnen op geen enkele manier als excuus worden gebruikt om over te gaan tot geweld. Knoop dat a.u.b. in je oren.

#20 Co Stuifbergen

@19: Alt Johan,

Mensen die hier de verdediger van het vrije woord spelen, moeten beseffen dat mensen elders het kind van de rekening zijn.

Zoals ik schreef, gebeurde dit in minder vrije landen.
(Ik heb daar geen invloed op.)

euro (reactie @9:) beschrijft het iets precieser dan ik.

#21 Johanna

@18 Mooi dat zo’n feestje mogelijk is. Het zou fijn zijn als we allemaal dan ook het feestje konden vieren van de vrijheid van religie. Want ook dat is een heel belangrijk grondrecht. Je eigen vrijheid vieren en tegelijk oproepen om die van anderen in te perken zo niet onmogelijk te maken, dat gaat niet samen.

#22 AltJohan

@Co Stuifbergen: sommige buitenlanden gebruiken dus gijzelaars om politieke druk te zetten op Westerse landen. Het zijn maffia-achtige afpersingspraktijken.

De Maffia moet je bestrijden en uitroeien, niet hun zin geven.

Een die @euro is ook een oude bekende. Links heeft een aardige traditie om onder dreiging van geweld dissidenten het zwijgen op te leggen.

#23 AltJohan

@Johanna: wat een zure reactie ook weer. De man in kwestie heeft een eigen visie waar het heen moet met de wereld en mag die gewoon uiten. Ieder vogeltje mag z’n eigen lied zingen.

En dat geldt dus ook voor jou. Jij mag er ook zijn. Welkom.

#24 Prediker

Het zou fijn zijn als we allemaal dan ook het feestje konden vieren van de vrijheid van religie.

Vrijheid van godsdienst is niet hetzelfde als vrijheid om je religieuze gevoelens niet gekrenkt te krijgen.

Vrijheid van godsdienst staat hier helemaal niet ter discussie. Het is nogal een red herring om dit erbij te halen.

#25 Johanna

@24 Haha. Als er iemand hier al een red herring introduceert, dan bij jij het toch wel. Want die hele rechtszaak ging dus niet, zoals de titel suggereert, over het verbieden van islamkritiek, maar over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting daar waar die vrijheid tot agressieve aanvallen op (of het propageren van vijandigheid jegens) symbolen en mensen die door gelovigen als heilig beschouwd worden. Ook de religieuze gevoelens van mensen verdienen namelijk bescherming voor de wet. Daarbij verwijzend naar eerdere uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Doen alsof de vrijheid van godsdienst hier niet ter discussie staat, terwijl Don Firasat nu juist van die vrijheid gebruik maakt om een religie compleet te willen verbieden, dát is pas een drogreden.

#26 AltJohan

Koranverbranding is een offerritueel. Een reinigingsritueel. De materie van de verderfelijk bevonden korans, wordt omgezet in CO2 en H20, wordt teruggegeven aan moeder natuur.

Halleluja.

#27 Anton

Verassend draadje. Als Wilders een kleurtje zou hebben gehad zouden jullie hem verdedigd hebben. Eens kijken, wat maakt dat van jullie?

#28 L.Brusselman

@26
Opvallend dat het altijd extreem rechts is of christen-fundamentalisten zijn die beginnen over boekverbrandingen.

#29 Prediker

Ook de religieuze gevoelens van mensen verdienen namelijk bescherming voor de wet. Daarbij verwijzend naar eerdere uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Vrijheid van godsdienst is bij mijn weten niet hetzelfde als het recht om je religieuze gevoelens niet gekrenkt te krijgen.

Vrijheid van godsdienst gaat om het recht om je geloof naar eigen inzicht te belijden, zonder inmenging van de overheid. Welnu, dat recht hebben mensen. Betekent niet dat de overheid ook nog de plicht heeft om te voorkomen dat zij krassen op hun tere zieltjes krijgen (ach, heeft u een boeboe; moeten we er een kusje op geven…?)

Dan hebben we nog allerlei artikelen over opruiing, aanzetten tot haat middels groepsbelediging, etcetera; maar ook dat staat in principe los van vrijheid van godsdienst.

#30 Lampe

@21: “Je eigen vrijheid vieren en tegelijk oproepen om die van anderen in te perken zo niet onmogelijk te maken, dat gaat niet samen.”

In dat geval zouden ook de epistels van iemand als Dawkins geweerd dienen te worden. Oftewel, we roepen allemaal weleens wat, maar om daar nu direct met grondrechten op te gaan stampen. Onze opvattingen raken immers maar al te vaak aan die van de ander en vormen daarmee al snel een beperking daarvan.

Nee, wanneer we in de eerste plaats in onmogelijkheden (van samengaan van opvattingen) denken dan kunnen we ons uiteindelijk geen mening over de wereld meer permitteren.

#31 L.Brusselman

She’s got a Hard On For Jesus

#32 L.Brusselman

@31: 18 juli in Paradiso

#33 Fred

Als mogelijke rellen een reden om actie te ondernemen, dan moet je nu meteen stoppen met voetballen. De rellen in Port Said in 2012, de diverse veldslagen hier in Nederland, de Egypte – Algerije strijd in 2009, Catania – Palermo 2007… Doden en gewonden nadat de ene partij zich beledigd voelde door het resultaat van een voetbalwedstrijd.
Zijn de mensen die zich aangevallen voelen niet vaak op zoek naar een reden om te gaan knokken? Of dat nou geloof is of voetbal.

In Nederland mogen we fijn naast Geert ook Aboutaleb bewaken, omdat hij de Islam zou beledigen (of geen goede Marokkaan zou zijn, of een vieze Ajacied is, of een k*t Marokkaan is…). Er is toch ook geen discussie over of hij bewaking behoort te krijgen?

Waar wil je de grens leggen? Bij iemands goede smaak? Dan kan je ook zeggen dat Geert in een SS pak een goede reden voor een bedreiging is.

#34 Johanna

@29 Van mij mag je dat allemaal vinden hoor, Prediker. Je wijkt daarmee echter wel af van de bestaande wetten en verdragen. Lees het vonnis er nog maar eens op na vanaf pagina 55, waar het hoogste Spaanse Hof stelt dat de vrijheid van meningsuiting wel degelijk kan worden ingeperkt onder andere wanneer de nationale veiligheid of de constitutionele orde in het geding is, of wanneer de goede naam en rechten van anderen aangetast worden.

Overigens kun je, nu don Imran Firasat ervoor pleit om de islam als religie in zijn geheel te verbieden, moeilijk volhouden dat daarmee de vrijheid van godsdienst van moslims niet dreigt te worden aangetast.

#35 Johanna

@30

Oftewel, we roepen allemaal weleens wat, maar om daar nu direct met grondrechten op te gaan stampen.

Degene die hier ergens met grondrechten op stampt, is toch echt primair Firasat. Hij is degene die een hele religie wil verbieden. Dus de zaak niet omdraaien graag.

#36 Johanna

@33 In de praktijk komt het bij mijn weten al wel voor dat de kans op rellen er bijvoorbeeld toe leidt dat een wedstrijd zonder publiek dient te worden gespeeld of op een andere locatie.

Waar de grens ligt? Zie de wet.

#37 AltJohan

@Johanna: Overigens kun je, nu don Imran Firasat ervoor pleit om de islam als religie in zijn geheel te verbieden
We trekken gewoon de godsdienst-licentie van de Islam in. Zodat het geen godsdienst meer is.

Voor velen is het al een omvangrijke criminele organisatie met een religieus sausje i.p.v. een echte oprechte godsdienst.

#38 Prediker

Lees het vonnis er nog maar eens op na vanaf pagina 55, waar het hoogste Spaanse Hof stelt dat de vrijheid van meningsuiting wel degelijk kan worden ingeperkt onder andere wanneer de nationale veiligheid of de constitutionele orde in het geding is, of wanneer de goede naam en rechten van anderen aangetast worden.

Dank je voor de bevestiging dat dit vonnis kennelijk niet direct betrekking heeft op de vrijheid van godsdienst, zoals ik al zei. Had het dat wel, dan zou het Spaanse Hooggerechtshof dat immers wel expliciet hebben genoemd. Maar blijkbaar niet, en vandaar dat je er omheen moet kletsen.

Overigens kun je, nu don Imran Firasat ervoor pleit om de islam als religie in zijn geheel te verbieden, moeilijk volhouden dat daarmee de vrijheid van godsdienst van moslims niet dreigt te worden aangetast.

‘Tuurlijk joh. Als een mafketel vervelende anti-islam filmpjes in z’n garage in elkaar knutselt en oproept die godsdienst te verbieden, dan dreigt de vrijheid van godsdienst te worden aangetast.

Overdrijven is ook een kunst.

#39 Benach

Sterker Prediker: ik zie niet in hoe zulke amateurfilmpjes de staatsveiligheid zodanig in gevaar kunnen brengen dat het noodzakelijk is dat daarom je vluchtelingenstatus moet worden ontnomen.
Als er een paar moslims zo heetgebakerd worden van zulke amateurfilmpjes dat ze daarvan aanslagen gaan plegen, dan moet je de oorzaak bij die heetgebakerde moslims zoeken en niet bij de maker van dat filmpje. Je schept daarmee bovendien een levensgevaarlijk juridisch precedent.

#40 Johanna

@38 Je denigrerende toontje kan niet verhullen dat je het vonnis overduidelijk niet gelezen hebt maar er desondanks wel allerlei meningen op na houdt. Want wat schrijft het Hof van Cassatie (verhult niet dat je ondanks het feit dat je het vonnis overduidelijk niEromheen kletsen laat ik graag aan jou over. Voor iemand die het vonnis overduidelijk niet gelezen heeft hou je er wel erg veel meningen op na.

Zo schrijft het Hof van Cassatie op pagina 25 en 26 van het vonnis? Mocht je het Spaans niet machtig zijn, dan geeft Google Translate je in ieder geval een aardig idee wat daar staat.

El primero y el cuarto motivos de casación, que por la conexión argumental que observamos en su desarrollo examinamos conjuntamente, no pueden prosperar, pues descartamos que la Sala de instancia haya vulnerado el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución española y en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, al sostener que no aprecia la vulneración de este derecho fundamental, en cuanto dicho derecho no es ilimitado y puede restringirse en circunstancias en que se ponga en peligro la seguridad nacional, como ha quedado acreditado en este proceso, en la medida que compartimos el criterio de que el ejercicio de dicho derecho resulta incompatible con manifestaciones gravemente ofensivas proferidas en menosprecio de convicciones religiosas, que, carentes de todo rigor, inciten a la violencia o al odio interreligioso, o atenten contra sentimientos religiosos violando el Derecho penal, que no tienen por objeto contribuir al debate público en una sociedad democrática, y que, por ello, exceden del ámbito protegido por el referido derecho fundamental.

En efecto, estimamos que el razonamiento de la Sa la de instancia es conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sostienen que la libertad de expresión puede ser sometida a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la Ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para preservar, entre otros intereses o bienes jurídicos relevantes, la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden constitucional, la prevención del delito, o la protección de derechos ajenos, pues si bien este derecho humano, de carácter fundamental,ampara opiniones, ideas o informaciones que sean contrarias o choquen o inquieten al Estado, o a una fracción cualquiera de la población, no garantiza, sin embargo, la protección de aquellas manifestaciones o expresiones intolerantes, atentatorias contra las libertades religiosas, que tengan un carácter blasfemo y traten de ofender convicciones religiosas y que no contribuyen al debate público.

Por ello, conforme a estas directrices jurisprudenciales, rechazamos que la decisión de la Sala de instancia pueda caracterizarse de constituir una ingerencia ilegítima en el ámbito protegido del derecho a la libertad de expresión, garantizado por el artículo 20 de la Constitución, y el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, puesto que la confirmación de la validez jurídica de la resolución del Ministro del Interior de 21 de diciembre de 2012, que revocó el estatuto de refugiado a Imran Firasat, se sustenta en la apreciación de que hay razones fundadas para poner término a la protección internacional otorgada, atendiendo al significativo grado de peligrosidad para la seguridad nacional que suponen las actividades emprendidas por el titular del derecho de asilo, que se revelan inconciliables con la obligación del Estado de preservar la paz, la libertad, la convivencia y la seguridad de sus ciudadanos, y de garantizar los bienes jurídicos que fundamentan la vida colectiva en Democracia.

#41 Prediker

@40 Je verontwaardigde toontje kan niet verhullen dat je geen argumenten hebt.

Dat ze in het door het katholicisme gestempelde Spanje niet zo goed raad weten met smalende religiekritiek, maakt nog niet dat dit soort wetsartikelen dus een beroep doen op godsdienstvrijheid.

Een kind kan dat begrijpen. Dus wie houd je voor de gek? Jezelf?

Had je een argument, dan zou je het niet trachten te verhullen in uitvluchten en lappen tekst Spaans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*