1. 4

  “Het onderzoek naar de psychologie van vlees was so-wie-so al controversieel en verschillende mensen hadden de indruk dat de onderzoekers er een draai aan hadden gegeven die hun goed uitkwam. Toen ik dat merkte heb ik me daar nogal over opgewonden. Ik dacht: Hoe kun je nou in hemelsnaam denken dat een wetenschapper zomaar even wat verzint?! Als wetenschapper is het altijd je doel en je plicht om feiten te laten spreken en om de waarheid te zoeken. Dat je onderzoek zou verdraaien of verzinnen omdat het je goed uitkomt was voor mij en al mijn collega’s in Nederland en elders ondenkbaar.”

  EEn omhooggevallen psycholoog ,therapeut, of andere maakbare zweefkees= geen wetenschapper. En je opwinden over, wat eerder regel dan uitzondering is, ook voor een psycholoog met zoveel ervaring intens werledvreemd naief ( bolderkar affaire vergeten?en de nog duizenden aangetoonde schadelijke dwalingen!)

  : “als wetenschapper is het altijd je plicht en doel,om feiten te laten spreken en waarheid te zoeken”

  OOk je plicht elk onderzoek kritisch objectief,te toetsen en verifieren dus; Om te beginnen zou , de eerste vraag voor elk mens zijn; Welke doelgroepen, waar,hoeveel, geografie ,leeftijd, levenswijzen, cultuur etc; zijn onderzocht; middeels welke wijzen/vragen ./testen tot deze conclussies ,geleid zouden hebben.
  Als je die vraag jezelf niet eens stelt; ben je, onbekwaam elk onderzoek al of niet wetenschappelijk, in kader en gegeven context te duiden,en interpreteren.
  Kakkeloos overnemen van ONZIN, vanuit eensuperieur, narcistisch ( deze beroepsgroep, meer dan welke ook onder lijdt);

  ja, vanuit de rotsvaste overrtuiging van eigen integriteit en gelijk,valse macht,alwetendheid. Zonder enig zelf kritisch zelf reinigend, refelcterend vermogen;
  is een gevaar en valkuil voor ELKE wetenschap;en het WEMELT, van de ” wetenschappers, die zelf hen eigen grootste,(projectie) patient zijn;van freud,
  tot ” de neuroloog” Tot finkensieper,en velen velen anderen.

  Welkom in the world of people; zelfs wetenschap de waarheid niet kan verhullen!
  Noch feiten naar eigen goeddunken verkrachten. Het, absolute, heilige geloof, in het valse zelfbeeld; is IDD een waal stoornis en ziekte van deze tijd en dit land; narcisme ook; en dit slechts 1 knap staaltje van deze wetenschap; dat weer eens aantoont.

  De rest van uw tekst ; mevrouw de , integere wetenschapper; doet pijn , aan mijn common sense; onderzoekende wetenschappelijk aard.
  We al tveel schadelijke goeroes hebben…op dit vlak; Van heleen mees; de wetenschappelijk, econoom; en haar, wetenschappelijke psychologie van de koude grond. En ONZE tv podium, tehrapeut; bij elke actua;zichzelf en haar kennis;omtrent al onze blanke narcistische terroristjes;promotende know how, ” deskundige” ( kan effe niet op naam komen; maar een bekend deskundig media figuur; na elk “incident” conservenbliken van opengetrokken worden; En een gratis podium voor ; dzelfde kliek.
  Dit soort, zo herkenbaar…

  `Gelukkig is ,was en blijft dit flut onderzoek; niets bijdraagt; aan .wetenschap/innovatie/kennis; in het algemeen en onze samenleving in het bijzonder.
  Dan nog het minst schadelijk; OOk voor de geestelijke volksgezondheid.

  Zelfs al zou het; wel een conform, de wetenschap , deugdelijk onderzoek zijn geweest
  dan nog wat zou het toevoegen en welke factoren;zijn allemaal dan betrokken/en buiten beschouwing gelaten? Als je dat niet eens wil weten, laat staan als, consument, En wat al die onderzoeken kosten; Ten koste van; brlangrijke zaken wij in ons landje mee dealen! B.V doe opnderzoek naar de psychische gevolgen van liberarisering ,privatisering en individualisereng; De kosten bate en schade;
  van het gesol, van mensen als handelswaar;tot ze er dood bij neer vallen.

  Maar welk onderzoek dan ook;als je het doet;dan goed en zorg dat je info klopt.
  Het, dwaze excuus, ter verklaring; BEWIJST, uitsluitend, HOE stompzinnig,
  u wetenschap bedrijft; volstrekt incongurent; met wat u er zelf over schrijft; en zich`zelf tegen spreekt in woord, geschrift; handelswijzen en daad.
  U maakt het nog erger dan dat dit flut,subject al niet waard was;noch is.
  Achterliggende, patronen; van meer van hetzelfde zijn dat echter wel;en al ersntig genoeg;zonder UW uitleg;van HOE dat,DUS (!!) in zijn werk gaat!

  ja ,HOE durven wij kritische vragen te stellen aan de zelfbenoemde alwetende; hoogverheven; ” wetenschappelijke deskundigen” Hoe mens en dier in elkaar zitten.
  Te beginnen; bij hoe deze mensen zelf in elkaar zitten..en HOE het met DE itegriteit,
  als absoluut ,gegeven;gestelt is/zou zijn.

  Tuurlijk joh; U kunt zich niet voorstellen;hoe mensen, kunnen zijn.Dan,bent u sowiso al een MISFIT, in uw beroep;daar u te maken hebt; met O.A mensen;
  anders ervaren hebben; NIET uit keuze/vrije wil.

  Maar weees gerust u,en uw ex;collega wetenschapper zijn niet de enige;
  naiief, wereldvreemde ;die anderen gaan uitleggen; hoe, de wereld en mens…
  oorzaak en gevolg, brein en cetera in elkaar zit;HA HA..
  What a JOKE!

  Maar helemaal als medewerker/ puplicist van een onderzoek; Waar basseer je dan uberhaupt op;dat is toch het eerste je afvraagt bij ELK onderzoek; te kunnen weten;
  context kader relevantie, verrificatie; etc?

  “Vanuit die rotsvaste overtuiging in onze eigen integriteit en objectiviteit heb ik zelfs nogal wat mensen uitgefoeterd die hieraan leken te twijfelen. Zo was er een journalist die mij per mail vroeg of ons onderzoek wel waardevrij was. Ik antwoordde: “Ik zou het onderzoek zeker omschrijven als waardevrij, althans even waardevrij als elk ander onderzoek. Het voldoet aan alle eisen van wetenschappelijk onderzoek. We zijn alledrie ervaren onderzoekers en hoogleraren met een uitmuntende track record op het gebied van onderzoek en wetenschappelijke integriteit. Ik vind deze vraag van u dan ook beledigend en insinuerend. Ik neem aan dat u dat doet omdat de resultaten u niet bevallen. Vermoedelijk zou u deze vraag niet stellen als de resultaten u meer aanspraken. Ik zou dan ook de wedervraag willen stellen of u als journalist wel waardevrij bent in uw werk?”

 2. 5

  “Het is denkbaar dat deze omvangrijke misstap van één enkele collega effecten heeft op de reputatie van ons gehele vakgebied”
  Een briljante zin, die in een klap aangeeft dat mevrouw Vonk in de wetenschap niets te zoeken heeft. Er had moeten staan: Het is duidelijk dat een omvangrijke misstap van een collega en mijn eigen falen in het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek schadelijk zijn voor onze reputatie.
  Gebrek aan zelfkritiek verpakt in een brief waar een collaborateur een rood hoofd van zou krijgen. In de psychologie lopen gelukkig ook echte wetenschappers rond, dus de reputatieschade aan ‘het vakgebied’ zal wel meevallen.

 3. 6

  gelukkig OOK echte wetenschappers. maakt IDD net genoeg goed!
  feit blijft wel dat in ELKE wetenschap; tunnelvissies; vanuit absolute , bij voorbaat als uitgangspunt,en grondbeginsel;van ” een vaste “aaname” (valse) overtuiging”.
  De en EEN grote valkuil is, was en zal blijven.

  Buiten, dat voor elke wetenschap en uitvoeren daarvan,geldt.
  Met name een psycholoog, wetenschap zou dienen te hebben;over het verschijnsel
  ” overtuigingen” die bij voorbaat ELK onderzoek..BELEMMERD.

  HOE kan je wetenschappelijk onderzoek ;ik herhaal ONDERZOEK doen;
  als dit gebaseerd is op NIETS anders, dan je eigen vaste absolute ongufundeerde;
  “overtuiging:
  dat is een CONCREET gevaar in elke dicipline;
  Het zou eruit zien als een rechter; geen feiten, geen onderzoeks-wijzen, etc nodig zou hebben;maar PUUR zich basserd op zijn OVERTUIGING! de aarde plat is.

  geen enkle wetenschap is vrij van deze te grote smet het mee is doordenkt;
  en teveel “deskundigen wetenschappers”;in opdracht van een bedrijf (farmacie, tabaks, producenten etc) handelen naar opdracht en gewenste, ” rsultaten”
  waarbij ongewesnte..buiten beschouwing worden gelaten.
  WIE dat niet weten wil, hoort niet in de wetenschap thuis.
  EN juist echte wetenschappers in elke dicipline; ..wordt kritische, vraagstelling ,onderzoek, en afwijkende bevindingen; allerminst geaccpeteerd; De mores van een besloten cultuur.
  Deze mevrouw vonk die zelfs workshops aanbiedt op grond van haar boeken;
  ZOIU echt BETER moeten weten!
  Ik HAD met de nadruk op HAD respct voor enkele van haar boeken, en, zienswijzen.
  maar dit slaat ECHT alles; en dubbel!

  Naast mijn ergernis; de verkwanseling en belangen verstrengeling van elk deskundige wetenschap, geldt.

  Deze psycholoog en therapeut; met name omtrent ” OVERTUIGINGEN”
  een typisch psychologisch begrip en; onwetenschappelijk mechanise,..tot veel valse aanAmes lijdt; ook op intrapersoonlijk en dus haar VAK) gebied.

  En “VASLE OVERTUIGINGEN”
  Ook een psychologische wetenschappelijke term;nog meer! dat moeten ze anderen leren,doorzien; dus wat doet deze dame.. zoals TEVEEL deskundige wetenschappers;
  in velen diciplines; Zo volstrekt buiten haar, leest?
  Sowiso, dee psycholoog en therapeut;nu nog meer tijd wil verspillen aan dit volstrekt nutteloze onderzoek; wat nooit is geweest, alsnog te voeren; haar gelijk te halen?

  What the fok; heeft dit ,onzin onderzoek ,uberhaupt te maken met haar vakgebied?
  naar mijn mening/visie; helemaal niets.
  met name in de psychologische ,maar elke , wetenschap;dient men om te beginnen;
  zich bewust, te zijn van eigen beperkingen; dat is zelfs een beroepscode!
  Van de nip en big geregistreerde psychologen en therapeuten.

  En heb ik zelfs het eerste jaar gehad;als creatief,therapeut zijnde;naast allen ziektebeelden en stoornissen;met name de beroepsgroep ZELF het meest onder lijdt!
  (En daardoor , “andere doelgroepen”.

 4. 8

  Schandalig hoe ze zichzelf probeert vrij te pleiten. Jan van Rongen (dank voor de link hierboven) toont eenvoudig aan hoe iedere havo/vwo-er die wel eens een verslag van een experiment heeft moeten schrijven zou moeten zien dat dat vleesonderzoek voor geen meter deugt.
  En ze heeft niet alleen over dat onderzoek gepubliceerd, maar treedt gewoon op als mede-onderzoeker. Exit Roos Vonk zou ik zeggen.

 5. 9

  Akkoord. Wanneer je enkel de verklaring van Roos Vonk leest, dan voel je sympathie voor de vrouw. Maar na het lezen van het stukje van Jan van Rongen (wat niet eens een reactie is op haar verklaring) kan je enkel tot dezelfde conclusie komen als #Spam hierboven.

 6. 14

  Het verbaasd me in hoge mate; hoe ik over zoiets stompzinnigs,me gigantisch druk maak; zelfs nu nog. Niet door dit flut onderzoek; en gesjoemel;niet door,de berichtgeving over deze “fraude” . Ik nog mijn schouders over ophaalde.
  Maar simpelweg, door en NA,het lezen, van haar verhaaltje.
  So what bijna mijn stoppen doorsloegen. En daar is, toch best at voor nodig.

  Misschien, omdat ik haar vrij hoog had zitten;of erger nog ,in van de weinige,op haar vakgebied; Niet mijn hare recht overend gingen staan; van de volslagen idoterie,velen,met stalen gezicht verkondigen. Hoe vaak ik niet studie boeken, heb teruggestuurd met een briefje aan ” auteur” met b.v ” dit boek an sich is pure kindermishandeling!) En gezien mijn velen opleidingen verspreid; over decennia.

  De complete feitelijke bullshit ik,soms van gespecialiseerde vak docenten te horen kreeg. De huidige lesboeken etc; we lopen echt zoveeel mijlslaarsen achter, met b.v, onderzoeken en werken ,lesboeken uit de v.s.

  Deze Roos, als ik dan de laatste door mij aangehaalde alinea, lees.;

  -Hoe is het mogelijk; Wat ze aanvoert ,en zich zoals ze zelf getuigd, met allen reden terrecht dood voor schaamt; En waarbij dat betoog; over die mail van een normale vraag van een journalist. Ze blijkt geeft va een overdosis ongecontrolleerde “tegenoverdrachtelijke gevoelens” en laat zichzelf volledig (mis)leiden; door niets anders dan haar eigen vooringenomen valse aanames (OOk in deze dus!)

  Vooroordelen,en het bij voorbaat volledig voor die ander invullen, …
  Naar haar eigen kader maatstaven en beperkte kader, gemeten. Ze ook hier volledig op ” object” projecteert. ( haar eigen motivatie,is de vermeende, door haar ingevulde,motivatie van die ander?)

  Als je als mens; op deze wijze, vooringenomen wijzen ” openstaat” , voor een ander persoon, onderwerp,of onderzoek…
  En dit op deze wijze tegenmoet treedt, als dat zij , doet. Sorry../.maar effe los van ” wetenschappelijk onderzoek”

  ( En de (zelf) kritische,onderzoekende,leergierige,open, houding, hierbij nodig. wat niet lukt , als je van te voren, al het anderen van je, eind-conclussie; uitsluit, nog voor welk onderzoek dan ook.Met een irritante, superieure arrogantie, ik U, tegen zeg. EEn superioriteits,kwaal, deze sector , nogal gevoelig voor is.)

  Deze dame is psycholoog,en haar betoog, en door mij bedoelde en aangehaalde alina.is op allen fronten ook als ” beroepshouding” NOT DONE!
  ( en voor ” wetenschappelijk onderzoek,nog minder)
  Psychologen, pedagogen,therapeuten etc; werken met zeer kwetsbare mensen;
  In diversen situaties en omstandigheden.
  En met dergelijke uitgangs houding,zij zich aanmeet..naar een ander toe..
  Helaas is het, in haar sector niet zo;baat het niet schaadt het niet.
  Maar, enorm veel onomkeerbare schade aangericht kan worden.
  En helaas wordt.

  ik ben IIg dankbaar, ik nog enigszins kwalitatief goed onderwijs heb genoten in mijn tijd. Want tegenwoordig, is daar bar weinig van over.En dat zien we, op de vloeren,van allen disciplines, dan ook terug.
  EEn wat meer kritische onderzoekende houding…OOK aan de journalistiek/media;
  besteedt zou zijn:maar ja geen tijd geen geld…voor onderzoek; Scoren…
  Voor wat wie waarom? Is het doel op zich…

 7. 15

  Ja bedankt IDD voor die link van stukje jan van rongen; net ook,dan nog, maar effe gelezen.maar tegen, zoveel bakken waan ideeën; over rood vlees- mannen en vrachtwagens; varkens en koeien,atelatiek. ben ik niet meer bestand.
  Ik val letterlijk van mijn stoel; over het onzin gehalte.

  Haar deskundigheid op radio 1, skip ik , dus maar, effe.
  Zou er bijna voor pleiten ,haar stande pe uit beroep te ontzetten.
  Met deze , vooringenomen valse wanen zelfbeeld, en cetera..( weet niet meer hoe te noemen) en met kinderen laten werken; of adviezen geven;lijkt, me inneens ook ,geen goed idee.

  Zal eens en afspraak met haar maken.. TE weten; Hoe ze zo kon verdwalen op volstrekt ander terrein;ik haar niet eens verwacht had..DOORVRAGEN.
  OOk in beroep psycholoog (die wetelijk gebonden is;beroepscodes na te leven)
  Doorvragen…een MUST is. wat niet lukt als je zo vol bent, met je eigen invullingen en aanames.Dan zul je nooit; ” waarheidsvinding” kunnen duiden; of tot onderzoek KUNNEN komen…
  Dit subject is scahdelijk voor mijn gezondheid; en het lezen en horen van har onzin;maakt me geagiteerd. Onderstaande, plagiaat volstaat…i.h.k radio 1 vervuiling..; Dat doet de deur dicht;

  DICK VEERMAN12345HOOFDREDACTEUR FOODLOG8 SEPTEMBER 2011 – 9:00#28
  Professor Vonk was zojuist te horen op Radio 1. Met grote stelligheid stelde ze dat:
  1. hoogleraren ‘echt nooit’ naar elkaars onderzoeksdata vragen omdat dat zij duiden op een wantrouwen dat je als hoogleraar nooit naar elkaar hebt.

  Case closed ; beroep; ONGESCHIKT!

 8. 16

  Oeps sorry DHR Veerman;met uw uitzonderlijke krachtige wetenschappelijke analyse.
  vergat ik dat mogelijk uw tekst doorliep….(vond 1) al voldoende; tot ik me afvroeg;waarom 1) als opsomming teken, nodig zou zijn als er geen…20 bestond..
  vandaar, ik later pas; het rode . zag..dat uw tekst doorliep.
  Als ik dan al iemand ,citeer dan wel volledig…om u niet tekort te doen;

  DICK VEERMAN12345HOOFDREDACTEUR FOODLOG 8 SEPTEMBER 2011 – 9:00#28

  Professor Vonk was zojuist te horen op Radio 1. Met grote stelligheid stelde ze dat:
  1. hoogleraren ‘echt nooit’ naar elkaars onderzoeksdata vragen omdat dat zij duiden op een wantrouwen dat je als hoogleraar nooit naar elkaar hebtmore
  /> 2. hoogleraren AIO’s hun data zelf laten verzamelen en die al even echt nooit checken

  Dat is natuurlijke evidente kul. Het zijn uitspraken die gedaan worden door iemand die in paniek haar straatje probeert schoon te vegen. Geen enkele collega zal deze uitspraken ondersteunen. Ik kan me niet voorstellen dat het interview van vanmorgen geen consequenties zal hebben voor Vonk. Vermoed moet immers worden dat ze daar zegt wat ze zelf doet, nl. iets dat wetenschappelijk volkomen onacceptabel is.

  Volledig genoeg dit “sub” onderzoek…voor mij althans.

 9. 17

  Zeg Salvatore, niet persoonlijk hoor, maar zou je jezelf eens kunnen beperken tot reacties van hooguit tien zinnen. Ze zijn inmiddels zo lang dat zelfs het scrollen al tot veel tijdsverlies leidt.

 10. 21

  Zachte wetenschappen zoals psychologie en sociologie verdienen het etiket “wetenschap” niet. Wiskunde is een wetenschap, natuurkunde is een wetenschap, scheikunde is een wetenschap, biologie is een wetenschap. Psychologie echter is GEEN wetenschap maar boterzacht gelul vermomd als een wetenschap.

 11. 25

  Wel veel gratis reclame voor haar nu dan…Voor het eerst,ben kik haar stukken nu aan het lezen,in deze links haha;vergiste me met carolien roodvoets,al die namen ook van decennia terug.Nu gelukkig dan maar,spaart me een reis naar het mooie deventer,en mijn vertrouwen.

  Wat ik nu hier lees; het maakt niet meer uit idd wat mevrouw roos vonk allemaal zegt,
  omdat ze niets anders doet dan iid; zichzelf beshcrijven;en hoe zij in het leven staat tegenkomt;etc; Schrijft ze ,de wereld om haar heen toe.
  Ze kan beter onderzoek doen bij de geldbeluste maffia sektes;van scientology; zoals landmark,en tools 4 life;etc daar past haar psaychologie bedrijven goed bij;Die mensen werken voor veel geld, ook met dit soort shit; tegeltjes wijsheden uit de psychologie;tis maar hoe je er mee omgaat.

  Psychologie magazine; is dan ook zeker geen vakblad! (zoals advocaten rechtsbladen,landbouw, en cetera)
  maar een ordinair vrouwenroddelblad,zoals flair, of,een gezellig, kreuvelblasd zoals libelle.Met name PM staat vol met kwtch,en onderzoeken,zelftestjes shit..niet om aan te lezen
  En idd de zooi zelfhulpboeken management,;en gelukkig en succesvol in 10 dagen; mindflow tiil u go; etc.Happyness.

  -Float like a butterfly ,sting like a bee,
  Your hands cant hit ,what your eyes cant see.- (M.A)

  De zwakste schakel in de keten;is ook in de wetenschap;de mens zelf en diens beperking,van materiaal; Ook als ze zelf het gereedschap/voertuig,zijn ze mee werken.

  Fela kuti heeft daaar nog een mooi liedje over; “V.I.P” ,en” authority stealing”

  Natuurlijk, heeft ze gelijk over haar-in het bijzonder, en narciisme in het algemeen;en dat is best te bewijzen.En gezien haar, weredlbeeld, zoals ze zelf,in de link hier beschrijft over andere mensen hen egoos; en haar wantrouwen;DES te opmerkelijk;ze dan,
  wel de verkeerde, en haar eigen integriteit en relativerings vermogen ,bleef vertrouwen;tegen beter weten in.Dit mens is knetter gek en met wetenschap heeft dit en haar vAK IDD WEINIG TE DOEN. Vorm en wijzen van; “onderzoek” en verzamelen materie etc; nog meer.

  Avh ja al die goeroes waar kuddes achter aanlopen; zelfverheerlijking;doet verheerlijken; en bewonderings verslaving doet bewonderen.Zie Kahn ,Bakker,jrvdslt,rechter wedzinga,; om maar wat wild verbanden zonder enig correlatie behalve narcisme dan; te noemen.En die lijst kan nog veel langer..

  Uit onderzoek is gebleken dAT, falende incompetente dossier,en wetenschapsverkachters; gewoon op hen plek en pluche blijven zitten.
  En Anders tal van bijbaantjes en adviesburootjes.

  Dan vind ik het nieuwsbericht, dat Iran, en china , beiden een bod ,op de hoog in de beurs genoteerde Facebook van suckerberg hebben gedaan.
  Hij overweegt, maar Iran biedt het meest dus waarschijnlijk; dadelijk; allen facebook gebruikers;hen profiel;in iraans bezit.
  OOk twitter, is, hot in de multinational markt….

  Uit onderzoek bleek voor geld,status reputatie,macht en ego, is alles te koop;en machtige mensen,werken en zijn verslavend;we kunnen er geen genoeg van krijgen.
  Wetenschappers journalsiten etc;moeten gewoon, meer weerwoord geven doorvragen en nazoek doen..bij allen publicaties; ze mee weglopen.
  Dus,hier ligt ook een blamage en falen voor de pers/media.

  OOk buiten,dit, houden wetenschappers niet ervan tegengesproken te worden/kritische gevraagt;of mede onderzoek; anderen bevindingen, worden, agressief; uitgestoten;in besloten cultuurtjes..

  Tenminste daar waar de organisatie; niet een transparant open zelfkeritisch zelfreinigend; vermogen heeft

  maar daar is in holland,op geen enkle terrein sprake van;
  samenwerking ook niet;dat wordt bewust vermeden;arrogante versnipperingen en ieder de macht en gelijk bij zichzelf en eigen wereldje ,/organisatie,etc
  wil houden;

  ,(zoals Roosje, die, journalist, zijn vraag; beantwoordde met een wantrouwdende tegenvraag,waarin ze ook zichzelf beschreef)

  En daarom kon OOK, die neurologg, met 75 verwoeste levens op zijn conto, 10 jaar lang doorgaan; ookal weeet iedereen dat;
  Zolang het niet naar buiten komt; is het best,en als dat niet anders kan; is uitsluitend reputatie belangrijk;en REPUTATIEDAMAGE CONTROL,in het slechtste geval een verplaatsing, zoals..bv Paul smiths; de, engel des doods.Van maasland ziekenhuis.
  Same old sad story.

  Maar toch is dit schadelijk;al die bullshit; als wetenschap en kennis verkocht;En mensen daar naar handellen;( En voor waaar an nemen;omdat we zelf niet meer denken..)

  FIJN weer een burger oorlog,wetenschappelijk gerechtvaardigde. verdeeldheid erbij;
  Morgen vezramelen in de Arena; De associale vleesetende hufters tegen de vega strikes. ..Lekker wtenschappelijk en middeleeuws verantwoord.Gruwelijk maar noodzakelijk; Aldus roos vonk; haar bijdrage, aan onze samenleving;Mag wat kosten.Mooie mensen zoals Roos, en Diedericj en die andere flippo hebben namelijk ; beter , en vaker een dikbetaalde baan; Aldus DRS KWATCH;
  Whats in a name?

 12. 26

  Beroeps EER, beroeps ETHOS beroeps ETHIEK; Hypocratus; en etisch handellen voor dummies.

  De ” grap” is dat DRS Staple, OOK nog leraar beroeps etisch handellen was…
  Kun je nagaan; waarom het overal zo zooi is! Al die studenten,menen dat, dit de norm is. En zo zakte de maatschappij; al decennia weg, en zit het vol met regenten; en -4 cultuurtjes;die niet eens weten waar ze mee bezig zijn;
  Of dat nu ICT is; of..psychologie;…het is bar en boos met onze kwaliteit!

  En toetsing????

 13. 27

  http://www.foodlog.nl/artikel/stapel-hangt-vonk-ontsnapt

  Het wordt steeds gekker; Bovenstaande,link, is zeer interessant; Al deel ik niet de ,conclussie; “dat, stapel slechts een, slachtoffer is;die alleen maar wilde schitterren als akademicus;en daarvoor, de leugen als middel koos; WAAR roos vonk; de leugen,als doel had.” Allebei harstikke,en even fout; En allebei zouden ze vanwege deze MANIPULATIE;en hen conclusie;waar naar toe, gesjoemeld werd;Voldoende moeten zijn ,voor ontzetting uit hen functie;en een plek op de zware lijst.

  De reactie; van veerman nr; 1, in deze link; is wel helder.
  Want het bleek dus;dat Roos Vonk al langer, haar superieur :ik ben beter want eet geen vlees aaname;laat Exceleren. De rest van ondergeschikt belang.
  OOK dus dat ze bewust HUFTER aan VLEES koppelt;ja haar vlees; en dat van stapel;is doordrenkt met het grote boze hufter virus.

  Maar nog gekker; want IDD; wat als, Roos Vonk vanwege haar gelijk in haar valse propaganda,vlees strijd;rechtsom/linksom haar zin te krijgen en haar ziekelijke drang naar bevestiging;van har superioriteit;in deze non vlees non sense.
  WAT als zij ZELF de opdrachtgeven tot onderzoek;en financier, van stapele was?

  Deze vraag schijnt nog niet eens beantwoordt te zijn; WIE was , waarom de opdrachtgever van specifiek dit onderzoek? En Financier; welk bedrijf/organisatie/vereniging/politieke partij etc…OF WAs het roos vonk zelf?

  Niet dat dit wat uitmaakt, voor haar, ROYERING; waarvoor nu al criteria genoeg;
  wil ” de wetenschap” en vakgenote; hen dicipline nog serieus nemen.
  OOkal blijkt helaas structureel; het moraal; wat dat betreft niet zo hoog liogt;
  reputatie, status, ego; en, volharden; echter wel; De desinteresse;in de waarden van het beroep; en daarmee , hen eigen waarde, verkwanseld; en de waarde van hen werk SOWISO.Het zou een helder signaal zijn; OOkal is dit dan een voorbeeldfunctie; als topje van de ijsberg..daaronder; Mogelijk de ETHOS en kwaliteit en vooral mentaliteit, net als bij de banken nodig is; ooit veranderen.
  Middels correctie van buiten af;omdat steevast blijkt; OOK op hoog niveau;
  mensen zonder controle en toetsing; TE onverantwoordt,en almachtig worden;

  En Te zelden ,intrinssiek, bewogen tot etisch handellen;versus eigen/ander belang.
  DIE les, kunnen we al te lang trekken;nu nog het consecuent handellen daarna.
  We moeten ergens beginnen;de rotte appels en hen besmettende vermogens;
  onschadelijk te maken; omdat het een hele organisatie; en samenleving verziekt.

  En de kring met aangetaste; door deze, normvervaging en waarde/betekenis/term inflatie; De ziekelijke mentaliteit..waar voorkomt..daadkrachtig aanpakken;
  en colegaas ter verantwoording roepen.
  Te keren…….Tot dusver;gebeurt dat te weinig;
  Op allen tereinen; misfits te lang door gaan;en velen meeslepen;al of niet wetend; onder oren en ogen en wetenschap van teveel betrokkenen; in een macht en of angst cultuur;
  of arrogante superioriteits; groepsgevoel identiteit;waan; ..wetenschap als een superieure religie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren