Onbetrouwbare getuigen

Dat mr. Abraham Moszkowicz een ijdele man is, zal niemand met een beetje mensenkennis ontgaan. Het übergesoigneerde uiterlijk (met van de pommade glimmende haren), de steevast gepikeerde reactie op elk spoortje van persoonlijke kritiek, en zijn veelvuldige aanschuiven in het nationale roddelprogramma RTL-Boulevard geven de strafpleiter op dit punt geheel weg.

Met die ijdelheid snijdt Moszkowicz zichzelf echter ook wel eens in de vingers. Zoals afgelopen vrijdag in het praatprogramma Pauw en Witteman, waar de raadsman verwoede pogingen deed zijn uitglijder van een paar weken eerder enige schijn van professionaliteit te geven. Moszkowicz had tijdens de uitzending ingebeld om Midden-Oosten deskundige Bertus Hendriks voor leugenaar uit te maken en hem met Hamas in verband te brengen.

Waar dat laatste nou eigenlijk op sloeg, wilden de presentatoren weten. Dat was nodig om de objectieve kijker thuis te informeren dat Hendriks niet neutraal is als getuige in het proces Wilders, antwoordde de raadsman. En daarom had hij zich niet vergaloppeerd, en was zijn optreden professioneel. Juist ja. Hoe zit het eigenlijk met zijn eigen getuigen?

Salto

Wat Hendriks’ ideeën over de methoden die Hamas wel of niet mag gebruiken te maken hebben met Wilders of met Hendriks’ verklaring over wat zich nu precies had voorgevallen tijdens het inmiddels beruchte etentje, wilde echter maar niet duidelijk worden. Wel duidelijk was dat de media-advocaat hier een draai gaf aan zijn eigen uitlatingen waar de acrobaten van circus Boltoni jaloers op zouden zijn. Want wat had Moszkowicz letterlijk gezegd?

  “Mijnheer Hendriks, u zit er niet alleen… u zit er niet alleen met uw… u zit er niet alleen met uw politieke stellingname altijd m… naast, omdat u het heeft gezegd ooit, dat Hamas de middelen mag gebruiken die ze… die ze gebruiken, maar u zit ook juridisch nu naast, en dat kan ik u niet kwalijk nemen, om de simpele reden dat u onder ede stond vandaag, en meneer Jansen niet onder ede stond toen hij voor de NOS-camera een antwoord heeft gegeven. Ik zou u…”

De advocaat stikte zozeer in zijn eigen woede, dat hij zich al hakkelend en zich in zijn eigen woorden verslikkend naar de eindstreep van zijn formulering moest slepen. Dit in opvallende tegenstelling met zijn gebruikelijke vermogen in rap tempo volmaakte volzinnen te fabriceren. Hoe geloofwaardig is het dan, dat Moszkowicz – in een nogal onlogische sprong – over Hamas begon om de kijker duidelijk te maken dat Hendriks een partijdige getuige is?

Veeleer ligt voor de hand dat mr. Moszkowicz er zelf nauw omlijnde ideeën op nahoudt over wie er in het conflict tussen de Israëli’s en de Palestijnen aan de goede en verkeerde kant staat, en dat hij daarom a priori van mening was dat Bertus Hendriks als persoon niet deugt. Dat Moszkowicz het inderdaad niet zo op heeft met de vrienden van de Palestijnen bleek afgelopen december wel toen hij Pownews niet alleen complimenteerde met een item waarin Rutger Castricum Gretta Duisenberg voor antisemiet uitmaakte, maar ook spontaan aanbood de omroep gratis te verdedigen indien het tot een kort geding zou komen.

Moszkowicz houdt er zodoende duidelijk merkbare antipathieën op na jegens lieden die wat al te kritisch staan tegenover Israël. Dit gegeven werpt een heel ander licht op zijn onverzoenlijke houding jegens Hendriks, die zoals Moszkowicz zelf benadrukt, in een ver verleden nog eens in het Palestina Komitee heeft gezeten. Zou de raadsman wellicht zo gebeten op de Midden-Oostendeskundige reageren uit persoonlijk ressentiment, omdat Hendriks volgens hem ‘foute’ opinies debiteert over het Heilige Land?

Onbetrouwbare getuigen

Met zijn beschuldigingen aan het adres van Hendriks, dat deze meineed zou hebben gepleegd en een partijdige getuige zou zijn, snijdt de advocaat zichzelf (en zijn cliënt Wilders) echter opzichtig in de vingers. Want de redenering die Moszkowicz volgt ten aanzien van de Midden-Oostendeskundige, gaat in niet mindere mate op voor de getuigen die hij zelf wil opvoeren om Geert Wilders vrij te pleiten.

Volgens de redenering van Moszkzowicz is iemand die een scherp omlijnde positie inneemt over de islam onbetrouwbaar als getuige, omdat zo iemand een ideologisch belang heeft bij veroordeling (dan wel vrijspraak) van Wilders. Welnu, hoe doen zijn eigen getuigen à decharge het volgens die maatstaf?

Wilders wil namelijk een hele stoet intellectuele kwakzalvers, maanzieken en zeloten laten opdraven, die een goed deel van hun populariteit danken aan het demoniseren van de islam. De ene helft van zijn ‘islamdeskundigen’ is daarbij in ’t geheel niet opgeleid in dit vakgebied, en de andere helft ziet er geen been in te liegen als het de goede zaak (namelijk de bestrijding van de islam) zo uitkomt.

Zo prijkt daar in het lijstje van de achttien getuigen de naam van Andrew Bostom, die Wilders naar zijn mening wil informeren over de islam. Bostom is hoofddocent geneeskunde aan een Amerikaanse universiteit, met de werking van bepaalde aminozuren op hart- en vaatziekten als specialisme. Bostom schrijft polemische anti-islamgeschriften en is daarom in trek in het islamofobe lezingencircuit.

Daar treft hij regelmatig een tweede getuige die Wilders graag wil oproepen: Robert Spencer. Ook al een zelfbenoemd islamdeskundige, die met tal van anti-islamgeschriften met van-dik-hout-zaagt-men-planken meningen een flinke markt heeft veroverd in de onderbuik van Amerika. Spencer krijgt van het David Horowitz Freedom Centre, dat eveneens Wilders steunt, flink betaald om zijn blog Jihadwatch vol te schrijven met berichtjes en commentaartjes die de islam en moslims zo zwart mogelijk moeten afschilderen.

Tussen de islamdeskundigen die het niet gehaald hebben zit een zelfbenoemde ex-imam (Sam Solomon), een oprichter van een eigen anti-islamstichting (Bill French), en een xenofobe Israëlische professor, die meent dat Europa tegenwoordig de “derde islamitische invasie” ondergaat.

Met de getuigen die in ronde 1 al wel hun licht mochten laten schijnen over de zaak is het niet veel beter gesteld.

Hans Jansen

Prof. dr. Hans Jansen maakte na de moord op Theo van Gogh naam als islamdeskundige. Waar hij eerder Pim Fortuyn nog uitlegde dat allochtonen “in een rotvaart” aan het assimileren zijn, begon hij nu te verkondigen dat de Koran een jachtakte was die moslims aanspoorde ongelovigen af te slachten, en dat moslims langzaam hele wijken overnamen. Voor zover ze zich aan de wet hielden was dat schijn: moslims doen volgens Jansen namelijk aan taqiyya, een term die niet toevallig door Geert Wilders gepopulariseerd is. Ook propageerde Jansen de Eurabië-samenzweringstheorie, die stelt dat Eurocraten na de oliecrisis onder druk van de OPEC-landen de poorten hebben opengezet voor moslimmigranten.

Op de deskundigheid van Jansen valt wel het een en ’t ander af te dingen. Jansen doet net alsof hij diploma’s heeft in koranexegese en islamdogmatiek, maar daarin is hij niet getraind. Hij weet veel af van hoe Egyptische korancommentaren omgaan met de koran en van de intellectuele erfenis van de islamistische ideoloog Saïd Qutb, maar dat is wel wat anders dan het handwerk van zelf de koran uitleggen of zelf islamitische theologie bedrijven. Jansen slaat graag de toga van de wetenschap om teneinde zijn uitspraken meer gewicht te geven, maar met die uitspraken zet hij in feite de tulband van de ayatollah op.

Ook kan van Jansen nu niet bepaald gezegd worden dat hij een onafhankelijke getuige is. Hij adviseerde Wilders met zijn film; zit in de raad van advies van een stichting van rabiate islamofoben waar je nota bene kunt doneren voor het ‘Wilders Defense Fund’; Jansen werd gesignaleerd op PVV-etentjes, en verzorgde een lovende lezing bij de presentatie van Martin Bosma’s boek: De Schijn-élite van de Valse Munters. Daar zei hij over de totstandkoming van het gedoogakkoord van PVV, VVD en CDA:

  “Er zal nog veel strijd volgen op D-Day, mogelijk zelfs de rivers of blood die Enoch Powell voorspeld heeft, maar het keerpunt in deze strijd ligt op dit mooie moment één dag achter ons.”

Niet alleen debiteert Jansen samenzweringstheorieën (Eurabië, taqiyya) om moslims verdacht te maken, en rukt hij steevast koranverzen uit hun verband om deze zo kwaadaardig mogelijk te kunnen uitleggen; Jansen schrikt er ook nog eens niet voor terug om glashard te liegen als het zo uitkomt, iets dat eens te meer bleek toen Jansen zijn eerdere verklaring, dat mr. Tom Schalken hem niet had geprobeerd te beïnvloeden, wijzigde in het tegendeel. Onder ede verklaarde Jansen dat er wel degelijk sprake was geweest van een poging tot beïnvloeding.

Dit is saillant, omdat het Hans Jansen zelf is geweest die een bom legde onder het proces met de onthulling dat hij een discussie had gehad met de voorzitter van de rechtbank die tot rechtsvervolging had bevolen. En vervolgens malle pietje speelde dat hij geen idee had wat hij allemaal opentrok, en deed voorkomen alsof het moment van de onthulling – het Wildersproces, take 1 liep ten einde – zuiver toeval was.

Prof. dr. Hans Jansen is daarmee ongeveer net zo’n neutrale en onafhankelijke getuige in het proces tegen Wilders als ‘Talmoedkenner’ Julius Streicher zou zijn geweest in het proces tegen Adolf Hitler.

Wafa Sultan

Getuige no.2, Wafa Sultan, kreeg wereldwijde bekendheid met een tirade tegen de achterlijkheid van de islam en de islamitische wereld in een praatprogramma op Al-Jazeera. Sultan heeft vervolgens als anti-islamactiviste carrière gemaakt in het Amerikaanse lezingencircuit, waar islambashers met een authentieke Arabische achtergrond zeer in trek zijn. Het heeft haar geen windeieren gelegd, onthult een vriend van de familie Sultan. Kon het gezin Sultan vroeger amper rondkomen, tegenwoordig is Sultan in zulken goeden doen dat ze niet alleen een huis kon kopen voor zichzelf, maar ook voor haar zoon.

Men treft in dat lezingencircuit een allegaartje van ex-moslims die nooit moslim geweest blijken te zijn, zelfbenoemde ex-terroristen die groteske verhalen verzinnen en zogenaamde bekeerde ex-imams met schimmige biografieën. Hun woorden gaan er bij de Amerikaanse rechtsmensen en christenbroeders in als een donderpreek bij een ouderling, en veelal spelen dit soort figuren zeer bewust in op de vooroordelen van hun publiek.

Bij Sultan is dat niet anders. Ze weet wat haar publiek wil horen (een arme, onderdrukte vrouw die heeft moeten lijden onder het juk van de sjaria en in de VS de vrijheid vond) en geeft hen dat dus ook. Soms schiet ze daarbij lelijk uit de bocht, zoals in 2009, toen ze in een synagoge in New York opmerkte dat de VS er goed aan zou doen koning Abdullah van Saoedi-Arabië met de dreiging van atoombommen te dwingen om de islam te hervormen.

Zo beweert ze haar leven lang te hebben doorgebracht onder het juk van de sjaria. Maar hoe geloofwaardig is dat? Syrië is namelijk een land met een behoorlijk seculiere overheid, die de moskee scherp in de gaten houdt op islamistische activiteiten en propaganda. Niet voor niets zijn salafisten als sjeich Fawaz Jneid en Achmed Salaam uit Syrië gevlucht.

Verder komt Wafa Sultan net als de presidentiële clan uit een Alawitische familie, en volgens de Alawitische leer is de esoterische, innerlijke sjaria waar het om gaat en de uiterlijke sjaria nauwelijks relevant. De arme onderdrukte Sultan kon ook gewoon een universitaire opleiding tot psychiater volgen in Aleppo. Als deze vrouw werkelijk haar leven lang ‘onder de sjaria’ heeft geleefd, zijn er vast nog wel foto’s van haar waarop ze met een hoofddoek loopt.

In een interview met de New York Times stelt Sultan dat haar ogen voor het eerst opengingen voor de duistere kanten van de islam toen haar professor in het klaslokaal voor haar ogen werd doodgeschoten door leden van de Moslimbroeders. Bij navraag is gebleken dat die hoogleraar niet op de universiteitsgrond is neergeschoten, en dat Sultan destijds niet op de campus rondliep.

Het valt eenvoudig in te zien waarom iemand die haar brood verdient met het houden van lezingen waarin ze zichzelf als levend bewijs aan het publiek voorhoudt, dat hun aversie jegens de islam meer dan terecht is, het gegeven van zo’n schietpartij zou willen opsmukken. Feiten en algemeenheden zijn saai, maar als je feiten met je persoonlijke biografie kunt verweven, krijgen ze een dramatische flair en raakt het publiek er emotioneel bij betrokken. Dan wordt je betoog een spetterend en dramatisch getuigenis.

De psychiater Sultan lijkt dit spel tot in de finesses te hebben vervolmaakt. Ronduit tranentrekkend is Sultans relaas over haar nichtje, dat op jonge leeftijd zou zijn uitgehuwelijkt aan een lelijke oude oom, en zelfmoord pleegde als twintiger. Probleem met dit verhaal is alleen dat de leeftijden waarop een en ander zou hebben plaatsgevonden, in verschillende optredens zomaar verschuiven! In de ene versie is het nichtje tien als ze wordt uitgehuwelijkt en vijfentwintig als ze zichzelf van het leven berooft; in de andere versie is ze elf als ze wordt uitgehuwelijkt, en achtentwintig als ze de hand aan zichzelf slaat. Komt nog bij dat de minimumleeftijd om te trouwen in Syrië achttien jaar is. Tenzij een rechter een uitzondering maakt: dan kan er bij hoge uitzondering vanaf dertien getrouwd worden.

Het laat zich licht raden hoe de gedachtengang van een propagandiste als Sultan in zijn werk gaat: is het niet zo dat er overal ter wereld moslimvrouwen bestaan die op jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden aan oude mannen die hen mishandelen, en vervolgens een einde aan hun leven maken? In die zin is het verhaal over de jonge vrouw die wordt uitgehuwelijkt, door haar familie naar haar man wordt teruggestuurd en van ellende zelfmoord pleegt dus wáár. En wat is er dan tegen om de waarheid een handje te helpen en dit algemeen geldende verhaal dichter bij de toehoorder te brengen door het wat persoonlijker te maken?

Vraag is wel of iemand als Sultan, die gespeend is van enige academische kennis over de islam en wier vertelsels over ‘de islam’ zijn doorspekt van dubieuze biografische detals, nu de meest aangewezen persoon is om als getuige-deskundige te fungeren, in een proces waarin het, zoals Geert Wilders, dat zo fraai uitdrukt, om ‘de waarheid’ gaat. Naar het zich laat aanzien neemt mevrouw immers regelmatig een loopje met die waarheid.

Simon Admiraal

De enige getuige over de islam die Wilders heeft mogen oproepen welke nog enigzins serieus valt nemen (omdat hij tenminste niet in flagrante leugens, fantasieverhalen of samenzweringstheorieën vervalt) is Simon Admiraal. Deze arabist doet promotieonderzoek naar spanningen tussen de seculiere rechtsstaat en de politieke islam in het Westen. Je zou dan denken dat men hem vraagt naar het islamisme, maar in plaats daarvan gaat het meeste over de Koran en islamitische dogmatiek. Hierbij valt op dat Admiraal (net als de overige getuigen) Wilders zoveel mogelijk gelijk geeft.

Dat is ook niet zo gek als je de opiniestukken leest die Admiraal heeft gepubliceerd, want die zijn stuk voor stuk negatief over de islam en haar verdedigers. De sharia is een totalitaire ideologie, Tariq Ramadan deugt niet, en hoofddoeken = vrouwenonderdrukking.

Bij de boekpresentatie van ‘Islamofobie, een helder antwoord‘ verzorgde Admiraal een korte lezing waarin hij het prutswerk van Frans Groenenijk nog maar eens hartelijk aanbeveelde. Ook publiceert hij op het islamofobe weblog Hoei-Boei, waarvan de hoofdredacteur er prat op gaat dat ze bij de supermarkt liever minutenlang in de wachtrij gaat staan dan zich te laten helpen door een cassière met een hoofddoek en die een hysterische scène trapt als blijkt dat de verpleegster die haar bloeddruk komt opnemen een hoofddoek draagt.

Simon Admiraal bevindt zich dus in het islamkritische spectrum van de arabisten die Nederland rijk is. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik vermoed dat hij daarmee behoort tot een fractie van de Nederlandse arabisten en islamkenners die negatief staan tegenover de islam. Het is dan ook geen toeval dat juist hij door Wilders is aangezocht om te verklaren dat wat Wilders zegt waar is. Daar is deze arabist zorgvuldig op geselecteerd.

Conclusie

Welnu, al deze getuigen nemen scherp omlijnde (negatieve) standpunten in over de islam en/of moslims, en hebben volgens de redenering van Wilders’ raadsman derhalve belang bij vrijspraak van Wilders. Ze moeten, als we de argumentatie volgen die de raadsman op Bertus Hendriks toepast, dan ook als onbetrouwbaar terzijde worden geschoven. Van twee van de drie getuigen die meester Bram heeft opgeroepen nemen is zelfs zonneklaar dat ze het niet zo nauw nemen met de waarheid als het om de goede zaak gaat.

Daar kan de strafpleiter het natuurlijk beter niet over hebben. Vandaar ook dat hij er snel overheen praatte toen erop werd gewezen dat Hans Jansen in de media een geheel ander beeld had geschetst van de insteek van Tom Schalken dan hij tijdens het proces deed. Moszkowicz mag van geluk spreken dat het OM geen belang in deze zaak stelt en er maar voor piet snot bij zit. Een beetje aanklager had gehakt gemaakt van zulke getuigen.

Open waanlink

 1. 3

  Het is ook wel een stelletje gefrustreerden bij elkaar die islambashers,complottheorie-aanhangers,rabiate zionisten en ander volk die nuance en rede tot vijanden hebben gemaakt

 2. 4

  Als iemand zoveel woorden nodig heeft om zijn gelijk aan te
  Tonen als de autheur van dit epistel, schoort er iets aan het
  Verhaal. Nog even oefenen, misschien dat het ooit iets
  wordt

 3. 6

  @4: Fantastisch, volgens die redenering leidt meer aangevoerd bewijs tot minder bewijsvoering. Beetje paradoxaal, maar als het maar helpt in de volharding van de eigen waanbeelden…

  Of heb je de aandachtsspanne van een goudvis en is meer dan twee alinea’s je gewoon te lang om te lezen?

 4. 7

  hahaha die pietie

  Ter zake.

  Beetje zelfvoldaan maar modern en erudiet geschreven stuk. Niet wars van ambitie ook, invloed uitoefenen op de opinie rond het ‘proces van de eeuw’.
  Het eerste stuk dat ik heb gelezen met een profielschets van de andere getuigen die nog komen gaan. Maar onderschat de rechters niet. Niet de islam staat achter het hekje, hoe graag Wilders dat ook wil met zijn ‘het gaat om de waarheid’. Wilders zelf is verdachte van overtreding van de wet. En de rechter zal simpelweg oordelen dat Wilders vrijgesproken wordt van hetgeen hem ten laste is gelegd. In tegenstelling tot wat het Hof als verwachting had uitgesproken in de veelbesproken beschikking die mede door Schalken is opgesteld. Hiermee bewijst de rechterlijke macht ook gelijk zijn onafhankelijkheid ten opzichte van politiek en andere rechters binnen diezelfde rechterlijke macht. Niet dat nodig is maar dan hoeven we dat in ieder geval ook niet meer aan te horen.

 5. 9

  Pietie heeft stilistisch bezien wel gelijk hoor. Dit stuk is naar mijn smaak ook te lang.

  Dat komt omdat ik twee dingen doe:

  1) De aantijging van Bram Moszkowicz aan het adres van Bertus Hendriks ontmantelen, dat hij een belang zou hebben in de uitkomst van het proces, omdat hij een afwijkende mening heeft over Hamas (een non-sequitur).

  Hendriks heeft nota bene in Nieuwsuur gezegd dat hij vindt dat Wilders niet vervolgd zou moeten worden. Maar Moszkowicz moest er zo nodig zijn politieke standpunten bijhalen, omdat het hem zo dwars zit. Right back at ya, Moszko!

  2. Zijn eigen redenering toepassen op de getuigen die Moszkowicz’ zelf opvoert.

  Dat geeft bij elkaar inderdaad genoeg stof voor een tweeluik. Maar als je stopt bij 1, krijg je meteen het dubbele verwijt dat je (a) zelfs niet bent begonnen te bewijzen dat die getuigen voor Wilders vele malen onbetrouwbaarder zijn dan Hendriks, en (b) dat die uitglijder van Moszkowicz er niet toe doet voor de inhoud van het proces.

  ’t Is dus een afweging.

 6. 10

  Lang verhaal, Tjerk, de @Prediker.
  ’t Most toch niet magge, die Alawitische leer.
  “Verder komt Wafa Sultan net als de presidentiële clan uit een Alawitische familie, en volgens de Alawitische leer is de esoterische, innerlijke sjaria waar het om gaat en de uiterlijke sjaria nauwelijks relevant.”
  Je moet ‘r toch niet aan denken dat de uiterlijke sjaria in Nederland zo veronachtzaamd zou worden.
  Gelukkig hebben wij Tjerk, de @Prediker, die ’n warm plekje in zijn hartje voor de uiterlijke sjaria heeft.
  (Er schijnen in Nederland ook al Alevieten, Soefie’s, Ahmaddiya’s te wonen, die het ook al niet zo nauw met de uiterlijke sjaria nemen.)
  Dat doet maar.
  Pak ze, Tjerk, de Prediker.
  Timmer de “Ware Islam” d’r in, bij dat soort volk.

 7. 11

  @Jelle, waar het om gaat is dit:

  Mevrouw Sultan zegt dat ze haar hele leven ‘onder de sjaria’ heeft geleefd. Dat is ongeveer net zo geloofwaardig als iemand uit een kerk van de Vrijzinnige Protestantenbond die allerlei gruwelverhalen ophangt over haar jeugd waarin hel en doemenisprekende dominees en zwarte kousen dragende ouderlingen een rol spelen.

  Dan ga je toch denken dat het effectbejag is. Vooral als zo iemand overal verkondigt hoe verschrikkelijk het christendom wel is.

  Begint het al te dagen, Jelle?

 8. 12

  @Prediker
  Maarten ’t Hart, Jan Wolkers, ik noem maar ’n paar Nederlandse schrijvers, die ’t effect van religieuze puristen op hun kroost uit en te na beschreven hebben.
  Kan best, dat zij het uit effectbejag deden.
  Voor mij, als ongelovige, hoefden ze niet de moeite te doen.
  Maar,
  Vertel,
  Wat is ‘r zo mooi aan ’t volgende?
  Wat vond je van de uitglijer van @[email protected], die AlQaradawi, de MoslimBroeder bij uitstek,’n toffe peer in ’t islamitische noemde?
  Er waren ’n paar preekjes van dat boegbeeld v/d MoslimBroeders “vergeten”, door @[email protected] Frontaalnaakt.nl.
  Over dat Hitler 1 grote fout had gemaakt.
  Er waren nog steeds Joden over.
  Maar met allah’s hulp zou dat karwei afgemaakt worden.
  Kijk maar op youtube(voor degenen die dat niet geloven).
  Die Hatespeech is nog steeds te “bewonderen”, was slechts ’n “megalomane” eruptie van ’n “Ware Gelovige”, aldus de @Bouazza op FN.
  http://www.youtube.com/watch?v=HStliOnVl6Q

 9. 16

  Jelle: “Wat vond je van de uitglijer van @[email protected], die AlQaradawi, de MoslimBroeder bij uitstek,’n toffe peer in ‘t islamitische noemde?”

  Ze noemde al-Qaradawi geen “toffe peer”, ze wees op het volgende:

  “Zo heeft Qaradawi ook artikelen over de noodzaak aan mensen die de dialoog en verbale confrontatie aangaan in plaats van geweld gebruiken en predikt hij begrip voor Joden en het onderscheid maken tussen de politiek van Israel en het zionisme en de Joden als volk”

  En ja, het is ook waar dat hij in een antisemitische stuip schoot toen het IDF meer dan vierhonderd vrouwen en kinderen afslachtte in Gaza.

  Vervolgens heeft Hassnae Bouazza haar mening over al-Qaradawi bijgesteld.

  Dat is allemaal al lang en breed uitgekauwd. En wat heeft het met bovenstaand artikel of de Wildersgetuigen te maken?

  Niets natuurlijk, je loopt gewoon weer te trollen, zoals gewoonlijk.

 10. 17

  Prediker, nr. 14, als dat zo is dan deugt die Nederlandse wetgeving dus niet. Politieke meningsverschillen beslechten via het strafrecht zou niet moeten mogen.

  Ik ben het overigens helemaal eens met je bespiegelingen over de advocaat en de getuigen in het artikel hierboven. En ik vind Wilders een walgelijke figuur die wel degelijk hard aangepakt mag en moet worden – in de geëigende arena.

  Maar vervolging werkt dus alleen maar in zijn voordeel. He loves it, het kan hem niet lang genoeg duren. Geeft hem de kans om te poseren als martelaar, al zijn rare “getuigen” op TV te laten verschijnen, en hij wordt sowieso vrijgesproken of krijgt hoogstens een symbolische straf zodat hij ten overstaan van zijn groupies de overwinning kan claimen.

  Dat genoegen hadden de rechters hem eenvoudig kunnen ontzeggen door hem meteen vrij te spreken, zoals geëist door het OM.

 11. 18

  Het gaat niet om politieke meningsverschillen, Olav, maar om het demoniseren van bevolkingsgroepen.

  Die wetgeving is in het leven geroepen in de jaren dertig, om de Joden te beschermen tegen antisemitische stemmingmakerij.

  Dat is vrij profetisch gebleken.

  Nu hebben we wederom een politicus die systematisch etnisch-religieuze bevolkingsgroepen verdachtmaakt en verregaande voorstellen doet hen maatschappelijk uit te sluiten en hun burgerrechten te ontnemen, op grond van samenzweringstheorieën. Hij spreekt zelfs over deportatie van tientallen miljoenen moslims uit Europa.

  En nog wat anders: sinds Wilders tekeer gaat, voelen steeds meer xenofoben zich vrij om moslims op straat te schofferen. Want er is toch vrijheid van meningsuiting. Je mag toch beledigen? Wilders doet het ook!

 12. 19

  @Prediker
  Ik ben blij dat jij de Jodenhatende, Hitlerbewonderende stuip van @Bouazza @frontaalnaakt zo verdedigt.
  Niets is allang en breed zo uitgekauwd, m’n beste, door de “Ware Gelovigen”, Van PKN tot Bertus Hendriks.
  Maar vertel:
  wat beweegt jou Alawi’s, Alevieten, Soefi’s, Ahmaddya’s, ongelovigen niet als “Ware Gelovigen ” verdacht te maken, als getuigen tegen de aanklacht tegen Wilders?
  Als jij je nog steeds geschaad voelt door de geschriften van Wolkers, v/h Hart etc. wens ik je veel succes.
  Je hebt ’n ander handvat gevonden in de strijd tegen de ongelovigen.
  Zoals gewoonlijk.

 13. 21

  Dit is toch wel ’t toppunt:
  “En nog wat anders: sinds Wilders tekeer gaat, voelen steeds meer xenofoben zich vrij om moslims op straat te schofferen. Want er is toch vrijheid van meningsuiting. Je mag toch beledigen? Wilders doet het ook!”

  Sinds ik mohammedanen, hier in Nederland, het hoofd van Salman Rushdie heb horen opeisen was voor mij de maat vol.
  Hoe is ’t toch mogelijk dat ‘r goedpraters van dat soort tuig ’n willig oor willen lenen aan dat soort gespuis?
  Wat beweegt dat soort “GoedMensen”?
  Nooit ’n boek gelezen?

  @Prediker
  Vertel ‘ns over jouw ideaalbeeld van de “gelovige”.
  En de “ongelovige’.
  De MoslimBroeders laten we maar effe buiten beschouwing, hè.

 14. 22

  Inderdaad, het gaat er alleen maar om of Wilders in strijd heeft gehandeld met de nederlandse wet. Daarbij maakt het helemaal niet uit of de islam een fascistische ideologie is of niet. Dat is een politieke mening en dus mag Wilders dat zeggen.

  De koran vergelijken met “Mein Kampf” lijkt me op het randje, want dat lijkt onnodig kwetsend. Maar net zo min als je god kunt beledigen om de eenvoudige reden dat hij niet bestaat, kun je een boek niet beledigen, omdat het een object is en geen mens. Mensen die zich met een religie identificeren of met de koran zullen daar mogelijk anders over denken.

  Maar wat je niet mag is een hele bevolkingsgroep op basis van genetische of culturele kenmerken als minderwaardig afschilderen en beperkende of belemmerende wetgeving propageren, die om die reden slechts tegen die bevolkingsgroep gericht is. Evenmin mag je een hele bevolkingsgroep associeren met crimineel gedrag.

  Er is helemaal niets op tegen om de problemen te benoemen en ook niet om vast te stellen dat bepaalde problemen onder sommige bevolkingsgroepen vaker voorkomen. Maar dan hoort het onderwerp wel het probleem te zijn en niet de bevolkingsgroep.

  Dat wil zeggen dat juist de bewering dat je het een niet los kunt zien van het ander, het probleem los van de bevolkingsgroep, maakt dat ze niet toelaatbaar is.

  Nu is de materie soms wat ingewikkeld en dus bestaat de neiging om het soms wat te vereenvoudigen, zodat ook de wat simpele toehoorder kan begrijpen waar het over gaat (populisme). Daarbij gaat de nuance vaak verloren en wil er nog wel eens een steekje vallen.

  Dat is het probleem niet, want populisme is soms nuttig om de aandacht vast te houden met een smakelijk verhaal. Een kleine uitglijder valt daarom makkelijk te vergeven.

  Anders wordt het als het niet gaat om een uitglijder, maar om systematische beelvorming. De wet is namelijk nu juist zo geformuleerd om dat te onderbinden. Als ze dan niet zou wordt uitgevoerd als ze van toepassing is, zou dat een grote fout zijn.

  Schuldig!

 15. 23

  Eenzijdig verhaal wat volledig uitgaat van de gelijkheid van de klagende partij. Zeer benieuwd naar de reactie wanneer het OM niet ontvankelijk wordt verklaard. En er lopen nogal wat juristen rond die de kans hierop niet gering achten.

 16. 26

  @14 Prediker
  Recht is een codificering van waarden. De waarden zijn helaas opgeschoven in een richting die jou en mij niet bevalt.

  Als Geert Wilders veroordeeld wordt kan je Hero Brinkman (geen hoofddoeken in de bus), Fleur Agema, etc. allemaal voor de rechter slepen en veroordelen. Gaat niet gebeuren. Heeft niets met rechtvaardigheid te maken.

 17. 29

  @27 – Zet hem op jelle, wat mij betreft vertegenwoordig jij pas de ECHTE PVV-kiezer. AdriePVV is daar in al zijn domheid toch nog veel te slim voor, een typische PVV-politicus zogezegd.

  was getekend – een fan.

 18. 30

  22:Maar wat je niet mag is een hele bevolkingsgroep op basis van genetische of culturele kenmerken als minderwaardig afschilderen
  op deze site gebeurt niet anders met PVV tokkies
  maar we weten allebei dat niet alle bevolkingsgroepen gelijk zijn. Het punt is niet dat een bevolkingsgroep als minderwaardig wordt afgeschilderd, we doen in Nederland onderling niet anders, het punt is dat het om buitenlanders met een kleurtje gaat. De wet wordt in Nederland selectief toegepast, dat maakt de aanklacht ongeloofwaardig.
  en dan is er nog iets: als je wel de Islam mag afkraken, dan weet je dat dit afstraalt op de volgelingen. Men mag mij uitleggen hoe je dit voorkomt. Toen zo’n beetje alle van hun geloof gevallen schrijfers in Nederland het Christendom aanvielen, zaten de gelovigen in hetzelfde verdomhoekje waar nu de moslims zitten. Maar niemand die op het idee kwam om ze voor de rechter te slepen.

  Evenmin mag je een hele bevolkingsgroep associeren met crimineel gedrag.
  en
  Er is helemaal niets op tegen om de problemen te benoemen en ook niet om vast te stellen dat bepaalde problemen onder sommige bevolkingsgroepen vaker voorkomen
  zijn met elkaart in tegenspraak. Met het laatste doe je het eerste, of je dit nu leuk vindt of niet.

 19. 31

  @14 Prediker “@Olav; er is genoeg materiaal op grond waarvan Wilders veroordeeld kan worden, hoor. Gewoon op grond van de Nederlandse wetgeving.”

  Ik heb al heel wat van Wilders voorbij zien komen, maar zulk materiaal is mij niet bekend. In mijn visie is Geert Wilders onschuldig en zal ie vrijgesproken worden.

 20. 32

  @30 – KB schrijft:”op deze site gebeurt niet anders met PVV tokkies”.

  PVV-tokkies worden niet aangesproken op basis van genetische of culturele kenmerken, maar op basis van de argumenten die ze gebruiken en de keuzes die ze maken (stem die ze uitbrengen). Als ik bijvoorbeeld een arme pummel niet meer mag proberen te overtuigen van het feit, dat het van hem niet slim zou zijn op een politieke partij te stemmen die hem alleen maar nog armer zou maken (dat is DOM!), dan is het einde natuurlijk zoek.

  KB schrijft:”(..) en (…) zijn met elkaar in tegenspraak.”

  Geenszins. Stel dat ik constateer dat AIDS vaker voorkomt onder homoseksuelen (STEL, is niet zo, hypothetisch), dan is het zeer wel mogelijk om te onderzoeken wat de oorzaken daarvan zijn, zonder de hele tijd te spreken van “smerige homo’s”

  Hetzelfde geldt met betrekking tot andere vormen van afwijkend gedrag, zoals bijvoorbeeld gedrag dat niet voldoet aan de wettelijke normen die in Nederland gelden. Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen en die kun je onderzoeken met de bedoeling om ongewenst gedrag tegen te gaan zonder strafaandreiging, in de overtuiging dat dat het laatste middel behoort te zijn, omdat het vaak averechts werkt.

  Dat betekent geenszins dat je daarmee de groep verantwoordelijk maakt voor het gedrag van de enkeling. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, dat ze in dezelfde fout vervallen als sommige groepen Nederlanders, die denken dat straf het enige is dat helpt.

  Het mogelijke resultaat zou zijn dat binnen die Nederlandse groepen daardoor het percentage dat zich schuldig maakt aan strafbaar gedrag eveneens hoger ligt dan normaal. Ik denk bijvoorbeeld aan de PVV.

  Op grond van die informatie kan ik dan twee dingen doen:
  a) Aanhangers van de PVV stelselmatig afschilderen als een bende criminelen.
  b) De PVV-ers proberen duidelijk te maken dat er ook andere mogelijkheden tot correctie zijn.

  Nou moet ik daarbij wel bij aantekenen dat PVV-ers nagenoeg ongeneeslijk eigenwijs zijn, omdat ze een ideologie aanhangen, die er van leeft de schuld bij de ander te leggen.

  Die constatering is geen discriminatie, want iemand die onderzoek of bepaalde gevolgen misschien mede aan het eigen gedrag te wijten zijn, of aan bepaalde kenmerken van onze eigen cultuur, is dus geen PVV-er.

  SSSSSSSSnap je, KB?

 21. 35

  @33: Ik kan me totaal niet vinden in de analyse van frontaalnaakt. De veronderstelde haat die gezaaid zou zijn is hardnekkig misverstand. Wij zouden met Wilders die als jaren het Nederlandse publieke debat significant beïnvloed moeten zijn gezakt mbt onze tolerantie tov moslims (als je het vergelijkt met andere West-Europese landen, die minder populisme hebben). De cijfers laten dat niet zien, misschien zelfs eerder het tegenovergestelde.

  En ik kan het zelf beamen, er is met Wilders veel minder noodzaak om te “haten”. Het populisme geeft ruimte om eventuele frustraties te uiten en er over heen te groeien.

  Onder een politiek correct regime bouwen de frustraties zich op tot wat kan resulteren in gevaarlijke “explosies van haat”.

  Wat betreft inperken van rechten proberen wij gewoon uiting te geven aan onze politiek overtuiging. Wij voelen ons niet thuis op die politiek correcte vierkante centimeter.

  Politiek correcte politiek is ook politiek, maar wij zijn er gewoon niet voor gemaakt.

 22. 36

  Dat artikel valt nog reuze mee. Als de voornaamste klacht is dat Jansen nergens een historisch beeld construeerd van wie Mohammed nu wel was, maar alleen in deconstructie blijft hangen.

  Het enige kritiekpunt dat mij mijn wenkbrauw doet optrekken is dat Jansen niks als historisch laat gelden in de sira’s en overleveringen, maar ineens wel voor zoete koek aanneemt dat iets historisch gebeurd is wanneer de sira’s of hadieths iets gruwelijks over ‘m vertellen.

 23. 37

  @35 Tja, jij ben gewoon een geboren PVV-er.

  Je hebt gewoon een weeffoutje, waardoor je jezelf het liefst voor de TV zit op te winden over al die andere mensen die ook niet perfect zijn.

  Kun jij ook niks aan doen.

 24. 38

  alt. johan: “Onder een politiek correct regime bouwen de frustraties zich op tot wat kan resulteren in gevaarlijke “explosies van haat”.”

  Volgens die logica zouden we in de hoogtijdagen van de politieke correctheid – de jaren tachtig en negentig – een toename van het aantal geweldsincidenten jegens allochtonen moeten zien, en sinds de opkomst van Wilders een gestage afname, toch?

  Ik zou zeggen: bedenk in dat verband even wat deze reeks geweldsincidenten (en in sommige gevallen aanslagen) richting moskeeën te betekenen heeft.

  O, wacht maar dit is natuurlijk de schuld van politiek correct Links!

 25. 39

  Dit draadje heet “onbetrouwbare getuigen”, maar de grootste vraag is of het over getuigen gaat. De islam staat niet voor de rechter, maar Wilders, op verdenking van haatzaaien

  Ik heb eens op die link geklikt die Prediker geeft (@38) en dat lijstje (en de foto hierboven) suggereert natuurlijk duidelijk zien dat daar sprake van is en wat de gevolgen daarvan zijn.

  Het moet toch duidelijk zijn, dat als er een verbod op het zaaien van haat is opgenomen in de wetgeving, dat dit verbod daar is opgenomen, juist om een middel in de hand te hebben om dit te voorkomen of tegen te gaan.

  Nou kunnen we wel weer een academisch debat beginnen over het (in dit geval tegenstelde) belang van de vrijheid van meningsuiting, maar het kan toch moeilijk de bedoeling zijn om hiervoor de deur open te zetten.

  Niet alleen dat: als het wettig en overtuigend bewijs kan worden geleverd dat Wilders uitlatingen doet die als zodanig moeten worden opgevat, dan bestaat er duidelijk een maatschappelijk belang dat hij daarvoor ook veroordeeld wordt.

 26. 40

  Als Wilders getuigen oproept die evident liegen en stemming maken tegen de islam en moslims (haatzaaien) om te bewijzen dat hij “de waarheid” over de islam aanzegt, dan zegt dat natuurlijk wel iets over het kaliber van Wilders’ eigen uitlatingen.

  Bovenstaand stukje gaat daarom natuurlijk niet alleen maar over Wilders z’n getuige-‘deskundigen’, het heeft ook betrekking op hemzelf.

 27. 41

  @Prediker: in de jaren 80, speelde de integratieproblemen geen rol van betekenis. Maar toen (en daarvoor) is natuurlijk wel de basis gelegd voor de toekomstige problemen.

  Ik begin hier niet een discussie rechts/links, ik denk dat de rechtse partijen van toen zeker niet vrijgepleit kunnen worden.

  In de jaren ’90 is de druk gewoon verder opgebouwd t/m 2002. Paars-II heeft wel maatregelen genomen (wet Cohen), maar de echte discussie kon er destijds niet gevoerd worden, de druk is enorm opgelopen.

  Onder Kok is de discussie zover verwaarloosd dat in 2002 het populisme kon doorbreken.

  Toen kregen we Balkenende en dat loste ook niet veel op. De LPF was een schip zonder kapitein en binnen een jaar hadden we al een regering met D66 erbij.

  Je spreekt over brandstichting en andere criminaliteit. Dit heeft met veiligheid te maken en veiligheid is zeker een belangrijk speerpunt van dit kabinet. Het is voor een rechtse regering ook makkelijker om streng te zijn bij dat soort brandstichtingen, het past immers bij een rechtse Law-and-Order aanpak en als bonus kun je politiek correcte gemeente weer een argument uit handen slaan over de vermeende gevaren van het populisme.

  Hoewel vorige jaar uit een enquête bleek dat de Nederlanders veel minder aversie hadden tegenover de moslims dan Duitsers en Fransen, denk ik dat nu het populisme meedoet aan regeren ook het aantal moskee-brandstichtingen zal gaan dalen.

 28. 43

  @42: Het duurt een tijdje voordat instituties (kerken) afgebroken zijn. We hadden vorig jaar nog een regering met de PvdA.

  En een CDA, dat ook een hoog aandeel had in de politiek van de politiek correcte hoogtijdagen.

  Dat kon je ook merken op het CDA congres, waar bleek dat vele CDA’ers nog niet over het politiek correcte denken heengegroeid waren.

 29. 44

  Ja, en we hadden van 2002 tot 2007 rechtse kabinetten, eerst met de LPF (wat een sof) en daarna met ‘ijzeren’ Rita Verdonk.

  Vanaf 2004 gaat Geert Wilders solo met zijn anti-islam toernee.

  Niks politieke correctheid dus sinds de moord op Pim Fortuyn. Populisme troef.

  Je hypothese dat geweld een reactie is op de politieke correctheid rammelt dus behoorlijk; want toen het politiek-correcte denken zijn hoogtijdagen vierde, was racistisch geweld een randverschijnsel en werd er schande gesproken van racisme en xenofobie.

  En juist in dezelfde periode waarin de xenofobie welig tiert en de moskeeën worden beklad en bekogeld met molotovcocktails, viert het populisme haar hoogtijdagen. Toeval? I think not.

 30. 45

  Als links net zo gewelddadig zou zijn als rechts, zou dan niet hetzelfde gebeuren met de synagoges?

  Ik vraag me af hoe Wilders een consorten dan zouden reageren.

 31. 46

  @Harm; 1) Dat gebeurt om de haverklap met synagoges en 2) Pim Fortuyn.

  Er is een reden dat Wilders permanent vier heavy’s om zich heen heeft lopen en Harry van Bommel niet.

 32. 48

  @44: Wilders was zeker in het begin geen regeringsbeleid. Ook 3 jaar geleden nog niet toen Fitna uitkwam. In de verste verte niet.

  Misschien vond jij Balkenende politiek incorrect, maar hij was het zeker niet op de manier die wij voorstaan.

  Daarom heeft Wilders ook zijn uiterste best gedaan om bij de regering betrokken te raken.

  Kijk nu nog eens naar de periode Paars, het begon met een relatief rustig land en het eindige met een politieke moord en een gepolariseerd land.

 33. 49

  Klopt slimmerik. Rita Verdonk was regeringsbeleid. O, o, wat was die toch politiek correct. En de VVD, met boegbeeld Ayaan Hirsi Ali. Wat was die ver-schrik-ke-lijk PC.

  “Kijk nu nog eens naar de periode Paars, het begon met een relatief rustig land en het eindige met een politieke moord…”

  En dat kwam omdat er geen Dierenpartij was?

  Ik dacht altijd juist dat Paars super-pc was. Met verwijzingen naar Anne Frank en zo, die voor niets zou zijn gestorven als Pim Fortuyn straks een hoop zetels zou krijgen. En wat was altijd het argument van Rechts? Door die demonisering voelde een linksert zich gerechtvaardigd om Pim Fortuyn op tijd te stoppen.

  Ah, maar nu de moslims demoniserende Wilders salonfähig gemaakt wordt, gaat dat argument natuurlijk niet op. Tssss.

 34. 50

  @49: De brekebeen Verdonk hoorde inderdaad tot de politiek incorrecten. Met sommige vrienden heb je inderdaad geen vijanden meer nodig.

  En laat ook duidelijk zijn wat de belangen zijn. Wij kunnen geweld van onze achterban echt missen als kiespijn.

  Een geruststellende gedachte is er wel, ik denk dat weinig Wilders aanhangers er zin in hebben in hetzelfde rijtje als Mohammed B. en Folkert van der G. te komen.

 35. 51

  Prediker:
  “Hendriks, die zoals Moszkowicz zelf benadrukt, in een ver verleden nog eens in het Palestina Komitee heeft gezeten.”

  In 1970 werd Bertus Hendriks voorzitter van het Palestina Komitee en alleen al het gebruik van het woord Palestina was not done in Nederland. Er bestond helemaal geen Palestina. Bertus Hendriks zou tot 1978 voorzitter en woordvoerder van het Komitee blijven. Een rumoerige tijd, die door de voortdurende vliegtuigkapingen en de moord op elf Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München van 1972, getekend werd.

  Hendriks hield ’t kennelijk lang uit als woordvoerder en belangenbehartiger van die moordenaars.

 36. 52

  Ik begrijp niet dat de rechtbank dat soort getuigen toelaat. De vraag is of Wilders de Nederlandse wet heeft overtreden met zijn uitlatingen, niet welke uitleg van de koran de juiste is.

  Om niet de schijn van partijdigheid op zich te laten, gaat het hof al veel te ver in de ruimte die aan de verdediging wordt gegeven. Als dat vanaf het begin duidelijk onderbonden zou zijn, dan had deze zaak zich nooit zo kunnen voortslepen.

 37. 53

  Het blijft ook bizar dat Wilders getuigen regelt die ‘zijn gelijk’ kunnen aantonen. Alsof ‘gelijk hebben’ afdoet aan het haatzaaien. Tegen een dik iemand roepen dat hij dik is vind ik veel opruiender dan tegen een slank iemand roepen dat hij dik is. Als de dikke persoon protesteert, dan ga je toch ook geen fysiotherapeut erbij halen om jou stelling te bevestigen.

  @jelle
  schrijf eens iets zinnigs aub, anders liever niet.

 38. 54

  @53 – Die specialist in schelden en verdachtmakingen kun je beter negeren. Ik heb hier nog nooit een zinnige uitspraak van hem gelezen.

  Dit hoort een hamerstuk te zijn van 15 minuten: schuldig mijnheer Wilders en we hopen U hier niet meer te zien, want de volgende keer komt U er niet zo genadig van af.

  Wat een show. Ik ben van mening dat de klagende partij meer reden heeft om de rechtbank te wraken en om vervanging van de vertegenwoordigers van het OM te vragen als andersom.

 39. 56

  Nou, Jelle, bedankt voor het onderbouwen van mijn stelling dat Bertus Hendriks in een ver verleden in het Palestina Komitee heeft gezeten.

  Veelzeggend wel dat Moszkowicz zich daar aan stoort.

  Hij kan zó stukjes gaan schrijven op Loor Schrijft of de Dagelijkse Standaard of een van die andere rabiaatrechtse mallotenweblogs. Daar tref je meer lieden die met het type ad hominem-argumentatie ‘Ja, maar Bertus Hendriks heeft in het Palestina Komitee gezeten en dús deugt hij niet’ aankomen.

 40. 57

  @55 Er was dan ook niemand hier die ervan uitging dat jij zo’n volzin op papier zou kunnen krijgen jelle. We weten allemaal dat jouw truukje daarin bestaat teksten van anderen uit hun verband te rukken.

 41. 58

  @56
  Nou, wees maar trots op hand en spandiensten voor Arafat en zijn moordenaarsbende

  Abraham de Swaan wees ‘r al jaren geleden op:
  ‘In de huidige situatie schuilt het gevaar eerder in een samengaan van islamitische Jodenhaat en anti-Israëlisch enthousiasme van links’
  Daar was Bertus Hendriks dus al jaren mee bezig geweest.
  En hij gaat daar vrolijk mee door:
  http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7850/Broeders_willen_geen_vrijheid_maar_sharia

  @Loor’s schrijft Hafid Bouazza al.
  Kan jij ’n puntje aan zuigen met je flutstukjes.

 42. 59

  Met gewichtige namen schermen terwijl je met dat citaat en je inleiding gewoon bijna letterlijk een column van refo-conservatief Bart-Jan Spruyt plagieert, komt nou niet bepaald snugger over, Jelle.

  Maar vertel eens, wat zijn precies al die anti-semitische activiteiten die Bertus Hendriks in de jaren ’70 namens het Palestina Komitee heeft ondernomen? Ik ben benieuwd! (Maar iets zegt me dat er nu … sputter… sputter… en verder helemaal niks gaat komen.)

 43. 60

  @59
  Dat citaat van Abraham de Swaan illustreerde wat ik zelf ook al tientallen jaren geleden had waargenomen.
  Die zich steeds duidelijker aftekenende synthese van anti-Israelisch enthousiasme van zich Links noemende malloten en islamitische Jodenhaat.
  (Die ik bij jou ook meen te bespeuren)
  Perfect aansluitend bij de Jodenhaat uit extreem-rechtse clubjes.
  Waar ik ook, als anti-racistisch, anti-fascistisch Provo-sympathisant, niet bepaald warme gevoelens voor kon koesteren.
  Bertus Hendriks is 3 jaar ouder als ik.
  Is 8 jaar lang steun en toeverlaat voor de moordenaarsbende van Arafat geweest.
  Gelukkig valt mij geen steun aan racisten en fascisten te verwijten.
  De puistekoppen van Stormfront, Palestina Kommittee( of hoe dat nu heet) tot Nederland Bekent Kleur mogen op mijn never-ending minachting rekenen.
  Al zijn ze 68.

 44. 61

  Vanaf dit moment draaien we de zaken om en gaan we het alleen nog maar hebben over de vriendschappelijke gevoelens van jelle voor de islam.

 45. 62

  Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten: jelle wordt gedreven door afkeer en daarom kan hij zich helemaal niet voorstellen dat mensen ook op basis van rationele argumenten kritiek kunnen hebben.

  Mensen die kritiek hebben op Israel moeten wel joden-haters zijn, volgens jelle. Jelle verkeert zelf in een constante toestand van razernij (let op zijn woordkeuze) en dus zal dat wel bij iedereen zo zijn.

 46. 64

  @62
  Ik heb geen bezwaar tegen mensen die kritiek op Israel hebben.
  Ik verafschuw mensen die in hun “kritiek” tot begrip oproepen voor de moordenaarsbendes van Amin al-Husseini tot en met het Fatah-Hamas-tuig.
  @63
  Bruinhemden van welke soort dan ook verdienen mijn minachting.
  Net zoals de horde van de zwartkapjes van de AFA.

 47. 65

  @64: En toch verdedig je hun beleid te vuur en te zwaard alhier. Hoe kun je dat rijmen? Toch maar je oogjes dichtknijpen als het goed uitkomt? Wel een anti-fascist, maar als links wijst op de misstanden dan zijn het opeens anti-semieten. Go figure.

 48. 67

  @66
  Bertus Hendriks o.a.
  @65
  Pardon?
  Wijst links op misstanden?
  Welke dan wel?
  Ik zal je ’n voorbeeld van alledaags racisme geven.
  Beschreven door Hafid Bouazza.
  Die dus schrijft op ’n rabbiaat-rechts weblog, volgens de “goedlinksmens” Prediker:
  “Kinderen werd geleerd Nederlanders niet te vertrouwen omdat zij (de immigrantenkinderen) toch niet opgenomen en vertrouwd zouden worden. De nsara hadden niet alleen een andere verderfelijke levenswijze, maar waren gedoemd en verdoemd. Verder, zoals de vader van het meisje zegt in Een meisje voor dag en nacht van Renate van der Zee (2010): ‘Gelukkig zijn wij moslims en geen nassara [zo schrijft zij het] anders zouden we naar de hel gaan.’ Alsof de hel niet is veroordeeld zijn tot jezelf.

  Nsara is meervoud van nasráni en stamt af van ‘Nazarener’: er wordt zowel een westerling als een christen mee bedoeld, en bij de christen heeft het woord meer dan een zweem van ‘ongelovige’ wiens mond uitpuilt van varkensvlees en het zegenen van Jezus als zoon van God. Vergeet vriendelijkheid, vergeet hulpvaardigheid, vergeet vooral sympathie.

  Dit is onvoorstelbaar voor wie niet in een Marokkaans gezin is opgevoed of de opvoeding in de geestelijke sfeer van een Marokkaans gezin kent. Ik weet dat deze stelling op boosheid kan en zal stuiten, op tegenwerpingen (‘nou, in onze familie…’). En ik weet niet wat erger is: de minachting van mensen tussen wie je leeft en die je niks hebben aangedaan, of het voddige superioriteitsgevoel. Heeft zulke superioriteit en discriminatie jegens joden en christenen in Marokko misschien iets van folklore (‘Bij joodse vrouwen komen er insecten uit de monden’; ‘Christenen kennen totaal geen jaloezie en delen hun vrouwen met iedereen’ – dit gaat ver terug tot in de tijd van de kruistochten), in Nederland kunnen ze gevaarlijk worden.”
  De volledige column:
  http://loorschrijft.web-log.nl/verwondering_is_het_begin/2011/05/eenvertrouwdoord.html

 49. 68

  @67: Welke misstanden? De voortdurende bezetting van de Palestijnse gebieden. De illegale nederzettingn op de Westbank. Het aan hun laars lappen van het oorlogsrecht. De continue vernedering van de door hun bezette mensen. Het marginaliseren van hun inheemse arabische bevolking. Het in koele bloede verpletteren van westerse vredesactivisten. Moet ik nog doorgaan?

 50. 69

  @67: ‘Gelukkig zijn wij moslims en geen nassara [zo schrijft zij het] anders zouden we naar de hel gaan.’

  En hoe is dat anders dan een rabbi die alle goyim naar de hel wenst? Gast, alle religies doen dat voor buitenstaanders. Waarom moet ik meer verbolgen zijn over de moslims dan de evangelisten?

 51. 70

  Ach, Jelle sleept er gewoon steeds iets nieuws bij dat hatelijk is aan moslims om zijn eigen afkeer jegens moslims te rechtvaardigen.

  Meer is het niet.

  En ja, Jelle; jouw afkeer jegens moslims druipt gewoon van je commentaartjes af.

 52. 71

  @67 Op het internet kan je altijd wel iets vinden om je gelijk te bewijzen. Maar jij verwijt anderen die hier reageren regelmatig hetzelfde, zonder enige aanleiding, op basis van allerlei dingen die jij verzint en ze vervolgens in de schoenen schuift. Zo van: jij bent een anti-semiet, want je steunt dus de groot-moefti huppeldepup, etc.

  Ik weet zo gauw geen namen, want dat gaat bij mij het ene oor in en…etc. Het interessert me echt de ballen: hier is allang geen mens meer die jou nog serieus neemt. Heb je aan jezelf te wijten.

 53. 73

  @68
  Welke “palestijnse” gebieden?
  Was de “Westbank” “Palestijns” gebied?
  Het oorlogsrecht, welk oorlogsrecht?
  Dat van de hordes van Amin Al Husseini tot en met Hamas?
  Zoals verdedigd door hun “linkse” sympathisanten?
  “Het in koele bloede verpletteren van westerse vredesactivisten.”?
  Bedoel je Gretta D., of Anja Meulenbelt, die ’n menselijk schild gingen vormen voor Arafat?
  De mop was, ze gingen niet.

  Mij staat de slachting van Vittorio Arrigoni wel bij.
  En het zonder vorm van proces vermoorden van de moordenaars van Arrigoni door Hamas.
  (humor).

 54. 74

  Jelle is gewoon het prototype van de PVV-er die weerstand oproept met ongenuanceerd gebral. Daarom vind ik het ook schitterend dat hij hier steeds reageert. Wil je weten hoe PVV-ers zijn? JELLE!

  Zo krijgt iedereen op slag een bloedhekel aan de PVV.
  Prima zaak.

 55. 76

  @70 ,@72
  jelle met de kleine j graag.
  De Jelle in mijn familie die de zegeningen van het Nazisme aan den lijve heeft mogen ondervinden sneuvelde in de vroege morgenuren van 10 Mei’40.

  @69
  jochie,
  een rabbi is geen evangelist.
  Da’s meer iets van ’t gristelijke.
  Je mag van mij net zoveel de pest hebben aan godsdienstwaanzinnigen die hun kindertjes opvoeden in haat tegen in hun ogen ongelovigen, afvalligen als ik.
  @70
  Mijn afkeer van het soort moslims, zoals beschreven door Hafid Bouazza, in mijn reactie @67 lijkt mij redelijk anti-racistisch, anti-fascistisch, zelfs.
  “hatelijk aan moslims”
  Prediker, je lijkt wel zo’n “mongool” van Maroc.nl.
  “Mongool” in de zin van gebruikt als door Peter Breedveld.
  Van die site van Hass.

 56. 77

  “Mijn afkeer van het soort moslims, zoals beschreven door Hafid Bouazza, in mijn reactie @67 lijkt mij redelijk anti-racistisch, anti-fascistisch, zelfs.”

  Ja, precies. Je herhaalt voortdurend dat moslims zo antisemitisch zijn en nu dat ze allemaal opgevoed worden met een racistische afkeer van autochtone Nederlanders.

  Zo kun je net blijven doen alsof je je keert tegen racisme.

  Maar uit al je commentaartjes wordt duidelijk dat je gewoon haat en angst ventileert tegen moslims.

  Je bent geen haar beter dan de antisemieten uit de jaren ’20 en ’30 die keer op keer in hun vunzige blaadjes de joods-bolsjewistische terreur uitmeetten.

 57. 79

  @78 Het is nu eenmaal de praktijk dat er alleen verontwaardigt gereageerd wordt bij de dood van kolonisten of Israelieers,althans door de “kwaliteitskranten en”officiele” media .De verontwaardiging moet bijna worden afgedwongen als het gaat om slachtoffers van de Israelische expansie- politiek.

 58. 80

  @77
  Hafid Bouazza heeft ’t duidelijk beschreven.
  En dat is niet wat jij er van maakt.
  Ik geloof best dat ‘r moslims zijn die ’n afschuw van sympathisanten van Amin Al Husseini tot en met Hamas, of de moordenaars van Vittorio Arrigoni, hebben.
  Dat jij dat soort moslims graag wilt verketteren tekent jouw mentaliteit.
  (Ik ben echt niet vies van jouw soort verdachtmakings-tactiek, jihadistje)

 59. 81

  @80 Hoe je er over denkt moet je zelf weten en je hebt het volste recht om dat te laten horen.Maar waarom moet je bij bijna elke reactie een of meerdere personen uitschelden?Dat voegt echt niets toe aan je argumentatie,het doet er eerder afbreuk aan.

 60. 83

  @81; dat fantasieloze gescheld van jelle illustreert juist prima het armetierige niveau van (om niet te zeggen: totale gebrek aan) zijn argumentatie.

  Het gaat over de getuigen in het Wildersproces en Jelle kan niet meer uitkramen dan: ‘Hamas!’; ‘Moefti!’; ‘Arafat!’, etcetera.

  ’t Is af en toe net een Tourettepatiënt.

 61. 84

  @81
  Schelden hoort ‘r bij.
  Vraaq maar aan @Prediker.
  Ik scheld op aanhangers, sympathisanten van de clubjes van Amin al Husseini tot Hamas en de moordenaars van Vittorio Arrigoni.
  Of je het leuk vindt of niet.
  Heb jij nog iets waardevols te reageren op wat Hafid Bouazza heeft geschreven?
  Over dat racisme vanuit het Marokkaanse?
  Aldaar of alhier?

 62. 86

  @jelle: Als je echt denkt dat Hafid Bouazza al tot de gevaarlijke moslimfundamentalisten gerekend moet worden, moet je wel heel bang zijn voor al die moslims hier in Nederland. Kom je nog wel eens buiten?

  Een mooi citaat dat ik zondag op de radio hoorde: “Het probleem met racisten is dat ze geen onderscheid kunnen maken en niet kunnen discrimineren.”

 63. 87

  @83
  Jouw “argumentatie” beperkt zich tot ’n nuffige opmerking over het brillantine-kapsel van de advocaat van Wilders.
  Meer zinnigs heb ik van jou niet vernomen.
  Dat jij een fan van Moefti Amin al Husseini, Arafat, Hamas bent hoef je niet verder te lekken.
  Je Tena-Lady sopt ‘r oorverdovend genoeg van.

 64. 88

  @86
  Spam,
  lees wat Hafid Bouazza schrijft en waarom ik hem citeer @67.
  Op geen enkele manier beweer ik dat Hafid Bouazza tot de gevaarlijke moslimfundamentalisten hoort.
  Integendeel.
  Ik vind hem waardevoller voor NL dan zijn zus , of @Prediker.
  Je hebt iets niet goed begrepen.

 65. 91

  De “stukken” van @Prediker op FN.
  Zelfde fantasieloze prietpraat als hiero.
  Maar de knul doet wel ‘ns ’n poging tot humor.

 66. 92

  Het Nederlands publieke debat wordt gevoerd door een stelletje clowns.
  Hans Jansen is hier één van. Net als Wilders, Schalken, Moscovitch en Rabbae overigens.

 67. 93

  Hoewel afkeer jegens Christendom (een religie) of afkeer jegens Nazisme/Communisme/Kapitalisme (ideologieën) algemeen geaccepteerd is, leidt afkeer jegens de Islam tot allerhande Pavlov-reacties van onze linkse vrindjes. Terwijl het lezen van Islamitische handboeken of (een poging tot) het lezen van de Koran (wat een onnavolgbaar en vervelend werkje is dat), alsmede het bezien van de acties van fundamentalistischer Mohammedanen duidelijk maakt dat afkeer jegens de Islam alleszins gerechtvaardigd is. Raar is dat. En als getuigen wijzen op de onaangenaamheden van het Mohammedanisme, zouden ze onbetrouwbaar zijn. Ongeacht de feitelijke basis van hun stellingen.

  Als Wilders schuldig zou zijn aan haatzaaien, dan is de Islam dat nog een heel stuk meer. Hier komt bij dat Wilders (als oprichter van de PVV zul je niet snel een fundamentalistischer PVV-er aantreffen) zijn best doet zijn kritiek tot de leer te beperken, doen de linksmensjes niets anders dan alles in het persoonlijke te trekken. Wellicht dat een vrije verstrekking van spiegels soelaas zou bieden.

 68. 94

  “Ongeacht de feitelijke basis van hun stellingen.”

  Hans Jansen beweert dat moslims net doen alsof ze zich net aan de wet houden omdat de doctrine van de ‘taqiyya’ leert dat ze behoedzaam moeten opereren zodat ze hele wijken kunnen overnemen.

  Hans Jansen trekt die interpretatie van ‘taqiyya’ van allerlei obscure websites. Brill’s Encyclopaedia of Islam laat namelijk zien dat taqiyya inhoudt dat je je geloof mag loochenen als je gemarteld wordt, of men een mes op je keel zet. Zelfs Ayman al-Zawahiri legt taqiyya zo uit dat als je gefolterd wordt, dat je dan best een leugentje mag vertellen om je folteraars op afstand te houden. Al Zawahiri voegt er echter aan toe dat het natuurlijk nobeler is te sterven als martelaar.

  2. Hans Jansen beweert dat de koran moslims aanspoort om ongelovigen de keel af te snijden.

  Als je dan moslims gaat vragen of ze je eigenlijk de keel niet zouden moeten afsnijden, wijzen ze erop dat die koranpassages gelden in oorlogssituaties, en dat moslims op moeten houden met strijden als de andere partij de strijd staakt en vrede zoekt.

  Daarmee geconfronteerd, stelt Jansen dat de koran leert dat moslims oorlog moeten zoeken met de niet-moslims. Als je moslims dan vraagt waarom ze eigenlijk geen oorlog met ons voeren, wijzen ze erop dat de koran ook leert dat moslims zich aan hun verbonden moeten houden, zolang de andere partij zich daar ook aan houdt

  Even een feitelijke vaststelling: moslims lopen niet door onze straten met kapmessen joden en christenen af te slachten; Saoudi-Arabië bereid geen vloot voor om Europa binnen te vallen. Marokko maakt zich niet op om al-Andalus te heroveren, en Turkije is niet bezig troepen te verzamelen om de Balkan onder de voet te lopen. En al deze moslims zien daar geen enkele tegenspraak in met de Koran of de hadieth.

  Diverse mensen, waaronder ikzelf, hebben verscheidene korancitaten nagelopen waar Jansen mee schermt, en ontdekten vervolgens dat hij die zeer selectief leest en zo kwaadaardig mogelijk interpreteert. Hij leest alleen de stukken die over moord en doodslag gaan, en de zin ervoor of erna die gaan over de strijd staken omdat God niet van agressors houdt, of je verbonden eerbiedigen met hen die altijd trouw zijn geweest aan hun verbonden, of de burgers van de andere partij die de stad verlaten beleiden naar een veilige plek – daar hoor je hem niet over.

  Hij citeert graag middeleeuwse commentaren als ze zijn lezing ondersteunen, maar als ze zijn lezing weerspreken laat hij ze uiteraard buiten beschouwing.

  3. Hans Jansen heeft verscheidene malen Bat Ye’or met haar Eurabiëtheorie aangeprezen. Die stelt dat Eurocraten de oliecrisis bezworen hebben door de grenzen open te zetten voor massale moslimimmigratie. Als je dan gaat kijken naar het verloop van de wetgeving vanaf 1973 in verschillende landen, dan zie je dat die wetgeving de voorwaarden voor immigratie juist steeds verder aanschroeft om immigranten buiten de deur te houden. Het openzetten van de sluizen stamt namelijk nog van vóór de oliecrisis.

  Het is dus niet “ongeacht de feitelijke basis” van de stellingen van Jansen en consorten dat ik hen als onbetrouwbaar beschouw. Het is juist op grond van de feiten dat ik dit soort figuren als onbetrouwbaar beschouw.

  Als Wafa Sultan stelt dat ze haar helen leven onder de sjaria heeft geleefd, en we constateren dat Syrië – waar ze is opgegroeid – een land met een seculiere overheid is, en de alawitische stroming waar ze toe behoort, de neus ophaalt voor de uiterlijke sjaria, dan is het dus op grond van de feiten dat ik haar als onbetrouwbaar betitel.

 69. 95

  @93: “Hoewel afkeer jegens Christendom (een religie) of afkeer jegens Nazisme/Communisme/Kapitalisme (ideologieën) algemeen geaccepteerd is, leidt afkeer jegens de Islam tot allerhande Pavlov-reacties van onze linkse vrindjes”

  Ik voel me aangesproken door de term linkse vrindjes, dus zal ik even reageren. Ik voel zeker iets van afkeer jegens de Islam. Net als jegens het Christendom, het Jodendom de PVV, communisme en nazisme. Met moslims, christenen, joden en PVV-ers heb ik echter weinig problemen Nazis kom ik niet vaak tegen, maar ik denk dat dat toch wel mijn tolerantiegrens zou overschrijden.

  Ik zie in het Christendom of de PVV op zich geen enkele aanleiding om de bijbehorende personen te wantrouwen, te beledigen, uit te willen zetten, buiten te willen laten, te willen ontwijken of anderszins te discrimineren. Sterker nog; ik heb moslims, christenen en zelfs PVV-ers onder mijn beste vrienden. Wellicht wil ik zo nu en dan eens een discussie met ze aangaan over hun ideologie. Bij de gematigde gelovigen kan dat best leuk en informatief zijn. Bij de meer orthodoxe exemplaren is dat minder leuk en vooral zinlozer. Die orthodoxen zou ik wat minder snel tot mijn vrienden rekenen, maar zolang ze zich aan de wet houden heb ik eigenlijk ook niet veel problemen met hun aanwezigheid hier. Misschien verwonder of erger ik me eens een keer, maar dat lijkt me niet onoverkomelijk.

  Mensen als Hans Jansen en Geert Wilders weigeren echter om hun eigen extreme interpretatie van de Islam los te zien van de moslims in de wereld. Iedere moslim wordt als een probleem gezien, benoemd en bestreden. Zoals ik al eerder citeerde: “Het probleem met racisten is dat ze geen onderscheid kunnen maken en niet kunnen discrimineren”.

 70. 96

  @92
  De enige die in het publieke Nederlandse debat zichzelf nog “clown” durfde noemen werd in zijn buurtje, met als huidige “burgemeester” Fatima Elatik(PVDA) meedogenloos afgeslacht.
  Toevallig door ’n moslim.
  @94
  Dat roemruchte Frontaalnaakt, waar je graag naar verwijst, omdat je graag volkomen fatsoenlijke wetenschappers als Hans Jansen, journalisten als Carel Brendel voor charlatan, islamhater, islamofoob, moslimvreter, xenofoob, racist uitscheldt of uit laat schelden, ja, dat is me wat.
  In jouw prutsstuk hierboven kom je ook nog met dit soort fraais:
  “Bij de boekpresentatie van ‘Islamofobie, een helder antwoord‘ verzorgde Admiraal een korte lezing waarin hij het prutswerk van Frans Groenenijk nog maar eens hartelijk aanbeveelde.”
  Frans Groenendijk is het schoolvoorbeeld van iemand die op zeer fatsoenlijke wijze zijn bezwaren tegen jouw soort islamisme uitlegt.
  Ik heb dat soort geduld niet met je.
  @Prediker:
  Je bent ’n waardig vertegenwoordiger van jihadi’s zoals van waar we op o.a. radioislam.org van kunnen genieten.
  Moge allah je behoeden dat je met je kleine teen verstrikt raakt in je soepjurk.

 71. 97

  Ik scheld ze niet alleen uit; ik zet ook met argumenten keurig uiteen waarom ze niet serieus vallen te nemen. Argumenten waar jij niet op ingaat.

  Over Frans Groenendijk en z’n flutboekje.

  Dat Groenendijk huilie-huilie ging doen dat hij er zogenaamd door Rondom 10 was ingeluisd nadat hij zich in dat programma had gedragen als een drammerige, bevooroordeelde bostrol, was ook grappig. Dat was natuurlijk hún schuld. Ja, hoor…

  Eigenlijk zonde dat Wilders die clown niet opgeroepen heeft als getuige-deskundige.

 72. 98

  @97
  Jij zet niets keurig uit,
  Gebruik je ook nog dat haatzaaiende krapuul.nl?
  Ik begrijp jouw jihad.
  Helaas dat Wilders Theo van Gogh niet als clown heeft kunnen oproepen.
  Maar dat geeft jou veel gemoedsrust , kennelijk.
  Moge allah je behoeden dat je met je kleine dingetje over je soepjurk struikelt.

 73. 100

  Niet alleen ik heb dat taqiyya-fabeltje ontmaskerd als een propagandaleugen van het niveau dat joden de goyim mogen voorliegen van de talmoed (een antisemitisch lasterfabeltje), ook Hussein Ibish heeft dat gedaan, in een blog waarin hij de vloer aanveegt met Raymond Ibrahim.

  Maar dat mensen zich anders voordoen dan ze zijn om een lucratieve positie te bemachtigen, is niets nieuws. In de VS heb je homoseksuele republikeinen die family values preken en inperking van homorechten, en vervolgens met hun broek op hun enkels gevonden worden in een parkeergarage met een homoprostitué. Is dat ook taqiyya of telt dat niet omdat het rechtse christenen betreft?

 74. 101

  Kijk eens aan, dit is het draad je van Jelle. AdriePVV en Jelle hebben tot een taakverdeling besloten. Goed, ook overslaan dus.

 75. 102

  @100
  Hou toch op, man, met dat “aangetoond”, “ontmaskerd” van je.
  Kom je weer met ’n verhaaltje over schijnheilige gristenen in de VS.
  Zolang ik mij kan heugen is in onze westerse samenleving in volle vrijheid en gretigheid dat soort hypocrieten in poëzie en proza, in lied en film, theaterstuk te grazen genomen.
  Het schijnt, dat volgens sommige mensen, zoiets niet mag over moslims, die de schone schijn ophouden, maar in de warme kring van gelijkgestemden Bin Laden en zijn AlQaida-terreur bejubelen, staan te juichen na de moord op Theo van Gogh.
  Schijnt bij hun jihad te horen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren