Om vooral de klimaatdoelen van 2020 te missen, staat Minister Kamp meer gaswinning toe onder Waddenzee

En straks trillen de zeehonden het wad af door de aardbevingen aldaar.

Open artikel

Reacties (22)

#1 weerbarst

links begint al te mauwen als er 103% van gdp gehaald moet worden, laat staan bij bezuinigingen, wat denk je van -30% als het gas op is? hihihi

#2 Kalief

Van de reactie van D66 krijg ik jeuk. In 2004 stemden zij opeens doodleuk voor boren naar gas onder de Wadden nadat zij daarvoor altijd tegen waren. En dan nu weer de kritische partij uithangen.

#3 frankw

Steeph, als een zeehond op een zandplaat ligt en er is een forse en langdurige aardbeving, dan is de kans groot dat het een drijfzandplaat wordt. Ze trillen dan niet het wad af maar het wad in :-)

#4 DrBanner

Natuurlobby heeft nog niet door wat de crisis is en hoe de afgelopen 15 jaar compensatiemaatregelen gefinancierd zijn.

#5 Henk Daalder Duurzame Brabanders

Ik zou het niet erg vinden als ons aardgas verdrongen wordt door steeds meer windmolens.
Elk gezin een stukje windmolen.

#6 Raymo

@4: ik denk dat de toenemende ecologische crisis wel even van een grotere omvang is dan deze tijdelijke financiële crisis.

#7 gronk

Weerbarst en drbanner hebben wel een punt dat we hier in nederland wel *ontzettend* afhankelijk zijn van de aardgasbaten. Als die inkakken (en je kunt aan zien komen dat dat gaat gebeuren) dan gaan er opeens een heleboel vervelende keuzes gemaakt moeten worden. Ik voorzie een helehoop jammerende ouderen.

#8 majava

Gewoon dat gas er uit pompen. Klimaatdoelen zijn net zo licht als die in het straatvoetbal. Je pakt ze op een zet ze ergens anders neer. Leer mij de mens kennen.

Even nog een vraag. Hoe gaat dat wad zich eigenlijk verder ontwikkelen onder een stijgende zeespiegel (nu met extragratis dalende bodem)? Iemand die daar verstand van heeft?

#9 Steeph

@7: Die afhankelijkheid is evident. En met dit soort besluiten blijft die afhankelijkheid nog wel even in stand in plaats van een goed lange termijn plan op te stellen om van die afhankelijkheid af te komen.

#10 HansR

@8: Hoe gaat dat wad zich eigenlijk verder ontwikkelen onder een stijgende zeespiegel (nu met extragratis dalende bodem)?

Dat antwoord is zo complex dat het moeilijk zal zijn een persoon te vinden die het ware antwoord heeft. Punt is dat de zandinstroom en kweldervorming voorlopig gewoon doorgaan. De stijging en daling zullen niet zo snel gaan dat het niet meer bijgehouden kan worden. Uiteindelijk, als beide effecten doorzetten zal het wel een ondiepe zee worden die bij eb niet meer droogvalt.

Bijkomend effect is natuurlijk het afsluiten van alle zee-armen zoals NL doet in zeeland en met de Afsluitdijk. De sedimenten van de rivieren komen dan niet meer in de zee en de zeestromen leggen dat dan niet meer in het wad neer.

Maar zoals ik al zei: complex. Niet eenduidig en dus rijp voor de politiek en de hoogleraren die zich graag laten gebruiken voor dit soort verhaaltjes.

#11 frankw

Sterker nog, het is nog complexer dan Hans al aangeeft. Het grootste deel van het zand in de Waddenzee en de kustzone komt niet uit de huidige rivieren maar van de Noordzeebodem. De veranderingen van de steilte van het zeebodemprofiel voor de kust is de grootste leverancier dan wel opslurper van zand in onze kustzone en in de Waddenzee.

De Waddenzee is in de laatste 2000 jaar ongeveer gehalveerd qua omvang door opslibbing en inpoldering. Wat het voorspellen van een zeespiegelverandering overigens nog moeilijker maakt is dat de eilanden, die voorheen enigszins dynamisch met het systeem meededen, min of meer op hun plaats zijn vastgelegd.

Uit berekeningen blijkt dat de bodemdaling ten gevolge van gaswinning overigens behoorlijk lokaal is, en die niet voor wezenlijke problemen zal zorgen. Maar zoals Hans hiervoor al zegt, de gevolgen van zeespiegelstijgingen zijn bij mijn weten slecht in te schatten.

#12 Ernest

@11: Kijk eens naar dit filmpje:”Experiment met de realiteit. Reportage over onderzoeker Han van Dobben van Alterra Wageningen. Over de gevolgen van zeespiegelstijging in een experiment op ware grootte: op Ameland is door gaswinning de bodem de laatste jaren 30 cm gezakt, evenveel als de zee op korte termijn omhoog dreigt te komen… Welke delen van het kustlandschap kunnen dit bijbenen?”

#13 HansR

@12: Wat Frank al zegt: erg lokaal en mogelijk compensatie. Een mooie grote kwelder daar op Ameland wellicht? Leuk filmpje trouwens. Ik zie overigens Franks en mijn commentaren niet ongeldig worden.

Over zijn eco-engineering ben ik nog niet zo zeker. Ik ben principieel tegenstander van eco-engineering. Eigenlijk in al zijn vormen.

#14 frankw

Ernest, zeker leuk en leerzaam filmpje. Het laat zien dat er aan alle opslibbing en duingroei is en aan de andere kant het middendeel dat wegzakt en steeds natter wordt. Als het gebied bewoond zou zijn dan zou dat voornamelijk in het middendeel zijn. In dit geval ontstaat er een laag liggend moeras. En juist in natuurlijke omstandigheden, bij een forse storm of bij het aansnijden door een geul is zon laagliggende kom midden in een eiland weer een aangrijpingspunt waar een eiland opeens zou kunnen breken. Er is dus van alles mogelijk.

Ik ben overigens niet in principe tegen ecoengineering. Een zachte kust heeft wat mij betreft meer natuurwaarde dan een geasfalteerde dijk.

#15 DrBanner

@6 beetje pavlov oost-indisch leesblind?

#16 HansR

@14: Een asfaltdijk is ook een vorm van eco-engineering.

#17 frankw

True Hans, al maakt die niet zo heel erg gebruik van de natuurlijke processen. Even een plaatje dan maar bij 2 meter zeespiegelstijging (het kan ook 3 meter zijn). 125.000 jaar gelden that is en toont ook nog eens heel erg aan hoe grillig de kustontwikkeling kan zijn:
http://www.spiegelzee.nl/paviljoen.php?p=2

#18 DrBanner

@17 de toekomst (+2 meter) wordt te makkelijk vergeleken met situaties uit het geologische verdere verleden. Ja, de zeespiegel stond 125.000 jaar geleden ook hoog, maar het land was toen net door landijsomgeploegd, en vooral dat maakte dat de zee zo extreem ver het land in stak. Er is sindsdien (vooral in de laatste ijstijd, ongeveer 100.000 jaar van die 125.000 jaar) gelukkig weer heel veel zand en klei door rivieren gewoon zo als altijd weer zeewaarts gewerkt, en de huidige noordzee gebruikt dat zand (zie het filmpje in @12) gelukkig weer veel effectiever dan de noordzee van 125.000 jaar geleden (maar die klik is niet gemaakt in de link van @17).

Het is eigenlijk verlakkerij – van het Godwin achtige soort – alleen op basis van zeespiegelstand de vergelijking te maken.

#19 frankw

Haha, ik vind de ueber Godwin wel mooi Dr Banner. En verder eens met wat je zegt, ik had het kaartje alleen maar gelinkt om te laten zien hoe onvoorspelbaar de vertaling van zeepspiegelstijging naar kust is in het ontbreken van enige vorm van engineering, verder geen agenda of zo.

Wat overigens het geheel nog eens veel moeilijker maakt is dat bij het afsmelten van de ijskap van Groenland er zwaartekracht effecten optreden die vermoedelijk de zeespiegelstijging in het Noordzeegebied weer zullen dempen.

Maar goed, ik dwaal af, het draadje ging over gaswinning in de Waddenzee.

#20 Toko Senang

Het klimaat houdt zich zelf al niet aan de klimaatdoelstellingen

#21 DrBanner

@19 gelukkig. Nu kijken of @4 inderdaad bij -6 per jaar stopt ;)

#22 Hans Verbeek

Aardbevingen zijn bijzaak, Steeph.
Probeer niet de aandacht van de hoofdzaak af te leiden.
Hoe meer je nu gebruikt, hoe eerder het op is.
Groot-Brittannië werd in 2005 van gas-exporteur opeens gas-importeur.
De economische gevolgen daarvan zijn niet langer te verbergen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*