Nederland, niet de NSA, onderschepte metadata 1,8 miljoen telefoongesprekken in december 2012

NIEUWS - Zo schrijft Minister Plasterk in een vanochtend gepubliceerde Kamerbrief:

Op 5 augustus jl. heeft het Duitse weekblad Der Spiegel een grafiek gepubliceerd die afkomstig zou zijn uit één van de documenten die door Snowden naar buiten zijn gebracht. De toen beschikbare gegevens maakten het aannemelijk dat het getal van 1,8 miljoen zou wijzen op metadata van telefoonverkeer tussen de Verenigde Staten en Nederland.

Aanvullende informatie en vervolgens nader onderzoek en analyse van de gepubliceerde gegevens hebben echter geleid tot de volgende conclusie. De bedoelde grafiek wijst op circa 1,8 miljoen records metadata die door de Nationale Sigint Organisatie (NSO) zijn verzameld in het kader van terrorismebestrijding en militaire operaties in het buitenland. Het betreft dus uitdrukkelijk data verzameld in het kader van de wettelijke taakuitoefening. De gegevens zijn rechtmatig gedeeld met de Verenigde Staten in het licht van internationale samenwerking op de hierboven genoemde onderwerpen.

O, terrorismebestrijding. Dan zit het vast wel goed.

Hoeveel terroristen zouden er in Nederland dan wel niet rondlopen?

Open waanlink

 1. 1

  Als terroristen gemiddeld 100 keer per maand met de VS bellen (van eerlijke hardwerkende Nederlanders zal toch niets opgeslagen worden?!?), hebben we het al gauw over 18.000 trrsten! Ivo, doe er iets aan!

 2. 3

  Nou, wat nou? Het zijn toch uitdrukkelijk data die zijn verzameld in het kader van de wettelijke taakuitoefening? En die gegevens zijn toch rechtmatig gedeeld met de VS?

  Niks aan de hand toch?

 3. 5

  Met al die geheimen die nog wel geheim zijn -of die zelfs helemaal niet bestaan- behandelt de staat ons als een horde ignorante Dodo’s, die wel geacht worden aan misdaad- en terreurangst te lijden. Geheime operaties binnen wettelijke kaders zijn in een democratie gelijk de vrijheid voor enkelen binnen een dictatuur. Werkelijk iedere burger is potentieel een terrorist, dan wel een crimineel, als de wettelijke kaders blijven verschuiven in die richting. Wat vandaag geen reden is om als verdachte aangemerkt te worden, kan het morgen wel zijn. Als ik dan kijk naar het gehalte van de figuren die hier de wetgevers zijn, is het niet zo heel moeilijk om een idee te krijgen over hoe morgen er uit kan zien.

 4. 6

  Zijn dit wel alleen Nederlandse telefoontjes? Als het klopt dat dit data verzameld door NSO is, zijn dit waarschijnlijk telefoontjes van over de hele wereld. Dat is namelijk het doel van die satelietschotels in Burum. Dat heeft dan vooral te maken met de Nederlandse missies in Afghanistan.

 5. 8

  @7: inderdaad, shockerend nieuws.

  Shockerender nog is het besef dat onze regering daar dus al die tijd van afwist, tenminste, DAT MAG IK TOCH HOPEN.

  Als dit klopt is dat het eind van een democratie waar ik op heb vertrouwd, ooit…..

 6. 9

  @8: Shockerend he?

  Ooit ben ik als “streetcornerworker” (zo heette dat in die tijd) werkzaam geweest. Dan ben je weliswaar geen medicus met een geheimhoudingsplicht, maar je wordt toch verondersteld een vertrouwensrelatie te hebben met de mensen die om hulp en raad komen. Toch ben ik in die hoedanigheid benaderd met de suggestie of ik niet als informatieverstrekker/tipgever wilde optreden.

  Denk er maar eens goed over na wat dat betekent.

  Gesprekken met jouw advocaat horen vertrouwelijk te zijn, toch wordt ook diens telefoon getapt. En het hok van het huis van bewaring waar je een gesprek met jouw advocaat voert, is voorzien van afluisterapparatuur.

  Het eind van de democratie waar jij op heb vertrouwd, is reeds lang geleden gekomen (als die ooit bestaan heeft), want dat was rond 1970 al zo (ik werd gepeild in 1972).

 7. 10

  LOL: ‘Plasterk op verkeerde been gezet door Snowden’ …

  ”We zijn destijds op het verkeerde been gezet door de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Op die berichten heeft Plasterk gereageerd.”

  Volgens PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt is het dan ook niet zo dat minister Plasterk de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over de afluisterpraktijken van inlichtingendiensten.

 8. 12

  @9: gatverdemme,
  Ik ben bang dat je gelijk hebt en dat velen van ons, waaronder ik, hebben zitten slapen in de couveuse van onze welvaarts-staat.

  BLOOST.

  –en voelt zich medeschuldig–

  Overigens, maar dat terzijde….

  Ben jij Nanco van Buren?( dit even terzijde, want mijn partner, ook ooit straathoekwerker zei je persoonlijk te kennen)
  Indien ja geef het even aan, dat werp ik zijn mailadres in de strijd.

 9. 13

  Leuke rondedansje wordt dat. Ieder lid van commissie stiekem – wat neerkomt op alle fractievoorzitters – wist dit al lang en breed. Dezelfde fractievoorzitters mogen nu dan Plasterk bevragen om de waarheid boven tafel te krijgen, maar verder zelf niet verklappen wat ze zelf al weten.

 10. 15

  Democratie toch?

  Jullie hebben toch op hen gestemd? Dan zeg je toch dat ze mogen doen wat ze willen? Toch? Je geeft een vrijbrief. Toch? Zo werkt het toch? Toch? Je moet wel weten hoe het werkt hoor. En anders stem je toch op een ander! Het is nu eenmaal zo, je kunt er niets aan doen. Dat is parlementaire democratie. Je moet gewoon je vak doen, besturen doen anderen. Daar heb je toch voor gekozen? Dan moet je niet zeuren. Volgende stemronden kun je iemand anders kiezen. Als je een soort Stalin kiest heb je gewoon pech gehad, volgende keer beter. We leven nu toch in de beste wereld aller werelden, dat is zo en niet anders. Beter kan niet en dus heb je het maar te accepteren.

 11. 17

  @10

  Als Nederland schuldig is aan onderschepping is de kennis daarover dus ergens op een departement aanwezig. Hoe kan dan

  1) Plasterk in vredesnaam durven beweren dat dit ook maar iets met Snowden te maken heeft

  2) en hoe kan in godsnaam dan niet duidelijk zijn wie hier verantwoordelijkheid voor draagt.

  Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je en plein publique weg kunt komen met een veredelde “i do not recall”.

 12. 19

  Ik heb echt serieus jaren lang gedacht dat spionage een verzinsel was, alleen geschikt voor spannende films en boeken. Ik was werkelijk stomverbaasd dat het echt serieus gedaan werd door serieuze spionnen, door echte landen.
  Ik blijf het een bespottelijke bezigheid vinden – behalve dan bedrijfsspionage, een soort afkijken op hoger niveau – ik denk nu ook ivm deze affaire, waar zijn jullie nou mee bezig? doe effe normaal, hoe haal je het in je hoofd zoveel mensen af te luisteren, dat nog eens allemaal maar door te sluizen naar de VS en ondertussen elkaar een rad voor ogen draaien en te belazeren. Verbijsterend.

 13. 20

  @15: Ik ben het volledig eens met jouw cynische blik op onze “democratie”, maar toch ben ik bang dat jouw commentaar zijn werking mist: mensen geloven nou eenmaal niet dat ze een soort Stalin zullen kiezen en ook al zouden ze dat doen, dan herkennen ze hem niet als zodanig.

  Er zijn verschillende factoren in het spel, maar de 2 belangrijkste daarvan zijn dat

  a) de globalisering tot gevolg heeft dat de opkomende economieen een gelijk deel van de koek willen. En aangezien grondstoffen en energie beperkt zijn, betekent dat, dat de jan lul in het westen het met minder zal moeten doen.

  b) de rek uit het economische model is. Ze kunnen mischien nog wat kredietbelltjes blazen in die opkomende economieen, maar het einde is echt in zicht

  Dat gaat grote maatschappelijk onrust veroorzaken en daartoe worden alle mogelijkheden om het sociale verkeer te controleren opgewerkt (zie het onderwerp) en het repressieve apparaat geautomatiseerd en versterkt (drones etc.). En de “democratie” wordt opgeofferd, daar waar dat nodig is, om de stabiliteit/status quo te handhaven.

  In de opkomende economieen is dat nauwelijks nodig, want hun achterstand is zo groot, dat een situatie die in het westen achteruitgang betekent, daar nog steeds als vooruitgang wordt ervaren. Met als gevolg dat daar in een groot aantal landen een democratische voorsprong zal ontstaan. Dat is overigens al zichtbaar in bijvoorbeeld Zuid-amerika.

  Een derde factor is, dat de macht in toenemende mate is verplaats van de natiestaat naar de corporaties. Dat zie ik ook als een probleem, cq aanslag op het democratisch gehalte van de maatschappij, maar hoe die factor in het plaatje zijn beslag gaat krijgen is me nog niet helemaal duidelijk.

  Helaas, want die factor kon wel eens buitengewoon belangrijk gaan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren