1. 2

  Vermeend:

  We hebben helemaal geen ongelijkheidsprobleem.

  Uit een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid:

  p. 16 (over inkomensongelijkheid):

  Inkomensongelijkheid gemeten in termen van de Gini-coëfficiënt zegt vooral veel over het wel en wee rond het midden van de inkomensverdeling. […]

  Terwijl de Gini-coëfficiënt nagenoeg hetzelfde is gebleven, is het verschil tussen de top 10 procent en de onderste 10 procent gestegen. De populaire samenvatting van de Amerikaanse situatie ‘de armen worden armer en de rijken worden rijker’ is dus ook van toepassing op Nederland

  p. 84 (over vermogensongelijkheid):

  Toch is uit de gegevens die we hebben, al duidelijk dat de vermogensongelijkheid in Nederland hoger ligt dan gemiddeld: hoger dan in de meeste Europese landen, hoger dan in het VK en op een even hoog niveau als in de VS.

  En dan wel klagen dat in Piketty’s Capital in the Twenty First Century ‘helemaal niks’ over Nederland staat en dus niet relevant is…

 2. 5

  @2
  Als je de hele onderlaag in een sociale huurwoning laat wonen en vervolgens de enige vermogensopbouw die ze hebben (pensioen/AOW) niet meetelt in het vermogen.
  Ja, dan krijg je een hele scheve verhouding.

 3. 8

  @7:

  p. 86:

  […] over de afgelopen dertig jaar is de prijsstijging, ondanks de recente daling, gigantisch. Deze ontwikkeling heeft bijgedragen aan de concentratie van privaat vermogen aan de bovenkant van de samenleving. Degenen die de meeste aandelen en huizen bezaten, dus de rijksten, hebben het meest geprofiteerd van deze stijging, en degenen die geen huizen of aandelen bezaten – overwegend de armsten – niet.

  p. 87:

  Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om vermogen elders onder te brengen, en zo belastingheffing te ontlopen, met de grotere mobiliteit van kapitaal aanzienlijk toegenomen. In feite zijn veel grote vermogens buiten het bereik van inventarisatie en van de belastingdienst gekomen.

  Ten vierde kan worden gewezen op het regeringsbeleid. Door een veelheid aan ingrepen is de belasting op vermogen, vermogenswinst en vermogensoverdracht in Nederland in de afgelopen periode steeds verder verlaagd.

  Trek je eigen conclusies.

 4. 9

  “Pikkety is actief aanhanger van de socialistische partij in Frankrijk” – zegt Vermeend als verklaring voor de belastingmaatregelen die Piketty voorstelt.
  Conclusie (1): Vermeend ziet zichzelf niet als actief aanhanger van een socialistische partij, integendeel, dat vind hij tegen iemand pleiten.
  Conclusie (2): Vermeend kan de naam van Piketty niet spellen? In de rest van het stuk van nu.nl staat het goed.

 5. 10

  @9

  Ah, daar komt dus de aap uit de mouw. Socialisten worden sowieso door veel PvdA’ers als minder(waardig) gezien. Interview met Hamer benadrukte dat recent nog eens. Los van meerdere PvdA prominenten, eerder.

 6. 11

  @6:
  Zou het rapport zelf eerst maar lezen of de eerdere discussie op Sargasso even nalezen.( jan van rongen) Over dE pensioenreserves wordt door het CBS, cpb en DNB de grootst mogelijk onzin vertelt. Bruto bedraagt die inmiddels ca 1300 mld. Daar moet je echter eerst de latente belastingclaim van de overheid aftrekken. (Geen staatsschuld). De top 30% inkomens trekken ca 72% van de premie af. Die pensioenvermogens zijn dus ook uiterst scheef verdeeld. De inkomensverdeling is niet gelijk aan de vermogensverdeling. Me n weet die verdeling van de pensioenreserves over de vermogensdecielen helemaal niet.
  Bovendien zijn al die vermogensstatistieken gebaseerd op fiscale data zodat de info uitermate gebrekkig is. Natuurlijk heeft het CBS noch de politici er behoefte om de juiste info boven tafel te krijgen. Dat geeft maar onrust en die politici komen juist zo lekker voor de Upper Middle Class op.

 7. 13

  @9: en het is een keiharde drogreden. Het suggereert namelijk nog meer
  1) Socialisten kunnen geen onafhankelijk onderzoek doen.
  2) piketty is – zegt vermeend – een socialist.
  3) Ergo, het werk van Piketty kan hierom worden afgeserveerd

 8. 15

  @10: Ja, ik moet dan altijd denken aan Wöltgens die genuanceerd poneerde dat er wel eens sociale factoren in het spel waren bij de integratieproblematiek. Die werd vervolgens heel schofterig afgeserveerd door zijn “collega” Dijsselbloem zo van “die marxistische voedingsbodemtheorieën zijn achterhaald.” Toen wist ik wel uit welke richting de wind ging waaien bij de PvdA.

 9. 16

  @5: De onderlaag bouwt geen pensioen op (of bouw tegenwoordig ook al pensioen op van uitkeringen?) en de AOW is geen vermogen, maar (althans dat hoop je dan, want geen enkele garantie dat die er nog is over 30 jaar) inkomen (een uitkering). Bovendien beginnen gemeentes de mensen die in de onderlaag terecht gaan komen binnenkort ook al van hun pensioenvermogen te ontdoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren