Mohammed Morsi aangeklaagd wegens het oproepen tot moord en banditisme

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Naast Morsi worden er nog veertien Moslimbroeders in de beklaagdenbank gezet. Je hoeft geen vriend van de Moslimbroederschap te zijn om te snappen dat ze een schijnproces tegemoet gaan.

Daarnaast heeft de Egyptische president een panel van 50 leden ingesteld, die nu alle islamistische invloeden op de grondwet ongedaan moeten maken.

Open artikel

Reacties (36)

#1 Bolke

Tja, hij had het kunnen verwachten, hij ging ook als een olifant door een porseleinkast en dan verbaast zijn dat het leger ingrijpt.

#2 Andy Cap

@1: Tuurlijk, want het idee dat je in een democratie de rekening gepresenteerd krijgt via de verkiezingen is gewoon te absurd. En waarvoor hebben we tenslotte een leger?

#3 bolke

@2: Ja hoor decreten uitvaardigen waarbij je buiten al je democratische rechten gaat is ook volledig democratisch ja, en zo’n parlement is alleen maar lastig he.

#4 Bismarck

@3: Het is niet Morsi geweest die het parlement heeft ontbonden, dat waren rechters (=het leger). Door eerst het parlement te laten ontbinden en vervolgens de president te arresteren lijkt het me toch echt het leger dat ondemocratisch aan de slag is gegaan, niet Morsi.

#5 bolke

@4, je bedoeld dat het leger ingreep NA dat morsi, zich per decreet tot nieuwe Farao had laten kronen?

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/22/president-egypte-kroont-zichzelf-tot-farao-mursi-past-grondwet-aan/

#6 Andy Cap

@5: Logisch dat de kiezer dan de voorkeur geeft
aan de drup in plaats van de regen.

#7 bolke

Laten we er het er maar op houden dat 2 partijen om de macht vochten en op dit moment het leger aan het langste eind heeft getrokken.
Morsi heeft gewoon de cruciale fout gemaakt niet eerst het leger achter zich te krijgen en dat is hem fataal geworden.

#8 Andy Cap

@7: “Morsi heeft gewoon de cruciale fout gemaakt niet eerst het leger achter zich te krijgen en dat is hem fataal geworden.”

Ja, dat is natuurlijk essentieel, want democratie of geen democratie, de werkelijke macht ligt natuurlijk bij het leger,

laten we het er maar op houden dat dat jouw leidende gedachte is als het om staatsinrichting gaat.

#9 bolke

@8: Ahum, 1 van de peilers van een democratie is het leger (of een andere organisatie) die het monopolie heeft op de hoogste geweldsspectrum.

Veel mensen weten dit niet maar in Nederland
Politie->M.E.->B.B.E->leger.
(B.B.E. is een Bijzondere BijstandsEenheid van het korps Mariniers.)
Als de politie het niet aan kan dan komen de M.E.ers en als die het niet aankunnen dan komen de B.B.E.ers en als dat niet voldoende is het overige leger.
En neem van mij maar aan dat je NOOIT tegenover de B.B.E. wil staan want die meppen (als je geluk hebt) hooguit het ziekenhuis in, als je pech hebt in een kist van 6 planken).
Dat waren die jongens die op de daken lagen rondom de arrestatie van de hofstad groep.

Dus ja, defacto ontleent de regering haar (democratische) macht aan het leger dat haar gehoorzaamt, zonder een zogenaamde stok achter de deur is ook een democratisch regering gewoon machteloos.

Waarom dacht je anders waarom de KMAR op (bestuurlijke) afstand is gezet van de overige politie?

#10 Andy Cap

@9: “Dus ja, defacto ontleent de regering haar (democratische) macht aan het leger dat haar gehoorzaamt,”

En als het leger zich niet langer onderwerpt aan het gezag van de democratisch gekozen regering, dan is gewapend verzet van de burgers gerechtvaardigd.

Dat is de essentie van de democratie.

#11 bolke

@10: Nee dat is wat jij graag denkt, de werkelijkheid is dat diegene die de meeste en zwaarste wapens heeft de baas is, er moet inderdaad heel veel water de Rijn gaan voordat het in Nederland gebeurt maar defacto is het leger de machtigste partij in Nederland, zij hebben de wapens en middelen om het ook daadwerkelijk af te dwingen.

Je kan wel 1000 keer democratisch gekozen zijn maar als diegene met de grootste stok niet naar je luistert dan ga je gewoon klappen krijgen.

ALLE regeringsvormen ter wereld ontlenen hun macht aan wapens (gewelds monopolie) en in 99 van de 100 gevallen is die in handen van een of andere legermacht.

En om het in jou wereldbeeld uit te leggen, een regering/parlement kan wetten maken en aannemen maar als ze geen middelen (politie, justitie en krijgsmacht) heeft om ze ookn daadwerkelijk af te dwingen dan zijn die wetten waardeloos en hun macht nihil.

Nogmaals, Morsi heeft de dodelijke fout gemaakt de enige partij in Egypte die hem af kon zetten tegen de haren in te gaan lopen strijken, natuurlijk waren de demonstraties tegen Morsi slechts een excuus, maar wel een prachtig excuus.

Een leider (ongeacht hoe die aan de macht komt) kan zich het niet permiteren om de groep mensen die het monopolie op het hoogste geweldspectrum hebben tegen zich in het harnas te jagen.

#12 Andy Cap

@11: Defacto over mijn lijk.

#13 bolke

@12: Schattig.

#14 Andy Cap

@13: Staatsgevaarlijk!

#15 pedro

@11: het verzet in de tweede wereldoorlog was natuurlijk ook niet geoorloofd. Een prachtig excuus voor de Duitse troepen om eens lekker huis te houden onder de burgerbevolking. Het Duitse leger was ook veel sterker dan het onze, dus die hadden alle recht om ons land binnen te vallen. Wie niet naar de grootste stok luistert…

Volgens mij is je argument niet echt houdbaar.

#16 gbh

@15 Welk buitenlands leger heeft ingegrepen in Egypte?

#17 Bolke

@15: Ik leg slechts uit dat ELKE regeringsvorm haar macht ontleent aan wapens, niks meer, niks minder.

Als jij je niet aan de wetten van Nederland houd dan komt de politie bij je langs, als die jou niet aankunnen dan komt het leger langs.

Haal politie en leger weg en Markje uit Den Haag heeft geen fuck meer te vertellen.

#18 pedro

@16: waarom zou een buitenlands leger niet in mogen grijpen als dat sterker is? Als het argument is, dat we naar de grootste stok moeten luisteren en anders klappen krijgen, is dat de logische consequentie daarvan.

@17:

Ik leg slechts uit dat ELKE regeringsvorm haar macht ontleent aan wapens, niks meer, niks minder

Daar ben ik het niet mee eens. De meest succesvolle regeringsvormen voor de onderdanen zijn die regeringsvormen die het geweld van leger en politie in hebben getoomd. Waar leger en politie zich ondergeschikt hebben gemaakt aan het wettige gezag. En dat is in de eerste plaats door overtuiging gebeurd. In Nederland hoeven we helemaal niet bang te zijn voor een militaire coup. Zelfs in een land als Spanje is de laatste militaire coup volledig mislukt.

#19 Bolke

@18: ”De meest succesvolle regeringsvormen voor de onderdanen zijn die regeringsvormen die het geweld van leger en politie in hebben getoomd.

Ik heb het niet over het meest succesvolle, maar over het feit dat elke regeringsvorm haar macht ontleent aan het feit dat het de beschikking heeft over mensen en middelen om haar macht te laten gelden, een regering die geen middelen heeft zit er niet zo lang (zie Egypte, een vers gekozen president die niet de middelen had om zijn macht te beschermen = EXIT).

#20 gbh

@18 Ik vind dat jij dingen vergelijkt die van een totaal ander orde zijn. Als het leger in Duitsland Hitler had afgezet om de waanzin van WWII te voorkomen waren ze als helden de geschiedenisboeken ingegaan. Een leger kan in sommige landen grondwettelijk intern ingrijpen om erger te voorkomen. In Nederland heeft het leger bij noodtoestanden ook speciale bevoegdheden. Dat is heel wat anders dan landjepik.

#21 Bolke

@20: Waarom denk je dat 1 van de eerste dingen die Hitler deed toen hij eenmaal de macht had was de SA aan de kant schuiven ten gunste van de Wehrmacht.
Omdat hij wist dat hij zijn macht niet kon consolideren zonder de Wehrmacht aan zijn kant.

Ik snap dan ook niet hoe Morsi zo lomp te werk kon gaan, iedereen met 2 hersencellen wist dat het leger hem aan de kant zou zetten als hij zo door zou gaan.

#22 pedro

@19:

het feit dat elke regeringsvorm haar macht ontleent aan het feit dat het de beschikking heeft over mensen en middelen om haar macht te laten gelden

En dat bestrijd ik. Of laat ik het zo zeggen: dat is een karikatuur. In een parlementaire democratie komt de macht van de regering in de eerste plaats door het creëren van een consensus door anderen te overtuigen. Het leger komt er in ons land bijvoorbeeld helemaal niet aan te pas. Onze regering ontleent haar macht ook niet aan een gewillig leger dat klaar staat om in te grijpen als Mark zijn zijn zin niet krijgt.

#23 pedro

@20: jij mag gerust vinden dat ik dingen vergelijk die van een totaal andere orde zijn, want dat heb ik ook al geschreven. Maar als je argument is, dat het recht van de sterkste geldt en dat we ons daar maar bij neer moeten leggen, is dat de logische consequentie. Dan kun je niet de ene keer zeggen, dat het terecht is, dat een leger in grijpt, en de volgende keer dat niet zo sjofel vinden, want dan is je argument op los zand gebouwd.

Bovendien mag jij vinden dat ik dingen vergelijk die van een andere orde zijn, maar kom dan alsjeblieft niet aan zetten met dingen, die helemaal niet gebeurd zijn. Het Duitse leger heeft Hitler niet af gezet.

#24 pedro

@21:

Waarom denk je dat 1 van de eerste dingen die Hitler deed toen hij eenmaal de macht had was de SA aan de kant schuiven ten gunste van de Wehrmacht

Dat deed hij om van zijn concurrent Rohm af te komen. De nacht van de lange messen, weet je wel.

#25 Bolke

@22: Jij mag dat bestrijden maar als Mark Rutte en consorten besluiten om jou inkomen 100% te belasten en jij betaald niet dan komen ze het wel halen hoor, desnoods met geweld.

De regering/parlement ontleent haar macht aan het feit dat ze geweld kunnen gebruiken als ze het willen, een regering/parlement die geen middelen heeft om haar wetten en regels te handhaven is een tandeloze tijger.

#26 Bolke

@24: Rohm wilde dat de Wehrmacht onderworpen werd aan de SA en Hitler wilde dat andersom omdat Hitler wist dat als de Wehrmacht aan de SA werd onderworpen zijn regeringsmacht wel eens heel snel te einde kon zijn, de Wehrmacht had namelijk duidelijk gemaakt dat dat niet geaccepteerd werd.

Dat Hitler daarmee gelijk een concurrent uit de weg ruimde was mooi mee genomen, maar niet de doorslaggevende factor in de beslissing tot de nacht van de lange messen, eerder een mooi excuus om de SA te zuiveren en aan de Wehrmacht te onderwerpen.

Het zelfde probleem speelde trouwens later ook met de Waffen-SS, maar omdat de oorlog uitbrak verdween dat naar de achtergrond maar veel Wehrmacht-officieren staken hun afkeer van de SS niet onder stoelen of banken aan het begin van de oorlog, later werd dat minder omdat die officieren op ‘mysterieuze’ wijze verdwenen.

#27 pedro

@25:

als Mark Rutte en consorten besluiten om jou inkomen 100% te belasten

Dat is niet serieus meer te nemen. Wie zijn die Mark Rutte en consorten, die dat wel eens eventjes zullen besluiten zonder daar blijkbaar het parlement bij nodig te hebben en zonder dat daar grootschalige protesten vanuit de samenleving op komen. En dan moeten we nog geloven dat de soldaten die ook 100% belast gaan worden toch nog namens Rutte bij ons aan de deur komen? Sorry hoor, maar ik denk niet dat je een ook maar enigszins realistisch beeld schept.

#28 Bolke

@27: Natuurlijk was het nogal gechargeerd maar feit blijft dat wetten en regels alleen werken als ze gehandhaafd worden en dat wordt gedaan door organisaties die een geweldsmonopolie hebben en door niemand anders, hoe graag jij dat ook anders wilt.

Als men morgen besluit tot het opheffen van die organisaties dan stop ik DIRECT met het betalen van belastingen, er komt dan toch niemand meer innen.

#29 pedro

@26: geschiedvervalsing. Of laat ik het zo zeggen: dat is een versie van de geschiedenis die maar door heel erg weinig bronnen onderschreven wordt. Lees hier maar eens over de nacht van de lange messen. Nergens wordt er genoemd, dat het opdoeken van de SA gebeurde omdat de Wehrmacht niet aan de SA onderworpen wilde zijn.

Later wilde Hitler de Wehrmacht juist vervangen door de Waffen SS. het tegendeel van wat je lijkt te beweren dus.

#30 pedro

@28: zeer gechargeerd, ja.

Als men morgen besluit tot het opheffen van die organisaties dan stop ik DIRECT met het betalen van belastingen, er komt dan toch niemand meer innen

Daar vergis je je ook in. Als die organisaties op worden geheven, komen er anderen aan je deur, en die houden zich niet aan de regels zoals wij die vastgesteld hebben. Dan betaal je geen belasting meer, maar het dubbele daarvan aan pizzo.

#31 Bolke

@30:
“Dan betaal je geen belasting meer, maar het dubbele daarvan aan pizzo”

En waarom zou ik dat doen?
O ja stom, omdat die dan het geweldsmonopolie hebben, he eigenlijk precies het zelfde als wat ons landsbestuur nu doet.

Betalen of je krijgt klappen en of diegene nu een camouflage pak/politie pak of Italiaans maatpak aanhebben maakt geen fuck uit, hij met de grootste stok is baas.

#32 Bolke

@29: uit je eigen link

Adolf Hitler vertrouwde de SA niet. De ambities van Ernst Röhm om het partijleger in de totalitaire nazi-staat ook het landsleger te maken, zinden zowel Hitler, als de legertop van de Reichswehr niet

en

Kortom: Röhm en zijn SA vertoonden tekenen van eigenzinnigheid en werden te machtig, waardoor ze een potentieel gevaar waren. Hitler trachtte aan de ene kant de ongebreidelde machtstoename van de SA in te dammen door hen onder andere hun bevoegdheid als hulppolitie in Pruisen af te nemen. Aan de andere kant besefte hij dat de NSDAP Röhm wel ergens tegemoet moest komen. Röhm werd uiteindelijk als troost in december 1933 benoemd tot minister zonder portefeuille. Röhm betoogde echter in het openbaar dat zijn ministerschap de eerste stap was op weg naar een “SA-ministerie”, waarbij in de toekomst wellicht het ministerie van Oorlog zou worden ingelijfd.

Dat de Waffen-SS het officiële leger van Duitsland moest worden is bekend maar ook dat werd met argus ogen bekeken door de wehrmacht.
En met de ervaringen met de SA in het achterhoofd ook een stuk voorzichtiger gedaan door de nazi-top.

#33 pedro

@31: Die jongens hebben dan helemaal geen geweldsmonopolie. Dat is juist het probleem dat er voor heeft gezorgd, dat we het geweldsmonopolie bij regeringen hebben gelegd. Je bent al weer flink aan het chargeren.

#34 pedro

@32: dank je dat je mijn punt bewijst. Het was Hitler om Rohm te doen, niet om het leger te paaien.

#35 Andy Cap

@11: Eigenlijk heeft Bolke hetzelfde standpunt als destijds de Baader-Meinhof groep, namelijk dat de staat in wezen fascistisch is.

De tactiek van de BM-groep was dan ook terrorisme, want door het toenemend geweld zou de staat uiteindelijk haar (zorgvuldig verborgen gehouden) fascistische gezicht moeten laten zien.

Bolke is dezelfde mening toegedaan.

De aanslagen van nineeleven en de reactie van de staat daarop heeft laten zien dat die veronderstelling niet zo werkelijkheidsvreemd was als werd gedacht.

De BM-groep veronderstelde verder dat de massa’s als gevolg daarvan in opstand zouden komen. Zover is het nog niet, maar er zijn al regelmatig protesten te horen.

En wat niet is kan nog komen.

In Egypte is dit spel al vol tot wasdom gekomen.
Misschien lopen ze daar wel voor.

#36 Bismarck

@5: Nee ik bedoel het leger dat het parlement liet ontbinden, zodat Morsi DAARNA alleen nog maar per decreet kon regeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*