1. 1

  Dat de rijke happy few met hun krankzinnig hoge inkomens beter af zijn dan de hardwerkende middenklasse of de arme sloebers is geen nieuws. Dat de rijke happy few altijd, overal waar ze maar kunnen, onder de belastingen zullen proberen uit te komen is ook geen nieuws. Dat ze daarbij ook nog profiteren van de villasubsidie en dat als ze iets zwart doen of onder de tafel, dat het dan meteen of één of meer tonnetjes gaat inplaats van een paar tientjes wisten we ook al lang.

  Het enige wat ik me nu afvraag is waar nu het verhaal vandaan komt dat je bij besparingen of bezuinigingen altijd weer de meeste mensen, en dus Jan met de pet moet pakken, omdat dat er zo veel zijn, en de rijken met rust kunt laten omdat dat er toch zo weinig zijn dat het geen zoden aan de dijk zet. Dat verhaal kan ik niet rijmen met het tweede plaatje in het CBS artikeltje.

 2. 2

  Pas op, dit linkje gaat alleen maar over indirecte belastingen. Die op consumptie zeg maar. En omdat je nu eenmaal maar een bepaalde hoeveelheid alcohol kan drinken of afstand kan rijden, stijgt dat niet evenredig mee als je in het geheel meer geld uitgeeft.

 3. 3

  Inderdaad, en daarom is een BTW-verhoging dus nooit een progressieve belasting. Met name als je ziet hoeveel een gemiddeld huishouden al uitgeeft aan met name tabaksaccijns (dat vind ik echt absurd veel). Iedereen weet dat met name lager opgeleiden en lagere inkomens meer roken.

 4. 4

  Er wordt hier direct een verband aangetoond tussen de ‘happy few’ en een boven modaal inkomen. Kan dat statistisch bewezen worden?

  Zelf voel ik me behoorlijk ‘happy’, maar ik leef maar van een paar grijpstuivers die Frits Goldschmeding en trawanten voor de uitgebuitenen overhebben.

 5. 6

  :-)
  Maar hier zit een rekenkundig probleem. Je betaalt over die fles nog steeds evenveel btw per euro. Maar over het totale bedrag relatief veeeeel minder accijns (want die is per hoeveelheid alcohol) dan bij een goedkope fles drank. Ergo, lage inkomens betalen meer (indirecte) belasting om dronken te worden ;-)

 6. 7

  Te betalen tabaks- en alcoholaccijns zou ik niet aan inkomen willen relateren. Dat is meer een boete/aflaat voor maatschappelijk ongewenst gedrag. Aan verkeersovertredingen zijn rijkeren naar verhouding ook minder kwijt (bij vergelijkbaar gedrag).

 7. 8

  De BPM laten ze voor het gemak ook maar weg, dat tikt toch ook wel lekker aan als je om het jaar een nieuwe Mercedes koopt v.s. elke 6 jaar een 2e hands Opel. Dat verschil zuip en rook je niet weg als lagere inkomen zijnde.

  Daarbij is het relatief tot het loon inkomen, relatief tot het staats inkomen (en dus ook in harde Euro’s) betalen, de hogere inkomens naturlijk wel een aanzienlijk groter aandeel.

 8. 9

  Hogere inkomens consumeren meer zaken die (tot voor kort dan) vrijgesteld zijn van BTW: kunst en cultuur, (hoger) onderwijs, vliegreisjes.

  Overigens zou ik het 80e percentiel van de inkomensverdeling (waar nog relatief veel indirecte belasting wordt afgedragen) niet “middenklasse” noemen.

  Daarnaast vind ik aandacht voor die topic hier een beetje schijnheilig: doorgaans is Sargasso nou niet de grootste belangenbehartiger voor de gemiddelde Nederlander. Die is toch wel vrij conservatief en materialistisch.

 9. 10

  Over wie gaat het nu?

  Het “rijkste” deciel van alle huishoudens heeft als ik het goed begrijp meer dan 57000 per jaar te besteden. Huishoudens met kinderen zijn wat rijker: binnen die groep begint de 10% rijkste mensen pas bij 73000. Het deciel daaronder, met de 80% ondergrens, begint bij 46000 resp. 60000. Zij zitten ook nog goed. Wie van ons kan zich met die groepen identificeren? En zijn kinderen echt goed voor je inkomen?

  Het deciel dat het minste heeft uit te geven loopt van negatief tot 13000 resp. 26000. Wie steekt nu zijn hand op? Deze groep betaalt relatief veel BTW en accijns. Zit je daar net boven dan zit je trouwens wel weer goed, kwa BTW. Maar dan moet je wel eerst de inkomstenbelasting betaald hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren