‘Marokkaanse criminelen zijn te Nederlands’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

We besteedden er al eerder aandacht aan, maar Frank Bovenkerk en zijn boek Marokkaan in Europa, crimineel in Nederland blijven de gemoederen bezighouden. Nu in Vrij Nederland.

De criminaliteit onder Marokkaanse Nederlanders is opmerkelijk hoog. Bovenkerk zegt daar onder meer het volgende over:

Het probleem van de criminele Marokkanen duurt ‘opmerkelijk lang’, schrijft Bovenkerk. ‘Over het algemeen rekent men voor de integratie van immigranten een periode van vijftig jaar. Daarna zou men verwachten dat zo’n criminaliteitsprobleem is opgelost. Dat is hier niet het geval.’ […]

‘We waren er tot nu in de criminologie altijd van uitgegaan dat de meeste (commune) criminaliteit vooral en in de eerste plaats wordt veroorzaakt door armoede, werkloosheid en geblokkeerde kansen op maatschappelijk succes,’ schrijft Bovenkerk. Volgens hem waren die problemen met goed beleid ‘tot op zekere hoogte’ te verhelpen. Wie eenmaal werk vond, zou zijn leven beteren.

Maar bij de Nederlandse criminele Marokkanen ziet hij iets anders gebeuren. ‘Bij zulke hoge criminaliteitscijfers zou causaliteit wel eens omgekeerd kunnen werken. Als jongens zich inlaten met criminaliteit nog voordat zij de school verlaten of de arbeidsmarkt kunnen betreden, verspelen zij hun kansen bij voorbaat.’ […]

Dat heeft grote gevolgen. Volgens de cultureel antropoloog gaat er geen afschrikkende werking meer uit van arrestatie en gevangenisstraf, want daders lijden in eigen kring geen gezichtsverlies. Waarop Bovenkerk concludeert: ‘Het is dan niet achterstand die criminaliteit veroorzaakt, maar criminaliteit die maatschappelijke achterstand tot gevolg heeft.’

Bovenkerk laat ook zien dat je voor de oorzaak van de hoge criminaliteitscijfers niet naar cultuur of religie moet kijken, maar naar het samenvallen van een viertal factoren: autoritaire vaders die door de economische omstandigheden hun werk en gezag verloren, kinderen die daardoor zonder toezicht en discipline opgroeiden, plotselinge kansen in de hash-misdaad en, tenslotte, een Nederlands gebrek aan ‘Zivilcourage‘, het niet optreden als iemand anders de fout in gaat.

Als Bovenkerk gelijk heeft, leidt dat tot een nogal onaangename conclusie: enerzijds hebben Marokkanen op dit moment (als groep) hun achtergestelde positie deels aan zichzelf te danken, maar anderzijds is de dieper gelegen oorzaak niet meer dan een toevallige (maar giftige) samenloop van omstandigheden.

En hoe los je zoiets op?

Ik denk overigens dat dit alles treffend illustreert hoe weinig individuen kunnen uitrichten tegen bredere sociale of economische ontwikkelingen. Denk ook bijvoorbeeld aan het gegeven dat mensen die tijdens een crisis de arbeidsmarkt betreden, jaren later nog steeds een lager loon hebben dan mensen die in goede tijden hun eerste baan zochten.

Een kwestie van botte pech, maar niettemin kan het, bijvoorbeeld door de onmogelijkheid relevante werkervaring op te doen of werkgevers die geen cursussen meer betalen, best zo zijn dat een dergelijk loonverschil ook wel weer terecht is.

Nog steeds pech, maar in tweede instantie toch ook weer niet helemaal. En dat is misschien ook hoe het criminaliteitsprobleem onder Marokkaanse Nederlanders in elkaar zit.

h/t Noortje

Open artikel

Reacties (18)

#1 frankw

Het onderzoek en de gedachten van Bovenkerk zijn heel relevant. Hopelijk biedt het handvatten om de negatieve spiraal waarin met name Marokkaans-Nederlandse jongens zitten te doorbreken.

Ik denk overigens dat dit alles treffend illustreert hoe weinig individuen kunnen uitrichten tegen bredere sociale of economische ontwikkelingen. Maar tegelijkertijd wijst Bovenkerk “een Nederlands gebrek aan ‘Zivilcourage‘, het niet optreden als iemand anders de fout in gaat” als een van de oorzaken aan.

Ik heb niet de illusie dat onze maatschappij met een diepgewortelde afkeer van “persoonlijke bemoeienis” onder het mom van tolerantie snel zal veranderen, maar het zou betekenen als veel mensen zich wel durven in te laten met de jongeren om hen heen en hun aan te spreken, er veel te winnen is.

#2 Amateur Commenter

Botte pech? Bitch, please..

#3 De echte Rob

h/t Noortje

Wilde vragen wat h/t precies betekent, maar heb ik de wiki al gevonden.

In the 2000s, the term “hat tip” (often abbreviated to “HT” or “h/t”) rose to prominence in the blogosphere to acknowledge someone who has made a significant contribution toward an effort, or someone who drew attention to something new or interesting. It is considered good netiquette when sharing a link or news item to give a hat tip to the person from whom you learned of the item.

#4 Krekel

Botte pech? Bitch, please..

Jij zou het gebrek aan positieve voorbeelden of zelfs maar realistische maatschappelijke ambities in je omgeving, gedeelde gevoelens/een cultuurtje van perspectiefloosheid, opstandigheid en vijandigheid t.o.v. autoriteiten, inclusief leraren, de groepsdruk etc. allemaal aan je voorbij laten gaan en ondanks alles toch slagen omdat slagen en jij feitelijk synoniemen zijn, uiteraard.

… voor mindere wereldwonderen, echter, zal het de kans op slagen doorgaans aanzienlijk verminderen als je geboren wordt in zo’n destructief milieu.

Inderdaad botte pech dus …

De meeste mensen, overigens, erven ongeveer de maatschappelijke positie van hun (groot)ouders. (In relatieve zin uiteraard, in tijden van algemene groei/krimp klimt/daalt het kroost natuurlijk vaker.) Zelfs mensen die het bestaan van botte pech ontkennen.

(of de alomaanwezigheid ervan eigenlijk, er bestaat immers helemaal geen vrije wil en dus is feitelijk álles botte pech of dom geluk … )

#5 McLovin

@2: En wederom een hartelijk dank voor deze bijzonder inhoudelijke bijdrage…echt.

#6 Amateur Commenter

@4: Er bestaat geen vrije wil… Ik hou het niet meer.

@5: Nee, het wijden aan botte pech, dat zal de situatie goed doen. Daarmee wuif je direct enige verantwoordelijkheid van een persoon weg. Net als meneer @4 . Genoeg volkeren die hier in Nederland prima konden integreren, ondanks alle tegenslagen.

Ik zou de conclusie van Bovenkerk nog eens drie keer hardop lezen. Het is geen botte pech, er zijn grove fouten gemaakt door zowel de overheid, de maatschappij als de Marokkaanse community zelf. Laten we dat erkennen en ervan leren. Maar nee, het is stomweg botte pech want het strookt niet met mijn fijne wereldbeeld dat ieder mens iets van zichzelf kan maken als het gelijke kansen krijgt. Of meneer Krekel gaat full on quantum en weet zo alsnog het stoepje schoon te vegen.

#7 pedro

@6:

er zijn grove fouten gemaakt door zowel de overheid, de maatschappij als de Marokkaanse community zelf

Het lijkt mij dat je dit toch moeilijk als gelukkige omstandigheden kunt definiëren, of dat je kunt zeggen dat een individu, dat hier mee te maken krijgt, daar allemaal zelf persoonlijk voor verantwoordelijk is. Als iemand dar niet persoonlijk voor verantwoordelijk gehouden kan worden, heeft ie toch gewoon pech, dat ie in die omstandigheden terecht is gekomen? Een inwoner van Groningen is toch niet persoonlijk verantwoordelijk voor de aardbevingen daar, ook al gebruikt hij zelf ook gas?

@0: BTW:

kansen in de hash-misdaad

Dat zeg ik al zo vaak… Juist Marokkanen hebben daar grote kansen in, omdat wij dat maar niet legaliseren. En dan zijn we verbaasd, dat veel Marokkanen zich daar mee bezig gaan houden, en dat daardoor veel Marokkanen in de criminaliteit belanden?

Maar dat is natuurlijk het punt. We zijn verbaasd, omdat we allerlei niet ter zake doende redenen als oorzaak aan wijzen. De Marokkaanse cultuur, de islam, enz. Maar de meest voor de hand liggende oorzaak, daar willen we niets van weten, want dan zou het mede onze eigen schuld zijn…

#8 Flip van Dyke

‘Integratie is assimilatie en assimilatie is fascisme dus integratie is fascisme.’, zei in 1979 -inderdaad 35 jaar geleden- Abdou menebhi , voorzitter van het KMAN, tegen mij.

Massaal werden mensen in de WAO gedumpt in de jaren tachtig. Dat was een samenspanning tussen werkgevers, werknemers en de overheid. Dat gebeurde veel in de verouderde industrieën waar relatief veel Turken en Marokkanen werkten.

In de jaren tachtig was ik ambtenaar van een sociale dienst. Het klopt dat we het toen hebben laten lopen. Dat gebeurde met alle werklozen. Het verschil is echter dat werkloze autochtonen (en westerse allochtonen) weer aansluiting vonden toen de arbeidsmarkt weer aantrok, maar dat T&M bleven hangen. In de jaren tachtig hadden we omscholing en taalcursussen verplicht moeten stellen. Misschien hadden we dan niet in deze situatie gezeten.
Abdou was echter ook tegen taalcursussen: ‘Nederlanders moesten maar Arabisch leren.’

#9 Flip van Dyke

@7 Dat is nu juist de grap. Marokkanen scoren hoog in drugsgerelateerde misdrijven, maar als je ze allemaal het land uit zou gooien dan wordt het direct overgenomen door anderen. Vervolgens kan je die weer het land uitschoppen, enzv. Een deel van de criminaliteit is dus structureel.

#10 Krekel

@6: Je klinkt niet intelligenter dan in #2, wel hypocrieter.

Het is geen botte pech, er zijn grove fouten gemaakt door zowel de overheid, de maatschappij als de Marokkaanse community zelf.

Botte pech en grove fouten sluiten elkaar niet uit. Je kan heel goed zeggen: het is botte pech dat er grove fouten zijn (en worden) gemaakt, en vervolgens alsnog kijken wat we daarvan kunnen leren en hoe we dat voortaan anders kunnen doen.

Wat jij doet in #2, en lafjes probeert te verbergen in #6, is gewoon met de vinger wijzen en zeggen ‘Het is allemaal de schuld van hunnie. Ze moeten gewoon geboren worden op het juiste spoor, en daar op blijven. Net als ik!’ (En vervolgens jezelf feliciteren.)

Dat doet nagenoeg iedereen al, en maakt de boel alleen maar erger, want het versterkt belangrijke delen van de oorzaak van het probleem (vijandige houding, wantrouwen, onzekerheid, etc.).

Bovendien, door te erkennen dat je vooral geluk moet hebben in het leven verbiedt je jezelf echt niet om ook corrigerend op te treden. Neem mij als voorbeeld (sowieso een goed idee): enerzijds weet ik maar al te goed dat jij er niks aan kan doen dat je zo’n eenvoudige leuter bent, en dus neem ik het je niet kwalijk; anderzijds ben ik niet te beroerd om je er toch op te wijzen dat je zo’n eenvoudige leuter bent. (In de goede hoop dat het wat uithaalt natuurlijk.)

Dus dat kan bij lastige jochies en crimineeltjes in spe natuurlijk ook: er enerzijds begrip voor hebben dat ze op praktisch op het verkeerde pad geboren worden, en ze dus niet meteen veroordelen en verachten; en ze anderzijds toch proberen op het rechte pad te krijgen, desnoods door ze erop te schoppen als we denken dat dat helpt.

Door te erkennen dat het leven feitelijk niet meer is dan een aaneenrijging van pech en geluk verplichten we ons met andere woorden tot niets, behalve tot wat begrip en compassie. En juist dat zou misschien wel eens kunnen helpen.

Door een ‘The Secret’- of Oprah Winfrey-achtige filosofie als ‘geluk bestaat niet’ en ‘fuck de realiteit, als je maar wil, dan kan het’ en dus ‘alles is je eigen schuld, tjakka!’ te adopteren, aan de andere kant, worden we alleen maar onszelf feliciterende, anderen veroordelende en verachtende, eenvoudige leuters waar niemand wat aan heeft. (Als we geluk hebben tenminste.)

(en dat is dus nog los van het feit dat het intellectueel gezien ook gewoon niet zo sterk is … )

#11 Sjors van Beek

@0: Jeroen, ik heb vaak genoeg kritiek, maar ditmaal een serieus compliment voor je topic.
Dat gezegd hebbend, toch enkele kritische noten.

1. “Als Bovenkerk gelijk heeft, leidt dat tot een nogal onaangename conclusie: enerzijds hebben Marokkanen op dit moment (als groep) hun achtergestelde positie deels aan zichzelf te danken,…” – is dit niet precies wat ik hier topic na topic probeer te betogen?
Kennelijk ben je – eindelijk – ‘om’. Ik wil hier geen triomfantelijk ’told ya so’- toontje aanslaan, maar wijs wel op de discrepantie: elke keer als ik naar ‘de groep’ of de ‘groepsverantwoordelijkheid’ wees, werd ik weggehoond.

2. Autoritaire vaders = cultuur
3. Een Nederlands gebrek aan ‘Zivilcourage’ = cultuur.
Ook voor dat standpunt ben ik verketterd.

4. Erg jammer, die kop die de lading volstrekt niet dekt.

5. Na ‘hoe los je zoiets op?’ verkondig je weliswaar waarheden, maar dwaal je (helaas, toch weer) af van de kern van de zaak.

Stick to the point: Marokkanen hebben als groep hun achterstandspositie deels aan zichzelf te danken. (…) Het is dan niet achterstand die criminaliteit veroorzaakt, maar criminaliteit die maatschappelijke achterstand tot gevolg heeft.

Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden, dank dus.

#12 Sjors van Beek

Een hele leuke trouwens: kom net terug van een week meelopen met verslavingszorg voor een reportage. En wat vertellen verslavingsartsen me?
1. Cannabis kan bij sommige mensen een psychose triggeren;
2. Marokkanen (en andere Noord-Afrikanen) hebben GENETISCH meer aanleg voor dit effect. Wetenschappelijk aangetoond.

Combineer ik even met eerdere info uit andere bronnen:
3. Tachtig procent van de criminele Marokkaanse jongeren is LVB (licht verstandelijk beperkt, ofwel IQ tussen 50 en 80).
4. Schizofrenie komt bovenmatig veel voor onder Marokkanen.
Zie vervolgens weer 1. en 2.

Desondanks de Marokkanen vooral niet als een aparte groep zien die een specifieke benadering verdient?

#13 Karin

Op de radio vandaag;
http://www.radio1.nl/item/226590-'Marokkanenprobleem%20is%20typisch%20Nederlands‘.html

sorry link doet het niet dan maar de tekst/

“Het ‘Marokkanenprobleem’ bestaat alleen in Nederland, zo ontdekte emeritus hoogleraar Frank Bovenkerk in zijn nieuwe boek: ‘Marokkaan in Europa, crimineel in Nederland.’

‘In Nederland zijn we geneigd om categorisch te denken. In andere landen zie je dat niet,’ vertelt Bovenkerk bij Dit is de Dag. ‘Er wordt ook geen onderzoek gedaan naar etnische groepen. In Frankrijk is het zelfs verboden en in België wordt het actief ontkend. Mijn collega criminologen zijn onderdeel van een cordon sanitaire om het Vlaams Belang niet in de kaart te spelen.’
Lomp
Voor zijn boek bestudeerde Bovenkerk verschillende Europese landen, maar ook Marokko zelf. ‘Daar hebben ze een hekel aan Marokkaanse Nederlanders. Nederlanders onderscheiden zich door lompheid, dat zien ze daar ook. En er wordt dan bij gezegd: ‘Je kan wel zien dat het drugsdealers zijn’, wat in een aantal gevallen ook zo is.’
Bovenkerk wil zelf overigens niet spreken over een ‘Marokkanenprobleem’: ‘Er is een ernstig criminaliteitsprobleem in de Marokkaanse bevolkingsgroep, met name bij jongens onder de 23, maar er zijn ook een hoop mensen waar het wel goed mee gaat.'”

#14 Karin

@13: Laat maar. Ik moet gaan slapen.

#15 Sjors van Beek

@13: Ja, en? Wat wil je zeggen? Dat er eigenlijk niks aan de hand is?
Ik zou zeggen, slaap lekker en kijk morgen nog eens uitgerust om je heen.

#16 Amateur Commenter

@10: Ik lees een hoop jij-bakjes die je stoelt op uit de lucht gegrepen aannames, om vervolgens heel pseudo intellectueel te lallen over concepten waarin je alleen het absolute neemt en vervolgens een stro-pop maakt mbv Amerikaans optimisme.

Maar goed hoor, je hebt weer laten zien dat je oh zo genuanceerd bent. Prachtig! Het is nooit de verantwoordelijkheid van een individu, vandaar dat we er een hele rechtsstaat op hebben gestoeld. Daarbij vind ik het verwonderlijk dat jij zo zeker bent van een filosofisch concept waar de discussie nog net over begonnen zijn.

Dan kan jij mij wel naar beneden trappen, slechts omdat mijn mening je niet aan staat, het geval blijft dat je het materiaal van Bovenkerk niet gelezen hebt.

Leuk!

#17 Krekel

@16: Wat een zure lucht, zeg.

Als je jezelf nou eerst even de tijd had gegund om je reflex van verongelijktheid weg te laten trekken, dan had je opgemerkt dat ik je helemaal niet naar beneden trap. Ik trap je juist de goede richting op. (Geen dank, btw.) Omhoog dus, feitelijk.

En je hebt ook gemist dat ik zei dat rekening houden met pech en geluk niet betekent dat we mensen (en onszelf) niet individueel verantwoordelijk kunnen houden om ze (ons) te corrigeren.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij dat je m’n bericht zo “Leuk!” en zo “Prachtig!” vond, maar wat zijn die complimenten precies waard als je het nauwelijks hebt gelezen? …

Daarbij vind ik het verwonderlijk dat jij zo zeker bent van een filosofisch concept waar de discussie nog net over begonnen zijn.

Vrije wil? Bitch, please.

#18 Henk van S tot S

@12:
Los van de verdere inhoud:

3. Tachtig procent van de criminele Marokkaanse jongeren is LVB (licht verstandelijk beperkt, ofwel IQ tussen 50 en 80).

Bij lichte zwakzinnigheid gaat het gaat om mensen met een intelligentie-quotiënt van 50 tot 70 (DSM-code 317)
Voorheen meestal debiliteit genoemd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*