Links in Denemarken wint op zijn Sesamstraats

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (22)

#1 piet de nuttige idioot

Ik verwonderde me al een beetje over het uitblijven van enig commentaar op de situatie in Denemarken van de kant van Sargasso.
Net zoals ik me altijd verwonderd heb over de onwil van de PvdA samen te willen werken met de SP.
En ik verwonder me over de aanname dat de PvdA de ‘aanvoerder van een links verbond’ zou moeten zijn, waar de SP in de peilingen een procent of 10 meer stemmen krijgt, en D66 en GL (even uit m’n hoofd) niet veel afwijken van het aantal virtuele PvdA-stemmers.

#1.1 Harm - Reactie op #1

De PvdA maakt deel uit van het probleem, net als GL sinds het instemde met de uitzending naar Kunduz.

Het begint er steeds meer op te lijken dat de SP de enige betrouwbare politieke partij in Nederland is.

#1.2 piet de nuttige idioot - Reactie op #1.1

je laatste conclusie lijkt me nogal voorbarig. Het is natuurlijk makkelijk ‘betrouwbaar’ te zijn vanuit de oppositiebankjes zonder regeringsverantwoordelijkheid*.
Maar meneer Niemandsverdriet mag me nog wel eens uitleggen waarom een onderhand marginale partij de aanvoerder zou moeten zijn van een eventueel links blok.

*overigens worden er ook nog zetels ingenomen door ‘gedogers’ die het klaarspelen om zonder regeringsverantwoordelijkheid (door en door) onbetrouwbaar te blijken.
Maar dat terzijde.

#1.3 Harm - Reactie op #1.2

Die opmerking begrijp ik niet. GroenLinks zat toch ook in de oppositie, toen het door in te stemmen met die “politiemissie” naar Kunduz alles verloochende waar GroenLinks ooit voor stond?

En is het niet juist omdat het niet aan te nemen valt dat de SP zou instemmen met dit soort grappen (of bijvoorbeeld de aankoop van de JSF), ook niet als ze in de regering zouden zitten, dat ze geacht worden niet “rijp” te zijn voor regeringssdeelname?

Het zou zeer te wensen zijn dat al die Henken en Ingrids eens zouden beseffen dat de enige logische en principiele manier om het huidige politieke bedrijf op te blazen een stem op de SP zou zijn, zodat die de grootste partij van Nederland wordt.

#1.4 piet de nuttige idioot - Reactie op #1.3

Zoiets wens ik ook. En ik wens/hoop dat de SP dan werkelijk ‘betrouwbaar’ blijkt, en niet uit pragmatische overwegingen opeens een plons water bij de wijn denkt te moeten doen. Maar dikke kans dat daar eventuele coalitie-onderhandelingen op stuklopen, en dat dat vertrouwen toch een deuk op loopt. Vandaar die opmerking.
Van GL heb ik nooit veel begrepen. De laatste jaren dacht ik dat dat een afkorting was van ‘Groen Liberaal’.

Overigens denk ik dat ik zelfs een verdund wijntje prefereer boven het vitriool van de huidige ‘coalitie’.

#1.5 Martijn - Reactie op #1.3

De missie naar Kunduz was het voorstel van GroenLinks zelf en is ook later nogmaals – zij het met de nodige weerstand – goedgekeurd door het partijcongres. De uitslag bij de Provinciale Verkiezingen kort op die beslissing liet ook geen grote wijzigingen zien in de aanhang.

De isolationistische, soms op het nationalistische af, houding van de SP is inderdaad een probleem voor samenwerking met internationaal georiënteerde partijen als GL en D66. Een ander punt is dat de SP vooral opkomt voor ouderen en mensen in loondienst en GL meer voor jongeren en ZZP’ers, maar die verschillen zouden niet onoverkomelijk moeten zijn voor een samenwerking zoals in Denemarken.

  • Beantwoorden
  • Volgende reactie op #1.3
  • Vorige reactie op #1.3
#1.6 Harm - Reactie op #1.3

Dat de SP kritisch staat tegenover een verenigd Europa dat alleen bedoeld is om de werkgevers voordeel te verschaffen, wil nog niet zeggen dat ze isolationistisch zijn.

#2 DSV

De PvdA zou als aanvoerder van een links verbond met GroenLinks en D66 afspraken kunnen maken over milieu, Europa en hervorming van de arbeids- en woningmarkt, terwijl de SP aan boord gehaald kan worden met hogere belastingen, een stevige bankentaks en bescherming van de allerzwaksten.

M.u.v. het allerlaatste puntje is een betere opsomming van de redenen waarom de PVV dit kabinet in het zadel houdt nauwelijks te bedenken.

#3 JSK

@Martijn: Dat is het probleem wat hier besproken wordt lijkt me. Het opportunisme van GroenLinks komt democratisch tot stand. Dat maakt een linkse samenwerk wat moeilijk.

#3.1 Martijn - Reactie op #3

@JSK: Ik denk dat er weinig politieke besluiten minder opportunistisch zijn geweest dan de beslissing van GL te kiezen voor de missie naar Kunduz. Die beslissing komt echt voort uit de gevoelde plicht mee te helpen aan de wederopbouw van Afghanistan. (Dit komt van iemand die zijn lidmaatschap op GroenLinks net heeft opgezegd…)

#3.2 JSK - Reactie op #3.1

Zo naief kunnen “jullie” toch niet zijn?

#3.3 Martijn - Reactie op #3.2

Ik weet niet wie je met ‘jullie’ bedoelt. Mijn persoonlijke stelling is altijd geweest dat het genocidale regime van de Taliban verslagen moet worden en dat Nederland daar militair aan bij moet dragen en dat het waarschijnlijk wel iets van 20 of 30 jaar gaat duren.

#3.4 JSK - Reactie op #3.3

GroenLinks waarvoor je sprak, maar tussen aanhalingstekens omdat je zegt lid af te zijn.

En een Nederlands militair commitment van 20 a 30 jaar? Surely you must be joking.

#3.5 Harm - Reactie op #3.3

“Surely you must be joking” – Ja, dat ligt er dik bovenop.
Wie GL nog serieus neemt in deze is niet wijs.

#3.6 ReinoutS - Reactie op #3.2

Wát is er dan precies zo naïef? Het idee dat je met een civiele missie kan meehelpen een rechtsstaat op te bouwen? Of dat je het risico neemt dat een civiele missie al snel ontaardt in een militaire missie?
Het was voor GL natuurlijk veel makkelijker geweest om gewoon tegen te zijn. Je mag het naïef noemen, maar ik vind het wel van lef getuigen om je idealen mét alle risico’s die eraan verbonden zijn, in de praktijk te willen brengen. Dus voor mij geen reden tot beëindiging van mijn lidmaatschap.

#3.7 Harm - Reactie op #3.6

Laat je niet een paar factoren buiten beschouwing? De vraag zou bijvoorbeeld kunnen luiden:

Het idee dat je met een civiele missie in oorlogstijd kan meehelpen een rechtsstaat op te bouwen, door in een termijn van X weken analfabeten op te leiden tot goede politiemensen met kennis van de basisbeginselen van de rechtsstaat?

Ja, dat is zo naief datr het ongeloofwaardig werkt.

“Of dat je het risico neemt dat een civiele missie al snel ontaardt in een militaire missie?”

Dat is een kwestie van woordkeuze. Je zou ook kunnen denken dat het om een militaire missie gaat, die niet als zodanig politiek aan de man te brengen valt. Zoiets als een “opbouwmissie” zeg maar.

“Het was voor GL natuurlijk veel makkelijker geweest om gewoon tegen te zijn.”

Dat ligt er maar aan wat het werkelijke doel is. Gl is toch bezig om duidelijk te maken dat ze regeringsdeelname nastreeft? Is er betere manier om je “betrouwbaarheid” aan te tonen, dan door je aan te sluiten bij de Haagse newspeak inzake “opbouwmissies” en “politiemissies?

Zo’n Hillen bijvoorbeeld is volstrekt onbetrouwbaar: die noemt het gewoon een militaire missie. In een wereld waarin de schijn belangrijker is dan de werkelijkheid is dat een doodzonde.

Maar ReinoutS is zo naief, dat al die gedachtes helemaal niet bij hem waren opgekomen.
Hij is dan ook lid van GL

#4 Frank

Wat een merkwaardig naïef en optimistisch stuk. Uiteraard gun ik het de partijen in Denemarken om een succes te maken van hun samenwerking, maar het voorbeeld van een dergelijk monsterverbond, dat van de partijen (ook niet-linkse) in Vlaanderen en vooral Antwerpen om het Vlaams Belang buiten te houden (het zogenaamde cordon sanitaire) heeft nou niet zulke hoogstaande politiek opgeleverd.

#5 Michel

De belangrijkste les is dat links één blok moet vormen. Inderdaad!

Daar merk ik in NL nog maar bitter weinig van. Kibbelend onder elkaar, zich uit elkaar laten spelen door Rutte die verdeelt en heerst. (en bezuinigd). En na de volgende verkiezingen komt er weer zo’n halfslachtig ruzie kabinet “Cohen/Verhagen” of – nog erger – Paars, of Pimpel Paars, met Cohen/Rutte/Pechtold/Sap.

#6 about:

Links in Denemarken wint op zijn Sesamstraats, en in Frankrijk en in Berlijn gaan ze ook al een nieuwe tijd tegemoet. Er waart weer een spook door Europa, het is het spook van het Euro-socialisme!

#7 piet de nuttige idioot

Martijn: zal wel aan mij liggen, maar de Sesamstraat-link ontgaat me een beetje?

#7.1 BP - Reactie op #7

“Samenwerken”?

#7.2 Harm - Reactie op #7.1

“Hoezo”?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*