‘Kloof tussen man en vrouw op arbeidsmarkt kleiner’

Zo bericht de Volkskrant. Dat geldt echter niet voor de economische kloof:

De kloof tussen man en vrouw is in Nederland weer iets afgenomen. Meer vrouwen hebben politieke macht gekregen en er studeren nóg meer vrouwen dan mannen. Maar de economische kloof is alleen maar verder gegroeid.

Omringende landen doen het relatief beter, waardoor Nederland weer een plaatsje is gezakt op de gelijkheidsindex.

Verder:

Bij het huidige tempo is de kloof in Nederland pas over 81 jaar weggewerkt, stelt het WEF.

Met andere woorden, nog 81 jaar een vaginataks (onderstaand filmpje waarschijnlijk nsfw):

Open waanlink

  1. 1

    aar de economische kloof is alleen maar verder gegroeid. Nederland moet daarom alsnog een vrouwenquotum invoeren voor meer vrouwen in de top, om de hardnekkige ongelijkheid op dit terrein recht te trekken.

    Wat een nonsens. De topfuncties zijn maar schaars en kunnen derhalve dus nooit een dusdanig significante impact op het gemiddelde inkomen hebben dat een focus op juist die topfuncties de meest zinnige aanpak is als je eventuele economische ongelijkheid recht wil breien. Ik zeg “eventuele”, want een maand geleden las ik nog het tegengestelde in de krantenkoppen.

    Waar moet je dan wel op focussen? Vraag je bijvoorbeeld eens af waarom er vrijwel geen vrouwen goedbetaald normaal IT-werk doen? Waarom werken ze allemaal in van staatswege aan gort gereguleerde zorgbedrijven voor een schijntje? Dat lijkt me sowieso hun eigen keuze. Maar dat de salarissen in de Nederlandse zorg-, verzorgings- en onderwijssectoren wel wat hoger zouden kunnen wisten we natuurlijk al lang. Los dat eerst maar eens op, waarschijnlijk is die kloof dan al verdwenen. En zoniet, leg dan eerst maar eens uit waarom we wel zouden moeten focussen op meer vrouwen in leidinggevende functies en niet op meer vrouwen in andere typische mannenberoepen zoals bouwvakkers, ICTers, offshore-werk of vuilnismannen. Bij gebrek aan een goed antwoord daarop kan ik me namelijk maar moeilijk aan de indruk onttrekken dat het blijkbaar helemaal niet om het gender gap gaat maar om iets heel anders.

    Los van dat alles, als je iets aan een gender gap wil doen, begin dan bij de oorzaak, smoor het in de kiem. En die kiem is het algehele gebrek aan mannen in de kinderopvang en in het onderwijs aan jonge kinderen. Zo leren we de volgende generatie al in een heel vroeg stadium wat typische vrouwenberoepen en typische mannenberoepen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren