Kamerlid Groenlinks geschorst wegens lekken kandidaten Nationale Ombudsman

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Lekken binnen de fractie, maar niet tegen de pers, aldus fractievoorzitter Bram van Ojik.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman is door haar fractievoorzitter Bram van Ojik een maand geschorst. Van Ojik heeft dat vandaag laten weten. Reden daarvoor is dat hem gebleken is dat Voortman binnen de fractie heeft gesproken over de vertrouwelijke sollicitatieprocedure voor de nieuwe Nationale ombudsman. ‘Zij en ik betreuren dat ten zeerste. Dat had niet mogen gebeuren.’

Van Ojik is er wel van overtuigd dat Voortman niet betrokken is geweest bij het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers.

Open artikel

Reacties (23)

#1 basszje

En waarom zou dat niet binnen een fractie mogen? Alle Kamerleden behoren toch toegang te hebben tot alle informatie? Zou lekker zijn als een Kamerlid een beetje dossiertjes geheim houdt binnen de eigen club notabene.

#2 Emile M

Wel gek dat het kamerpresidium of de rijksrecherche vrolijkt lekt bij De T en dat iedereen dat normaal vindt.

#3 Joost

Ik snap het ook niet. Onder de fractie wordt neem ik aan verstaan kamerleden, en die hádden, op basis van vertrouwelijkheid, toegang tot de lijst.

Het enige dat er gebeurd is, is dat iemand iets heeft vertelt aan iemand anders die het ook mocht weten.

Big deal.

#4 Olav

Verkeerd signaal van Van Ojik. Wie er ook wat “gelekt” heeft, hij/zij heeft niets verkeerd gedaan. Dit soort informatie hoort absoluut geen geheim te zijn.

#5 Christian Jongeneel

@4 Het lijkt me niet dat er een publiek belang bij gediend is dat de namen van afgewezen sollicitanten publiek gemaakt worden.

#6 roland

@: “Om verdere speculaties te voorkomen, heeft Van Ojik besloten haar één maand te schorsen”
Vermist dit een onbegrijpelijk besluit is – deze info was voor elk kamerlid beschikbaar – lokt dit besluit juist speculaties uit!

#7 Henk van S tot S

@1:
Volgens mij, hebben alle Kamerleden ook wel toegang, maar moet dit per persoon worden aangevraagd en getekend worden.

#8 Olav

@5: Dat lijkt mij nu juist wel.

En dan ga je misschien zeggen dat die mensen daardoor “beschadigd” zouden raken of zoiets. Maar dat vind ik nu juist helemaal niet.

Het gaat om een hoge en belangrijke functie in ons politieke systeem. Minder dan totale transparantie volstaat niet. Bij een verkiezing kennen we ook de namen van de verliezers.

#9 Bullie

Hypocrisie is nooit ver weg bij het principiële GroenLinks.
Die partij heeft er nooit problemen mee gehad om individuen te benadelen of publiekelijk af te zeiken, zie de affaire-Dibi. Het zal de communistische oorsprong wel wezen.

#10 Bullie

Wel grappig dat iedereen hier altijd zo’n punt maakt van (digitale) privacy, maar dat in dit specifieke geval toch weer niet zo zwaar blijkt te wegen.

@Olav: Als de procedure voor ombudsman volstrekt transparant zou zijn en de namen van afgewezen kandidaten bekend raken is dat voor veel potentiële kandidaten een reden om niet aan de procedure deel te nemen. Al is het alleen maar omdat je je werkgever niet van je sollicitaties op de hoogte hoeft te houden.

#11 Prediker

Een zeer verstandige zet van Van Ojik. Had hij Voortman niet geschorst, dan zou er een zweem van verdenking zijn blijven hangen over de GroenLinks-fractie.

Iedereen daarbinnen had de informatie en kan die dus hebben gelekt. Van Ojik geeft nu het signaal dat lekken in ‘zijn’ fractie niet getolereerd wordt.

Er is toch reces, dus die schorsing heeft niet meer dan een signaalfunctie.

#12 Olav

@10:

Wel grappig dat iedereen hier altijd zo’n punt maakt van (digitale) privacy, maar dat in dit specifieke geval toch weer niet zo zwaar blijkt te wegen.

Hier is helemaal geen sprake van privacy, laat staan dat het iets zou kunnen wegen.

@Olav: Als de procedure voor ombudsman volstrekt transparant zou zijn en de namen van afgewezen kandidaten bekend raken is dat voor veel potentiële kandidaten een reden om niet aan de procedure deel te nemen.

Goed zo, dat soort kandidaten hebben we ook helemaal niet nodig voor die functie.

Al is het alleen maar omdat je je werkgever niet van je sollicitaties op de hoogte hoeft te houden.

Als je op een kieslijst gaat staan (met de kans om in de gemeenteraad of zelfs in het parlement te komen) dan zal je je werkgever daar ook van op de hoogte stellen. Ik vind dit zeer vergelijkbaar.

Als het om een gewone (of zelfs een hoge) ambtenaar zou gaan dan had je wel gelijk. Maar dat is de ombudsman niet.

#13 Henk van S tot S

@9: Het is mijn partijtje ook niet, maar overdrijf je niet wat ;-)

#14 Olav

@11:

Een zeer verstandige zet van Van Ojik. Had hij Voortman niet geschorst, dan zou er een zweem van verdenking zijn blijven hangen over de GroenLinks-fractie.

Iedereen daarbinnen had de informatie en kan die dus hebben gelekt. Van Ojik geeft nu het signaal dat lekken in ‘zijn’ fractie niet getolereerd wordt.

Je bedoelt: hij gooit Voortman onder de bus om er bij de rest van de kamer mooier op te staan? De lafbek.

Wat mij betreft stapt de “lekker” gewoon naar voren en zegt: “ik heb het gedaan, en wel hier en daar om, en jullie kunnen me allemaal wat met je valse verontwaardiging”. Dat zou van karakter getuigen.

#15 Prediker

@14 – Damage control heet dat. Ook voor Voortman trouwens beter, want het verhaal is nu dat ze een beetje uit de school heeft geklapt (binnen haar eigen fractie).

Niemand die haar dat aan zal rekenen.

Neemt hij Voortman in bescherming, dan lijkt het net alsof hij iets probeert af te dekken, en dat het lek dus wél bij GroenLinks zat.

#16 Bullie

@13 Lees dit anders nog even: http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/20/groenlinks-commissie-zet-advies-online-waarom-dibi-ongeschikt-is/

Even voor de duidelijkheid; het bestuur van een democratisch georganiseerde partij die haar leden laat kiezen tussen twee mogelijke leiders publiceert een ondubbelzinnig advies waarin staat te lezen dat één van de twee kandidaten ongeschikt is. (De ander bleek dat korte tijd later ook te zijn).

#17 Olav

@15: Nogmaals, als Voortman (of wie dan ook) naar de pers heeft gelekt dan moet ze dat gewoon in het openbaar zeggen. En Van Ojink moet pal achter haar gaan staan en zeggen dat ze gelijk had en dat-ie schijt heeft aan wat de rest van de kamer ervan vindt.

En als ze het helemaal niet willen toegeven dan is dat ook goed. Maar niet zo half a.u.b.

#18 Bullie

@10 Leg eens uit waarom iemand die een publieke functie ambieert geen recht heeft op privacy? En waarom mensen die niet willen dat bekend wordt dat ze afgewezen zijn voor een sollicitatie ongeschikt zouden zijn voor een functie als ombudsman?

Stel, ik noem maar iemand, Annemarie Jorritsma solliciteert, dan kan ik me voorstellen dat ze liever niet heeft dat de raad van Almere dat op voorhand weet. Zou ze de baan krijgen, dan moet ze dat uiteraard bekend maken. Wordt het iemand anders, dan gebiedt de privacy dat Kamerleden haar sollicitatie voor zich houden.

Groen Links heeft er een handje van voor anderen een andere morele standaard te hanteren dan voor zichzelf.

Een mooi voorbeeld hiervan: de link naar het advies over Dibi en Sap in het NRC-artikel is offline gehaald, en daarvoor in de plaats is een link gekomen waarachter de PvdA verwijten wordt gemaakt over het gebrek aan Groen in het regeerakkoord.

#19 Prediker

Nogmaals, als Voortman (of wie dan ook) naar de pers heeft gelekt dan moet ze dat gewoon in het openbaar zeggen.

@17 – Maar dat gaat niet gebeuren, en daardoor blijft gedurende het onderzoek van de rijksrecherche de zweem van verdenking boven de GroenLinks-fractie hangen.

Met zijn zet heeft van Ojik dat scenario met één streep doorgehaald: in deze fractie wordt lekken niet getolereerd! Daarmee wint hij gezag, en dat gezag kan hij vervolgens inzetten om zijn overtuiging te onderstrepen dat het lek naar de media niet vanuit de GroenLinks-fractie komt (die maar uit vier personen bestaat, dus hij je mag aannemen dat Van Ojik zijn drie fractiegenoten wel kan inschatten).

En Van Ojink moet pal achter haar gaan staan en zeggen dat ze gelijk had en dat-ie schijt heeft aan wat de rest van de kamer ervan vindt.

Leuk dat je een mening hebt. Jammer dat je niet even doordenkt: dan staat het andere Kamerleden voortaan vrij zelf te bepalen welke vertrouwelijke informatie gelekt kan worden en welke niet.

Wég vergaderingen waar in vertrouwelijkheid zaken kunnen worden besproken.

#20 Olav

@18:

@10 Leg eens uit waarom iemand die een publieke functie ambieert geen recht heeft op privacy?

Je reageert op mijn #12, neem ik aan. Ik dacht dat ik het al uitgelegd had maar ik zal nog één poging doen. Natuurlijk heeft zo iemand wel recht op privacy. Van zijn/haar persoonlijke leven hoeven we echt helemaal niets te weten voor zover dat niet relevant is voor de functie.

Maar de functie zelf is uitdrukkelijk wel openbaar. En de benoemingsprocedure moet daarom wat mij betreft ook in de openbaarheid plaatsvinden. Logische consequentie daarvan is dat de namen van de kandidaten ook openbaar worden, en de stemming daarover in de Tweede Kamer eveneens.

En waarom mensen die niet willen dat bekend wordt dat ze afgewezen zijn voor een sollicitatie ongeschikt zouden zijn voor een functie als ombudsman?

Stel, ik noem maar iemand, Annemarie Jorritsma solliciteert, dan kan ik me voorstellen dat ze liever niet heeft dat de raad van Almere dat op voorhand weet.

Maar dan bedondert ze dus doelbewust de raad van de stad aan dewelke ze gecommitteerd is als burgemeester. En juist dat zou haar dan bij uitstek ongeschikt maken als ombudsvrouw. In zo’n functie wil je immers niet iemand die anderen bedondert als dat voor hem-/haarzelf beter uitkomt.

Als mevrouw Jorritsma werkelijk Nationale Ombudsvrouw zou willen worden dan zou ze dat wat mij betreft dus eerst met haar gemeenteraad moeten overleggen. Dat hoeft ook helemaal niet per se een lokaal politiek drama te worden, misschien gunnen ze het haar best om eens een poging te doen. En anders heeft ze pech.

Zou ze de baan krijgen, dan moet ze dat uiteraard bekend maken. Wordt het iemand anders, dan gebiedt de privacy dat Kamerleden haar sollicitatie voor zich houden.

Ik pleit er dus voor om dat helemaal anders te gaan zien. Overigens is nationale ombudsman ook geen “baan”. Er is geen (arbeids)markt voor nationale ombudsmannen (er is er in Nederland maar één van) en de Nationale Ombudsman heeft ook geen werkgever (maar is juist staatsrechtelijk onafhankelijk).

Het gaat hier om een Hoog College van Staat, om een functionaris in wie het publiek compleet vertrouwen moet kunnen hebben. Een belangrijke figuur in ons verder tamelijk gebrekkige systeem van checks and balances. Dus beslist niet om één of andere anonieme, makkelijk vervangbare ambtenaar op een ministerie.

Groen Links heeft er een handje van voor anderen een andere morele standaard te hanteren dan voor zichzelf.

Eens. GroenLinks heeft er bovendien een handje van om stomme fouten te maken en zichzelf belachelijk en irrelevant te maken. Het is mijn partij dan ook al lang niet meer, als je dat soms nog dacht.

#21 Olav

@19:

Wég vergaderingen waar in vertrouwelijkheid zaken kunnen worden besproken.

Als dat zou kunnen, graag.

#22 McLovin

GL is niet mijn partij maar ik snap de heisa niet…..er wordt toch gvd continue gelekt in Den Haag? Is toch een soort sport rond prinsjesdag om delen van de inhoud te lekken?

#23 gronk

@22: sterker nog, bij ministeries is lekken onderdeel van de voorlichtingscampagne. Je lekt een dag of twee dagen voor een bijeenkomst, dan heb je de bijeenkomst zelf, en als je het handig doet heb je paar dagen later nog wat na-ophef. Ben je toch mooi drie keer in het nieuws geweest; met een beetje geluk is dat een hele week media-aandacht voor je onderwerp.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*