Kabinet wil meer werkende AOW’ers

Want een groter aanbod aan arbeid verlaagt uiteraard de kosten daarvan. En dat vinden werkgevers mooi. Minder mooi is dat je ook 65-plussers bij ziekte twee jaar lang moet doorbetalen:

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om AOW’ers in dienst te houden of te nemen. In een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA), dat vandaag in de ministerraad wordt besproken, staat dat bedrijven die groep oudere werknemers niet twee jaar hoeven door te betalen bij ziekte zoals nu, maar maximaal zes weken.

De vakbonden moeten daarom niets van het voorstel hebben:

De vakbonden moesten niets van het voorstel hebben. Volgens de CNV is het niet duidelijk “welk probleem er precies mee wordt opgelost”, omdat gepensioneerden nu ook al kunnen werken. CNV en FNV verwachten dat de wet leidt tot verdringing van vijftigers op de arbeidsmarkt, die nu al vaak moeilijk aan een baan komen omdat werkgevers hen te duur vinden.

Echt een plan waar je behoeft aan hebt bij een werkloosheid van acht procent en een hoop mensen die – dankzij ons geweldige stelsel van sociale zekerheid – verplicht en onbetaald aan de slag moeten.

Open waanlink

 1. 1

  Hup daarna weer eens de jeugdwerkloosheid aanpakken en de discussie over een langere werkweek! En de lasten verhogen en de overheidsuitgaven inperken! Een werknemers moeten flexibeler worden en een leven lang leren! En tweede masteropleidingen kunnen best duurder worden! En niet zo zuur doen! En ja, we blijven miljoenen uitgeven aan de bestrijding van een product dat je wel mag kopen! En het is een moeilijk verhaal dat ik de kiezers moet vertellen en waarom begrijpen ze het niet?

 2. 2

  O ja vergeten te zeggen: of je na je onbetaalde werk voor het UWV (sorry er was gewoon geen werk meer in de thuiszorg) en het verzorgen van je moestuin (voor je pensioen) nog even de luiers van je demente moeder wil verschonen! Die kan nog prima alleen wonen joh!
  Ja het is geen makkelijk verhaal maar ik blijf het aan de mensen in ‘het land’ (waar anders?) vertellen.

 3. 5

  Ach, je laat 50plussers gewoon de training ‘Succesvol naar werk’ volgen, waarin ze leren naar hun kwaliteiten te kijken zoals een werkgever dat doet. En daarna leven ze dan nog lang en gelukkig

 4. 6

  @4: Ik neem aan dat je sarcastisch bent maar in de kern liigt daar wel ht probleem: politici vinden prima nog een baan; even “omscholen” van minister naar lobby-ist of commisaris en voila. Mhhh denken e dan, zie je wel dat het kan: een leven lang eren, “gewoon” even wat anders leren en je hebt zo een baan. om een beetje een va te eren moet een gewoon mens eerst 4 jaar een opleiding volgen en dan heb je er nog gen ervaring in. Dus ja een vrachtwagen chauffeur (ja SP blaadje is ook bij ons in de bus gevallen) die vervangen wordt door extreem laagbetaalden Oostblokkers moet gewoon even 4 jaar een opleiding volgen tot……..(vul in waar over 4jaar wl banen te vinden zijn). Klinkt mooi maar gaat in de praktijk dus enkel voor een enkele uitzondering: zij-instromer onderwijs ofzo: loodgieter die op een MTS gaat les geven etc. Dat “een leven lang leren” DE oplossing gaat zijn is je reinste waanzin.

 5. 7

  Het lijkt me in dit geval meer te gaan om: ‘hoe meer mensen die werken zonder rechten hoe beter’ dan om een scheef idee over de baankansen eigenlijk.

 6. 8

  Wat een negatieve kritieken allemaal. Het lijkt me juist prima als iemand die dat wil ook na zijn of haar 65e een (betaalde) rol in de samenleving kan blijven vervullen. Niet als verplichting maar als recht. Wat is er mis mee als je gezond bent en je wil nog een paar jaar in de verzorging werken, als leraar, als begeleider.. Het is zo achterhaald om via een CAO afgeserveerd te worden als je daar nog niet aan toe bent.

 7. 10

  @9:
  Dat is een lastige. Kijk eens naar bijvoorbeeld voor pensioenpremies voor 65 (67) plussers, zij zijn al pensioengerechtigd. Voor alle pensioenregelingen geldt al dat een AOW gerechtigde geen pensioen meer opbouwt, maar een verschil in hoogte van de pensioenafdracht per leeftijdsgroep telt bijvoorbeeld al voor PPI’s en DC regelingen. Een AOW-gerechtigde is dus alleen al door pensioenpremies een stuk goedkoper. Dit lijkt me ook niet onterecht, want doordat de AOW-gerechtigde langer doorwerkt, hoeft hij of zij (gedeeltelijk) geen pensioen te ontvangen en er krijgt een hoger pensioen door het uitstellen. Ook zonder dat men meer pensioenpremie afdraagt.

  De maatschappij verandert hoe dan ook, maar mijn grootste bezwaar tegen het ontslaan van iemand die pensioengerechtigd is, is dat deze persoon daar wellicht zelf helemaal geen zin in heeft. Het is hoe dan ook een onderwerp waar over nagedacht moet worden. Vroeger was men dicht bij hun dood met 65 jaar, tegenwoordig is de levensverwachting veel hoger en moet het dus ook mogelijk zijn dat iemand, als hij dat wil en de werkgever, gewoon doorwerkt. Voor veel mensen is werk veel meer dan een manier om geld te krijgen maar ook een manier om van maatschappelijk nut te zijn, waarom zou je dat tegen willen gaan door iedereen bij wet te ontslaan bij AOW gerechtigde leeftijd?

  Ik bekijk het dus vanuit de werkwillende pensioengerechtigde. Omdat een pensioengerechtigde recht heeft op pensioen, hoeft hij ook helemaal geen 2 jaar meer doorbetaald te worden bij ziekte want hij kan ook gewoon zijn pensioen ontvangen, het lijkt me dus niet meer dan reeel om ook doorbetaling bij ziekte geen 2 jaar te laten duren. Bedenk hierbij dat doorbetaling bij ziekte een inkomensvoorziening is die ook al wordt gegarandeerd door de AOW.

  Om dit allemaal even in perspectief te plaatsen, het deel van de werkende bevolking dat door kan en wil werken na 67 is heel klein. Is dit eigenlijk niet een non-issue?

 8. 11

  @10, laten we hopen dat het een non-issue blijft. Als de pensioenen en de AOW maar genoeg uitkleedt, dan zullen mensen vanzelf wel moeten blijven werken – om vervolgens dus inderdaad de banen van de mensen beneden de pensioengerechtigde leeftijd weg te concurreren omdat ze voor werkgevers zoveel voordeliger zijn.

  Dat lijk mij een zeer ongezonde disbalans.

 9. 14

  @13:

  De beroepsbevolking bestaat uit mensen die werken of op zoek zijn naar werk (en is dus wat anders dan de potentiële beroepsbevolking).

  Als de beroepsbevolking daalt, kan dat dus een teken zijn dat werklozen het zoeken naar werk compleet hebben opgegeven.

  En volgens mij is dat inderdaad onderdeel van wat de laatste jaren is gebeurd.

 10. 15

  @14, maar volgens mij zijn 45-plussers alleen maar minder aantrekkelijk tov 45-minners, en een deel daarvan besluit bovendien makkelijker om als zzp’er of met vervroegd pensioen verder te gaan, de stap om uit de beroepsbevolking (dus als werkzoekend) geregistreerd te staan is voor die categorie naar mijn gevoel kleiner.

  Bovendien kan ik niet nagaan hoe de cijfers berekend zijn. Als je de absolute cijfers van de beroepsbevolking op leeftijd (niet geboortedatum) neemt, kun je een vertekening krijgen door de bevolkingssamenstelling.

 11. 17

  @Inca: in het grafiekje waarin ik in #12 naar verwees staat de omvang van de beroepsbevolking als percentage van de omvang in 2003. Daar zie je opvallende stijgingen 45+-ers en opvallende daling van 25–ers. Dan is inderdaad direct de vraag wat dat is in relatie tot de totale bevolking. Dus de arbeidsparticipatie van een leeftijdsgroep. Die gegevens had ik wel, maar ik had er destijds geen grafiekje van gemaakt.

  Leeftijdsgroep 15-25: arbeidsparticipatie daalt van 46% in 2003 naar 39.3% nu
  25-45 gaat van 82% in 2004 naar 87,4% in 2009 naar 85.7% nu
  45-65 stijgt van 58.9% naar 72.8%

  Alleen in de middengroep is er enige correlatie met de demografie. De rest van de veranderingen zijn vooral het economisch effect.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren