Indiase miljoenenstad zit zonder water

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Chennai is met 9,1 miljoen inwoners de op vijf na grootste stad in India. Het bevolkingsaantal is sinds 2011 (4,7 miljoen) bijna verdubbeld. En al haar vier voornaamste waterreservoirs zijn leeg.

Denk daar nog eens aan, een volgende keer als u ontkenners termen als ‘alarmisme’ en ‘klimaathysterie’ ziet bezigen.

Open artikel

Reacties (35)

#1 Cheradenine Zakalwe

Is dat dan niet eerder een voorbeeld van teveel mensen op één plek waardoor de resources uitgeput raken/niet snel genoeg bijgevuld kunnen worden. Klimaatverandering zal zeker een rol spelen bij het opdrogen van de waterreservoirs, maar elk reservour kent z’n limiet bij teveel dorstige monden.

#2 kneistonie

Van mij mag je best klimaathysterisch worden – èn… genoemd worden – bij globale verschuivingen in wind, neerslag enz. zoals hier.

#3 JANC

@2: Daar is de eerste van de colonne!

#4 Raymond Horstman

Als je de waan link opent en de artikeltjes leest dan vallen een aantal dingen op. Het land had altijd al last van droogte. Men probeerde wel degelijk om de watervoorziening op peil te houden. Maar het is gebrek aan regen. Wat opvalt in de artikelen is dat Klimaatverandering niet genoemd wordt als oorzaak. Dat zou ook iets te gemakzuchtig zijn. We moeten af van de gewoonte om iedere gebeurtenis meteen maar te wijten aan klimaatverandering. Dan doen we iets te snel en iets te gemakzuchtig. Extreem weer kwam altijd al voor maar treft nu een veel grotere en afhankelijke bevolking dan in een ver verleden. In de tijd van jagers en verzamelaars vertrok je gewoon en ging je geluk elders proberen. Dat is nu veel moeilijker geworden.

#5 JANC

@4: “We’ve had dry years before but the groundwater was our saviour.” Is altijd?

#6 Joppe

@5: met een verdubbeling van het aantal mensen is het grondwater natuurlijk niet onuitputtelijk.

@0: leuk geprobeerd te spinnen, Prediker, maar dit is toch echt een geval van veel te veel mensen en niet zozeer van klimaatverandering/droogte.

#7 Bismarck

@6: Die mensen komen ergens vandaan, naar alle waarschijnlijkheid voornamelijk ook uit Zuid-India, want zo’n groei kan onmogelijk grotendeels door natuurlijke aanwas verklaard worden. Als het grondwaterpeil zakt, dan is dat wel een teken van een watertekort in de verdere omgeving, inclusief de plaatsen waar juist die 4 miljoen extra inwoners vandaan zijn gekomen.

#8 JANC

@6: Dit lijkt mij bij uitstek een voorbeeld van klimaatverandering; zonder die verdubbeling van het aantal mensen was het water niet (zo zeer) uitgeput.

#9 Hans Verbeek

@8: ik snap hem niet: het lijkt net alsof de verdubbeling van het aantal mensen de doorslaggevende factor is voor het watertekort.
Een aantal jaar kon de bevolkingstoename worden opgevangen door onttrekken van grondwater (roofbouw). Maar al die tijd was het aantal mensen in het gebied al boven de natuurlijke (klimatologische) draagkracht van het gebied.

De hoeveelheid neerslag in Zuid-India lijkt niet sterk veranderd in de laatste decennia.

plaatje

#10 Cheradenine Zakalwe

@7: Kan ook een gevalletje urbanisatie zijn, mensen trekken naar de stad omdat daar werk/geld is. Zou ook best weer door klimaatverandering kunnen komen, boeren is misschien in de gebieden waar die mensen vandaan komen niet meer te doen.

All-in-all, ik mis ook een onderbouwing van het mogelijke causale verband tussen klimaat-verandering en de lege reservoirs. De klimaat-verandering-ontkenners kunnen hier weer ammo uithalen om te roepen ‘zie je wel, veels te kort door de bocht!’

#11 Hans Custers

Dit soort grote problemen heeft zelden één enkele oorzaak. Het lijkt me dus te kort door de bocht om het helemaal toe te schrijven aan klimaatverandering. Uitputting van grondwaterreservoirs is een probleem dat op veel plekken ook zou spelen (nu of in de toekomst) als het klimaat niet zou veranderen.

Het neemt niet weg dat klimaatverandering wel een factor zou kunnen zijn. Zelfs als de hoeveelheid neerslag niet is afgenomen, want temperatuur is ook een belangrijke factor: hoe warmer, hoe meer verdamping. En als veel mensen van het platteland naar een stad trekken kan dat ook met klimaatverandering te maken hebben, maar het is nog niet direct een bewezen feit.

Klimaatverandering zal het er zeker niet beter op maken. En het zal waarschijnlijk wel een factor zijn die meespeelt, maar of het een grote of een kleine rol speelt lijkt me op dit moment niet te zeggen.

#12 Hans Custers

Bij nader inzien lijkt er in Chennai toch wel reden om klimaatverandering als belangrijke factor te zien. Ze krijgen er in elk geval al jaren het ene na het andere extreem over zich heen: het ene moment droogte, het andere moment extreme neerslag en overstromingen, of een ongekend zware storm.

Het is zo te zien ook wel een stad die erg kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Onder meer omdat ze voor hun waterbehoefte grotendeels afhankelijk zijn van wat er in een kleine twee maanden moesson valt.

#13 Cycloop

Meer info over India en klimaatsverandering:
“Six of the hottest years ever recorded in India have taken place this century. Heat is a huge drag on economic development of 1.3 bn people. Will India become the KEY battleground for climate politics and tactics of adaptation in coming decades? ”

https://twitter.com/adam_tooze/status/1140402172905046016

Via de tweet van Adam Tooze kun je naar artikel van FT over India en klimaatsverandering (zonder aanhalingstekens).

#14 Karin van der Stoop

Pff, dat geëmmer altijd over wat nou precies de oorzaak is, flikker toch op. Het is een drama voor en door de mens, dat is toch gewoon evident. Teveel mensen op 1 plek ja, wegens dat er én teveel mensen zijn, én dat die mensen op drift raken omdat op andere plaatsen nix meer te halen is, omdat andere mensen roofbouw op de planeet plegen.
Die roofbouw is het probleem. Wie dat ontkent moet zijn harses uit zijn reet halen.

#15 Hermie

In principe kan klimaatverandering een oorzaak zijn van het watertekort, of een mede oorzaak zijn. Als dat zo is dan zou je dat aan kunnen tonen met onderzoeken naar neerslagtekort. Ik heb daar niets over gevonden of gehoord. Wat zal nu de meest logische verklaring zijn voor het grootste deel van het watertekort? ……

” Als niet snel actie wordt ondernomen, zal in 2030 de vraag naar water in India twee keer zo groot zijn als het natuurlijke aanbod, ”

en


Maar veruit de grootste boosdoener is de landbouw, volgens officiële cijfers goed voor 80 procent van het waterverbruik in het land. ”

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/25/chronisch-watertekort-loopt-alarmerend-uit-de-hand-in-india-a1607845

Natuurlijk kan je snel je vingertjes in je oren stoppen en “klimaatverandering, klimaatverandering” roepen….

#16 Bismarck

@15: “Natuurlijk kan je snel je vingertjes in je oren stoppen en “klimaatverandering, klimaatverandering” roepen….”
Beetje raar die zin. Niemand die hier beweert dat er geen andere factoren zijn, dus in die zin zet je een stropop op. Ik zie overigens in de quotes die je aanhaalt helemaal niets staan dat een rol van klimaatverandering in dit probleem weerspreekt.

#17 JANC

@16: Bovendien is de invloed van de klimaatverandering uit te sluiten juist je vingers in je oren stoppen

#18 Hermie

@16: “Niemand die hier beweert dat er geen andere factoren zijn”

Jakarta is bezig in de golven te verdwijnen door de zeespiegelstijging. Dat komt door klimaatverandering, maar er zijn natuurlijk ook andere factoren. “Niemand die hier beweert dat er geen andere factoren zijn”…. Zoiets?

#19 Hans Custers

@15

Als dat zo is dan zou je dat aan kunnen tonen met onderzoeken naar neerslagtekort.

Dat je met alleen maar cijfers over neerslag iets kunt zeggen over het effect van klimaatverandering is een fout die vaak wordt gemaakt. Ten eerste is behalve de hoeveelheid neerslag ook de temperatuur een belangrijke factor. Hoe warmer, hoe meer verdamping. En ook hoe de neerslag valt kan uitmaken.

Chennai is grotendeels afhankelijk van wat er in de moesson aan neerslag valt. En daar lijkt, als ik de berichten lees, de afgelopen jaren wel iets mee aan de hand te zijn. Ofwel is de moesson veel heftiger dan normaal, overstroomt de boel, en stroomt vervolgens veel van het water af zonder dat het opgeslagen kan worden. Ofwel is de moesson juist veel droger en worden daardoor reservoirs niet aangevuld.

Het zou natuurlijk nog kunnen dat ze gewoon al een hele tijd botte pech hebben, maar klimaatverandering is hier ook een plausibele verklaring. Het is in elk geval een soort effect dat te verwachten is in een veranderend klimaat.

#20 Hermie

@19: 1. Daarom gebruik ik ‘neerslagtekort’ Dat wordt bepaald door neerslag en verdamping(toename warmte). Je hebt daar mogelijk overheen gelezen of realiseerde je de betekenis niet. We zijn het eens.

2. Wie weet is er wel een verandering in het moesson patroon. Klimaatverandering? Volgens mij is het toch echt de bedoeling om die verandering dan statistisch significant aan te tonen. En dan niet alleen voor een enkele regio maar ook voor de andere deelstaten in India, voor je het weet ben je aan het kersenplukken. Welk onderzoek wil je inbrengen?

3. Maar waar het hier vooral om gaat is dit:

Jakarta is bezig in de golven te verdwijnen door de zeespiegel-stijging. Dat komt door klimaatverandering, maar er zijn natuurlijk ook andere factoren. “Niemand die hier beweert dat er geen andere factoren zijn”

#21 Hans Custers

@20

We zijn het eens.

Nee, we zijn het niet eens. Want behalve temperatuur noemde ik nog een andere factor.

Volgens mij is het toch echt de bedoeling om die verandering dan statistisch significant aan te tonen.

Dat moet als je met grote mate van zekerheid claimt dat klimaatverandering een factor van betekenis is. Die claim heb ik niet gedaan. En als je claimt dat klimaatverandering geen factor van betekenis is moet je statistisch significant aantonen dat er geen verandering is. Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid.

Maar waar het hier vooral om gaat is dit:

Jakarta blablabla

Nee, daar gaat het hier vooral niet om. Het gaat hier namelijk over Chennai en niet over Jakarta.

#22 Hermie

@21: Het gaat hier wel degelijk om het voorbeeld van Jakarta. Daar waar de andere factoren de zeespiegel-stijging bepalen en klimaatverandering een marginale verwaarloosbare rol speelt. Een beter voorbeeld is er niet.

Daar gaat het hier ook om. “Klimaatverandering, klimaatverandering” roepen terwijl overduidelijk is dat andere factoren keihard op tafel liggen. Klimaatverandering? Het zou best kunnen dat dit ook een rol speelt, maar hoe groot is die factor dan en hoe wil je dat aantonen? Je zegt dat je geen claim legt maar in @12 zeg je het volgende ” Bij nader inzien lijkt er in Chennai toch wel reden om klimaatverandering als belangrijke factor te zien” Als dat geen claim is, wat is het dan wel? Op zijn minst sterk suggestief… Overigens is je verwijzing niet zo sterk want die gaan over een periode van bijzonder natte jaren. Iets wat ook beter past bij de verwachtingen en ook de waarnemingen.

We lezen nuance en/of kritiek in #1 , #4, #6, #9, #10 en je eigen #11

Zelf sta ik bijzonder kritisch tegenover de afsluitende zin van Prediker.

#23 Hans Custers

@22

Ach gut, je hebt een zinnetje van me gevonden dat ik misschien wat genuanceerder had kunnen formuleren. Fijn voor je.

En hoe stugger je het vol blijft houden, hoe armoediger je whataboutisme over Jakarta wordt.

#24 Hermie

@23: Dat is dan jouw mening. Mijn mening is dat Prediker weer vol op het alarmistische orgel gaat en direct de klimaatsymfonie speelt. En om dat duidelijk te maken kom ik met een voorbeeld. Dat voorbeeld spreekt jou niet aan. Jammer dan, een beter voorbeeld heb ik niet.

De redenen voor het watertekort zijn duidelijk aan te wijzen en of klimaatverandering een rolletje speelt en hoe groot die rol dan is, is verre van duidelijk. Zo is het en niet anders.

#25 Hans Custers

Mijn mening is dat Prediker weer vol op het alarmistische orgel gaat en direct de klimaatsymfonie speelt.

Dat Prediker te kort door de bocht ging had ik ook al geconstateerd. Zie #11.

De redenen voor het watertekort zijn duidelijk aan te wijzen

Wat vooral duidelijk is, is dat het een complex aan factoren is. Dat is namelijk altijd zo bij dit soort extreme situaties. Welke factoren in welke mate meespelen weet jij net zo min als ik.

en of klimaatverandering een rolletje speelt en hoe groot die rol dan is, is verre van duidelijk.

Ik heb nergens beweerd (of in elk geval nergens willen beweren of suggereren) dat dat wel duidelijk zou zijn. Er is niet zomaar aan te tonen dat klimaatverandering een grote rol speelt, maar er is net zo min aan te tonen dat het maar “een rolletje” zou zijn.

#26 Cycloop

Ondertussen gaat het klimaat maar door met veranderen:

“Geheime spionagebeelden tonen hoe snel de gletsjers in de Himalaya smelten”

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/20/gletsjers-op-de-himalaya-smelten-steeds-sneller/

#27 Hermie

@25: Er zijn meerdere factoren die een rol spelen maar het is helemaal niet zo complex. Het woord is hier al twee keer gevallen: Roofbouw. Die roofbouw wordt gepleegd op het grondwater. Heel simpel: Als je meer gebruikt dan dat er wordt aangevuld dan is het op een gegeven moment op. Wat ook heel duidelijk is dat het waterverbruik twee keer zo hoog is dan in een stad als Singapore waar duurzaam gebruik van water al decennia lang een speerpunt van politiek is. Wat ook heel duidelijk is, is dat de bevolking de laatste decennia gegroeid is als kool dat steeds meer water gebruikt. Het is allemaal al heel simpel aangedragen door meerdere reageerders alhier.

Het wordt pas complex als je zo nodig wenst aan te tonen dat klimaatverandering een rol speelt. Dat is niet zo simpel. Tien jaar geleden was er een serie van hele natte jaren. Nu zijn er een aantal droge jaren. Klimaatverandering of de grilligheid van het weer? Toename extremen? Zolang dat lastig is aan te tonen spreek ik liever nog maar van een mogelijk rolletje.

Nadenken over duurzaam watermanagement lijkt mij veel zinvoller. Hoe kan je wateroverschotten het beste vasthouden? Hoe kan je water hergebruiken? Hoe ga je spaarzaam om met water?

#28 JANC

@27: Nadenken over verandering en tegelijk klimaatverandering als oorzaak uit te sluiten lijkt mij nou ook niet zo handig. Waarom is die bevolking als kool gegroeid? Het is niet onwaarschijnlijk dat door de weersfactoren landbouw niet meer loont en meer mensen zich in de stad zijn gaan vestigen.

Volgens mij is de crux: Jij zegt “er zijn andere factoren dan klimaatverandering die dit probleem veroorzaken” (en wellicht zelfs “klimaatverandering speelt geen rol”?), waar volgens mij niemand andere factoren uitsluit, maar klimaatverandering als een factor waarschijnlijk achten.

#29 majava

@27:

Zolang dat lastig is aan te tonen spreek ik liever nog maar van een mogelijk rolletje.

Dat is niet moeilijk aan te tonen, het is een kwestie van data bij elkaar rapen en analyseren. Wellicht is dat al gedaan, misschien ook niet, voor die regio. Voor mij is het al moeilijk genoeg om uit vogelen hoe vaak het voorkomt dat in mijn lokatie midzomer-vuren niet mogen worden aangestoken vanwege bosbrandgevaar -zoals nu. Dat die data er is, weet ik zeker.

Het is daarom heel goed mogelijk dat er een verband is, maar net zo goed niet, zolang wij geen enkele analyse voorhanden hebben. Ik speculeer er om die reden maar niet over.

#30 Hermie

@28: Over de factoren is iedereen het wel eens. Waar het om gaat is een realistische inschatting van de omvang van die factoren. Dat is helemaal niet zo moeilijk als je naar de toename van het watergebruik kijkt.

Kan daarnaast klimaatverandering een rol spelen? Vast wel. Maar hoe groot mogen we die factor inschatten? Urbanisatie was de laatste 100 jaar wereldwijd een ongekend verschijnsel. Jongeren zagen en zien het niet zitten om keihard te sabbelen als landbouwer en trekken naar de stad. Was dat ook al niet zo 100 jaar geleden in West-Europa? Klimaatverandering? Zou het werkelijk?

Jouw formulering deugd niet. De andere factoren zijn duidelijk aantoonbaar, watertekort door klimaatverandering niet. Je draait de zaak om.

#31 JANC

@30: Jij beweert nu dat watertekort door klimaatverandering niet aantoonbaar is. Die formulering deugt niet. Het is waarschijnlijk NOG niet aangetoond.

#32 Hermie

@31: Prima, daar kan ik mee leven. Het is nog niet aangetoond. En dan mag je vervolgens nadenken over het volgende: Moeten we ons nu bezig houden met factoren die nog niet zijn aangetoond of gaan we ons bezig houden met de factoren die zo klaar als een klontje zijn. Als verbruik steeds maar groeit en het gemiddelde aanbod gelijk blijft dan zal je iets moeten doen. Dan is watermanagement het antwoord. Of een gebedje om wat regen…. Het is nog niet aangetoond dat het helpt, maar toch…. Hee kijk, het helpt! #Chennairains

https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/chennai-rain-after-196-days-parts-of-city-receives-showers/articleshow/69873617.cms

#33 Hans Custers

@32

Moeten we ons nu bezig houden met factoren die nog niet zijn aangetoond of gaan we ons bezig houden met de factoren die zo klaar als een klontje zijn.

Als niet aan te tonen is hoe bepalend klimaatverandering als factor is, is dat voor andere factoren dus ook behoorlijk onzeker.

Afgezien daarvan: werkelijk helemaal niemand heeft hier beweerd dat je die andere factoren maar op hun beloop moet laten. Een kind snapt dat het tegendeel het geval is: als klimaatverandering als extra risicofactor bovenop die andere factoren komt is dat des te meer reden om ook die andere factoren aan te pakken.

Natuurlijk is watermanagement het antwoord, of op zijn minst een deel van dat antwoord. Maar het is een tikje kortzichtig om bij dat watermanagement geen rekening te houden met het veranderende klimaat. Hoe ingewikkeld en onzeker dat misschien ook is. Gokken het allemaal wel mee zal vallen met zo’n onzekere factor is niet de meest zorgvuldige vorm van management.

#34 Hans Verbeek

Misschien is de grote stad wel een hele slechte plek om te wonen “when the shit hits the fan”.

#35 Frank789

@30: [ Was dat ook al niet zo 100 jaar geleden in West-Europa? ]
Nee, dat kwam door de landbouwmechanisatie en schaalvergroting. I.p.v. 30 man om de oogst binnen te halen had je een tractor nodig 3 mensen (en steeds minder).
En een grotere boerderij.
Je hoefde juist niet meer keihard te werken en alles met de hand of paard te doen.

En van al die grote boerengezinnen kon uiteindelijk maar één de boerderij overnemen en de buurboeren annexeren, de rest trok naar de stad of forenst naar de stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*