1. 2

  @1: de meetgegevens bestrijken een periode van 47 jaar, Pieter.
  Er wordt alleen gekeken naar de december maand.
  Het opvallende aan de meetreeks is de licht stijgende trend: er lijkt steeds meer sneeuw te vallen in december.
  Hoeveel sneeuw zal er in het jaar 2100 liggen, Steeph?

  Die ontzaggelijke hoeveelheid water in de vorm van sneeuw, die nu op de continenten ligt, zit nu niet in de oceanen. De wereldwijde zeespiegel is nu tijdelijk een stukje lager.

 2. 5

  @1: Pieter, correct. Het record voor de laatste 47 decembermaanden, terwijl de meetgegevens wel over 47 jaar gaan. Ik heb de titel aangepast.
  De piek ligt meestal in januari of februari. Dus mogelijk dat het absolute record er ook nog aan gaat.
  Net de hele reeks even bekeken, het record stamt uit februari 1978: 51.051.696
  Deze decembermaand komt op plaats 43 pas.

 3. 6

  @3: neerslag is een negatieve feedback. Door meer verdamping en meer neerslag raakt de aarde meer warmte kwijt.

  Sneeuw is een bijzondere neerslag. Het sneeuwdek weerkaatst meer zonlicht en kan daardoor voor extra afkoeling zorgen.
  In het voorjaar en in de zomer is het sneeuwdek kleiner dan vroeger. Waarschijnlijk is het netto-effect (over het hele jaar gemiddeld) op de weerkaatsing van zonlicht erg klein.

 4. 8

  @5: natuurlijk zullen de maanden januari en februari (de koudste maanden op het Noordelijk Halfrond) gemiddeld een groter sneeuwdek hebben dan de gemiddelde decembermaand.
  Zo ligt er in december meestal meer sneeuw dan in november en oktober.
  Om verantwoord conclusies te trekken kun je beter alleen de decembermaanden onderling vergelijken.

 5. 9

  @2: Als je de hele reeks neemt (dus van alle maanden) en er een lineaire trend op loslaat, daalt die. Pieken in de winter (zoals nu) worden ruimschoots gecompenseerd door het steeds verder wegzakken van het minimum.

 6. 11

  @10: Dit is een beetje een insiderspuntje. In de diverse discussies afgelopen zomer na het nieuwe minimumrecord voor het ijs van de noordpool werd diverse malen aangegeven dat daardoor mogelijk het schijnbaar tegenstrijdige effect zou optreden van veel meer neerslag en dus in de winter sneeuw op het noordelijk halfrond (er zijn mensen die veel sneeuw zien als ontkrachting van de opwarming van de aarde). Het record van december (hoewel een incident) geeft voeding aan die discussies.

 7. 16

  @6: Hou er rekening mee dat julisneeuw op onze breedte een factortje 20 meer energie weerkaatst dan decembersneeuw. Verder naar het noorden wordt die verhouding alleen nog maar groter (Stockholm factor 40, Trondheim factor 100, noordelijker factor oneindig, wegens 0 zonuren in december).

  De mei-anomalie van -4 miljoen km^2 heeft dus een enorm veel groter effect dan de december-anomalie van +3 km^2. Ik ben dus benieuwd waarop je je klein netto effect baseert.

 8. 17

  @15: interessante grafiek, Steeph.
  Het lijkt mij dat die dalende trend overdreven wordt door de ‘uitbijters’ in de zomermaanden van 1969 en 1971.
  Ik heb met dezelfde gegevens een grafiek gemaakt, die begint in 1972

  Als je naar de jaargemiddelden kijkt dan zie je nog altijd een dalende trend. Maar de laatste 20 jaar is de trend aan het afvlakken. (de groene lijn is het voortschrijdend gemiddelde over 10 jaar)
  http://climexp.knmi.nl/data/tsirutgers_nhsnow_-180-180E_20-90N_n_1972:2012yr1.png

 9. 18

  @16: goed punt.
  De afgelopen 10 jaar gaat de opwarming van de atmosfeer langzamer dan in de periode 1980-2000. Als het effect van minder sneeuwbedekking heel groot zou zijn, dan zou je juist een snellere opwarming verwachten.
  De toekomst zal het uitwijzen.

 10. 19

  De -2 waarop #15 (waarin slechts een grafiek wordt weergegeven) nu staat, geeft wel aan wat klimaatscepsis betekent; het niet kunnen leven met de werkelijkheid. Ik stel voor die reactie van Steeph niet te gaan compenseren met plussen, maar het zo te houden als symbool.

 11. 20

  @18: Sneeuwoppervlak is slechts een van de vele factoren. Iedere keer bij een enkele factor zeggen dat het wel/niet van invloed blijkt te zijn zoals gedacht, is wat simplistisch.

 12. 21

  @18: Warmt het noordpoolgebied niet veel sneller op dan de rest van de planeet? En dat ondanks dat er tegelijkertijd heel veel energie gaat zitten in het smelten van het ijsvolume aldaar?

 13. 23

  @22: verdamping van water onttrekt warmte aan de oceanen.
  De orkaan Sandy zorgde eind oktober voor een significante afkoeling van het zeewater langs de Amerikaanse Oostkust.

  De waterdamp condenseert op kilometers hoogte weer tot waterdruppeltjes en daarbij komt dezelfde hoeveelheid warmte weer vrij (condensatiewarmte).
  Maar op die grote hoogte is de luchtdruk lager en hebben broeikasgassen als CO2 nauwelijks effect. De condensatiewarmte ontsnapt heel makkelijk naar het heelal.
  In dit plaatje wordt de verdamping/condensatiewarmte als ‘latent heat’ omschreven.

  Als er meer water uit de oceaan verdampt en meer neerslag valt, dan neemt deze vorm van warmtetransport van de oceaan naar de hogere atmosfeer toe en zal er meer warmte ontrokken worden aan de oceaan.

 14. 24

  @21: ja, dat klopt. Als jij weet hoe dat kan, dan mag je het mij uitleggen.
  Ik denk dat het iets te maken heeft met de temperatuur van het zeewater, want dat is in de wintermaanden als de zon onder is, de enige warmtebron in het Noordpoolgebied. Kennelijk stroomt er de laatste jaren meer warm zeewater (of warmer water) naar het Noordpoolgebied.

 15. 27

  @26: majava, meer verdamping betekent niet automatisch meer waterdamp in de atmosfeer.
  Als de condensatie evenveel toeneemt als de verdamping, dan blijft waterdampconcentratie onveranderd.
  Zo kan er twee keer zoveel water door de hydrologische cyclus zonder dat de concentratie waterdamp verandert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren