Hulpbehoevende ouder in huis nemen? Korting op AOW!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ofwel: concreet vorm geven aan de participatiesamenleving wordt financieel ontmoedigd:

Veel families blazen hun plannen af om met hun hulpbehoevende vader of moeder te gaan samenwonen, omdat ze vrezen voor een korting op diens AOW-uitkering. Een gepensioneerde die met zijn kind gaat samenwonen, ontvangt vanaf juli volgend jaar minder AOW.

Deze zogeheten kostendelersnorm blijkt kinderen te frustreren die voor hun ouders willen zorgen, zegt een woordvoerder van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers. […]

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorspelde eerder dat deze wet de mantelzorg veeleer zal afremmen in plaats van stimuleren. ‘Dit staat haaks op het feit dat de gemeenten de eigen kracht van de mensen willen stimuleren door ook het netwerk van de betrokkene in de zorg te betrekken.’

Maar Jetta Klijnsma geeft geen krimp:

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) vindt de kostendelersnorm rechtvaardig. ‘Mensen die samen in een huis wonen, hebben schaalvoordelen omdat ze kosten kunnen delen. Ik vind dat dit voordeel in de uitkeringshoogte terug kan komen.’

Open artikel

Reacties (28)

#1 Niet JeZus

Die ‘participatie’ is tot nu toe vooral een mond vol mooie woorden: het lijkt wel dat het in de eerste plaats om geld draait in plaats van dat er daadwerkelijk geparticipeerd moet worden.

#2 willem visser

@1: “het lijkt wel dat het in de eerste plaats om geld draait”: dat lijkt niet zo, dat is zo!

#3 McLovin

Je kan hard of zacht lullen maar dat dit kabinet echt zo een beetje alles wat in 100 jaar aan sociale maatschappij is opgebouwd afbreekt neem ik de PvdA toch echt kwalijk onderhand. Hier is niet echt meer een excuus voor te verzinnen, om aan mee te werken. En als het dan inderdaad simpelweg een keuze is, zeg dat dan gewoon en stop met dat geouwehoer over participatie maatschappij.

#4 su

Ging het maar om geld, want dan zou de aanzienlijke besparing voor de maatschappij in zorgkosten meespelen. In plaats daarvan gaat het om een verwrongen beeld van wat solidariteit is bij een club wat zich zou moeten schamen voor het voeren van ‘Arbeid’ in hun naam. En 1 Mei gaan ze weer pissen op de graven van hun voorgangers, de ratten.

#5 Derpjan

@4

Inderdaad: er is meer aan de hand dan alleen een bezuinigingsdrang want dan was deze korting er niet geweest (meer professionele hulp is veel duurder dan die paar honderd euro korting).

#6 qwerty

Er kan toch niemand verbaasd zijn over deze actie? Eerst wordt de mantelzorg geïntroduceerd, dan wordt het inkomen dat er aan gerelateerd is – de AOW van de verzorgde of het PGB – gereduceerd.

Ga er maar van uit dat de volgende stap het intrekken van de AOW is. Redenatie: Het is jouw vader, daar moet je voor zorgen, hij heeft ook altijd voor jou gezorgd, daar kreeg hij ook geen geld voor, dat moest hij verdienen. Nu moet jij hem verzorgen met het door jou verdiende geld.

En de daarop volgende stap is dat je geld moet betalen om je ouders te mogen verzorgen. Redenatie: Mensen met pensioen zijn niet meer nuttig voor de samenleving en kosten geld. De enige manier om dat te kunnen toestaan is als u bijdraagt in het in leven houden van deze nuttelozen. Als u wilt dat uw ouders van nature sterven dan dient u te betalen. Anders kunnen ze na hun pensioen nog een lente mee en gaan dan naar de [Godwin gotspe…].

Mensen, mensen. Staat u nog verbaasd?

#7 Letaupe

De vervolgstap is dat alle ouderen met een inkomen boven het minimumloon geen AOW meer krijgen. De jongere zijn dus gewaarschuwd. Na de Woekerpolis hebben we nu de woekerAOW van Kleinsma.

#8 zmoooc

(…) wordt financieel ontmoedigd (…)

Is dat wel zo? Het gaat om een korting 300 euro, een bedrag dat in veel gevallen waarschijnlijk een stuk lager is dan de besparingen die zo’n constructie oplevert, alleen al aan huur. Zo kun je ook stellen dat trouwen of samenwonen in het algemeen financieel wordt ontmoedigd.

Daarmee wil ik niet zeggen dat dit nou zo’n goed idee is; eerlijk gezegd heb ik geen flauw benul van de mantelzorgpraktijk of de AOW ofzo. Maar als je puur naar de euros kijkt lijkt het me klinkklare onzin om te stellen dat het “financieel ontmoedigd wordt”; ook met deze maatregel blijft het gewoon financieel erg interessant.

#9 zmoooc

@6

Nu moet jij hem verzorgen met het door jou verdiende geld.

Dat was al zo; bij gebrek aan een zinnige spaarpot komt de AOW al uit de zakken van de nog-wel-werkenden.

#10 su

@8 In veel gevallen kost het ook een inkomen in de huidige tweeverdienersmaatschappij.

#11 Inca

@8, ik zou eigenlijk niet weten hoe je daar zoveel geld aan overhoudt en hoe dat financieel zo voordelig is? Je hebt toch wat woningaanpassingen nodig in de meeste gevallen, in lang niet alle woningen is het uberhaupt erg realistisch, tenzij je echt met elkaar gaat wonen – dus zonder zelfstandige ruimte. En dan is het niet zozeer ‘kostenbesparing’ als wel een flinke teruggang in levensstandaard. Laten we daar dan wel even eerlijk over zijn.

#12 zmoooc

@10 Klopt. Staat natuurlijk tegenover dat je er ook een inkomen bij krijgt. Maar is dat een reden om de AOW niet te verlagen? Lijkt me niet; als je inkomensverlies vanwege verzorging zou willen compenseren (wat mij een goed idee lijkt) dan zou een andere regeling verzonnen moeten worden.

@11 Gangbare aanpassingen voor ouderen kosten alles bij elkaar iets van 3500 euro waarvoor deels subsidie te krijgen is. Een beetje bejaardenwoning kost je zo’n 750 euro per maand. Het prijskaartje voor het eerste jaar bij je kind inwonen in plaats van een bejaardenwoning huren is derhalve (-3500+12*750-12*300=1900. Nog zonder de subsidie en andere kostenbesparingen een positief saldo. Ik kan er ook niks aan doen, hoor.

(…) in lang niet alle woningen is het uberhaupt erg realistisch, tenzij je echt met elkaar gaat wonen – dus zonder zelfstandige ruimte. En dan is het niet zozeer ‘kostenbesparing’ als wel een flinke teruggang in levensstandaard (…)

Maar in gevallen waar het niet realistisch is, is dit vraagstuk toch niet aan de orde??? En in gevallen waar die teruggang van de levensstandaard een factor is, is dat het probleem en de keuze van het kind, niet van de ouder. Ik kan me goed voorstellen dat men daar een toeslag voor kan verzinnen; we zouden die 300 euro bijvoorbeeld in bepaalde gevallen juist aan het kind kunnen geven om daarvoor te compenseren. Daarmee voorkom je ook iets wat mij persoonlijk superlastig lijkt in deze situatie: onderhandelen over de “huurprijs”. Dat wil je niet doen met je hulpbehoevende ouder.

#13 su

@12 Klopt. Staat natuurlijk tegenover dat je er ook een inkomen bij krijgt.

Ik zie niet hoe je er een inkomen erbij krijgt? De ouder(s) behouden AOW, en voor het gezin verdwijnt er een. 3 – 1 = 3?

#14 Inca

@12, ja, joepie, meer regels! We hebben nooit genoeg regels! Laten we eerst een ingewikkelde constructie maken om een paarhonderd euro te besparen en vervolgens een nog ingewikkeldere constructie om de (volkomen voorspelbare) negatieve gevolgen te compenseren door weer eens een fraudegevoelige ingewikkelde subsidieregeling te treffen. Daar wordt de wereld ongetwijfeld beter van.

Interessanter lijkt me de vraag waarom je verwacht dat een oudere bewoner niet bij zou dragen aan de woonkosten bij het inwonen. Want dat is natuurlijk waar de overheid zich nu rijk mee wil rekenen, op een niet-faire manier. Het voordeel zit er al in dat de overheid een heel stuk minder subsidie hoeft te geven op zorg. In plaats van dat de overheid daar tevreden mee is, willen ze nog een keer cashen.

(En wat betreft ‘gangbare woningaanpassingen’, ik doel vooral op het feit dat in de stedelijke bovenwoningen en ook heel wat gezinswoningen met bijzonder smalle gangen en creatieve trappen het bepaald niet makkelijk is om iemand in te laten wonen die zorg behoeft. In veel gevallen proberen mensen dan ook te verhuizen naar een huis dat daar wat geschikter voor is – met navenant hogere woonlasten tot gevolg. En zo niet, dan is de enige optie je benedenverdieping op te geven aan slaap-woonruimte, en degradeer je jezelf dus effectief tot een bovenwoning maar zonder enige financiele compensatie.)

#15 zmoooc

@su, #13 Ik ga er even vanuit dat de inwonende oudere een vergoeding geeft voor de genoten diensten. Dat is vast niet altijd zo, maar lijkt mij geen onredelijke aanname.

@Inca, #14 Ik zie niet in wat er niet fair is aan deze regel. De vraag is gewoon hoe we ons geld verdelen en daarbinnen is dit simpelweg geen regeling die ja als “financieel ontmoedigen” kunt aangrijpen. Daar kun je van alles bijslepen over “jamaar inkomen”, “jamaar bovenwoning”, “jamaar ze besparen ook al op subsidie!”. Allemaal valide bedenkingen bij de inwoonconstructie, maar verandert volstrekt niets aan de vraag of de oudere met deze maatregel meer of minder dan 300 euro per maand bespaart, want dat is de enige serieuze maatstaf om de redelijkheid van deze regeling aan te toetsen.

Dat alles overigens helemaal los van de de vraag of de veelal ietwat idiote constructies waarbij uitkeringen gekoppeld zijn aan de gezinssamenstelling nou de schoonheidsprijs verdienen – wat mij betreft niet.

#16 su

@15 Neemt niet weg dat er inkomen wegvalt, niet bijkomt. De twee gezinnen samen hebben minder inkomsten dan de twee gezinnen apart.

#17 Noortje

@15 ik heb serieus naar de optie van ‘inwonende ouders’ gekeken. Beide huizen opgeven, beschikbaar geld voor woonlasten optellen en dan eens kijken wat er mogelijk is. Eisen waren m.n. Beiden een semi-zelfstandige woonvorm, maar dan toevallig tegen elkaar aan. Een soort aanleunwoning dus, en indien mogelijk gelijkvloers. Geen extra eisen of wensen t.o.v. De huidige situatie.

Nee, we bespaarden er geen 300 euro mee. Dat lukt wel indien je de eis van semizelfstandigheid opgeeft: de logeerkamer. Maar dan lever je je huidige vrijheid en ruimte in. Dat zijn hoge kosten wanneer je de inspanning wilt gaan doen om iemand tot heel oud de ellende van een verzorgingshuis wilt besparen.

#18 Derpjan

@zmoooc

Als blijkt dat de korting nog steeds veel ruimte overlaat kan in de toekomst natuurlijk de korting vergroot worden. Als het je 750 euro per maand scheelt dan gaat de korting op termijn natuurlijk gewoon naar 750 euro per maand als sommige mensen hun zin krijgen.

#19 rj

@8: daar zit wat in. De overheid mag het alleen om het geld te doen zijn, maar de mensen kunnen er ook wat van. Wat dat betreft is de overheid niets menselijks vreemd. Het gaat dan waarschijnlijk ook meer om het afbrokkelen en het willens en wetens verwoesten van ieder idee van solidariteit dat de overheid bezielt.

#20 aynranddebiel

Even heel naïef, en half off-topic…

Ik snap eigenlijk niet hoe het kan dat we nu in het kader van bezuinigingen verzorgingshuizen sluiten en er thuiszorg en mantelzorg voor in de plaats zetten.

Is het niet zo dat er hoe dan ook behoefte is aan een bepaalde hoeveelheid zorg, en dat er schaalvoordelen te halen zijn door het centraal te organiseren in zoiets als een verzorgingshuis? Je hebt dan geschikte en efficiënt ingerichte woonruimte, alle voorzieningen bij de hand, en specialisten hoeven ook maar op één plek te zijn.

Mantelzorg is wel leuk, maar zoals @10 zegt worden de uren die daaraan besteed worden niet anderzijds economisch benut. Ergens klopt er toch een rekensom niet.

#21 qwerty

@20: Ergens klopt er toch een rekensom niet.

Haha, je hebt hem door.
Overheid hè…

#22 kevin

@20 Je maakt een andere rekensom dan de overheid: de kosten die jij besteedt aan je ouder, bijvoorbeeld de opportunity cost doordat je in dezelfde tijd niet kan werken (zoals @su aanhaalt), zijn externaliteiten. Ze worden betaald door jou en niet door de overheid. Ik ben het met ieder ander eens dat een overheid groter zou moeten denken dan dat (overheidsfinanciën zijn verdomme géén huishoudboekje!), maar zo zit de vork helaas nu in de steel. Laten we hopen dat het tijdelijk is…

#23 pedro

Schaalvoordelen mogen extra belast worden? Gaan we dat voor bedrijven ook invoeren? Daar geldt meestal het tegendeel. Bedrijven, die grote schaalvoordelen hebben, krijgen allerlei douceurtjes. Minder belastingen, investeringssubsidies, enz.

#24 aynranddebiel

@22
Handig ja. De overheid bedenkt gewoon een contructie waardoor ze hun handen ervan af kunnen trekken en dan bestaat het probleem niet meer. Zo hebben we ook geen werklozen meer, maar alleen bedrijfjes die tijdelijk zonder opdrachtgever zitten.

#25 kevin

@24 Dat is toch precies hetzelfde als dat over de schutting gooien bij gemeenten? “Hier, gaan jullie het maar doen. Meer geld krijg je er niet voor. Succes!” En als straks alles in de soep loopt, hebben de gemeenten het gedaan.

#26 De Conservatief

De vervolgstap is dat alle ouderen met een inkomen boven het minimumloon geen AOW meer krijgen. De jongere zijn dus gewaarschuwd.

Het is onwaarschijnlijk dat de jongeren van nu überhaupt nog een AOW krijgen.

#27 Joop

@24.

Ieder mens een ondernemer, zie daar het neo-liberalisme.

#28 WouTobo

Goede bijdrage aan de participatiemaatschappij heeft droog brood eten als gevolg.

Participatiemaatschappij, het woord van 2013. Welzijn nieuwe stijl, mensen indoctrineren met meer verantwoordelijkheidsgevoel om de bezuinigingen goed te praten. Prachtig plan natuurlijk!

De verzorgingshuizen zijn te duur. Nu heeft de overheid bedacht dat kinderen van ouderen een goede bijdrage kunnen leveren aan de tekorten in de zorg. Laat de ouders opnieuw samen gaan wonen met hun kinderen. Dit betekend een groter huis kopen, met stimulatie van de huizenmarkt tot gevolg. Vergeet die crisis! Klinkt als rozengeur en maneschijn. Maar er is een addertje onder het gras, de ouderen worden flink gekort op hun AOW wanneer ze weer ‘thuis’ gaan wonen. Daarnaast vraagt de verzorging van papa en/of mama zoveel tijd dat een fulltime baan een onrealistische gedachte wordt. Al met al betekend meebewegen met de huidige participatiemaatschappij een financiële ondergang voor zoon en dochter. En kijkt de overheid wel verder dan dat de neus lang is? Het sluiten van de verzorgingshuizen betaald zichzelf alles behalve terug. Hoe gaat een verzorgingshuis de uitstaande schuld bij de bank afbetalen zonder dat er omzet gedraaid wordt?

Hoe kunnen die overschoolde politici deze bijdrage van zoon en dochter nou vragen? Asociaal zijn en papa en/of mama buiten de deur houden is immers veel voordeliger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*