Hans Jansen krijgt een geschiedenislesje

Arabist en PVV-politicus Hans Jansen schrijft stukjes op GeenStijl. Een paar dagen terug betoogde hij dat de voornaamste belemmering voor welvaart de ‘wurggreep’ van de staat is. Daartoe haalde de gekke professor zelfs de Grieken, Romeinen en islamitische horden van stal.

Natuurkundige en PvdA’er Jelmer Renema schoolt hem even bij.

Open waanlink

 1. 2

  Als hij het weet is hij gewoon een oplichter, maar ik denk dat hij echt gelooft wat hij zegt. Onderschat nooit de menselijke capaciteit tot zelfbedrog.

 2. 4

  Als een dorpsgek een professorstitel heeft en een podium krijgt met 230.000 bezoekers per dag, dan is het wel degelijk verstandig om duidelijk te maken dat wat hij zegt het intellectuele equivalent van poep is.

  Los daarvan is het stuk van Renema sowieso leerzaam. Er staan een paar dingen in die ik nog niet wist, en de meeste lezers hier vermoedelijk ook niet.

 3. 5

  Ach. Zo’n beetje de hele westerse beschaving inclusief het hedendaagse christendom is afhankelijk van de uitvinding van de nul. Inclusief die nul van een Jansen.

 4. 7

  @4: Klopt op zich, maar ik denk dat Renema wat beter de overduidelijke onjuistheden van Jansen had kunnen aanvallen, zoals dat het uiteenvallen van (de staatsmacht van) het Romeinse rijk leidde tot een eeuwenlang verval in wetenschap en technologie in West-Europa, een trend die pas omgekeerd werd met de Middeleeuwse renaissances, die het gevolg waren van de consolidatie en centralisatie van het staatsgezag.

 5. 8

  Als het enige wat de islam ooit heeft bereikt de vertaling van Griekse werken is, dan sterkt dat Hans Janssen’s stelling alleen maar. De islam had een grote voorsprong, maar deed er niks mee.

  Ik zou verder kunnen gaan, maar het punt is duidelijk: Jansen vertelt ons een ‘just so’ story, een propagandaverhaaltje. Omdat hij nou eenmaal propagandist is voor de Perenpartij, kiest hij de rotste appels uit die hij kan vinden, en de zoetste peren, zet ze naast elkaar en zegt: ‘zie het verschil!’

  Het is een feit dat er in de Westerse wereld veel meer is geïnnoveerd dan in de islamitische. Niks rotte appels en zoete peren.

 6. 10

  @9
  In die link staat niet dat boekdrukkunst is uitgevonden in het oosten, maar goed, laten we aannemen dat dat wel zo was. De islamitische wereld had dus een voorsprong. Hoe verklaar je dan dat ondanks deze voorsprong er na 1500 op wetenschappelijk gebied niks meer gebeurde in de islamitische wereld?

  Er was geen instorting der beschaving, ter vergelijken met de instorting van het romeinse rijk. In tegendeel, het was juist in deze periode dat het Ottomaanse rijk zich op het hoogtepunt van zijn macht bevond.

 7. 11

  @8 – Beter lezen, suffie. Onderwerp van beide columns is niet wat de islam heeft bereikt, maar of de geschiedenis bewijst dat de overheid in de weg staat van vooruitgang en welvaart.

  Dat is evident niet het geval. Zelfs in het vreselijk communistische Rusland was de welvaart in de jaren zestig en zeventig aanzienlijk groter dan in 1910.

  Maar als je wilt weten wat de islamitische beschaving zoal voor uitvindingen heeft gedaan en aan de vooruitgang van Europa heeft bijgedragen, dan zou je eens te rade kunnen gaan bij:

  1001 Inventions,

  Science and Islam (BBC-documentaire, 3 uur)

  – Ehsan Masood’s, Science and Islam, a history (2009)

  – George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance, 2007/2011

 8. 12

  Jansen schrijft ook : De scheiding tussen kerk en staat sloot uit dat een westerse overheid de alleenheerschappij kon bemachtigen. Er waren altijd tenminste de kloosters en bisschoppen die genuanceerd tegenover de overheid stonden, en hun eigen weg gingen.

  In navolging van #7 is het misschien goed er op te wijzen dat er in het westen helemaal geen scheiding tussen kerk en staat bestond. Integendeel. Die in Frankrijk is er pas sinds 1905, in andere landen bestaat ze al helemaal nog niet (formeel). En die nuance van kloosters en bisschoppen tegenover de overheid?

  1) De Honderdjarige oorlog is een typisch voorbeeld van die creatieve nuance tussen kerk en staat. Jeanne d’Arc is veroordeeld door de kerk, geëxecuteerd door de staat en op instigatie van een bisschop.

  2) De kruistochten zijn uitgevoerd op ‘bevel’ van de kerk waarbij de ‘overheid’ (wat is dat trouwens in middeleeuwse termen?) gedwongen werd.

  3) Er is zeer goed te argumenteren dat de westerse landen bij toerbeurten de rol van beschermer van het geloof hebben uitgevoerd (Spanje, Frankrijk, Duitsland…). Slag bij Lepanto, de titel Patricius Romanorum.

  De Franse revolutie is uiteindelijk voortgekomen uit een situatie die door de Kerk in de hand was gewerkt en in stand was gehouden. De Franse koningen hebben tot op het allerlaatste moment een alliantie met Rome. Lodewijk XVI durft de anti-klerikale wetgeving niet te steunen. Het kost hem de kop. Zelfs na de koningen is Frankrijk beschermer van de pauselijke staten in Italië geweest, die zijn ontstaan na een gift van Pepijn de Korte in 756 aan de paus. Frankrijk heeft altijd geleefd in een-tweetjes met de paus. (eigen citaatje)

  Het is een historische onjuistheid de westerse overheden als onafhankelijk te zien van de christelijke kerk.

  In hoeverre de samenwerking / afhankelijkheid van kerk en staat de vooruitgang heeft veroorzaakt dan wel tegen gewerkt, is op zijn best een onderzoek waard. De westerse beschaving is iig niet soepel ontstaan omdat kerk en staat onafhankelijk van elkaar waren en omdat de overheid klein was. Dat is echt te dom voor woorden.

 9. 13

  @3: Of Afghanistan, onder de Taliban werden executies uigevoerd door de familie van de slachtoffers, je had er geeneens een beul. Het is juist in de Westerse beschaving waar het idee/instituut van de geheel souvereine staat die alle publieke macht in zich verenigt, is ontstaan. Dat product is vervolgens via kolonialisme geexporteerd. In sommige samenlevingen zijn ze nog bezig met de aanpassingen aan dat model vaak via burgeroorlogen.

 10. 14

  Wat is dat toch dat wanneer mensen dankzij een specialisme op TV en in de krant komen, dat ze gaan denken dat ze overal verstand van hebben?

 11. 15

  @12: Dat natuurlijk nog afgezien van het feit dat de kerk lange tijd in grote delen van West-Europa tegelijk ook overheid was (denk ao. aan de Prinsbisdommen Luik, Keulen, Utrecht, Metz, Salzburg en Straatsburg).

 12. 16

  Aan de reacties bij de buren te zien, heeft Hans wel precies verteld wat ze willen horen, maar zelf niet kunnen verzinnen. Dat het stuk van Hans historisch gezien aan alle kanten rammelt, doet er voor hen niet toe. Wetenschap is voor hen immers ook alleen maar een mening.

 13. 17

  @3 of Stephen Colbert tegen GW Bush:

  “I believe that the government that governs best is a government that governs least, and by these standards we have set up a fabulous government in Iraq.”

 14. 19

  “U kunt op uw kop gaan staan, en doe dat vooral, maar het christendom heeft zonder dat er de eerste drie eeuwen een leger aan te pas kwam, zoals bij een bepaalde andere godsdienst, het gebied rond de Middellandse zee veroverd.”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_de_Milvische_brug

  Of Jansen heeft een slecht geheugen of hij heeft bewust de grens bij 300 AD gelegd, maar op een gegeven moment waren er zeker wel legers nodig.
  Toch zou ik ook op 300 AD nog niet willen zeggen dat het Romeinse rijk gekerstend was. In de tijd van Constantijn waren er nog altijd meer heidenen dan Christenen. En pas ten tijde van Theodosius werd het Christendom de staatsgodsdienst.

  Buiten dat snap ik de logica niet helemaal. Het Christendom (althans de orthodixie en katholicisme) kent een, mijns inziens, zeer op de overheid gelijkende organisatie. Bedoelt Jansen dan daarmee te zeggen dat twee overheden binnen één staat zorgen voor concurrentie van de macht en daarmee innovatie en welvaart binnen de burgerij? Zou de concurrentie tussen staten onderling daar niet veel meer toe bijdragen? Het bestuur van een stad of staat kan namelijk net zo goed besluiten tot het innemen van een concurrerende positie en dit afdwingen bij de burgers. Ik denk dat onder meer het Engelse koningshuis en parlement dit in het verleden bewezen hebben.

  Ook het voorbeeld van de gilden dat Jansen aandraagt klopt trouwens niet helemaal. De gilden zijn namelijk, reeds voor Constantijn, door een sterk autocratisch ingestelde Diocletianus ingesteld. Meer overheidsbemoeienis kan men niet hebben lijkt mij.

 15. 22

  @21: Deed ie ook. Dat is wat ik in #7 bedoel, zijn hele betoog hangt nogal aaneen van historische onjuistheden (we zouden dit draadje vast nog wel tientallen posten langer kunnen maken met ze allemaal aanwijzen). Daarom vind ik het jammer dat Renema erg veel nadruk legt op de morele verwerpelijkheid van Jansen en in het verlengde van “rechts” in het algemeen (“Dat Jansen van een ‘miraculeus en heilzaam moment’ spreekt, laat zien hoe makkelijk rechtse types over menselijke ellende heen stappen, zolang het de vechtmaatschappij maar dichterbij brengt. Rechts heeft een ideologie van de verheerlijking van strijd en oorlog en het doet me huiveren dat iemand, die zo dicht bij politieke macht zit, van een miraculeuze en heilzaam moment spreekt als er dood en verderf heerst.”), dat natuurlijk juist weer helemaal koren op de molen is van degenen die “links” willen presenteren als de dominee met het geheven vingertje.

 16. 23

  @22: Daarom vind ik het jammer dat Renema erg veel nadruk legt op de morele verwerpelijkheid van Jansen en in het verlengde van “rechts” in het algemeen…

  Het blijkt uit de afgelopen jaren dat het debunken van rechtse domheid niet helpt. Men neemt het niet op of negeert het opzettelijk. Het is dus logisch dat Renema het eens met een moreel appel probeert. Ik denk overigens dat dat ook niet gaat helpen. Moraliteit is rechts net zo vreemd als waarheid of rechtsgevoel.

  Ik denk dat het stuitende is dat rechts – Jansen in dit geval – zeer bewust een hele grote groep volgers om de tuin zit te leiden. Een techniek overigens die heel gewoon is. We noemen die techniek propaganda.

  Eigenlijk is dat de definitie van rechts: propaganda is waarheid.
  De definitie van links zou dan zijn: feitelijkheid is waarheid.

  Rechts kan dus alles verzinnen en dat in de koppen van die betonblokheads gieten, als er maar geld aan te verdienen is.

  Dat gezegd hebbend : wie betaalt Jansen eigenlijk?

 17. 24

  “Rechts kan dus alles verzinnen en dat in de koppen van die betonblokheads gieten, als er maar geld aan te verdienen is”

  Nog een vraag: waarom zou alleen daaraan te verdienen zijn en wie bepaalt dat eigenlijk?

 18. 25

  Daar valt alleen geld aan te verdienen als heel veel mensen het bereid zijn het te lezen. Kennelijk is dat zo. Dat zegt niet alleen iets over Hans Jansen, die allang en breed ontmaskerd is als een rabiaatrechtse propagandist, maar vooral over de staat van Nederland.

  GeenStijl is hartstikke populair. Kennelijk gaat rechts-xenofobe propaganda met een sarcastisch toontje er bij de Nederlander in als gesneden koek met boter.

 19. 26

  @11

  1001 inventions

  De wiskunde zijn ze dan ook snel verleerd, het aantal uitvindingen komt niet eens boven de tien uit.

 20. 27

  @25: Ik vraag me eerlijk gezegd wel eens af hoe die jonge journalisten dat ervaren. Dat je net van de School voor Journalistiek afkomt met idealen over onderzoeksjournalistiek, objectiviteit, etc. En dat je best snapt dat je soms nieuws met glamroddel moet mixen omdat Paris Hilton nou eenmaal beter verkoopt. En dat je artikelen niet perfect hoeven te zijn, want de vis moet nou eenmaal ergens in worden verpakt.

  Maar om te ontdekken dat een flink deel van je publiek smult van xenofobe, half-en heelracistische stukjes die geen enkel raakvlak hebben met de werkelijkheid, dat moet ff slikken zijn. Hoop ik dan.

 21. 28

  @27 – GeenStijl bestaat niet uit journalisten. Het zijn tekstschrijvers. Dat betekent dat de meeste van die lieden wervingsteksten moesten schrijven voor bedrijven.

  Terwijl ze potdorie gewoon meningen hebben over de dingen! Nou ja, dan is stukjes schrijven voor GeenStijl vast leuker.

 22. 29

  @15: Ja, maar dat heeft de kerk over het algemeen toch niet ingevoerd of geforceerd. Het was niet hun systeem. Het is beter te verdelen en te heersen dan alleen te heersen, verdeel en heers is duurzamer vanuit de heerser bezien.

  Dat samenspel van keizers en pausen komt tot uiting in de volgende twee uitspraken:

  1- Gregorius X aan Rudolf van Habsburg (1273): ‘Als de Heilige Stoel beschikbaar is, ontbeert het keizerrijk een reddende herder; als de keizerstroon leeg is is de Kerk zonder verdediging tegen haar vervolgers. Het is de plicht van de kerkheerser koningen op hun plaats te houden en van koningen om de rechten van de Kerk te beschermen.’

  2- We are informed by the texts of the gospels that in this Church and in its power are two swords; namely, the spiritual and the temporal. […] Both, therefore, are in the power of the Church, that is to say, the spiritual and the material sword, but the former is to be administered _for_ the Church but the latter by the Church; the former in the hands of the priest; the latter by the hands of kings and soldiers, but at the will and sufferance of the priest. (Pauselijke bul Unam Sanctam (1302))

  Deze stellingname is gangbaar vanaf – zeg maar – Gregorius de Grote (rond 600) tot aan – zeg maar – WOI (zeg maar 1900).

  Jansen zal toch echt een grote kluif hebben om te argumenteren dat er een scheiding van kerk en staat was. Om het over zijn vooruitgangstheorie op basis daarvan maar helemaal niet te hebben.

 23. 30

  @26: Hier een geschiedenislesje voor jou. Het kan ook nog zijn, dat je zelf niet verder dan 10 kan tellen en daar je voorbarige conclusie op hebt gebaseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren