Geweldloos verzet enige uitweg Palestijnen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Geweldloos verzet enige uitweg Palestijnen

Nav Turks schip naar Palestina: waarom het mengen van geweld en geweldloos verzet niet werkt. (tip Erik)

0

Reacties (11)

#1 Michel

Goede analyse en pleidooi voor geweldloosverzet, het enige verzet waar Israel echt bang voor is. Hier is nog zo’n pleidooi voor geweldloosverzet The Missing Mahatma van Gershom Gorenberg, nota bene in de (neo-)conservatieve Weekly Standard.

#2 sander_1583

neo conservatieven?haha, sturen van die provocatie door de islamitische wereld is wel degelijk een aanzet tot geweld.

Passief verzet is dan denk ik beter dan geweldloos.

#3 Michel

@2 Nee, de reden dat het daarin staat wordt hier uitgelegd

#4 pedro

Why would a peaceful and non-violent humanitarian mission violently attack soldiers

Omdat je je mag verdedigen, als je aan wordt gevallen, lijkt mij een goede reden. Ik ben zelf geen voorstander van geweld en zal het altijd proberen te vermijden of in te dammen, maar kan me ook heel goed indenken, dat een mens in situaties terecht komt, waarin je dat niet meer in de hand hebt. Ik ben volstrekt geweldloos, maar geef geen enkele garantie, dat ik je niet afmaak, als je aan mijn kinderen komt.

Daarnaast zit de geschiedenis natuurlijk vol met voorbeelden, waarin geweldloos verzet helemaal niets heeft geholpen. Het is de nutteloosheid van het geweldloze joods verzet in het verleden, die de op geweld gebaseerde politiek van de Israëlische regeringen ‘veroorzaakt’. ‘Never again’ is niet alleen een mooie idealistische uitroep, maar ook een waarschuwing, dat zij zich noit meer zo maar naar de slachtbank zullen laten leiden.

En de meeste, zo niet alle, geweldloze verzetshelden zijn door geweld om het leven gekomen.

#5 Michel

@4 Als je wordt aangevallen mag je je verdedigen, helemaal waar. En ik pretendeer ook niet even te weten wat het beste zou zijn voor de Palestijnen en/of Israëliërs. Maar als je naar de effectiviteit van het verzet, c.q. het harde optreden van Israël kijkt, dan kun je toch wel constateren dat het niet echt helpt. Als het zo doorgaat komt er nooit vrede in het “heilige land”.

En verder: geweldloos verzet is niet zonder levensgevaar. Sterker nog: misschien is het wel gevaarlijker.

#6 Erik

@1: Lijkt me meer een analyze van waarom geweldloos verzet niet van de grond kan komen. Maar zeker een interessante tekst.
Hij noemt het planten van olijfbomen als het overnemen van zionistische symboliek; ik zou daaraan toe willen voegen het stenen gooien naar tanks als het overnemen van bijbelse symboliek (David en Goliat) en ik meen me te herinneren dat die gelijkenis destijds ook in Israël pijnlijk gevoeld werd. De schrijver is een beetje dubbel over of dit geweld is. Ik zou zeggen van niet, zolang je je beperkt tot het gooien naar tanks en pantserbulldozers lijkt het me net zoiets als een bokser die z’n tegenstander in z’n gezicht blaast.

Overigens laat juist Gandhi zien dat ook moslims in staat zijn tot geweldloos verzet: veel van z’n volgelingen en zelfs van z’n naaste medewerkers waren moslim.

Ik vrees dat hoe sympathiek en effektief geweldloos verzet ook zou kunnen zijn, het allang geen optie meer is. Er zouden altijd een paar palestijnen overblijven die wel geweld blijven gebruiken en één zelfmoordbom of raketinslag zou ’t effekt op de israëlische bevolking teniet doen.

#7 Erik

@5:”Als het zo doorgaat komt er nooit vrede in het “heilige land”.”
Die vrede lijkt me voorlopig sowieso onbereikbaar, op welke manier dan ook. Zonder hulp van buiten gaan ze er niet uitkomen en dan bedoel ik niet een arabische inval en ook niet de onvoorwaardelijke steun die de VS aan Israël geeft.
Ik denk dat een kritischere houding van Amerika al een hoop zou schelen, van de meest betrokken arabische landen denk ik dat alleen Jordanië iets van een konstruktieve bijdrage zou kunnen leveren, hoewel het ook zou schelen als Libanon erin slaagt nog verder te stabiliseren.

#8 pedro

@5: verzet helpt nooit echt, of het nu geweldloos is, of niet. Verzet is verzet tegen een militair superieure macht. Verzet heeft 2 richtingen: intern en extern. Intern heeft het als doel mensen te mobiliseren en te laten zien, dat ze niet alleen staan. Extern heeft het als doel publiciteit te maken en kan het dienen om de macht, waartegen verzet wordt gepleegd, op kosten te jagen of op andere manieren in hun dagelijkse gang te verstoren, zodat ze niet rustig kunnen gaan slapen.

Verzet is nooit zonder gevaar, want de macht waartegen het verzet zich richt, is niet bereid naar argumenten te luisteren en / of er op in te gaan (dan zou geen verzet nodig zijn).

In deze kwestie heeft het verzet et geweld tegen de gewelddadige Israëlische overname van de schepen geleid to een aantal doden. Het gevaar is daarmee bewezen. Maar zonder dat verzet en de doden zou de actie, net als eerdere missies, niet het internationale nieuws gehaald hebben. De schepen zouden zonder enige internationale verontwaardiging naar de Israëlische havens zijn gesleept, waar de goederen tot na de houdbaarheidsdatum bewaard zouden worden, voordat ze mondjesmaat naar Gaza gestuurd zouden worden. In publicitair opzicht is de actie dus geslaagd en ik denk, dat de groepen, die er aan mee deden, ook veel nieuwe aanmeldingen hebben gekregen. Het interne doel is ook bereikt.

Volgens mij heeft het weinig zin om te praten over de vraag, of dit de vrede nu wel of niet dichterbij heeft gebracht. Op korte termijn zeer zeker niet, maar door de hernieuwde internationale aandacht, kan de actie op langere termijn juist wel geholpen hebben. Onze eigen verzetshelden uit het verleden zijn ook juist de mensen, die spectaculaire acties ondernamen.

#9 Michel

@6, @7 en @8 ik denk dat jullie op veel punten gelijk hebben. Er is op dit moment geen sprake van geweldloos verzet, of het wordt teniet gedaan door enkelen die toch willen vechten zoals bij de flotilla actie.
Maar toch: het is waar dat door verzet Israël niet van positie zal veranderen, maar vergeet niet dat Israël voor zijn bestaan geheel afhankelijk is van Amerika en Europa (en dan vooral de eerste). Als er een ding van belang is voor Israël om die steun te behouden dan is dat de publieke opinie in Europa/Amerika. En dat is iets waar je op kan inspelen met geweldloos verzet, echt geweldloos verzet. Dat zou volgens mij wel degelijk effectief kunnen zijn. Zoals al vaker opgemerkt: het is vooral een propaganda oorlog en in zo’n oorlog hebben wapens vaak weinig of een averechts effect.

#10 Erik

@9: Inderdaad is de publieke opinie in Amerika en in mindere mate Europa van belang in dit konflikt. Ik denk dat massaal geweldloos protest daar zeker iets zou kunnen veranderen, en een enkele aanslag zou dan op de publieke opinie daar minder invloed hebben.

Toch zie ik het grootschalig geweldloos verzet voorlopig niet van de grond komen. En al kwam het van de grond, het gewelddadig verzet zal niet meteen beperkt zijn tot wat splintergroeperinkjes.

Ironisch genoeg zou het zelfs gunstig lijken voor de hele situatie als de joodse kolonisten wat gewelddadiger werden in hun verzet bij ontruimingen door het leger. Dat zou denk ik de israëlische publieke opinie t.a.v. het nederzettingenbeleid wel ’s gunstig kunnen beïnvloeden.

#11 Michel

@10 Ik denk dat je de kracht van de Israelische propaganda onderschat. Er gebeurd veel dat absoluut niet kan, dagelijks worden Palestijnen gemaltraiteerd, maar in Israel is daar niet veel reactie op. Voor zover ik het volg is de vredesbeweging erg klein en een vertegenwoordigd zij een minderheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*